444 40 09

İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi 1423 ada 8, 9, 11 parsellerde NİP:09870107 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 239
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya M20b-07d_2020-239
Dosyayı İndir


2020-239_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Nazilli İlçesi, Kızıldere Mahallesi 129 ada 14 parselde NİP:09484589 plan İşlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 241
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya L20c-23b_2020-241
Dosyayı İndir


2020-241_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Kuyucak İlçesi, Horsunlu Mahallesi 2350 ve 2351 parsellerde NİP-09199196 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 238
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya M15a-07b_2020-238
Dosyayı İndir


M15a-07c_2020-238
Dosyayı İndir


2020-238_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2063 ada 17, 18, 19, 20 parsel, 2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel, 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsellerde NİP-09573416 işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 223
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya 16-17-LM_2020-223
Dosyayı İndir


18-19LM_2020-223
Dosyayı İndir


2020-223_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Efeler İlçesi, Zeybek Mahallesi ve çevresinde NİP-09852025 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 229
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya M19b-17a_2020-229
Dosyayı İndir


M19b-17b_2020-229
Dosyayı İndir


M19b-17d_2020-229
Dosyayı İndir


2020-229_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 825 ada 20, 87, 88, 93, 94 ve 1212 ada 179, 202 ve Çeştepe Mahallesi 1212 ada 199 parsellerde NİP-09773026 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 227
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya M19b-17b_2020-227
Dosyayı İndir


M19b-18a_2020-227
Dosyayı İndir


2020-227_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Koçarlı İlçesi, Orta Mahalle 8 ada 7 parselde NİP-09749233 plan işlem numaralı 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 231
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya 19K-1_2020-231
Dosyayı İndir

Plan Konusu Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 177 ada 22 parselde NİP-09882451 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 233
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya 18-19-KL_2020-233
Dosyayı İndir


2020-233_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 346 ve 347 adaların çevresinde yer alan taşıt yolu güzergahının yeniden düzenlenmesi ve ilave plan notu eklenmesi amaçlı UİP-09233472 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 234
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya 14M-I_2020-234
Dosyayı İndir


14M-II_2020-234
Dosyayı İndir


14M-III_2020-234
Dosyayı İndir


14M-IV_2020-234
Dosyayı İndir


2020-234_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Sultanhisar İlçesi Eskihisar Mahallesi 218 ada 70 parselde NİP-09788759 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 245
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya M20a-13b_2020-245
Dosyayı İndir


2020-245_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 402 ada 1 parselde NİP-09127370 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 236
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya 16-17-MN_2020-236
Dosyayı İndir


2020-236_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi 653 ada 37 parselde NİP-09124870 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09213925 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 237
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya 17-16-J_2020-237
Dosyayı İndir


2020-237_NİP_rapor
Dosyayı İndir


16-J-I_2020-237
Dosyayı İndir


16-J-II_2020-237
Dosyayı İndir


17-J-III_2020-237
Dosyayı İndir


17J-IV_2020-237
Dosyayı İndir


2020-237_UİP_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Söke İlçesi Atatürk Mahallesi 547 ada ve çevresinde NİP:09405962 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP:09882096 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 244
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya 21-22KL_2020-244
Dosyayı İndir


2020-244_NİP_rapor
Dosyayı İndir


22L-III_2020-244
Dosyayı İndir


2020-244_UİP_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Didim İlçesi, Hisar Mahallesi 175 ada 52 parsel ile 1616 ada 12 parselde NİP-09212182 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
Meclis Tarihi 15.10.2020
Karar No 221
Askıya Çıkış Tarihi 30.10.2020
Askıdan İniş Tarihi 30.11.2020
Dosya N18b-11a_2020-221
Dosyayı İndir


2020_221_rapor
Dosyayı İndir


Plan Konusu Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanıp onaylanan Aydın İli Didim İlçesi 313 ada 19 parsel (Eski 1100) parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi
Meclis Tarihi 23.10.2020
Karar No 31283
Askıya Çıkış Tarihi 4.11.2020
Askıdan İniş Tarihi 3.12.2020
Dosya Aydın_Didim_1100_Araştırma
Dosyayı İndir


Aydın_Didim_1100_5K
Dosyayı İndir


N18B11B
Dosyayı İndir


N18B11C
Dosyayı İndir


18B11B3D
Dosyayı İndir


18B11B4C
Dosyayı İndir


18B11B4D
Dosyayı İndir


18B11C1A
Dosyayı İndir


18B11C1B
Dosyayı İndir


18B11C2A
Dosyayı İndir


18B11C2D
Dosyayı İndir


18B11C1C
Dosyayı İndir


Plan Konusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden 22.10.2020 tarihinde onaylanan Aydın İli Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 2577 ada 1 numaralı parselde PİN NİP 09504907 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve PİN UİP 09723525 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Meclis Tarihi 22.10.2020
Karar No E.1999803
Askıya Çıkış Tarihi 6.11.2020
Askıdan İniş Tarihi 7.12.2020
Dosya M19B13D4A
Dosyayı İndir


M19B13D4B
Dosyayı İndir


M19-B-13-D
Dosyayı İndir


İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Açıklama Raporu-Adü
Dosyayı İndir


Plan Konusu Efeler 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının gösterim paftalarının birleştirilerek 8 maddeden oluşan plan notu belirlenmesine yönelik NİP-09182651 plan işlem numaralı 14 15 JK paftasının onayı.
Meclis Tarihi 24.11.2020
Karar No 278
Askıya Çıkış Tarihi 25.11.2020
Askıdan İniş Tarihi 25.12.2020
Dosya 1415JK_2020-278
Dosyayı İndir


2020-278_Rapor
Dosyayı İndir
İlçe Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya