444 40 09

İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-3’üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu’nun 29. Maddesi kapsamında 02.06.2022 tarih ve 5641 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi,455 ada 1 parselin Kamu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Alanı kullanımının Ticaret+Turizm Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Park Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-09777842 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 2.06.2022
Karar No 5641
Askıya Çıkış Tarihi 20.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 20.07.2022
Dosya Plan Açıklama Raporu
Dosyayı İndir


Araştırma Raporu
Dosyayı İndir


M18B-21A
Dosyayı İndir


Plan Konusu Buharkent İlçesi, Muratdağı Mahallesi, 111 Ada, 118 parselde NİP-09648215 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı.
Meclis Tarihi 16.06.2022
Karar No 190
Askıya Çıkış Tarihi 27.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 26.07.2022
Dosya 2022_190 - L21-D-25-D
Dosyayı İndir


2022_190 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Plan Konusu Çine İlçesi, Altınova Mahallesi, 102 ada 97 parselde NİP-09873559 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 16.06.2022
Karar No 191
Askıya Çıkış Tarihi 27.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 26.07.2022
Dosya 2022_191 - M19-C-10-B
Dosyayı İndir


2022_191 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Plan Konusu Germencik İlçesi, Mursallı Mahallesi, 196 ada 22 parselde NİP-09624408 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
Meclis Tarihi 16.06.2022
Karar No 196
Askıya Çıkış Tarihi 27.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 26.07.2022
Dosya 2022_196 - M19-A-12-D
Dosyayı İndir


2022_196 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Plan Konusu Germencik İlçesi Kent Merkezi ve çevresine ilişkin hazırlanan NİP-09114025 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilavesi.
Meclis Tarihi 16.06.2022
Karar No 198
Askıya Çıkış Tarihi 27.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 26.07.2022
Dosya 2022_198 - M19-A-12-B
Dosyayı İndir


2022_198 - M19-A-12-C
Dosyayı İndir


2022_198 - M19-A-13-A
Dosyayı İndir


2022_198 - M19-A-13-D
Dosyayı İndir


2022_198 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Plan Konusu Koçarlı İlçesi, Yeni Mahalle, 165 ada 1 parselde NİP-09589107 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 16.06.2022
Karar No 200
Askıya Çıkış Tarihi 27.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 26.07.2022
Dosya 2022_200 - M19-A-25-D
Dosyayı İndir


2022_200 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Plan Konusu Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 461 ada 17 ve 18 parselde NİP-09851134 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 16.06.2022
Karar No 205
Askıya Çıkış Tarihi 27.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 26.07.2022
Dosya 2022_205 - 23-22-KL
Dosyayı İndir


2022_205 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Plan Konusu Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 425 ada 15 parselde NİP-09221116 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Meclis Tarihi 16.06.2022
Karar No 207
Askıya Çıkış Tarihi 27.06.2022
Askıdan İniş Tarihi 26.07.2022
Dosya 2022_207 - 19-18-KL
Dosyayı İndir


2022_207 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir
İlçe Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya