444 40 09
« Geri Dön

Belediye Tarihçesi

Aydınoğlu Beyliğinin ortadan kaldırılmasından sonra Osmanlı İdari Teşkilâtlanmasında özellikle Batı Anadolu' da yeni bir süreç başlamıştır. 1426 tarihinde ortaya konan Aydın Sancağının Sancak Merkezi Tire'dir. 1811 yılında yapılan ilk değişiklikle yeni kurulan Aydın Eyaleti yapılanmasında Aydın kenti merkez seçilmiş Tire-Muğla-Manisa, Denizli, İzmir, Selçuk sancak illeri Aydın'a bağlanmıştır. 1850 yılında yapılan yeniden düzenleme ile bu defa merkez İzmir olmuştur.
 
Batılı anlamda Belediye örgütlerinin işleyişi 1864 yılında başlamıştır. Osmanlı döneminde önce "İhtisap Nazırlığı" sonra  "Şehir Eminliği" gibi kurumsallaşma dönemi geçiren Yerel hizmet anlayışı 1869 yılında kabul edilen "İdare-i Belediye Nizamnamesi" ile örgütlü bir yapıya kavuşmuştur.
 
Belediyemizin kuruluş tarihi 1881 olarak bilinmekte ise de teşkilatımızın geçmişinde en az 20 yıllık bir zaman dilimi daha olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. (Bu husus Tarihçi yazar Sayın A. Munis ARMAĞAN bey ile tartışılmakta olup yukarıdaki bilgiler kendisinden alınmıştır.)
 
 
Bugüne kadar Aydın' da görev yapmış olan belediye başkanlarının listesi aşağıda sunulmuştur.

Adı ve Soyadı Göreve Başlama Tarihi Görevden Ayrılma Tarihi
Hüseyin Tevfik Efendi 1881 1882
Nuri Bey 1883 1890
Raşit Saip Efendi 1891 1896
Hüdai Efendi 1897 1900
Miralay İzzedlü Hüseyin Bey 1901 1903
Mehmet Efendi 1904 ?
Hacı Ömer Efendizade-izzet Bey-1.Dünya Savaşı Sırasında 1914 1918
İzzet Apaydın-Eminbey (çakmarlı) Peştemalcızade Reşat Bey 1919 İşgal ve Sonrası 1919 İşgal ve Sonrası
Fuat Şahin ERLAÇİN 1925 1928
Ahmet Emin ERKAYIN 1928 1931
Raif AYDOĞDU 1931 1933
Hüseyin Nafiz KARABUDAK 1933 1938
Ethem MENDERES 1938 1945
Raif AYDOĞDU 1945 1946
Orhan ÇİFTÇİ 1946 1948
İrfan SAYLAM 1948 1950
Cevat ÜLKÜ 1950 1951
Reşat ESENKAL 1951 1952
Selim YATAĞAN 04.06.1952 23.06.1955
İsmet SEZGİN 1955 1960
Ali Nahit DANIŞMAN 12.06.1960 03.11.1960
M.Doğan ULUERGÜVEN 05.11.1960 25.11.1963
Orhan ESİN 28.11.1963 02.06.1973
Cevat ALDEMİR 14.12.1973 07.12.1977
Muhterem AĞABABAOĞLU 07.12.1977 12.09.1980
Nevzat BİÇER 18.09.1980 26.03.1989
Cevat ALDEMİR 26.03.1989 27.03.1994
Hüseyin AKSU 27.03.1994---18.04.1999 17.04.1999---16.08.2002
İlhami ORTEKİN 16.08.2002 30.03.2009
Özlem ÇERÇİOĞLU 30.03.2009 Devam Ediyor