İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Çine İlçesi, Yolboyu Mahallesi, 136 ada 3 parselde NİP- 09978824 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 26.05.2021 156 7.06.2021 6.07.2021 M20D-11B_2021-156
Dosyayı İndir


2021-156_rapor
Dosyayı İndir


Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 1615 parselde NİP- 09869206 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 26.05.2021 161 7.06.2021 6.07.2021 2021-161_Rapor
Dosyayı İndir


M19B-17A_2021-161
Dosyayı İndir


Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1673 ada 8 parselde UIP:09121625 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 26.05.2021 162 7.06.2021 6.07.2021 19j-II_2021-162
Dosyayı İndir


2021-162_rapor
Dosyayı İndir


Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 837 ada 112 parselde UIP:09934452 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 26.05.2021 163 7.06.2021 6.07.2021 15L-IV_2021-163
Dosyayı İndir


2021-163_rapor
Dosyayı İndir


Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi 292 ada 1 ve 2 parsellerde NİP-09122580 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 26.05.2021 165 7.06.2021 6.07.2021 M21D-03A_2021-165
Dosyayı İndir


2021-165_rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 732 ada 1 parselde NİP-09604979 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 26.05.2021 171 7.06.2021 6.07.2021 17-16J_2021-171
Dosyayı İndir


2021-171_rapor
Dosyayı İndir


Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1807 ada 1 parselde NİP-09260644 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 26.05.2021 174 7.06.2021 6.07.2021 M20B-07C_2021-174
Dosyayı İndir


2021-174_rapor
Dosyayı İndir


Kültür ve Turizm Bakanlığı-Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu’nun 28.01.2021 tarihli ve 2021/02-02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 20.04.2021 tarihinde onaylanan İlimiz Didim ilçesi Akbük Mahallesi Saplıada Mevkii 3516 ada 1 parselin Turizm Alanı ve Park alanı kullanımlarının Turizm Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Park alanı, Otopark ve yol kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.01.2021 2021/02-02 9.06.2021 8.07.2021 N18B-09C
Dosyayı İndir


Rapor
Dosyayı İndir