İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-3’üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu’nun 29. Maddesi kapsamında 02.06.2022 tarih ve 5641 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi,455 ada 1 parselin Kamu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Alanı kullanımının Ticaret+Turizm Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Park Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-09777842 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 2.06.2022 5641 20.06.2022 20.07.2022 Plan Açıklama Raporu
Dosyayı İndir


Araştırma Raporu
Dosyayı İndir


M18B-21A
Dosyayı İndir


Buharkent İlçesi, Muratdağı Mahallesi, 111 Ada, 118 parselde NİP-09648215 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı. 16.06.2022 190 27.06.2022 26.07.2022 2022_190 - L21-D-25-D
Dosyayı İndir


2022_190 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Çine İlçesi, Altınova Mahallesi, 102 ada 97 parselde NİP-09873559 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.06.2022 191 27.06.2022 26.07.2022 2022_191 - M19-C-10-B
Dosyayı İndir


2022_191 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Germencik İlçesi, Mursallı Mahallesi, 196 ada 22 parselde NİP-09624408 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 16.06.2022 196 27.06.2022 26.07.2022 2022_196 - M19-A-12-D
Dosyayı İndir


2022_196 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Germencik İlçesi Kent Merkezi ve çevresine ilişkin hazırlanan NİP-09114025 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilavesi. 16.06.2022 198 27.06.2022 26.07.2022 2022_198 - M19-A-12-B
Dosyayı İndir


2022_198 - M19-A-12-C
Dosyayı İndir


2022_198 - M19-A-13-A
Dosyayı İndir


2022_198 - M19-A-13-D
Dosyayı İndir


2022_198 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Koçarlı İlçesi, Yeni Mahalle, 165 ada 1 parselde NİP-09589107 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.06.2022 200 27.06.2022 26.07.2022 2022_200 - M19-A-25-D
Dosyayı İndir


2022_200 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 461 ada 17 ve 18 parselde NİP-09851134 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.06.2022 205 27.06.2022 26.07.2022 2022_205 - 23-22-KL
Dosyayı İndir


2022_205 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir


Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 425 ada 15 parselde NİP-09221116 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.06.2022 207 27.06.2022 26.07.2022 2022_207 - 19-18-KL
Dosyayı İndir


2022_207 - NİP Açıklama Raporu.pdf
Dosyayı İndir