İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi 439 ada 4, 724 ada 7, 8 ve 10 no.lu parsellerde yer alan spor alanı, tarımsal niteliği korunacak alan vb kullanımların yeniden düzenlenerek turizm ticaret konut alanı ve sağlık alanı vb kullanımlara dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 2.09.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 4445 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmıştır. Bu plana yönelik açılabilecek davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A maddesinde yer alan "... ivedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz gündür...." hükmüne tabidir. 1.09.2021 4445 21.09.2021 20.10.2021 M18C01A
Dosyayı İndir


M18C01B
Dosyayı İndir


Davutlar 5k
Dosyayı İndir


28LIIA
Dosyayı İndir


28LIIB
Dosyayı İndir


29LIIIC
Dosyayı İndir


29LIIID
Dosyayı İndir


Davutlar 1k
Dosyayı İndir


Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 639 ada 68 ve 69 parsel numaralı taşınmazların batısında NİP-09935969 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.09.2021 303 27.09.2021 26.10.2021 18-19-HI_2021-303
Dosyayı İndir


20-21-HI_2021--303
Dosyayı İndir


2021-303_Rapor
Dosyayı İndir


Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 8 ve 9 parsellerde NİP:09931152 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.09.2021 305 27.09.2021 26.10.2021 16-17-LM_2021-305
Dosyayı İndir


2021-305_Rapor
Dosyayı İndir


Karacasu İlçesi, Küçükdağlı Mahallesi, 120 ada 14 parselde NİP:09243018 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.09.2021 306 27.09.2021 26.10.2021 M21D-02C_2021-306
Dosyayı İndir


2021-306_Rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 495 ada 13 ve 14 parsellerde NİP-09519743 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.09.2021 314 27.09.2021 26.10.2021 19-18-KL_2021-314
Dosyayı İndir


2021-314_Rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 461 ada 15, 16, 29, 30 parsellerde NİP-09046869 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.09.2021 315 27.09.2021 26.10.2021 23-22-KL_2021-315
Dosyayı İndir


2021-315_Rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1590 ada 1 parselde NİP-09810181 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 16.09.2021 316 27.09.2021 26.10.2021 19-18-KL_2021-316
Dosyayı İndir


2021-316_Rapor
Dosyayı İndir