AYKOME KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

 

ALTYAPI KOORDİNASYON (AYKOME)

 

Kentin teknik alt yapısından sorumlu olan yerel yönetimler, alt yapı ile ilgili hizmetlerin yapımı, denetimi ve koordinasyonu gibi konularda söz sahibidirler.

 

Bu anlamda Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki 5216 sayılı yasanın 8.maddesi; Büyükşehir dahilindeki alt yapı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)'nin kurulmasını öngörmüştür.

 

Yasada sözü edilen bu yönetmelik "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği" adı altında yayınlanarak AYKOME'nin kuruluş, görev ve yetkileri ile yürütme organı (Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü) çalışma statüsünü belirlemiştir.

 

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi Altyapı  Koordinasyon Merkezi Kuruluş Görev Çalışma Ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği Aydın il mülki sınırları içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı  Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usullerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şehrin içme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, doğalgaz, jeotermal, telefon, TV bağlantı hatları projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yeraltından geçebilecek bütün tesisler ile yollar ve kaplama hizmetleri için gerekli izinler verilip çalışmaların denetimini sağlayarak bir koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırmak, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)'nin başlıca amaçları arasındadır.

 

Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü, AYKOME'nin amaçları çerçevesinde aldığı kararlar doğrultusunda AYKOME üyesi kurum ve kuruluşların yatırım programları dahilindeki çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olup, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır.

 

Aydın il mülki sınırları içinde kazı çalışması yapacak olan kamu kurum kuruluşları ile özel ve tüzel şahıslar Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'nden kazı ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat alınmadan yapılan bütün kazı çalışmalarına kaçak kazı işlemi yapılır ve yaptırım işlemi uygulanır.

 

KAZI RUHSATI NASIL ALINIR?

 

Özel ve tüzel şahıslarca yapılacak olan bina bağlantı arızalarında ya da yeni bina bağlantılarında Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'nden alınacak kazı ruhsatı aşamasına göre;

 

Şahıs ilk olarak altyapı sağlayıcısına (Tedaş, Telekom, Aski su-kanal, doğalgaz, vs) başvuruda bulunur. Altyapı sağlayıcısı, bağlantı noktasını tayin ettikten sonra AYKOME Takip Programını kullanarak kazı ruhsat başvuru işlemini online olarak yapar. Aykome Takip Programı kullanıcısı kazı yapılacak güzergahın fotoğrafları ile birlikte metrajını ve üst kaplama cinsini programa giriş yapar. Program üzerinden hesaplanan ücret Aykome Hesabına yatırılır ve şahsa ya da kuruluşa kazı ruhsatı verilir. Kazı yapılacak güzergah belli bir metrajın üzerindeyse zemin tesbiti için Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'nce eleman görevlendirilir ve kazı yerine gönderilir. Şahıs ya da kuruluş, kazı ruhsatı ile beraber kazı yapacağı güzergahtaki mevcut alt yapıları işletmek üzere alt yapı kuruluşlarına (Tedaş, Telekom, Aski su-kanal ve varsa doğalgaz) başvurur. Alt Yapı kuruluşlarınca mevcut tesisler verilen kroki üzerine işlenir ve kazı çalışmaları başlanır.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan çalışmalar ise, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülür ve Genel Kurul üyelerince uygun bulunursa karara bağlanır veya gerekli görülürse Teknik Kurul'a havale edilir. Karara bağlanan çalışmaların kazı ruhsat işlemleri de yine Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü’nce yürütülür. Kamu kurum kuruluşlarından alınacak ücret uygulaması ise, şahıslarda olduğu gibidir.

 

Başvurular tamamlandıktan sonra talep sahibine SMS ile başvuru hakkında bilgilendirme yapılır. Altyapı Ruhsatı onaylanmadan kazı yapılması durumunda Aykome Yönetmeliğinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

 

Makine ile kazı işlemleri, sadece Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nden alınan makineli kazı yetki belgesi sahibi kurum, kuruluş, özel ve tüzel şahıslarca yapılabilir.

 

Kazı izni verilen kamu kurum kuruluş, özel-tüzel şahıs çalışmaları, Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü elemanlarınca sürekli denetlenir ve çalışmaların AYKOME ilke ve kararları doğrultusunda yapılması sağlanır. AYKOME ilke ve kararlarına uyulmadan yapılan çalışmalar için ise yine yaptırım işlemi uygulanır.

 

AYKOME TAKİP PROGRAMI

 

Kazı ruhsatları için yetkili kullanıcıların internet üzerinden başvuru yapabildikleri, kent altyapı detaylarını inceleyip, Aykome Planlarını takip ettiği programdır.

 

Programın, Aykome Şube Müdürlüğü tarafından izin verilmiş kazı işlemlerinin ve kazı planlarının kent sakinleri tarafından takip edilebilmesi için duyuru ve bilgilendirme bölümleri bulunmaktadır. Söz konusu duyuru ekranından istediğiniz adreste altyapı çalışması olup olmadığı öğrenebilir, altyapı çalışması olan adreslerde oluşan aksaklıklar ile ilgili

 

CADDENİZ YA DA SOKAĞINIZDA YAPILAN ALTYAPI KAZI ÇALIŞMALARINI GÖRMEK VE ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ ŞİKÂYET VE ÖNERİ İLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


Aykome Kuralları gereği ruhsatlı kazılarda hatalı çalışmalar için çeşitli miktarlarda ceza uygulanmaktadır.

 

Aykome Yaptırım Bedelleri tarifesi için tıklayınız.

Aykome Yönetmeliği için tıklayınız

AYKOME TAKİP PROGRAMI için tıklayınız

 

Binaların kanal hat bağlantısında meydana gelen tıkanıklık veya arıza için ASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvurunuz.

|