444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 15.04.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 15.04.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: Monday, April 26, 2021

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ NISAN AYI 15.04.2021

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:116

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.04.2021 tarihli Nisan Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

 Karar No:117

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Didim Ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsel numarali tasinmazin (12.866,15m²)  E:1.50 Hmax:15.50m yapilasma kosullu konut disi kentsel çalisma alani kullaniminin E:1.50 Yençok:15.50 m yapilasma kosullu Ticaret+Turizm Alani ile otopark düzenlenmesi amaçli hazirlanan UIP- 09937316 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Didim Belediye Baskanligina sunulmus, Didim Belediye Meclisi’nin 04.12.2020 tarihli ve 108 sayili karari ile E:1.20 Yençok:12,50 (3 kat) yapilasma kosullu olacak sekilde tadilen uygun bulunarak 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu uyarinca degerlendirilmek üzere 14.01.2021 tarihli ve 117 sayili Didim Belediye Baskanligi yazisi ile degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09937316 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde parselin dogusunda yer alan 7 metrelik yaya yolunun 10 metrelik yaya yolu olarak düzenlenmesi ve yapi yaklasma mesafesinin ayni kalacak sekilde (10 metre) düzenlenmesi kosuluyla tadilen uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Didim Ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:118

Komisyon Görüsü:  Ilimiz Didim Ilçesi Akyeniköy Mahallesi 199 parseline iliskin hazirlanan UIP:09423080 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Didim Belediye Meclisinin 08.02.2021 tarihli ve 28 sayili karari ile uygun bulunmus ve Didim Belediye Baskanliginin 26.02.2021 tarihli ve 605 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Didim Belediye Meclisinin 08.02.2021 tarihli ve 28 sayili karari ile uygun bulunan Didim Akyeniköy 199 parsel ve çevresinde dere hattina iliskin düzenlemeyi içeren UIP:09423080 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar:  Didim Ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 199 parsel ve çevresine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:119

 Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Efeler Mahallesi 1876 ada 1 parselin kuzeyi ve 627 ada 14 parselin kuzeyinde park alani ve trafo alaninda düzenleme yapilmasi amaçli UIP-09109172 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Didim Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarih ve 27 sayili karari ile uygun bulunmus, Didim Belediye Baskanligi’nin 26.02.2021 tarih ve 606 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09109172 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Didim Ilçesi, Efeler Mahallesi 1876 ada 1 parselin kuzeyi ve 627 ada 14 parselin kuzeyine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:120

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Zeybek Mahallesinde yer alan tapuda Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 2356 ada 1 parselde kayitli, yaklasik 2966m² büyüklügünde, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda h=9.00 m kitle nizam kosullu konut alani kullaniminda kalan tasinmaz için E=1.46, Yençok:27.50m (9 kat) yapilasma kosulu ve kuzeyden 12.5m, dogudan 10m, diger cephelerden 5m yapi yaklasma mesafesi düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 24 sayil karari ile E=1.45 olacak sekilde tadilen uygun görülerek, 26.10.2020 tarihli yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09376470 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin, bina yüksekliginin Yençok=21.50 (7 kat) olarak düzenlenmesi kosuluyla tadilen onayi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2356 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:121

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Kuyulu Mahallesinde tapunun M19B16B2A pafta 167,85 m2 yüzölçümlü 237 ada 2 numarali parseli üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazim Imar Planinda Trafo Alani olan arazi kullanim kararinin “Konut Disi Kentsel Çalisma Alani” olarak degistirilmesine yönelik olarak hazirlanan 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani degisikligi teklifi 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi geregince onaylanmak üzere 28.12.2020 tarihli dilekçe ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.   NIP:09556898 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ,5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Efeler Ilçesi, Kuyulu Mahallesi, 237 ada 2 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

Karar No:122

 Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesi, tapunun 6223 ada 7 numarali parseli üzerinde plan degisiklik teklifi ile h:serbest olan yapi yüksekliginin Yençok: 21.00 m olarak belirlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisiklik teklifi 03.03.2021 tarih 65 sayili Efeler Belediye Meclis Karari ile uygun bulunarak 04.03.2021 tarih ve 206609 sayili Efeler Belediye Baskanligi yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.  UIP:09873088 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin 20.02.2020 tarih ve 31045 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge giren 7221 sayili Cografi Bilgi Sistemleri Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun’un 6. maddesi ile 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8.maddesinin b bendine ilave edilen 9 ve 10 uncu fikralari kapsaminda emsal degerde degisiklik yapilmaksizin çevredeki mevcut tesekküller ve siluet dikkate alinarak hazirlandigi tespit edilmis oldugundan onaylanmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ,5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesi, 6223 ada 7 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:123

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Mesrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesinde yer alan, tapuda 6291 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellerde kayitli, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda TAKS/KAKS: 0.40/2.00 Yençok: Serbest ve “Ö” yapilasma kosullu, kuzeyden 10m, diger cephelerden 6m yapi yaklasma mesafesi bulunan tasinmaz üzerinde yapilasma kosulunun TAKS/KAKS: 0.40/2.00, Yençok: 30.50m olarak önerilmesi ve “Ö”  plan sartinin kaldirilmasi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarihli ve 50 sayili karari ile uygun görülerek, 04.02.2021 tarihli ve 202403 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09896888 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin, mevcut yapilasmalar dikkate alinarak, bina yüksekliginin Yençok=27.50m olarak degistirilmesi kosuluyla tadilen onayi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Efeler Ilçesi, Mesrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi 6291 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:124

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz Efeler Ilçesi, Ovaemir Mahallesinde bulunan, Aydin Büyüksehir Belediyesinin hissedari oldugu 1479 parselin güney kisminda, Adliye alaninin dogusundaki 15m lik yol ile Ismet Sezgin Bulvarini birlestirecek sekilde 7m lik yaya yolu açilmasina iliskin hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09549759 plan islem numarali plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.  Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.          

Karar:  Efeler Ilçesi Ovaeymiri Mahallesinde Büyüksehir Belediyemizin hissedari oldugu 1479 parselin güney kismina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:125

Komisyon Görüsü:  Ilimiz Incirliova Ilçesi Incirliova Mahallesi 6674 parselde Belediye Garaji kullaniminda kalan alanin bir kisminin Yüzme Havuzu yapilmak üzere BHA (Sosyal ve Kültürel Merkez) kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan UIP: 09968851 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Incirliova Belediye Meclisi 04.03.2021 tarihli ve 48 sayili karari ile uygun bulunmustur. Dosya Incirliova Belediye Baskanliginin 26.03.2021 tarihli 1358 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Incirliova Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli ve 48 sayili karari ile uygun bulunan Ilimiz Incirliova Ilçesi Incirliova Mahallesi 6674 parselde havuz ve idari tesisler yapilmasi amaçli BHA(Sosyal Kültürel Tesis) kullanimli UIP:09968851 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar:  Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 6674 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:126

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz Incirliova Ilçesi Incirliova Mahallesi 9429 parsele iliskin hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Incirliova Belediye Baskanliginin 26.02.2021 tarihli ve 919 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilimiz Incirliova Ilçesi Incirliova Mahallesinde Incirliova Belediyesi Mülkiyetinde yer alan 9429 parselin Ticaret+Turizm ve Özel Saglik alanin kullanimindan ticaret alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinin Toplu isyeri olarak onaylanmasi, plan notunun bu dogrultuda düzenlenmesi komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar:  Incirliova Ilçesi Incirliova Mahallesi 9429 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:127

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Incirliova Ilçesi, Sandikli Mahallesi’nde tescil harici alanlarda Park kullanimindan Kres kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan UIP:09114453 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Incirliova Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli 49 sayili karari ile uygun bulunmus olup Incirliova Belediyesi’nin 26.03.2021 tarih ve 1359 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Incirliova Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli ve 49 sayili karari ile uygun bulunan Ilimiz Incirliova Ilçesi Sandikli Mahallesinde tescil harici alanda kres yapilmasi ve ayni bölgede tescil harici alanda yer alan yol, otopark ve park kullanimlari yeniden düzenlenerek kaldirilan park alanina karsilik park alani belirlenmesi amaçli UIP:09114453 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

      

Karar:  Incirliova Ilçesi, Sandikli Mahallesi, tescil harici alana iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:128

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi, 347 ada 2 parsel (1523,03 m²) numarali tasinmazin "Turizm Tesis Alani" kullaniminin "Ticaret+Turizm Alani" kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-09493070 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.NIP-09493070 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar:  Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi, 347 ada 2 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:129

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi 198 ada 6, 7, 30 ve 2367 ada 1 parsel numarali tasinmazlarin Taks/Kaks: 0,20/0,40 yapilasma kosullu Ayrik nizam -2 Kat (5/A-2/3) konut alani, park alani ve yol kullaniminin E:0,40 Yençok:2 Kat yapilasma kosullu ticaret alani kullanimina dönüstürülmesi ve trafo belirlenmesi amaçli UIP-09829197 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 02.02.2021 tarihli ve 301.05/78 sayili karari ile uygun bulunarak 19.02.2021 tarihli ve 3382 sayili Kusadasi Belediye Baskanligi yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu uyarinca degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09829197 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar:  Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 198 ada 6, 7, 30 parseller ile 2367 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:130

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, Kadikalesi Mevkiinde Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 71 sayili karari ile onaylanan itirazlarin da 13.04.2017 tarih ve 140 sayili karar ile reddedildigi koruma amaçli 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlari baslatilan hukuki süreç sonrasinda Aydin 2. Idare Mahkemesinin 09.02.2021 tarih ve 2019/692E. Sayili dosyada incelenmis ve 2021/137K sayili karari ile dava konusu islemin 1/000 ölçekli uygulama imar plani yönünden iptaline 1/5000 ölçekli nazim imar plani yönünden reddine karar verilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi Kadikalesi(Ania) 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanina iliskin hazirlanan ve Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarihli ve 71 sayili karari ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarina iliskin yürütülen hukuki süreç sonrasinda Aydin 2. Idare Mahkemesinin 09.02.2021 tarih ve 2019/692E. Sayili dosyasinda verilen 2021/137K sayili karari dogrultusunda onayli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinin iptaline oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar:  Aydin 2. Idare Mahkemesinin karari dogrultusunda Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi Kadikalesi Mevkiinde yer alan 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanlarina iliskin hazirlanan koruma amaçli imar planlari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:131

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 122 ada 29 parselde park alaninda trafo alani ve 955 ada 1 parsel batisindaki trafo alaninin ise park alanina dönüstürülmesi amaçli UIP-09056842 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarih ve 301.05/114 sayili karari ile uygun bulunmus, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 19.03.2021 tarih ve 5616 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09056842 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 122 ada 29 parsel ile 955 ada 1 parselin batisina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:132

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi 177 ada 22 parselin mevcut turizm kullanimindan ticaret kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli ve 73 sayili karari ile uygun bulunmus ve Kusadasi Belediye Baskanliginin 19.02.2021 tarihli ve 3384 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli ve 73 sayili karari ile uygun bulunan Kusadasi Türkmen Mahallesi 177 ada 22 parselin turizm kullanimindan ticaret kullanimina dönüsmesi amaçli UIP:09064489 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar:  Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 177 ada 22 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:133

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 402 ada 1 numarali 106.855 m2 yüzölçüme sahip parselde konut alani, ticaret alani, belediye hizmet alani, sosyal ve teknik altyapi alanlari belirlenmesi amaçli UIP-09224598 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 02.02.2021 tarih ve 301.05/74 sayili karar ile uygun bulunmus, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 19.02.2021 tarih ve E.780/3386 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09224598 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 402 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:134

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1544 ada 2 parsel (4168,81 m²) numarali tasinmazin "Turizm Tesis Alani" kullaniminin "Ticaret Alani" kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP- 09273071 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09273071 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1544 ada 2 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:135

 Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 925 ada 12 parsel (2.487,15m²) numarali tasinmazin Turizm Tesis Alani kullaniminin Ticaret+Turizm (TICT) kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP- 09905325 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.NIP-09905325 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar:  Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 925 ada 12 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:136

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Altintas Mahallesi, 276 ada, 2 parsel, 277 ada 2,3,4,5 numarali parseller ile 278 ada 4,5,6,7 numarali parseller üzerinde söz konusu parsellerin MIA alani sinirlari içerisine alinmasi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Baskanliginin 05.03.2021 tarih ve 926 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.  NIP:09294452 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ,5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Nazilli Ilçesi, Altintas Mahallesi, 276 ada, 2 parsel, 277 ada 2, 3, 4, 5 numarali parseller ile 278 ada 4, 5, 6, 7 numarali parsellere iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:137

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz Nazilli Ilçesi Dallica Mahallesinde bulunan, 1709, 1710 ve 1749 numarali parsellerde kayitli, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda 0.30/0.90 Ayrik Nizam, 3 kat, 5m ön ve 3m yan bahçeli yapilasma sartlarina sahip konut alaninin, ‘’Akaryakit ve Servis Istasyonu’’ alani olarak belirlenmesi ve alana E:0.50, Yençok=6.50 yapilasma kosulu ile güneyden 25m, diger cephelerden 5m. yapi yaklasma mesafesi önerilmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 66 sayili karari ile uygun görülerek, 05.03.2021 tarih ve 921 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09058807 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Nazilli Ilçesi, Dallica Mahallesi 1709, 1710, 1749 nolu parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:138

 Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesinde 04.12.2013 tarih ve 160 sayili Belediye Meclis Karari ile onayli 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Konut Disi Kentsel Çalisma Alanina ait Plan Notlarina ”Konut Disi Kentsel Çalisma Alani olarak planli bulunan imar adalarinda yükseklik Yençok:13,50 m olacaktir” ibaresinin eklenmesi sureti ile hazirlanan plan degisiklik teklifi 04.03.2021 tarih 67 sayili Nazilli Belediye Meclis Karari ile uygun bulunarak 05.03.2021 tarih ve 918 sayili Nazilli Belediye Baskanligi yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.  UIP:09089116 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin 20.02.2020 tarih ve 31045 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge giren 7221 sayili Cografi Bilgi Sistemleri Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun’un 6. maddesi ile 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8.maddesinin b bendine ilave edilen 9 ve 10 uncu fikralari kapsaminda emsal degerde degisiklik yapilmaksizin çevredeki mevcut tesekküller ve siluet dikkate alinarak hazirlandigi tespit edilmis ancak; imar plani üzerinde yapi yüksekligi belirlenen yapi adalari olmasindan dolayi “Konut Disi Kentsel Çalisma Alani olarak planli bulunan ancak yapi yüksekligi imar plani ile belirlenmemis imar adalarinda yükseklik Yençok:13,50 m olacaktir” seklinde tadilen onaylanmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 Karar: Nazilli Ilçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarina iliskin plan degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:139

Komisyon Görüsü:  Ilimiz Nazilli Ilçesi, Karaçay Mahallesinde bulunan, 1423 ada 8, 9 ve 11 parsellerde kayitli, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda karma kullanim alaninda bitisik nizam 3 kat yapilasma kosuluna sahip alanin, özel saglik tesis alanina dönüstürülmesi ve alana kitle nizam Yençok=24.00m yapilasma kosulu önerilmesi, alana kuzeyden 3m, yol cephelerinden 5m yapi yaklasma mesafesi düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 25 sayili karari ile uygun görülerek, 05.03.2021 tarih ve 922 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09623987 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde 3194 sayili imar kanununun ek madde 8 de belirtilen hususlara aykirilik olmasi, parsellerde yükseklik artisina gidildigi gerekçesiyle mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Nazilli Ilçesi, Karaçay Mahallesi 1423 ada 8, 9 ve 11 nolu parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:140

 Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yesil Mahallesinde Alparslan TÜRKES Bulvari üzerinde yer alan tapunun 1247 ada 1, 3, 6, 51, 52, 53, 69, 71, 72, 82, 115, 159 parsellerinin bulundugu yapi adalarinin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planinda 15 m olarak belirlenen yol genisligini saglamak ve cephe hattinin düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikligi Nazilli Belediyesi’nin 04.03.2021 tarih ve 62 sayili karari ile uygun görülerek Nazilli Belediyesinin 05.03.2021 tarih ve 919 sayili yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.  UIP:09215361 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ,5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar:  Nazilli Ilçesi, Yesil Mahalle 1247 ada 1, 3, 6, 51, 52, 53, 69, 71, 72, 82, 115 ve 159 nolu parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:141

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1444 ada üzerinde mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planinda Bitisik Nizam 3 kat, TAKS:0,35,  KAKS: 1,05, ve Ayrik Nizam 3 kat, TAKS:0,35, KAKS:1,05 olarak yapilanma kosullari belirlenen yapi adasi içerisinde Kademe Hatti belirlenmesine yönelik olarak hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikligi Nazilli Belediyesi’nin 04.03.2021 tarih ve 70 sayili karari ile uygun görülerek Nazilli Belediyesinin 05.03.2021 tarih ve 924 sayili yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.  UIP:09727341 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin herhangi bir insaat alani artisina sebep olmadigi tespit edilmis olup onaylanmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1444 adaya iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:142

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz Söke Ilçesi Çeltikçi Mahallesi 258 ada 5 parsel ve çevresinde mahkeme karari dogrultusunda Söke Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli ve 40 sayili karari ile uygun bulunan imar planlarinin iptali amaçli alinan Söke Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli ve 35 sayili karari Söke Belediye Baskanliginin 17.03.2021 tarihli ve 126438 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Söke Kent Merkezi 1. Etap revizyon imar planlarinin bulundugu alanda mahkeme karari dogrultusunda sonradan onaylanan 258 ada 5 parsel çevresi imar planinin 1. Etap imar planlarinin iptali sonrasinda dayanaginin ortadan kalkmasi ile iptal edilmesi amaçli Söke Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli ve 35 sayili kararinin ve alanda 1. Etap revizyon imar planlari öncesi plan kararlarinin dönülmesinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar:  Söke Ilçesi, Çeltikçi Mahallesi, 258 ada 5 parsel ve çevresine iliskin Söke Belediye Meclisince alinan 04.03.2021 tarihli ve 35 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:143

 Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 19M-I paftada bulunan ve mülkiyeti Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresine ait olan, 506 ada 116 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda; E:0,90 Hamx:8,50m yapilasma kosullu konut disi kentsel çalisma alani kullaniminda 25 metrelik yapi yaklasma mesafesi içinde yaklasik 76 m² lik trafo alani belirlenmesi amaçli UIP-09638261 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Söke Belediye Meclisi'nin 01.03.2021 tarihli ve 3-25 sayili karari ile uygun bulunarak Söke Belediye Baskanligi’nin 09.03.2021 tarihli ve 125230 sayili yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu uyarinca degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09638261 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 506 ada 116 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:144

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13/04/2021 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale olunan; Kusadasi Ilçesi, Yayla Mahallesi, Narlidere Mevkii sinirlari içerisinde bulunan 232 ada 15 parsel numarali, 8669,13 m² yüzölçümlü tarla nitelikli tasinmaza isabet eden Yayla-Kirazli yolunun 2942 Sayili Kamulastirma Kanununun 8. maddesine göre bütçede yeterli ödenegin ayrilmasi ile kiymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapildiktan sonra kamulastirilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar:  Kusadasi Ilçesi, Yayla Mahallesi, 232 ada 15 parselde kayitli 8669,13 m² yüzölçümlü tarla nitelikli tasinmazin Yayla-Kirazli yoluna isabet eden kisminin kamulastirilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:145

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13/04/2021 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale olunan; Söke Ilçesi, Savuca Mahallesinde bulunan Kocatas deresi güzergahindaki Savuca Mahallesi, 102/69, 102/70, 102/73 ada, parsel numarali tasinmazlar ile Çeltikçi Mahallesi 463/9, 839/21, 839/20 ada parsel numarali tasinmazlarin güzergah üzerindeki kisimlarinin 2010/5 sayili Basbakanlik Genelgesi ile Taskin Rüsubat Kontrolü Yönetmeligi dogrultusunda 2942 Sayili Kamulastirma Kanununun 8. maddesine göre bütçede yeterli ödenegin ayrilmasi ile kiymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapildiktan sonra kamulastirilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

 Karar: Söke Ilçesi, Savuca Mahallesinde bulunan Kocatas deresi güzergahindaki Savuca Mahallesi, 102/69, 102/70, 102/73 ada, parsel numarali tasinmazlar ile Çeltikçi Mahallesi 463/9, 839/21, 839/20 ada parsel numarali tasinmazlarin güzergah üzerindeki kisimlarinin kamulastirilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:146

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varliklari ve Kent Tarihi Komisyonu Müsterek Görüsü: Ülkemizin ve ilimizin kültür mirasi ile kültür turizmi açisindan önem teskil eden Ilimiz Germencik Ilçesi sinirlari içinde bulunan Magnesia Antik Kentinde 2021 yilinda yapilacak kazi çalismalarina önceki yillarda oldugu gibi belediyemiz tarafindan ayni ve nakdi destek olunmasi müsterek komisyonumuzca degerlendirilmis olup yapilacak protokol ile ayni ve 35.000,00.-TL nakdi destek olunmasi oybirligi ile uygun görülmüstür. Isbu müsterek raporumuz Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Germencik Ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kentinde Magnesia Kazisi Baskanligi’nca sürdürülen arkeolojik kazi çalismalarina destek olunmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varliklari ve Kent Tarihi Komisyonu müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 Karar No:147

 Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadin Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu Müsterek Görüsü: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Egemenlik Kayitsiz Sartsiz Milletindir” sözü ile perçinlenen ve gelecegimiz olan çocuklarimiza armagan edilen ve dünyadaki tek çocuk bayrami olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami kutlama etkinlikleri kapsaminda, Büyüksehir Belediyemizce Ilimizdeki Ilkokul 1. 2. 3. 4. ve Ortaokul 5. 6. 7. 8. sinif ögrencilerine yönelik “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami” temali resim yarismasi düzenlenmesi ve katilimcilardan; Ilkokul 1. 2. 3. 4. sinif olan ve dereceye giren en iyi ilk 10 (on) ögrencimize 10 (on) adet Bisiklet ödülü ile tüm katilan ögrencilerimize tesvik ödülü olarak Malzemeli Resim Çantasi verilmesi, Ortaokul 5. 6. 7. 8. sinif olan ve dereceye giren en iyi ilk 5 (bes) ögrencimize tablet bilgisayar, ikinci en iyi 5 (bes) ögrencimize Bisiklet ve tüm katilimcilara Satranç Takimi ödülleri verilmesi müsterek komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligi ile uygun görülmüstür. Isbu müsterek raporumuz Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar:  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami kutlama etkinlikleri kapsaminda ilkokul ve ortaokul ögrencileri arasinda resim yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren katilimcilara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadin Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:148

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müsterek Görüsü: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 19 Mayis’da Samsun’a ayak basmasi ile baslayan Milli Mücadelemizin, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek armagan ettigi bu bayramda gençlerimizin Atamizin ilkelerini, devrimlerini, düsüncelerini anlamalari ve anlatabilmeleri amaciyla, Büyüksehir Belediyemizce Ilimiz bünyesindeki lise ögrencileri arasinda “19 Mayis Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayrami” temali resim yarismasi düzenlenmesi ve derece almaya hak kazanan ilk 5 (bes) katilimciya Tablet Bilgisayar, sonraki 20 (yirmi) katilimciya ise Akilli Saat ödüllerinin verilmesi müsterek komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligi/oyçoklugu ile uygun görülmüstür. Isbu müsterek raporumuz Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar:  19 Mayis Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayrami kutlama etkinlikleri kapsaminda lise ögrencileri arasinda resim yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren katilimcilara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:149

Komisyon Görüsü:  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadin Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu Müsterek Görüsü: Alti Nokta Körler Dernegi ile Büyüksehir Belediyemiz isbirliginde yürütülmekte olan projenin süresinin 3 yil daha uzatilmasi 5216 Sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 24. maddesinin (n) bendi ile 7. maddesinin (v) bentleri geregince, projenin desteklenmesi ve proje kapsaminda talep edilen ihtiyaçlarin karsilanmasi müsterek komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligi ile uygun görülmüstür. Isbu müsterek raporumuz Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar:  Alti Nokta Körler Dernegi Aydin Subesi ile Büyüksehir Belediyemiz isbirliginde ortak proje düzenlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadin Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:150

Komisyon Görüsü:  13.04.2021 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;             Bozdogan Belediye Baskanligi’nin 01.02.2021 tarih ve 14 sayili Meclis Karari ile 492.500,00 TL’lik ekte yer alan “Ödenek Aktarma Tablosunda” belirtilen fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasindaki aktarmalarin; Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 36 nci maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar:  Bozdogan Belediyesi 2021 Mali Yili Bütçesinde müdürlükler arasi aktarma yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.