444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.05.2020 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12.05.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.05.2020

TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:94

 

Komisyon Görüşü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Aydın Büyükşehir Belediyesinden Toplu Taşıma Hattı kiralayan esnafın 2020 yılı Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden hat kira bedellerinin 3 ay ertelenmesi hususu 12.05.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiş.

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin “f” bendinde;

“Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilir, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.” hükmü mevcut olup buna göre,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre M plaka toplu taşıma hattı kiralayan esnafın idaremize olan hat kira borçlarının;

  1. Mayıs ayına ait hat kira borçlarının üç eşit taksitle olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 28.09.2020 (27.09.2020 tarihinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle) tarihine, 2 inci taksitinin son ödeme tarihinin 27.10.2020 tarihine, 3 üncü taksitinin son ödeme tarihinin 27.11.2020 tarihine kadar
  2. Haziran ayına ait hat kira borçlarının üç eşit taksitle olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme 05.10.2020 (04.10 2020 tarihinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle) tarihine, 2 inci taksitinin son ödeme tarihinin 04.11.2020 tarihine, 3 üncü taksitinin 04.12.2020 tarihine kadar faiz uygulanmaksızın ertelenmesi komisyonumuzca görüşülerek oybirliği ile  kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘ne arz olunur.

Karar: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Aydın Büyükşehir Belediyesinden Toplu Taşıma Hattı kiralayan esnafın 2020 yılı Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden hat kira bedellerinin 3 ay ertelenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:95

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususu 12.05.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin “ç” bendinde;

 

“Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.” hükmü mevcut olup buna göre,

 

İdaremize ecrimisil ve kira borcu olan esnaf ve vatandaşlarımızın;

 

  • Mart ayına ait kira ve ecrimisil borçlarının üç eşit taksitle olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 04.08.2020 tarihine,(31.07.2020 ila 03.08.2020 tarihlerinin kurban bayramına denk gelmesi sebebiyle) 2 inci taksitinin son ödeme tarihinin 31.08.2020 tarihine, 3 üncü taksitin son ödeme tarihinin 30.09.2020 tarihine kadar
  • Nisan ayına ait kira ve ecrimisil borçlarının üç eşit taksitle olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 31.08.2020 tarihine, 2 inci taksitinin son ödeme tarihinin 30.09.2020 tarihine, 3 üncü taksitin son ödeme tarihinin 02.11.2020 tarihine (31.10.2020 ve 01.11.2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle)  kadar

Mayıs ayına ait kira ve ecrimisil borçlarının üç eşit taksitle olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 30.09.2020 tarihine, 2 inci taksitinin son ödeme tarihinin 02.11.2020 (31.10 2020 ve 01.11.2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle) tarihine, 3 üncü taksitin son ödeme tarihinin 31.11.2020 tarihine kadar faiz uygulanmaksızın ertelenmesi komisyonumuzca görüşülerek  oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan ecrimisil  ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:96

 

Komisyon Görüşü: Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinin 17.7 nci bölümünde yer alan “Yol Kullanım ve Otogar Giriş-Çıkış Ücretlerinden” Mayıs ve Haziran aylarına ait bedelin Meclis Kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınmaması hususu 12.05.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir

Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinin 17.7 inci bölümünde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğünce 17 ilçeye ait ayrıntısı ekte sunulan M plakalı Toplu Taşıma Araçlarından aylık olarak tahsil edilen Yol Kullanım ve Otogar Giriş-Çıkış Ücretlerinin meclis kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mayıs ve Haziran aylarına isabet eden tutarlarının alınmaması komisyonumuzca görüşülerek  oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘ ne arz olunur.

 

Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinin 17.7 nci bölümünde yer alan “Yol Kullanım ve Otogar Giriş-Çıkış Ücretlerinden” Mayıs ve Haziran aylarına ait bedelin Meclis Kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınmaması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.