444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

10.03.2020 tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI 10.03.2020

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:59

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:60

 

Karar: Sultanhisar İlçesi, Kabaca Mahallesi, 811 parselden geçen ve fiili zeminde mevcut olan, kadastrodan sonra açılan ekli krokide kesik çizgilerle gösterilen toplam 252,15 m²’lik kısmın bedelsiz olarak kamuya terkini için ilgili yönetmeliğe istinaden taşınmazın vasfının Mezarlık olduğu, bu nedenle İçişleri Bakanlığı ve diğer tüm izinlerin Kadastro Müdürlüğü tarafından alınması şartıyla muvafakat verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:61

 

Karar: Karacasu İlçesi Yenice Mahallesi A ve B parsellerde kayıtlı mezarlık vasıflı taşınmazların Aydın Büyükşehir Belediyesi adına, 2476, 2480, 2537 ve 2562 parsellerde kayıtlı Çeşme vasıflı taşınmazların Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi adına tescil işlemlerinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:62

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, 517 ada 1 parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Hizmet Binasının (zemin kat hariç 1’inci, 2’nci ve 3’üncü katlarının) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süreliğine bedelsiz olarak Bozdoğan Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:63

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, 614 ada, 83 parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Sosyal, Kültürel, Yüzme Havuzu ve Sportif Alt Yapı Tesisleri’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca, 1 (bir) yıl süreliğine bedelsiz olarak Bozdoğan Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesine, söz konusu taşınmazın tahsisi sonrasında, 3. kişilere kiraya verilmesi halinde, alınacak kira bedelinin %50’ sinin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız hesabına yatırılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

arar No:64

 

Karar: Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi, 688 parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Sosyal ve Kültürel Tesisin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca 1 (bir) yıl süreliğine bedelsiz olarak Koçarlı Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:65

 

Karar: Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2017 tarih ve 475 sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:66

 

Karar: Efeler, Didim, Kuşadası, Nazilli ve Söke İlçelerinde yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerindeki araç park yerlerinin İşletmelerinin AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne devrinin iptal edilmesine, bu hususta alınmış olan Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 108 sayılı Kararının tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.