444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

14.01.2020 Tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 14.01.2020

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:01

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:02

Karar: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (m) bendi gereğince Belediyemizce işletilmekte olan hayvanat bahçesi ve hayvan barınaklarında uzmanlık gerektiren durumlarda 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 inci maddesi (a) bendi gereğince işbirliği yapmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ve protokol hükümleri gereğince belirlenen döner sermaye fiyat listesine göre muayene-tedavi ücretlerinin ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:03

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında 2020 Mali yılında çalıştırılacak Başkan Danışmanına ödenecek aylık bürüt ücretin, Genel Sekretere ödenen bürüt ücretinin  %  75 oranında belirlenmesine, 2019 yılında tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2020 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2020 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin;  Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen, 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar (Taban Ücret) ile ek ödeme oran ve tutarları üzerinden belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:04

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 13. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6.maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 2020 Yılında tatil yapmadan çalışmalarına devam etmesine ve her ayın 2. haftasında toplanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:05

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu kurulmasına, yapılan oylama sonucu kurulacak komisyonun 5 (beş) kişiden oluşmasına,  gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda kullanılan 68 oydan, 57 oy alan Hasan YÖRÜK, 56 oy alan Faik POLAT, 56 oy alan Mevlüt ŞAHİNCİ,  65 oy alan Mustafa AKKAYA, 61 oy alan Mustafa ÇINAR’ ın Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:06

Karar: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı, Kadın Konuk Evleri ve Huzur Evleri Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı emrinde Kadın Konuk Evleri ve Huzur Evleri Şube Müdürlüğü kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:07

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 232 sayılı Meclis Kararı ile AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş’ ye devredilen; Söke Harikalar Diyarı Gemi Restoran, Söke Harikalar Diyarı Balık Cafe, Söke Adalet Parkı Çeltikçi Cafenin işletme devirlerinin iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:08

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne devredilen; Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi Muğla Karayolu 4.km Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali 113 Araçlık Otopark alanının işletme devrinin iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.