444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

16.05.2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: Thursday, May 23, 2019

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ MAYIS AYI 16.05.2019

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:154

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 14.05.2019 tarihli Mayis Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

Karar No:155

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Bozdogan Ilçesi, Çarsi Mahallesinde, 297 Ada, 50 ve 51 no.lu parseller mevcut imar planinda ‘’Resmi Tesis Alani’’ ve ‘’Trafo Alani’’ olarak planlidir. Söz konusu alana açilan dava sonucu Aydin 1. Idare Mahkemesinin 06.11.2015 tarihli, 2014/537E. 2015/939K. sayili ve Danistay 6. Dairesinin 09.10.2017 tarih 2016/3615E., 2017/7263K. sayili kararlarina istinaden alanin ‘’Park Alani’’ ve ‘’Trafo Alani’’ olarak düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi, Bozdogan Belediyesinin 07.03.2019 tarih ve 20 sayili karari ile uygun görülerek, Bozdogan Belediyesinin 29.04.2019 tarih ve 242-5 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-16096,4 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdogan Ilçesi, Çarsi Mahallesi, 297 ada 50 ve 51 parsellerin “Park Alani”  ve ‘’Trafo Alani’’ olarak düzenlenmesi amaçli UIP-16096,4 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:156

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Didim Mahallesi, 1916 ada 13 parsel numarali tasinmazin “Günübirlik Tesis Alani” kullaniminin “Konut Alani” kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP-4673,34 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 18 sayili karari ile reddedilerek Didim Belediye Baskanligi’nin 28.02.2019 tarih ve E.537 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Didim Ilçesi 1916 ada 13 parselin günübirlik tesis alanindan konut alanina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan imar plani degisikligini degerlendirip reddeden Didim Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli ve 18 sayili karari komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Didim Ilçesi, Didim Mahallesi, 1916 ada 13 parsel numarali tasinmazin “Günübirlik Tesis Alani” kullaniminin “Konut Alani” kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP-4673,34 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine iliskin Didim Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 18 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:157

Komisyon Görüsü: Ilimiz Didim Ilçesi Didim Mahallesi 2371 ada 1 parselde yer alan mevcut imar planlarinda turizm ve konut yerlesim alaninda kalan tasinmazin özel okul yapilmak üzere egitim alani olarak belirlenmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi parsel malikleri adina Büyüksehir Belediyemize sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Didim Ilçesi Didim Mahallesi 2371 ada 1 parselin TK kullanimindan egitim alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan NIP:5082,12 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi komisyonumuzca mekânsal planlar yapim yönetmeligi ilave gösterimlere uygun olarak özel ibaresi eklenerek tadilen oy birligi ile uygun bulunmustur.Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Didim Ilçesi, Didim Mahallesi, 2371 ada 1 parselin Özel Egitim Tesis Alani olarak düzenlenmesi amaçli NIP:5082,12 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:158

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Isikli Mahallesi, tapunun M19b4Ic pafta mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1606 parselinde kayitli 47568,82 m2 büyüklügündeki tasinmaz üzerinde “Emniyet Müdürlügü Hizmet Binasi” yapilmasi hususunda hazirlanan “Kamu Hizmet Alani” amaçli NIP: 37868 plan islem numarali 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.NIP: 37868 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Isikli Mahallesi 1606 parselin Kamu Hizmet Alani (KHA) olarak düzenlenmesi amaçli NIP: 37868 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:159

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Germencik Ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 126 ada 20 ve 93 parsel numarali tasinmazlarin yaklasik 5370m²’lik bölümünün "ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m, Ayrik Nizam-2 Kat yapilasma kosullu Gelisme Konut Alani" kullaniminin "E:0,50 Yençok:6,50m yapilasma kosullu Özel Açik Spor Tesisi Alani" kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP-131,19 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Germencik Belediye Meclisi'nin 08.02.2019 tarihli ve 18 sayili karari ile uygun bulunarak 18.02.2019 tarihli ve 876 sayili Germencik Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-131,19 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi gerektirdigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik Ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 126 ada 20 ve 93 parsellerin Özel Spor Tesis Alani olarak düzenlenmesi amaçli UIP-131,19 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:160

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Germencik Ilçesi 31O-IV-d numarali paftada Mesudiye Mahallesi, 294 ada 1 parselin güney dogusunda cami kullaniminda kalan alanin çekme mesafesi içerisinde 35m2 trafo alani belirlenmesine iliskin hazirlanan UIP-131,17 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Germencik Belediye Meclisi’nin 08.02.2019 tarihli ve 15 sayili karari ile uygun görülmüs ve onaylanmak üzere 18.02.2019 tarihli ve 873 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Cami alaninda trafo alani belirlenmesi amaçli UIP-131,17 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine iliskin Ilçe ya da Il Müftülügü’nün kurum görüsünün bulunmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik Ilçesi, Mesudiye Mahallesi, 294 ada 1 parselde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-131,17 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:161

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Germencik Ilçesi, Yedieylül Mahallesi, 31O-IVD paftada, 290 ada 7 parselin kuzeyinde tescil harici alanda yaklasik 102m² büyüklügünde, yatay:29900-30000, düsey:37900-38000 koordinatlari arasinda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda yaklasik 1095m²’lik yüzölçümüne sahip park alaninda trafo alani belirlenmesi amaçli UIP-131,18 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Germencik Belediye Meclisi'nin 08.02.2019 tarihli ve 16 sayili karari ile uygun bulunarak Germencik Belediye Baskanligi’nin 18.02.2019 tarihli ve 874 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-131,18 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6.Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik esdeger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik Ilçesi, Yedieylül Mahallesi, 290 ada 7 parselin kuzeyindeki Park Alaninda Trafo alani belirlenmesi amaçli UIP-131,18 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:162

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Incirliova Ilçesi, Gerenkova Mahallesi, 106 ada 35 parsel numarali tasinmazin Gelisme Konut Alani ve Park Alani kullaniminin yeniden düzenlenmesi amaçli hazirlanan NIP-8760,15 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere vatandas basvurusu ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-8760,15 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinde park alanlarinin parçacil düzenlendigi ve bilgi amaçli sunulan uygulama imar planindaki yapilasma kosullarinin çevre yapilasma kosullarina uygun olmadigi gerekçesi ile komisyonumuzca oy birligi ile reddine karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

Karar: Incirliova Ilçesi, Gerenkova Mahallesi, 106 ada 35 parselde Konut ve Park Alani kullanimlarinin yeniden düzenlenmesi amaçli NIP-8760,15 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:163

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Koçarli Ilçesi, Gündogan Mahallesi, 59 ada 35 parsel numarali tasinmazin Sanayi ve Depolama Alani kullaniminin kuzey cepheden 10m, diger cephelerden 5m yapi yaklasma mesafeli Taks/Kaks:0,40/2,50 Yençok:Z+6 Kat  yapilasma kosullu Sosyal Tesis Alani (Yüksek Ögrenim Ögrenci Yurdu), kuzey, bati ve güney cepheden 5 metre dogu cepheden 3m yapi yaklasma mesafeli Mescit Alani ve Trafo kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan UIP-9841,3 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itirazin degerlendirilmesine iliskin alinan 03.05.2019 tarihli ve 39 sayili karari Koçarli Belediye Meclisi karari, 09.05.2019 tarihli ve 772 sayili Koçarli Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Koçarli Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarihli ve 12 sayili karari ile uygun bulunan ve Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2019 tarihli ve 89 sayili karari ile onaylanan UIP-9841,3 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itirazin reddine iliskin alinan 03.05.2019 tarihli ve 39 sayili Koçarli Belediye Meclisi kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Koçarli Ilçesi Gündogan Mahallesi 59 ada 35 parsele iliskin UIP-9841,3 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itiraz ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:164

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kösk Ilçesi, Çarsi Mahallesi, 20M-I paftada, 2013 parselde yatay: 4191800-4191900, düsey: 593200-593300 koordinatlari arasinda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda yaklasik 1200 m² yüzölçümüne sahip park alani kullaniminda 50 m² lik trafo alani belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kösk Belediye Meclisi'nin 08.02.2019 tarihli ve 13 sayili karari ile uygun bulunarak Kösk Belediye Baskanligi’nin 15.02.2019 tarihli ve 92 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde; Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6. Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik esdeger alan ayrilmadigi ve dosyasinda bilgi ve belge eksikligi bulundugu gerekçeleri ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kösk Ilçesi, Çarsi Mahallesi, 2013 parselde yer alan Park Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:165

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kösk Ilçesi, Çarsi Mahallesi, 21L-III paftada, 4667 parselde yatay: 30700-30800, düsey: 29900-30000 koordinatlari arasinda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda yaklasik 6750m² yüzölçümüne sahip ilkögretim alani kullaniminda trafo alani belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kösk Belediye Meclisi'nin 08.02.2019 tarihli ve 12 sayili karari ile uygun bulunarak Kösk Belediye Baskanligi’nin 15.02.2019 tarihli ve 92 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi dosyasinda bilgi ve belge eksikligi bulundugu gerekçeleri ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kösk Ilçesi, Çarsi Mahallesi, 4667 parselde yer alan Ilkögretim Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:166

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kösk Ilçesi, Altieylül Mahallesi, 123 ve 4732 parsel numarali tasinmazlarin “Terminal Alani” ve “Park Alani” kullaniminin “Blok Nizam 5 kat ve TAKS/KAKS 0.35/1.75 yapilasma kosullu Ticaret+Konut Alani”, “Terminal Alani” ve “Park Alani” kullanimlarina dönüstürülmesi amaçli UIP-13405,16 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Kösk Belediye Meclisi’nin 08.02.2019 tarih ve 14 sayili karari ile uygun bulunmus, Kösk Belediye Baskanligi’nin 15.02.2019 tarih ve 92 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kösk Altieylül mahallesi 123 ve 4732 parsellerde yer alan terminal alani ve park alani kullanimlarinin park, terminal alani ve ticaret+konut alani olarak yeniden düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi dosyasi içerisinde belirtilen eksiklerden dolayi mevcut planlarin devamina oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kösk Ilçesi Altieylül Mahallesi, 123 ve 4732 parsellerde yer alan Terminal Alani ve Park imarli tasinmazlarin Ticaret-Konut (TICK) Alani, Terminal Alani ve Park olarak yeniden düzenlenmesi amaçli UIP-13405,16 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:167

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Camiatik Mahallesi, 83 ada 8, 9 ve 40 parsel numarali tasinmazlarda 3 metrelik yaya yolu belirlenmesi amaçli UIP-13182,98 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi'nin 04.03.2019 tarihli ve 301.05/103 sayili karari ile uygun bulunarak 11.03.2019 tarihli ve 5918 sayili Kusadasi Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilk olarak Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2018 tarihli ve 383 sayili karari ile “30 ve 31 parsellerin imar planina göre tevhidi sonucu 40 parsel olarak uygulama yapildigi, degisiklik teklifiyle 40 parselin magdur edildigi gerekçesi ile” mevcut plan kosullarinin devamina karar verildigi ve sunulan UIP-13182,98 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin daha önce karar alinan dosya ile ayni oldugu tespit edildiginden mevcut plan kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi, Camiatik Mahallesi, 83 ada 8, 9, ve 40 parsellerde Yaya Yolu belirlenmesi amaçli UIP-13182,98 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:168

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Camikebir Mahallesi, 50 ada 12 parsel numarali mülkiyeti maliye hazinesine ait olan tasinmazin Belediye Özel Planlama Alani (Turizm, rekreasyon, ticaret ve sosyo-kültürel tesisler yer alabilir.) kullaniminin Resmi Hizmet Alani (Jandarma Hizmet Alani) kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan UIP-13182,107 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarihli ve 301,05/110 sayili karari ile uygun görülmüs ve onaylanmak üzere 11.03.2019 tarihli ve E.1076/5916 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-13182,107 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi, Camikebir Mahallesi, 50 ada 12 parselin Kamu Hizmet Alani (KHA) olarak düzenlenmesi amaçli UIP-13182,107 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:169

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 08 karari ile uygun bulunarak onaylanan Ilimiz Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parsele iliskin UIP-13182,45 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani ve degisikligi hakkinda Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2017/456E. 28.03.2019 tarihli ve 2019/285K sayili karari ile planin iptaline karar verilmis olup ayni taleple Aydin 2. Idare Mahkemesinin 04.04.2019 tarihli 2017/1207E, 2019/302K sayili karari ve 02.04.2019 tarihli 2017/787E, 2019/293K sayili kararlari ile daha plan iptal karari verildiginden karar verilmesine yer olmadigi karari verilmistir. Anilan Mahkeme kararlari dogrultusunda idari islem tesis edilmesi hususu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 08 karari ile uygun bulunarak onaylanan Ilimiz Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parsele iliskin UIP-13182,45 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planina iliskin yürütülen dava sürecinde verilen mahkeme karari dogrultusunda anilan planlarin iptaline ve eski haline dönülmesine oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.   

Karar: Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parsele iliskin UIP-13182,45 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:170

Komisyon Görüsü: Neopolis Antik kenti (Yilanciburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sinirlarina iliskin hazirlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçli nazim imar plani ve 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar planlarina iliskin halk katilim toplantisinda gelen talepler ve ilave düzenlemeler Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 16.08.2018 tarihli ve 326 sayili karari ile degerlendirilmis ve planin son hali 13.09.2018 tarihli ve 19151 sayili yazi ile Kurula gönderilmistir. Kurulun 08.11.2018 tarihli ve 8599 sayili karari ile tescilli Güvercinada I ve III derece Arkeolojik Sit alani sinirlarinin karsisindaki, görünebilirligi ve algilanabilirligi olumsuz etkileyecek yeni yapilasma alanlarinin ve teleferik hattinin kaldirilmasi, plan onama sinirlari içerisindeki donati alanlarina iliskin hesap tablosunun hazirlanmasi ve sit sinirlari içerisinde kalan yapi adalarina dair kismi yapilasmaya iliskin bilgilerin hazirlanarak iletilmesi talep edilmistir. Bu dogrultuda hazirlanan planlar Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi sinirlari içerisinde yer alan Neopolis Antik kenti (Yilanciburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanlarina iliskin hazirlanan, koruma kurulunun 08.11.2018 tarihli ve 8599 sayili karari ile degerlendirilen NIP-27355 plan islem numarali 1/5000 ölçekli koruma amaçli nazim imar plani ve UIP-27357 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar planlari kurul kararinda belirtilen hususlar dogrultusunda revize edilmis olup planlar kurula gönderilmek üzere oy birligi ile uygun bulunmustur. 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve Koruma Amaçli Imar Planlari ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazirlanmasi, Gösterimi, Uygulamasi, Denetimi ve Müelliflerine Iliskin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeligin 8’nci maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Karar: Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesinde yer alan Neopolis (Yilanciburnu) Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarina iliskin Koruma Amaçli NIP-27355 plan islem numarali 1/5000 ölçekli Nazim ve UIP-27357 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:171

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 1950 ada 2 parselde kayitli tasinmazin belediye teknik altyapi alani kullaniminin kamu hizmet alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-3266,52 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-3266,52 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 1950 ada 2 parselde kayitli tasinmazin belediye teknik altyapi alani kullaniminin kamu hizmet alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-3266,52 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:172

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Altintas Mahallesi, 282 Ada, 2 parselin kuzeyinde, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda yaya yolu kullaniminda kalan alanda trafo alani düzenlemesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 21 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 25.02.2019 tarihli ve 815 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,65 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, sosyal donati alanlarini azaltici bir plan degisikligi olmamasi ve ulasimdaki sürekliligi etkilemedigi gerekçesiyle komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçes, Altintas Mahallesi, 282 ada 2 parselin kuzeyinde yer alan Yaya Yolu içerisinde trafo alani düzenlemesi amaçli UIP-8226,65 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:173

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1173 ada 8 parsel numarali tasinmaz üzerinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda konut yapi adasi içinde yer alan yaklasik 38 m² trafo alaninin bu konut yapi adasinin dogusundaki yola alinmasi (TM3/11B nolu trafo) amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 19 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 25.02.2019 tarihli ve 820 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,59 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, sosyal donati alanlarini azaltici bir plan degisikligi olmamasi ve ulasimdaki sürekliligi etkilemedigi gerekçesiyle komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1173 ada 9 parselde imar planinda konut yapi adasi içinde yer alan trafo alaninin kaldirilarak dogusundaki yol alanina alinmasi amaçli UIP-8226,59 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:174

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Çapahasan Mahallesi, 897 ada 52 parsel numarali tasinmazin kuzeyinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda otopark alani kullaniminda yer alan alanda, yaklasik 120 m² trafo alani (DM3-TR32 nolu)  önerilmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 24 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 25.02.2019 tarihli ve 816 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,64 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, küçültülen otopark alanina karsilik Mekansal Planlar Yapim Yönetmeliginin Imar Plani Degisiklikleri baslikli 26. maddesinin 3(b) fikrasi geregi es deger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Çapahasan Mahallesi, 897 ada 52 parselin kuzeyinde yer alan Otopark Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,64 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:175

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1578 ada 25 parselin kuzeyinde, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alani kullaniminda yer alan tasinmaz üzerinde trafo alani düzenlemesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 26 sayili karari uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 25.02.2019 tarihli ve 818 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,67 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6. Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik es deger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1578 ada 25 parselin kuzeyinde yer alan Park Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,67 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:176

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yesil Mahallesi, mevcut imar planinda Ayrik Nizam, 3 kat, ön bahçe 5 m. yan bahçe 3m., TAKS:0,30, KAKS:0,90 yapilanma kosullu 1247 ada, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 86, 108, 113, 114, 115  numarali parseller üzerinde yapilanma kosullarinin Bitisik Nizam, ön bahçesiz, 3 kat TAKS:0,30, KAKS:0,90 olarak degistirilmesini içeren UIP:8226,69 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi 06.03.2019 tarih ve 31 sayili Nazilli Belediye Meclis Karari ile uygun görülerek 22.03.2019 tarih ve 1197 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:8226,69 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi nüfus ve yapi yogunlugunu arttirmadigi gerekçesi ile komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Yesil Mahallesi, 1247 ada, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 86, 108, 113, 114 ve 115 parsellerin yapilasma kosullarinin yeniden düzenlenmesi amaçli UIP:8226,69 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:177

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yesil Mahallesi, X:4200100-4200200; Y:618100-618200 koordinat degerleri arasinda yürürlükte bulunan M20b07b3d numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda arazi kullanim karari Park olan alanda trafo alani düzenlemesi amaçli UIP-8226,63 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 27 sayili karari ile uygun görülerek 25.02.2019 tarihli ve 819 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,63 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6. Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik esdeger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda  ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Yesil Mahallesinde yer alan Park Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,63 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:178

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi, 2239 ada 1 parsel numarali tasinmazin batisinda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda yaya yolu ve otopark alani kullaniminda yer alan alanda, yaklasik 60 m² trafo alani önerilmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 20 sayili karari ile uygun görülerek Nazilli Belediyesinin 25.02.2019 tarihli ve 813 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,62 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, küçültülen otopark alanina karsilik Mekansal Planlar Yapim Yönetmeliginin Imar Plani Degisiklikleri baslikli 26. maddesinin 3(b) fikrasi geregi es deger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oybirligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi, 2239 ada 1 parselin batisinda yer alan Yaya Yolu ve Otopark Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,62 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:179

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi, 2266 ada 4 parsel numarali tasinmazin batisinda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alani kullaniminda yer alan alanda, yaklasik 110 m² trafo alani önerilmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 25 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 25.02.2019 tarihli ve 817 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,68 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6. Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik es deger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi, 2266 ada 4 parselin batisinda yer alan Park Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,68 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:180

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Zafer (Ocakli) Mahallesi, 64 parsel numarali tasinmazin dogusunda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda tarim alani kullaniminda yer alan alanda, yaklasik 50 m² trafo alani önerilmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 18 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 25.02.2019 tarihli ve 821 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,60 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, Aydin Il Tarim ve Orman Müdürlügü görüsü bulunmadigindan, mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Zafer Mahallesi, 64 parselin dogusunda yer alan Tarim Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,60 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:181

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Zafer Mahallesi, X:4199000-4199100; Y:614600-614700 koordinat degerleri arasinda 2076 ada 1 numarali parselin dogusunda yürürlükte bulunan M20b07d1d numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda arazi kullanim karari Park olan alanda trafo alani düzenlemesi amaçli UIP-8226,61 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 22 sayili karari ile uygun görülerek 25.02.2019 tarihli ve 814 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,61 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6. Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik esdeger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Zafer Mahallesi 2076 ada 1 parselin dogusunda yer alan Park Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,61 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:182

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Zafer Mahallesi, X:4198500-4198600; Y:614500-614600 koordinat degerleri arasinda 2020 ada 1 numarali parselin batisinda yürürlükte bulunan M20b07d4a numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda arazi kullanim karari Park olan alanda trafo alani düzenlemesi amaçli UIP-8226,66 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 23 sayili karari ile uygun görülerek 25.02.2019 tarihli ve 812 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,66 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6. Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik esdeger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Zafer Mahallesinde 2020 ada 1 parselin batisinda yer alan Park Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,66 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:183

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi 21-L-IV paftada 1423 ada 8 parselin kuzeyinde ve 120 ada 51 parselin güneyinde park alaninda trafo alani belirlenmesine iliskin hazirlanan UIP-887,84 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.03.2019 tarihli ve 2019/3-45 sayili karari ile uygun görülmüs ve onaylanmak üzere 11.03.2019 tarihli ve E.73907 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-887,84 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde; Planli Alanlar Imar Yönetmeligi'nin 19. maddesine iliskin Danistay 6. Dairesinin YD karari bulundugu ve küçültülen park alanina karsilik esdeger alan ayrilmadigi gerekçesi ile mevcut imar plani kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 1423 ada 8 parselin kuzeyinde ve 120 ada 51 parselin güneyinde yer alan Park Alani içerisinde Trafo Alani belirlenmesi amaçli UIP-887,84 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:184

Komisyon Görüsü: Ilimiz Sultanhisar Ilçesi Atça Mahallesi 455 ada 2, 3 ve 6 parsellerde yer alan sanayi alaninda imar hatlarinin yeniden düzenlenmesi amaçli UIP:5892,9 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Sultanhisar Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarihli ve 49 sayili karari ile uygun bulunmus olup imzali önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak komisyonumuza havale edilmis ve tarafimizca incelenmistir. Hazirlanan plan degisikligi ile sanayi alani içerisinde mevcut parsel semasini olusturan imar hatlari farkli parsellere izin verecek sekilde yeniden düzenlenmis olup yogunluklarda herhangi bir degisiklige gidilmemistir. Komisyonumuzca incelenen imar plani degisikligi teklifi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar Ilçesi Atça Mahallesi 455 ada 2, 3 ve 6 parsellerde yer alan sanayi alaninda imar hatlarinin yeniden düzenlenmesi amaçli UIP:5892,9 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:185

Komisyon Görüsü: Ilimiz Efeler Ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Balikköy Bulvari isminin mahalleye komsu bulunan Balikköy Mahallesiyle karisikliga neden olmasindan dolayi degistirilmesi talebi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilimiz Efeler Ilçesi Mimar Sinan ve Kemer Mahallelerini kapsayan Balikköy Bulvari isminin “19 Mayis Bulvari” olarak degistirilmesi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fikrasi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi Mimar Sinan ve Kemer Mahallelerini kapsayan Balikköy Bulvari isminin “19 Mayis Bulvari” olarak degistirilmesi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:186

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Orta Mahalle 993 ada 46, 47, 48, 49 ve 50 parsellerde kayitli tasinmazlarin satisi hususu 14/05/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Orta Mahalle tapunun, 993 ada, 46 parsel nolu 70.98 m² , 47 parsel nolu 72.14 m², 48 parsel nolu 73.03 m² , 49 parsel nolu 73.50 m² , 50 parsel nolu 75.46 m²  yüzölçümlü, tamami Belediyemize ait tasinmazlarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satislarinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi, Orta Mahalle 993 ada, 46 parsel nolu 70.98 m² , 47 parsel nolu 72.14 m² 48 parsel nolu 73.03 m² , 49 parsel nolu 73.50 m² , 50 parsel nolu 75.46 m² yüzölçümlü tamami Belediyemize ait arsa vasifli tasinmazlarin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:187

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Orta Mahalle 994 ada 17 ve 19 parsellerde kayitli tasinmazlarin satisi hususu 14/05/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Orta Mahalle tapunun, 994 ada, 17 parselde kayitli 20,87 m², 19 parselde kayitli 20,65 m² yüzölçümlü ve tamami Belediyemize ait tasinmalarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satislarinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi,  Orta Mahalle 994 ada, 17 parsel nolu 20.87 m², 19 parsel nolu 20.65 m² yüzölçümlü tamami Belediyemize ait arsa vasifli tasinmazlarin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:188

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Orta Mahalle 997 ada 21, 22, 26 ve 27 parsellerde kayitli tasinmazlarin satisi hususu 14/05/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Orta Mahalle tapunun, 997 ada, 21 parsel nolu 34.47 m² , 22 parsel nolu 35.43 m², 26 parsel nolu 39.82 m² , 27 parsel nolu 40.61 m² yüzölçümlü, tamami Belediyemize ait tasinmalarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satislarinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi, Orta Mahalle 997 ada 21 parsel nolu 34.47 m², 22 parsel nolu 35.43 m², 26 parsel nolu 39.82 m², 27 parsel nolu 40.61 m² yüzölçümlü tamami Belediyemize ait arsa vasifli tasinmazlarin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:189

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Orta Mahalle 999 ada 24, 25, 27, 30, 31 ve 32 parsellerde kayitli tasinmazlarin satisi hususu 14/05/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Orta Mahalle tapunun, 999 ada, 24 parsel nolu 13.78 m² , 25 parsel nolu 13.84 m², 27 parsel nolu 6.78 m² , 30 parsel nolu 6.87 m² , 31 parsel nolu 6.68 m² , 32 parsel nolu 6.07 m² yüzölçümlü, tamami Belediyemize ait tasinmalarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satislarinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi Orta Mahalle 999 ada 24 parsel nolu 13.78 m², 25 parsel nolu 13.84 m², 27 parsel nolu 6.78 m², 30 parsel nolu 6.87 m², 31 parsel nolu 6.68 m², 32 parsel nolu 6.07 m² yüzölçümlü tamami Belediyemize ait arsa vasifli tasinmazlarin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:190

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi 1358 ada 20 parselde kayitli tasinmazin satisi hususu 14/05/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi tapunun, 1358 ada, 20 parselde kayitli 212,45 m² yüzölçümlü, 22/75 paylik 62,32m²’ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi Güzelhisar Mahallesi, 1358 ada 20 parsel nolu 212,45m² yüzölçümlü tasinmazin 22/75 paylik 62,32m²’ye tekabül eden Belediyemiz hissesinin satisi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:191

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1645 ada 1 parselde kayitli tasinmazin satisi hususu 14/05/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1645 ada, 1 parsel nolu 441.92 m² yüzölçümlü, tamami Belediyemize ait tasinmazin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi,  Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1645 ada, 1 parsel nolu 441.92 m² yüzölçümlü tamami Belediyemize ait arsa vasifli tasinmazin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:192

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2113 ada 1 parselde kayitli tasinmazin satisi hususu 14/05/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2113 ada, 1 parsel nolu 441.65 m² yüzölçümlü, tamami Belediyemize ait tasinmazin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi,  Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2113 ada, 1 parsel nolu 441.65 m² yüzölçümlü tamami Belediyemize ait arsa vasifli tasinmazin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:193

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligimizin yatirim harcamalarinda kullanilmak üzere Iller Bankasi A.S.’den 20.000.000,00 (Yirmimilyontürklirasi) TL (Faiz hariç)  gayri nakdi kredi kullanilmasina,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  Iller Bankasi A.S.ce teminat olarak alinacak Belediyemiz gelirlerinden ve Iller Bankasi A.S. ve Maliye Bakanliginca dagitilan yasal paylarimizin mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranina bagli kalmaksizin tamamindan (%40’in disinda ve %100’üne kadar) karsilanmasina, kredi teminatina konu gelirlerden krediye iliskin ödemelerin karsilanamamasi halinde, bu krediyle elde edilen tesis, insaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, Iller Bankasi A.S.ce talep edildigi takdirde ayni sartlarda ve talep tarihinde Iller Bankasi A.S. adina ipotek veya rehin edilmesine, Iller Bankasi A.S. ce Belediyemize kullandirilacak krediye iliskin olarak her türlü sözlesmeyi ve evraki imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden islemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü Iller Bankasi A.S.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarini Iller Bankasi A.S.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari isletmeyi Iller Bankasi A.S.ye rehin vermeye, Iller Bankasi A.S.nin mevcut mevzuati ve bunda meydana gelebilecek her türlü degisiklik çerçevesinde, 5393 Sayili Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan kosullarin yerine getirilmesi kaydiyla krediye konu isle ilgili her türlü islemi yapmaya Büyüksehir Belediye Baskani’nin yetkilendirilmesi; Komisyonumuzca görüsülerek oy çoklugu ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur. 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligimizin yatirim harcamalarinda kullanilmak üzere Iller Bankasi A.S.’den 20.000.000,00 (Yirmimilyontürklirasi) TL (Faiz hariç)  gayri nakdi kredi kullanilmasina,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  Iller Bankasi A.S.ce teminat olarak alinacak Belediyemiz gelirlerinden ve Iller Bankasi A.S. ve Maliye Bakanliginca dagitilan yasal paylarimizin mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranina bagli kalmaksizin tamamindan (%40’in disinda ve %100’üne kadar) karsilanmasina, kredi teminatina konu gelirlerden krediye iliskin ödemelerin karsilanamamasi halinde, bu krediyle elde edilen tesis, insaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, Iller Bankasi A.S.ce talep edildigi takdirde ayni sartlarda ve talep tarihinde Iller Bankasi A.S. adina ipotek veya rehin edilmesine,

Iller Bankasi A.S.ce Belediyemize kullandirilacak krediye iliskin olarak her türlü sözlesmeyi ve evraki imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden islemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü Iller Bankasi A.S.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarini Iller Bankasi A.S.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari isletmeyi Iller Bankasi A.S.ye rehin vermeye, Iller Bankasi A.S.nin mevcut mevzuati ve bunda meydana gelebilecek her türlü degisiklik çerçevesinde, 5393 Sayili Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan kosullarin yerine getirilmesi kaydiyla krediye konu isle ilgili her türlü islemi yapmaya Büyüksehir Belediye Baskani’nin yetkilendirilmesine toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

Karar No:194

Komisyon Görüsü: 14.05.2019 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayili Belediye Kanununun 64’üncü maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 40’inci ve 41’inci maddesine istinaden, Aydin Büyüksehir Belediyesi 2018 yili Bütçe Kesin Hesabina iliskin olarak; Komisyonumuza sunulan, Aydin Büyüksehir Belediyesinin 2018 yili Bütçe ve Kesin Hesabini olusturan; Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Finansmanin Ekonomik Siniflandirilmasi Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, Sayistay Ilamlari ve Tasinir Kesin Hesap Cetvelleri incelenmis, muhasebe ilke ve standartlarina uygun oldugu tespit edilerek, Komisyonumuzca görüsülerek oyçoklugu ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur. 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi 2018 Mali Yili Bütçe ve Kesin Hesabi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe (Kesin Hesap) Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

Karar No:195

Komisyon Görüsü: 4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanununun 4. maddesinin dördüncü fikrasinin (g) bendi ve Dogal Gaz Piyasasi Dagitim ve Müsteri Hizmetleri Yönetmeligi'nin 70 inci maddesi uyarinca; Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu tarafindan verilen dagitim lisansi kapsaminda Aydin il sinirlari içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydin Gaz Dagitim Anonim Sirketi'nin dagitim lisansi kapsamina Kuyucak Ilçesinin dahil edilmesi hususu Büyüksehir Belediye Meclisinin 16.04.2019 tarihli toplantisinda Komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. 4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanununun 4. maddesinin dördüncü fikrasinin (g) bendi ve Dogal Gaz Piyasasi Dagitim ve Müsteri Hizmetleri Yönetmeligi'nin 70 inci maddesi uyarinca; Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu tarafindan verilen dagitim lisansi kapsaminda Aydin il sinirlari içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydin Gaz Dagitim Anonim Sirketi'nin dagitim lisansi kapsamina Kuyucak Ilçesinin dahil edilmesi kapsaminda dagitim bölgesinin genisletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçeklestirilmesi gereken, ayni Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü is için ilgili belediye ile müsterek hareket edilmesi, Dagitim Lisansina ilave edilen Kuyucak Belediye sinirlari içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dagitim sirketince ihtiyaç duyulacak kazi ve sebeke yapim faaliyetlerine izin verilmesi, Kuyucak Ilçesinde dagitim sebekesi yapim çalismalari kapsaminda AYKOME Yönetmeligine dayali çalismalara izin verilmesi, Dagitim sebekesinin yapimi ve dagitim faaliyetlerinde gerekli is birliginin yapilmasi ayrica dogalgaz kazi çalismalari sirasinda; gerekli tedbirlerin alinmasi, vatandasa çalismalar ile ilgili bilgi yazilarinin yazilmasi ve trafigi aksatmamasi için trafik levha ve isaretlerinin koydurulmasi islemlerinin ve yollarin trafige açilmasi ile ilgili tüm çalismalarin Enerya Aydin Gaz Dagitim Anonim Sirketi tarafindan yapilmasi hususlari komisyonumuzca uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Meclise sunulmasini arz ederiz.

Karar: Kuyucak Ilçesinin Enerya Aydin Dogalgaz dagitim lisansi kapsamina alinmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.