444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

10.01.2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: Wednesday, January 16, 2019

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ OCAK AYI 10.01.2019

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:05

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli Ocak Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

Karar No:06

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Bozdogan Ilçesi, Çarsi Mahallesinde, 297 Ada, 50 ve 51 no.lu parseller mevcut imar planinda ‘’Resmi Tesis Alani’’ ve ‘’Trafo Alani’’ olarak planlidir. Söz konusu alana açilan dava sonucu Aydin 1. Idare Mahkemesinin 06.11.2015 tarihli, 2014/537E., 2015/939K. sayili ve Danistay 6. Dairesinin 09.10.2017 tarih 2016/3615E., 2017/7263K. sayili kararlarina istinaden alanin ‘’Park Alani’’ ve ‘’Trafo Alani’’ olarak düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Bozdogan Belediyesinin 15.10.2018 tarih ve 90 sayili karari ile uygun görülerek, Bozdogan Belediyesinin 31.10.2018 tarih ve 933-9 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-34973 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, bilgi, belge eksikleri bulunmasi, plan islem numarasinin hatali olmasi, A grubu sehir plancisi imzasinin bulunmamasi gerekçeleri ile dosyanin iadesinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdogan Ilçesi, Çarsi Mahallesi, 297 Ada, 50 ve 51 parsel numarali tasinmazlarin, “Park Alani”  ve ‘’Trafo Alani’’ olarak düzenlenmesi amaçli, UIP-34973 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:07

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Çine Ilçesi, Altinova Mahallesi, Kocaotlak Mevkiinde yer alan, tapunun 102 ada 135 parsel (eski 0 ada 749 parsel) numarali tasinmazi üzerinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alaninda GES alanina iliskin hazirlanan Koruma Amaçli 1/25000 ölçekli nazim imar plani degisikligi, Koruma Amaçli 1/5000 Ölçekli Nazim Imar Plani ve E=0.30, Yençok:7.50m yapilasma kosullu GES alani amaçli Koruma Amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi 24.12.2018 tarihli basvuru ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Koruma Amaçli 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Plani plan hükümlerinin 3. maddesinin; “Bu planda açiklanmayan hususlarda Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih 518 sayili ve 15.12.2016 tarih 457 sayili karariyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani, 1/100.000 ölçekli Aydin-Mugla-Denizli Çevre Düzeni Plani, 3194 sayili imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.” olarak düzenlenmesi kosuluyla, IÇDP-34676,1 plan islem numarali Koruma Amaçli 1/25000 ölçekli nazim imar plani degisikligi, NIP-36282 plan islem numarali Koruma Amaçli 1/5000 Ölçekli Nazim Imar Plani ve UIP-36283 plan islem numarali Koruma Amaçli 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Plani teklifinin Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü’ne iletilmesine komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine Ilçesi, Altinova Mahallesi, Kocaotlak Mevkiinde, tapunun 102 ada 135 parsel (eski 0 ada 749 parsel) numarali tasinmazi üzerinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alaninda GES alanina iliskin hazirlanan IÇDP-34676,1 plan islem numarali Koruma Amaçli 1/25000 ölçekli nazim imar plani degisikligi, NIP-36282 plan islem numarali Koruma Amaçli 1/5000 Ölçekli Nazim Imar Plani ve UIP-36283 plan islem numarali Koruma Amaçli 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:08

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1384 ada 2 parsel numarali 16.661,35m² yüzölçümüne sahip tasinmazda 7m’lik yaya yolu belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP-21066,7 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Didim Belediye Meclisi'nin 08.10.2018 tarihli ve 116 sayili karari ile uygun bulunarak 19.10.2018 tarihli ve E.3480 sayili yazisi ile sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-21066,7 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi; 1/100.000 ölçekli Aydin-Mugla-Denizli Çevre Düzeni Planinda Orman Alani kullanimlarinda kalan ancak alt ölçekli planlari konut gelisme alani olan alanlar için Çevre ve Sehircilik Bakanliginin görüsüne basvurulmasi ve Bakanligin görüsüne göre islem yürütülmesi gerektiginden teklifin uygun görülmeyerek iadesine komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.  Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Kanunun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim Ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1384 ada 2 parselde 7m’lik yaya yolu belirlenmesi amaçli UIP-21066,7 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:09

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Ata Mahallesi, 2066 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel no.lu, 2067 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel no.lu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda kitle nizam h:9.00, 3 kat kosullu konut alaninda yer alan tasinmazlar için, E=1.21, Yençok:26.00m (8 kat) kosullu konut alani ve E=0.42, Yençok: 9.00m (3 kat) kosullu konut alani kullanimi getirilmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 284 sayili karari ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 09.11.2018 tarihli ve E.93007 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-2131,44 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, öneri konut adalarinin kuzeyinde düzenlenen yapi yaklasma mesafelerinin farkli olmasi ve tasit yolu boyunca cephe düzenini bozmasi gerekçesiyle mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun oldugu komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Ata Mahallesi, 2066 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller ile 2067 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerin yapilasma kosullarinin yeniden düzenlenmesi amaçli UIP-2131,44 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 Karar No:10

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Orta (Ata) Mahallesinde bulunan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alaninda kalan 1235 ada 27 parselde kayitli tasinmaz üzerinde regülatör alani belirlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarihli ve 286 sayili karari ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.11.2018 tarihli ve E.93020 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-2130,60 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, alanin özel mülkiyet olmasi, tasinmaz malikinin itiraz dilekçesinin bulunmasi ve Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlügünün olumsuz görüsü olmasi sebebi ile mevcut imar plan kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Orta (Ata) Mahallesi meri imar planlarinda park alani kullaniminda kalan 1235 Ada, 27 numarali parselde regülatör alani belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP-2130,60 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:11

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Osmanyozgatli Mahallesinde bulunan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alaninda kalan tasinmaz üzerinde regülatör alani belirlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarihli ve 287 sayili karari ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.11.2018 tarihli ve E.93027 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-2129,119 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlügünün olumsuz görüsü olmasi ve nihai görüsünün bulunmamasi nedeniyle mevcut imar plan kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Osmanyozgatli Mahallesinde yer alan Park Alaninda dogalgaz regülatör alani belirlenmesi amaçli UIP-2129,119 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne Ümmet AKIN’ in red oyuna karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

Karar No:12

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Koçarli Ilçesi, Çakirbeyli Mahallesi, tapunun 1171 ve 95 parsellerinde kayitli tasinmazlari üzerinde yapilmasi planlanan Adnan Menderes müzesi ve eklentileri yapimina iliskin olarak hazirlanan ve Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2018 tarihli ve 469 sayili karari ile uygun görülen, kültürel tesis alanina iliskin koruma amaçli 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi, Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 8835 sayili karari ile uygun görülerek, 21.12.2018 tarihli ve 1042756 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Daha önce Büyüksehir Belediye Meclisince uygun bulundugu haliyle anilan Kurul karari ile de uygun bulunan NIP-35983 plan islem numarali koruma amaçli 1/5000 ölçekli nazim ve UIP-35984 plan islem numarali koruma amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b, Koruma Amaçli Imar Planlari ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazirlanmasi, Gösterimi, Uygulanmasi, Denetimi ve Müelliflerine Iliskin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeligin 8. ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Koçarli Ilçesi, Çakirbeyli Mahallesi, tapunun 1171 ve 95 parselde kültürel tesis alanina iliskin NIP-35983 plan islem numarali koruma amaçli 1/5000 ölçekli nazim ve UIP-35984 plan islem numarali koruma amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:13

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 08 karari ile uygun bulunarak tadilen onaylanan Ilimiz Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parsele iliskin UIP-13182,45 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani ve degisikligi hakkinda Aydin 2. Idare Mahkemesinin 18.12.2018 tarihli ve 2017/456E. Sayili karari ile dava konusu islemin yürütmesinin durdurulmasina karar verilmistir. Mahkeme karari dogrultusunda sözkonusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani ve degisikligi hakkinda yapilacak islem hakkinda karar alinmasi konusu Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 08 karari ile uygun bulunarak tadilen onaylanan UIP-13182,45 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani ve degisikligine iliskin Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2017/456E. Sayili dosyasinda 18.12.2018 tarihli karari ile verdigi Yürütmenin durdurulmasi karari dogrultusunda plana iliskin her türlü uygulamanin mahkemece aksi bir karar verilinceye kadar durdurulmasina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parsele iliskin UIP-13182,45 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani ve degisikligi hakkinda Aydin 2. Idare Mahkemesinin 18.12.2018 tarihli ve 2017/456E. Sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:14

Komisyon Görüsü: Kusadasi Belediye Meclisinin 01.03.2017/102 tarih sayili karari ile uygun bulunan ve Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.04.2017/142 tarih sayili karar ile tadilen onaylanan plana aski süreci içerisinde yapilan itirazlarin Kusadasi Belediye Meclisinin 04.07.2017/267 tarih sayili karari ile reddedildigi ve bu kararin Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.08.2017/309tarih sayili karar ile onaylandigi Ilimiz Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi 961 ada 3 parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amaçli UIP:13182,42 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2017/941E 2018/873K sayili karari ile 21.09.2018 tarihinde iptal edilmis ve bu iptal karari Kusadasi Belediye Meclisince degerlendirilmis ve 04.12.2018 tarihli 319 sayili karar ile planlar iptal edilerek, karar 17.12.2018 tarihli ve 41536 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve konu Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Belediye Meclisinin 01.03.2017/102 tarih sayili karari ile uygun bulunan ve Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.04.2017/142 tarih sayili karari ile tadilen onaylanan imar planlarini Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2017/941E 2018/873K sayili karari dogrultusunda iptal eden Kusadasi Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli ve 319 sayili karari komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Belediye Meclisinin 01.03.2017/102 tarih sayili karari ile uygun bulunan ve Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.04.2017/142 tarih sayili karari ile tadilen onaylanan imar planlarini Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2017/941E 2018/873K sayili karari dogrultusunda iptal eden Kusadasi Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli ve 319 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:15

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 103 ada 65 parselin Turistik Tesisi Alani kullaniminin Gelisme Konut Alani (251-400 kisi/ha), Park ve Yesil Alan, Saglik Alani ve Egitim Alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-3266,35 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 335 sayili karari ile park alani yüzölçümünün 4.500 m² olacak sekilde düzenlenmesi kosuluyla tadilen onaylanmis ve aski sürecini tamamlayarak kesinlesmistir. Aydin 1. Idare Mahkemesi’nin 06.12.2018 tarihli ve 2017/1294E. 2018/1353K. sayili karari dogrultusunda Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 335 sayili karari ile onaylanan nazim imar plani degisikliginin iptaline karar verilmis olup 2577 sayili Kanunun 28/1 maddesi uyarinca yapilacak islem hakkinda karar alinmasi konusu Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Anilan hüküm uyarinca, Aydin 1. Idare Mahkemesi’nin 06.12.2018 tarihli ve 2017/1294E. 2018/1353K. sayili karari dogrultusunda Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 103 ada 65 numarali parselde onaylanan NIP-3266,35 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin iptaline ve parselin nazim imar plani degisikligi öncesindeki plan kosullarina geri dönülmesine komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 103 Ada, 65 parsele iliskin Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 335 sayili karari ile onaylanan NIP-3266,35 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin iptali yönündeki Aydin 1. Idare Mahkemesi’nin 06.12.2018 tarihli ve 2017/1294E. 2018/1353K. sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:16

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ayrik nizam 3 kat ve ön bahçe 10m, yan bahçe 3m ve 0.35/1.05 Taks/Kaks plan sartina sahip 1634 Ada, 4 parsel için, komsu parsellerdeki yapilasma durumlari ve 2008 yilindaki plan kosullari göz önüne alinarak, Taks/Kaks ayni kalmak kosulu ile Yençok: 3 kat, karayolundan 10.00m, kuzey ve dogu cepheden 5.00m, batidan 3.00m olacak sekilde yapi yaklasma mesafelerinin düzenlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarihli ve 68 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 03.10.2018 tarihli ve 68 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,56 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, yapi ve nüfus yogunlugu artisina sebep olmadigi, komsu parseldeki yapilasmalara da uygun oldugu gerekçesi ile komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.  Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1634 ada 4 parselde yapi yaklasma mesafelerinin düzenlenmesi amaçli UIP-8226,56 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:17

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Sümer Mahallesi, Çatalyol Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Nazilli Belediyesine ait 6527m² yüzölçümlü 1008 ada 87 parselin meri imar planlarinda konut alani kullanim kararinin ''akaryakit ve servis istasyonu'' olarak degistirilmesi, Nazilli-Bozdogan karayolu ve çevresinde düzenleme yapilmasi amaciyla hazirlanan NIP-5914,12 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 358 sayili karari ile onaylanmis olup, 1/5000 ölçekli nazim imar planina uygun olarak hazirlanan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ayrik nizam 3 kat konut alani- park- tasit yolu ve otopark alaninda kalan alanda, yaklasik 3154m² büyüklügünde akaryakit ve servis istasyonu alani belirlenmesi, bu alana E=0.50, Yençok=6.50m yapilasma karari önerilmesi ve Nazilli-Bozdogan karayolu ve çevresinde düzenleme yapilmasi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih 70 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 22.10.2018 tarihli ve 4962 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,57 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Sümer Mahallesi, 1008 ada 87 parselin Akaryakit ve Servis Istasyonu Alani olarak degistirilmesi ve Nazilli-Bozdogan karayolu ve çevresinde düzenleme yapilmasi amaciyla hazirlanan UIP-8226,57 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:18

Komisyon Görüsü: Ilimiz Söke Ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 997 ada 4, 994 ada 7 ve 8 ile 995 ada 9 ve 10 parsellerin sanayi alanindan ticaret+turizm (TICT) kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan UIP:887,77 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Söke Belediye Meclisinin 25.10.2018 tarihli ve 123 sayili karari ile onaylanmis olup Söke Belediye Baskanliginin 13.11.2018 tarihli ve 64357 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus olup dosya Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Söke Belediye Meclisinin 25.10.2018 tarihli ve 123 sayili karari ile uygun bulunan UIP:887,77 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani komisyonumuzca mevcut yapilasma yogunluklari da dikkate alinarak E=0.40 olarak tadilen oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke Ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 997 ada 4 parsel, 994 ada 7 ve 8 parseller ile 995 ada 9 ve 10 parsellerin sanayi alanindan ticaret+turizm (TICT) kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP:887,77 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:19

Komisyon Görüsü: Aydin 1. Idare Mahkemesinin 2012/1919E, 2013/964K sayisi ile 11.07.2013 tarihinde aldigi kararda Demiryolu mülkiyetinde kalan alanlarda yer alan yol kullanimlari, hemzemin geçitler, park kullanimlari ile kentin girisinde yer alan triyaj alani ile gar tesisleri alanlarinin iptaline karar verilmistir. Bu dogrultuda Söke Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli ve 90 sayili karari ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda da 547 ada ve çevresinde yer alan DDY Gar tesisleri kullanimi ile 516 ada çevresinde yer alan Demiryolu yükleme istasyonu (Triyaj) kullanimlari, 117 ada 2, 9 parseller, 733 ada72, 73, 74 ve 82 parseller ile çevresinde yer alan TCDD mülkiyetindeki parsellerde yer alan kullanim karari ile karayollarinin dogusundan itibaren demiryoluna paralel güzergahta yer alan sehiriçi tramvay hatti iptal edilerek karar, Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale edilerek incelenmistir. Aydin 1. Idare Mahkemesinin 2012/1919E, 2013/964K sayisi karar dogrultusunda Söke Merkez Imar Planlarinda demiryolu ve çevresinde yer alan plan kararlarinin iptaline iliskin Söke Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli 90 sayili karari komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydin 1. Idare Mahkemesinin 2012/1919E, 2013/964K sayisi karari dogrultusunda Söke Merkez Imar Planlarinda demiryolu ve çevresinde yer alan plan kararlarinin iptaline iliskin Söke Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli 90 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:20

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Sultanhisar Ilçesi, Beseylül Mahallesi 112 ada 1 numarali tescilli parselde bulunan cami alaninda ve 2 numarali parselde bulunan konut alaninda düzenleme yapilmasi amaçli UIP-766,12 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Sultanhisar Belediye Meclisi’nin 08.11.2018 tarih ve 86 sayili karari ile uygun bulunarak 13.11.2018 tarih ve 2201 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-766,12 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine iliskin Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu’nun 25.10.2018 tarih ve 8486 sayili kararinin nihai karar olmadigi gerekçesi ile Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar Ilçesi, Beseylül Mahallesi 112 ada 1 numarali tescilli parselde bulunan cami alaninda ve 2 numarali parselde bulunan konut alaninda düzenleme yapilmasi amaçli UIP-766,12 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:21

Komisyon Görüsü: 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu'nun, “Büyüksehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklari” baslikli 7. (b) maddesi uyarinca Belediyemizce yapimi gerçeklestirilen NIP-34676 plan islem numarali 1/25.000 ölçekli Aydin Il bütünü Nazim Imar Plani, Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 358 sayili Karari ile onaylanmis, onaylanan imar plani askiya çikarildiginda yapilan itirazlar Büyüksehir Belediye Meclisince görüsülmüstür. Büyüksehir Belediye Meclisinin 19.11.2018 tarih ve 416 sayili karari ile itirazlar degerlendirildiginde imar planinin degisen kisimlari 30.11.2018-31.12.2018 tarihleri arasinda askiya çikarilmis, aski süresinde yapilan 12 adet itiraz Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

 1. Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi, 837 ada 6 parselde Efeler Atatürk Kültür Parki Özel Planlama Alani (ÖPA) sinirlari içinde kalan parselin kullaniminin park alani olmasi hakkindaki itiraz incelendiginde parselin içinde bulundugu Özel Planlama Alanina iliskin 3.13.8 numarali plan hükmü ile bu alanda imar uygulamalarinin bütüncül yapilmasi zorunlu kilindigindan itiraz komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmemistir.

 2. Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesi, 3053 parselin bulundugu alanda Belediye Hizmet Alani (BHA) kullaniminin ASKI Genel Müdürlügü görüsüne göre belirlenmesi talebini içeren itiraz incelendiginde itiraza konu alanda yer alan Belediye Hizmet Alani (BHA) kullaniminin ASKI kurum görüsünde belirtilen sekilde düzenlenmesi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

 3. Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 664 ada 67 parselde kayitli tasinmazin 1/25.000 ölçekli il nazim imar planinda Kamu Hizmet Alani (KHA) olarak planlandigi ancak kurumun ileriye dönük olarak bu büyüklükte bir alana ihtiyaci bulunmadigi gerekçesi ile itiraz edilerek çevresindeki alanlarda oldugu gibi Ticaret-Konut (TICK) Alani olarak düzenlenmesi talebini içeren itiraz kabul edilerek alanin Ticaret-Konut (TICK) Alani olarak düzenlenmesi ve alt ölçeklerde degerlendirilmek üzere Kamu Hizmet Alani (KHA) sembolü eklenmesi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

 4. Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 517 ada 6 parselde kayitli tasinmazin alt ölçekli planlarda %85’lik kisminin BHA, spor tesisi, park alani, triyaj alani, yol, vb. kullanim alanlarina isabet ettigi,  daha önce 1/25000 ölçekli nazim imar planinda lojistik alan olan bu alanin tadilatli haliyle gelisme konut alanina dönüstürülmekle beraber bu alan içinde belediye hizmet alani sembolü bulundugundan alt ölçekli planlarda ve askidaki 1/25000 nazim imar planinda donatilarin parselin %40’i geçmeyecek sekilde planlamasi içerikli itiraz incelendiginde, itiraza konu alan ve çevresi mevcut alt ölçekli imar planlarina uygun sekilde düzenlendiginden ve zaiyat konusunun alt ölçekli planlarda degerlendirilmesi gerektiginden itiraz komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmemistir.

 1. Söke Ilçesi Sazliköy Mahallesinde 403/1, 404/1, 405/1, 406/1, 407/1, 408/1, 409/1, 410/1, 411/1, 412/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/1, 422/1, 423/1, 424/1, 425/1, 426/1, 427/1, 428/1, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1, 434/1, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439/1, 440/1, 441/1, 442/1, 443/1, 444/1, 445/1, 452/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1,  457/1,  458/1, 459/1,  460/1,  461/1, 462/1,  463/1,  464/1, 465/1,  466/1,  467/1, 468/1, 469/1 parsellerde  kayitli tasinmazlari kapsayan 1/1000 ölçekli konut amaçli imar plani bulundugu, 1/25000 ölçekli nazim imar planinda bu parsellerin bir kisminin seyrek yogunluklu konut gelisme alaninda geri kalan alanin agaçlandirilacak alan kullaniminda kalmasi; agaçlandirilacak alan belirlenmesinde arazi yapisinin yüksek egimli olmasi hakkinda nedenin bilimsel bulunmadigi gerekçesi ile itiraz edilerek parsellerin tamaminin mevcut imar planlarini koruyacak sekilde düzenleme yapilmasi talebi incelendiginde, itiraza konu alandaki düzenleme 1/25.000 ölçekli Il Nazim Imar Plani çalismalari kapsaminda hazirlanan yerlesilebilirlik analizi sonuçlarina göre yapildigindan konut alaninin büyütülmesine iliskin talebin reddine; alt ölçekli plan sinirlari içerisindeki imar haklarinin bu alanda degerlendirilebilecegi dikkate alinarak yogunluk kararinin düsük yogunluklu gelisme konut alani olarak düzenlenerek itirazin kismen kabulüne komisyonumuzca oybirligi ile karar verilmistir.

 2. Söke Ilçesi Güllübahçe Mahallesinde 286 ada 41 ve 42 parsellerde kayitli tasinmazlarin Güllübahçe Belediyesi tarafindan 2006 yilinda onaylanan “tarimsal sanayi alani” amaçli mevzii imar plani bulundugu belirtilerek 1/25000 ölçekli nazim imar planinda bu parseller “tarim alani” kapsaminda kaldigindan tarim alani kullanimina yapilan itiraz incelendiginde, basvuru ekinde sunulan Belediye Meclis Karari ve imar planlari ile üst ölçekli Çevre Düzeni Planinin bu alana iliskin Sanayi Alani karari dikkate alinarak itiraza konu alanin 1/25000 ölçekli nazim imar planinda Sanayi Alani olarak düzenlenmesi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

 3. Söke Ilçesi Sarikemer Mahallesinde 5021 parselde kayitli tasinmazin (yeni 118 ada 22 parsel) Sarikemer Belediyesi tarafindan 2010 yilinda onaylanan “tarimsal sanayi alani” amaçli mevzii imar plani bulundugu, içinde mevcut tesisin de bulundugu belirtilerek 1/25000 ölçekli nazim imar planinda bu parsel  “tarim alani” kapsaminda kaldigindan tarim alani kullanimina yapilan itiraz incelendiginde, basvuru ekinde sunulan Belediye Meclis Karari, imar planlari, aski tutanaklari ve Il Çevre ve Orman Müdürlügü ve diger kurum görüsleri dikkate alinarak itiraza konu alanin Tarim ve Hayvancilik Tesis Alani olarak düzenlenmesi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

 4. Söke Ilçesi Sarikemer Mahallesinde 5021 parselde kayitli tasinmaz (yeni 118 ada 22 parsel) için yapilan ikinci itiraz basvurusunda yukarida anilan basvuruya ek olarak söz konusu parseldeki mevcut çirçir isletmesi tesisiyle beraber günes enerji santralinin de faaliyette bulundugu belirtilerek, 1/25000 ölçekli nazim imar planina parselin yenilenebilir günes enerjisi santrali olarak islenmesine iliskin talep incelendiginde, itiraza konu alana iliskin GES amaçli imar planlari bulunmadigindan itiraz komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmemistir.

 5. Söke Ilçesi Sarikemer Mahallesinde 5026 ve 5027 parsellerde kayitli tasinmazlarin (yeni 118 ada 203 ve 204 parseller) Sarikemer Belediyesi tarafindan 2010 yilinda onaylanan “tarimsal sanayi alani” amaçli mevzii imar plani bulundugu, içinde mevcut tesisin de bulundugu belirtilerek 1/25000 ölçekli nazim imar planinda bu parselin  “tarim alani” kapsaminda kaldigindan tarim alani kullanimina yapilan itiraz incelendiginde, iletilen plana dair 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planina göre olumlu görüs bulunmadigi görüldügünden ve Çirçir isletmeleri bulunan tarim alanlarinda Çevre Sehircilik Bakanligi ile Tarim ve Orman Bakanligi ve Belediyemizce 1/25.000 ölçekli il nazim imar planina göre çalisma yapilmasi ve sonucuna göre yeniden degerlendirilmesine karar verildiginden itiraz komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmemistir.

 6. Didim Ilçesi Didim Mahallesinde 1580 parselde kayitli tasinmazin turizm merkezi sinirlarindan çikarilmis oldugu, parselin çevresinin imara açilmis oldugu ve hatta yapilastigi belirtilerek 1/25000 ölçekli nazim imar planinda üniversite alani belirlenmesine yapilan itiraz incelendiginde, üniversite alani ve saglik tesis alani genis alanlar kapsadigi ve kamu mülkiyetinde degerlendirilmesinin daha uygun olacagi dikkate alinarak üniversite alaninin güneye, saglik alaninin kuzeye alinmasi ve kalan alanin ticaret-turizm-konut (TICTK) alani kullanima dönüstürülmesi yönünde bu alanda düzenleme yapilmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

 7. Didim Ilçesi Didim Mahallesinde 1581 parselde kayitli tasinmazin turizm merkezi sinirlarindan çikarilmis oldugu, parselin çevresinin imara açilmis oldugu ve hatta yapilastigi belirtilerek 1/25000 ölçekli nazim imar planinda üniversite alani belirlenmesine yapilan itiraz incelendiginde, üniversite alani ve saglik tesis alani genis alanlar kapsadigi ve kamu mülkiyetinde degerlendirilmesinin daha uygun olacagi dikkate alinarak üniversite alaninin güneye, saglik alaninin kuzeye alinmasi ve kalan alanin ticaret-turizm-konut (TICTK) alani kullanima dönüstürülmesi yönünde bu alanda düzenleme yapilmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

 8. Didim Ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 666 ve 1831 parsellerde kayitli tasinmazlarin Akyeniköy Belediyesi tarafindan 1999 yilinda onaylanan 1/5000 ölçekli nazim imar planinda ticaret alani ve kismen konut gelisme alani, kismen park ve kismen yol arazi kullanimlarinda kaldigi, bu tasinmazlarin çevresindeki tasinmazlarin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinin 1990’li yillarda onaylanmis oldugu ve imar uygulamalari, parselasyonlari yapildigi ve arsa tapularinin bulundugu belirtilerek 1/25000 ölçekli nazim imar planinda bu parsel “park ve yesil alan” kapsaminda kaldigindan bu kullanima yapilan itiraz incelendiginde, itiraz kabulü, söz konusu tasinmazlarin mevcut alt ölçekli imar planlarina uygun sekilde düzenlenmesi uygun görülmüs olup ayni zamanda Akyeniköy Mahallesi genelinde alt ölçekli imar planlarina göre yeniden düzenleme yapilmasi ve bu kapsamda: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planinda Tarim Arazisi ve Orman Alani kullanimlarinda kalan ancak alt ölçekli planlari konut gelisme alani olan alanlar için Çevre ve Sehircilik Bakanliginin görüsüne basvurulmasi ve Bakanligin görüsüne göre islem yürütülmesi, Çevre Düzeni Planinda Kentsel Yerlesik Alan kullaniminda kalan alanlarda alt ölçekli mevcut planlara göre 1/25.000 ölçekli nazim imar planinin düzeltilmesi ayrica alt ölçekli planlarda tarim alani olan kisimlarda Özel Planlama Alani (ÖPA) belirlenerek mevcut uygulama imar plani haklarinin korunmasi yönünde düzenleme yapilmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

Itirazlarin degerlendirilmesi sonucunda belirtilen degisiklikler ile 1/25.000 ölçekli Aydin Il bütünü Nazim Imar Plani’nin Açiklama Raporu ve Plan Notlarinda yeniden düzenleme yapilmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: NIP-34676 plan islem numarali 1/25.000 ölçekli Aydin Il Nazim Imar Planina aski sürecinde yapilan itirazlarin degerlendirilmesi ve itirazlarin degerlendirilmesi sonucunda belirtilen degisiklikler ile 1/25.000 ölçekli Aydin Il bütünü Nazim Imar Plani’nin Açiklama Raporu ve Plan Notlarinda yeniden düzenleme yapilmasi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:22

Komisyon Görüsü: 08.01.2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediye Meclis Toplantisinda 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasinda Itfaiye personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuza havale edilerek incelenmistir. Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülen, çalisma süresi ve saatleri 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu’nda belirtilen, çalisma süre ve saatlerine bagli olmaksizin hizmetin aksatilmadan yürütülmesini saglayacak sekilde düzenlenen, Büyüksehir Belediye Baskanligimizda Itfaiye teskilatinda fiilen çalisan personele 2019 yili Bütçe Kanunu ve ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar (527-TL) üzerinden fazla mesai ücreti verilmesi 5393 sayili Belediye Kanunu'nun 52.maddesi geregince Komisyonumuzca görüsülerek oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Baskanligi hizmetlerinde çalisan Itfaiye Personellerine 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasinda ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:23

Komisyon Görüsü: 08.01.2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediye Meclis Toplantisinda 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasinda Zabita personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuza havale edilerek incelenmistir. Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülen, çalisma süresi ve saatleri 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu’nda belirtilen, çalisma süre ve saatlerine bagli olmaksizin hizmetin aksatilmadan yürütülmesini saglayacak sekilde düzenlenen, Büyüksehir Belediye Baskanligimizda Zabita teskilatinda fiilen çalisan personele 2019 yili Bütçe Kanunu ve ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar (527-TL) üzerinden fazla mesai ücreti verilmesi 5393 sayili Belediye Kanunu'nun 51.maddesi geregince Komisyonumuzca görüsülerek oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi Zabita Dairesi Baskanligi hizmetlerinde çalisan zabita personeline (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasinda ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:24

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisi’nin 08/ Ocak /2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediyesi Hal Isletme Sube Müdürlügü tarafindan isletilen Toptanci Hallerinde alinacak Hal Teminat bedelinin, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptanci Halleri Hakkinda Yönetmeligin 31. Maddesinin 3. Fikrasi geregince 15.000,00 (On bes bin) TL olarak tespit edilmesi hususu incelenerek, Komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Sebze ve Meyve Toptanci Halindeki isyerlerine ait 2019 yili hal teminat bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:25

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1735 ada, 19 parselde kayitli ve mülkiyeti Büyüksehir Belediyemize ait tasinmazin satis, takas ve devir hususu 08.01.2019 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1735 ada, 19 parselde kayitli 70,81m² yüzölçümlü belediye tasinmazinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1735 ada, 19 parsel nolu 70,81m² yüzölçümlü tasinmazin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:26

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1508 ada, 22 parselde kayitli ve mülkiyeti Büyüksehir Belediyemize ait tasinmazin satis, takas ve devir hususu 08.01.2019 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1508 ada, 22 parselde kayitli 78,09m² yüzölçümlü belediye tasinmazinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1508 ada, 22 parsel nolu 78,09 m² yüzölçümlü tasinmazin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:27

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1489 ada, 17 parselde kayitli ve mülkiyeti Büyüksehir Belediyemize ait tasinmazin satis, takas ve devir hususu 08.01.2019 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1489 ada, 17 parselde kayitli 49,33m² yüzölçümlü belediye tasinmazinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1489 ada, 17 parsel nolu 49,33m² yüzölçümlü tasinmazin satis, takas ve devir islemi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:28

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Osmanyozgatli Mahallesi, 6056 ada, 23 parselde kayitli tasinmazin satisi hususu 08/01/2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Osmanyozgatli Mahallesi tapunun 6056 ada, 23 parselde kayitli 151,17 m² yüzölçümlü 7/10 paylik 105,82 m²’ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi, Osmanyozgatli Mahallesi, 6056 ada, 23 parsel nolu ve 151,17 m² yüzölçümlü tasinmazin 7/10 paylik 105,82 m²’ye tekabül eden Belediyemiz hissesinin satisi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:29

Komisyon Görüsü: 08.01.2019 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediye Meclis Toplantisinda “Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Sözlesmeli Personel Disiplin Yönetmeligi” hususu komisyonumuza havale edilerek incelenmistir. Büyüksehir Belediye Baskanligimizda 5393 sayili Belediye Kanunun 49. maddesi uyarinca istihdam edilen sözlesmeli personel hakkinda uygulanacak disiplin cezalarinin tespiti, usul ve esaslarinin belirlenmesi amaciyla Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanliginca hazirlanan “Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Sözlesmeli Personel Disiplin Yönetmeligi” 5393 Sayili Belediye Kanunun 18. Maddesinin (m) fikrasi uyarinca komisyonumuza uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

Karar: Büyüksehir Belediye Baskanligimizda 5393 sayili Belediye Kanunun 49. maddesi uyarinca istihdam edilen sözlesmeli personel hakkinda uygulanacak disiplin cezalarinin tespiti, usul ve esaslarinin belirlenmesi amaciyla hazirlanan ‘”Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Sözlesmeli Personel Disiplin Yönetmeligi” ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.