444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

15.11.2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: Wednesday, November 21, 2018

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISI KASIM AYI 15.11.2018

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No: 408

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.11.2018 tarihli Kasim ayi toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

Karar No: 409

Komisyon Görüsü: 13.11.2018 tarihli Meclis toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediyesi 2019 yili Performans Programi ile ilgili komisyonumuzca yapilan degerlendirmede; Aydin Büyüksehir Belediyesi 2019 yili Performans Programinin 5393 sayili Belediye Kanunun 41 inci maddesi geregi, ekte sunuldugu sekliyle komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2019 Mali Yili Performans Programi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No: 410

Komisyon Görüsü: 13.11.2018 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediyesi 2019 yili Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili komisyonumuzca yapilan degerlendirmede; Aydin Büyüksehir Belediyesi 2019 yili Gelir Ücret Tarifesi 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 23 üncü maddesi geregi ekte sunuldugu sekliyle komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi 2019 Mali Yili Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No: 411

Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin, 13/11/2018 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediyesinin 2019 yili ve izleyen 2 yila ait Bütçesi görüsülmüstür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2019 yili Bütçe teklifleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda incelenmistir.

Buna göre;

 1. BÜTÇE KARARNAMESI

Madde 1 - Büyüksehir Belediyesi birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildigi üzere toplam 950.000.000,00 TL tahmini gider ön görülmüstür.

Madde 2- Büyüksehir gelirleri, “(B) Gelirlerin Ekonomik Siniflandirmasi Cetvelinde”  gösterildigi üzere toplam 860.000.000,00 TL gelir tahmin edilmistir.

Madde 3-  2019 yili tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplami ile finansmanin ekonomik siniflandirilmasi cetvelinde gösterilen 90.000.000,00 TL borçlanma ile denklik saglanmistir.

Madde 4 – Gelir çesitlerinin yasal dayanaklari “(C) Cetvelinde” gösterilmistir. Yasal dayanagi bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5 – Büyüksehir Belediye Baskani, meclis üyeleri ve 6245 sayili Harcirah Kanunu’nun 8 inci maddesi geregince memur ve hizmetli olmayanlara yurtiçi ve yurtdisi görevlendirilmelerinde verilecek yevmiye ve yol giderleri ekte sunulan (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6 - Bütçe asagida belirtilen cetvellerden olusmustur;

 1. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

 2. Gelirlerin Ekonomik Siniflandirmasi (B) Cetveli (Örnek-15)

 3.  Finansmanin  Ekonomik Siniflandirmasi Cetveli (Örnek-16)

 4. Gelirlerin Yasal Dayanagini Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)

 5. Çok Yilli Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

 6. Fonk. ve Ekon. Sinif. Düzeyinde Izleyen Iki Yil Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

 7. Çok Yilli Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

 8.  Çok Yilli Finansmanin Ekonomik Siniflandirmasi Cetveli (Örnek-20)

 9. Gelecek Yillara Yaygin Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

 10.  Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklari Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

 11. Ihdas Edilen Memur Kadrolarini Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

 12. Ihdas Edilen Sürekli Isçi Kadrolarini Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

 13. 237 sayili Tasit Kanununa Göre Satin Alinacak Tasitlari Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

 14.  Mevcut Tasitlari Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

 15.  Ayrintili Harcama Programi (Örnek-27)

 16.  Finansman Programi (Örnek-28)

Madde 7- 5393 sayili Belediye Kanununun 68 inci maddesinin ( e ) bendi geregi, en son kesinlesmis bütçe gelirlerinin, 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden degerleme oraniyla arttirilan miktarinin 2019 yili içinde % 10 unu geçmeyen oranda borçlanma yapilmasinda ve bu kapsamda borçlanma yapmaya Büyüksehir Belediye Baskani yetkilidir.

Madde 8- Büyüksehir Belediye Baskani, bagli kuruluslara ve sermayesine istirak edilen sirketler için gerektiginde her türlü kefalet vermeye ve/veya teminat göstermeye yetkilidir.

Madde 9- Bu Kararname hükümleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüge girer.

Madde 10- Is bu Bütçe Kararnamesi 10 (on) maddeden ibaret olup; hükümlerini Büyüksehir Belediye Baskani yürütür. 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmistir.

 1. GIDER BÜTÇESI

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlamasi Yapilan Her Birimin Fonksiyonel Siniflandirmalarinin Birinci Düzeyi Itibari ile konan ödenekler;

KURUM ADI / KURUMSAL KOD

FONKSIYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.01.01

GENEL SEKRETERLIK

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

1.100.000,00

46.09.01.02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

4.700.000,00

46.09.01.04

DESTEK HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

28.924.000,00

46.09.01.05

INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

2.000.000,00

46.09.01.10

BILGI ISLEM DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

         2.414.000,00

46.09.01.18

YAZI ISLERI VE KARARLAR DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

2.438.000,00

46.09.01.20

TEFTIS KURULU BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

540.000,00

46.09.01.24

1.HUKUK MÜSAVIRLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

5.152.000,00

46.09.01.25

BASIN YAYIN VE HALKLA ILISKILER DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

8.319.000,00

46.09.01.30

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BASKANLIGI

05-ÇEVRE KORUMA HIZMETLERI

60.625.000,00

46.09.01.31

EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

       50.249.000,00

46.09.01.33

 

FEN ISLERI DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

342.377.000,00

10-SOSYAL GÜVENNLIK VE SOSYAL YARDIM HIZ.

80.000,00

46.09.01.34

IMAR VE SEHIRCILIK DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

10.767.000,00

46.09.01.35

 

ITFAIYE DAIRESI BASKANLIGI

02-SAVUNMA HIZMETLERI

600.000,00

03-KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI

48.533.000,00

46.09.01.36

KENT ESTETIGI DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

226.000,00

46.09.01.37

KÜLTÜR VE SOSYAL ISLER DAIRESI BASKANLIGI

08-DINLENME KÜLTÜR VE DIN HIZMETLERI

25.000.000,00

46.09.01.38

MALI HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

128.149.000,00

46.09.01.39

SOSYAL HIZMETLER DAIRESI BASKANLIIGI

10-SOSYAL GÜVENLIK VE SOSYAL YARDIM HIZMETLERI

70.000.000,00

46.09.01.40

 

ULASIM DAIRESI BASKANLIGI

04-EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER

25.430.000,00

10-SOSYAL GÜVENNLIK VE SOSYAL YARDIM HIZ.

100.000,00

46.09.01.41

ZABITA DAIRESI BASKANLIGI

03-KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI

8.119.000,00

46.09.01.43

SAGLIK ISLERI DAIRESI BASKANLIGI

07-SAGLIK HIZMETLERI

20.500.000,00

46.09.01.44

 

TARIMSAL HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI

04-EKONOMIK ISLER VE HIZMETLERI

8.200.000,00

46.09.01.45

DEPREM RISK YÖNETIMI VE KENTSEL IYILESTIRME DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

2.885.000,00

46.09.01.46

MAKINE IKMAL BAKIM VE ONARIM DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

49.890.000,00

46.09.01.47

DENIZCILIK DAIRESI BASKANLIGI

05-ÇEVRE KORUMA HIZMETLERI

1.487.000,00

46.09.01.48

MUHTARLIK ISLERI DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

4.255.000,00

46.09.01.49

 

PARK VE BAHÇELER DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

32.325.000,00

10-SOSYAL GÜVENNLIK VE SOSYAL YARDIM HIZ

35.000,00

46.09.01.50

GENÇLIK VE SPOR HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI

08-DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI

3.325.000,00

46.09.01.51

STRATEJI GELISTIRME DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

1.256.000,00

TOPLAM

950.000.000,00

 

Olarak okunmus ve Komisyonumuzca incelenerek oy birligiyle kabul edilmistir.

 1. GELIR BÜTÇESI

            2019 yili Gelir Bütçesinin Ekonomik Siniflandirmasinin Birinci Düzeyi yili gelir tahmini;

BÜTÇE GELIRLERI EKONOMIK SINIFLANDIRMANIN BIRINCI DÜZEYI

KODU

AÇIKLAMA

2019 YILI

01

VERGI GELIRLERI

26.601.000,00

03

TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI

97.500.000,00

04

ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER

17.454.000,00

05

DIGER GELIRLER

662.500.000,00

06

SERMAYE GELIRLERI

57.000.000,00

09

RET VE IADELER (-)

-1.055.000,00

 

TOPLAM

860.000.000,00

 

Olarak okunmus ve Komisyonumuzca incelenerek oy birligiyle kabul edilmistir.

 1. YILI FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI

             2019 yili Finansmanin Ekonomik Siniflandirmasinin Birinci Düzeyi itibariyle;

 

FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRILMASI

KODU

AÇIKLAMA

2019 YILI

01

IÇ BORÇLANMA

90.000.000,00

 

Olarak okunmus ve Komisyonumuzca incelenerek oy birligiyle kabul edilmistir.                                                                                                                              

 1. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FINANSMAN PROGRAMI

2019 Yili Ayrintili Harcama Programi Üçer Aylik Dönemler itibariyle

1

BIRINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

237.500.000,00

2

IKINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI  

237.500.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

237.500.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

237.500.000,00

 

TOPLAM

950.000.000,00

             Olarak okunmus,

 2019 Yili Finansman Programi Üçer Aylik Dönemler itibariyle     

1

BIRINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

189.200.000,00

2

IKINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI  

240.800.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

189.200.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

240.800.000,00

 

TOPLAM

860.000.000,00

 

Olarak okunmus ve Komisyonumuza havele edilen Aydin Büyüksehir Belediyesi 2019 Mali Yili Bütçesi görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir.

 Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur. 

Seklinde hazirlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 15.11.2018 tarihli meclis toplantisinda müzakere edilerek yapilan görüsmeler ve ad okuma suretiyle yapilan oylama neticesinde;

 

T.C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESI

 

Madde 1 - Büyüksehir Belediyesi birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildigi üzere toplam 950.000.000,00 TL tahmini gider ön görülmesine oybirligiyle,

Madde 2- Büyüksehir gelirleri, “(B) Gelirlerin Ekonomik Siniflandirmasi Cetvelinde”  gösterildigi üzere toplam 860.000.000,00 TL gelir tahmin edilmesine oybirligiyle,

Madde  3-  2019 yili tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplami ile finansmanin ekonomik siniflandirilmasi cetvelinde gösterilen 90.000.000,00 TL  borçlanma ile denklik saglanmasina oybirligiyle,

Madde 4- Gelir çesitlerinin yasal dayanaklari “(C) Cetvelinde” gösterilmistir. Yasal dayanagi bulunmayan gelir tahsil edilmemesine oybirligiyle,

Madde 5 – Büyüksehir Belediye Baskani, meclis üyeleri ve 6245 sayili Harcirah Kanunu’nun 8 inci maddesi geregince memur ve hizmetli olmayanlara yurtiçi ve yurtdisi görevlendirilmelerinde verilecek yevmiye ve yol giderleri ekte sunulan (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesine oybirligiyle,

Madde 6 - Bütçe asagida belirtilen cetvellerden olusmustur;

 1. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

 2. Gelirlerin Ekonomik Siniflandirmasi (B) Cetveli (Örnek-15)

 3.  Finansmanin  Ekonomik Siniflandirmasi Cetveli (Örnek-16)

 4. Gelirlerin Yasal Dayanagini Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)

 5. Çok Yilli Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

 6. Fonk. ve Ekon. Sinif. Düzeyinde Izleyen Iki Yil Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

 7. Çok Yilli Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

 8.  Çok Yilli Finansmanin Ekonomik Siniflandirmasi Cetveli (Örnek-20)

 9. Gelecek Yillara Yaygin Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

 10.  Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklari Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

 11. Ihdas Edilen Memur Kadrolarini Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

 12. Ihdas Edilen Sürekli Isçi Kadrolarini Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

 13. 237 sayili Tasit Kanununa Göre Satin Alinacak Tasitlari Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

 14.  Mevcut Tasitlari Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

 15.  Ayrintili Harcama Programi (Örnek-27)

 16.  Finansman Programi (Örnek-28)

oybirligiyle,

Madde 7- 5393 sayili Belediye Kanununun 68 inci maddesinin ( e ) bendi geregi, en son kesinlesmis bütçe gelirlerinin, 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden degerleme oraniyla arttirilan miktarinin 2019 yili içinde % 10 unu geçmeyen oranda borçlanma yapilmasinda ve bu kapsamda borçlanma yapmaya Büyüksehir Belediye Baskaninin yetkili kilinmasina oybirligiyle,

Madde 8-  Büyüksehir Belediye Baskaninin, bagli kuruluslara ve sermayesine istirak edilen sirketler için gerektiginde her türlü kefalet vermeye ve/veya teminat göstermeye yetkili kilinmasina oybirligiyle,

Madde 9- Bu Kararname hükümleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüge girmesine oybirligiyle,

Madde 10- Is bu Bütçe Kararnamesi 10 (on) maddeden ibaret olup; hükümlerini Büyüksehir Belediye Baskaninin yürütmesine oybirligiyle,

2-Gider Bütçesi

     Kurumsal Kodlamasi Yapilan Her Birimin Fonksiyonel Siniflandirmalarinin Birinci Düzeyi Itibari ile konan ödenekler;

KURUM ADI / KURUMSAL KOD

FONKSIYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.01.01

GENEL SEKRETERLIK

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

1.100.000,00

 

 

 

 

Oybirligiyle

46.09.01.02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

4.700.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.04

DESTEK HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

28.924.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.05

INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

2.000.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.10

BILGI ISLEM DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

2.414.000,00

Oybirligiyle

 

46.09.01.18

YAZI ISLERI VE KARARLAR DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

2.438.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.20

TEFTIS KURULU BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

540.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.24

1.HUKUK MÜSAVIRLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

5.152.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.25

BASIN YAYIN VE HALKLA ILISKILER DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

8.319.000,00

Oybirligiyle

 

 

 

46.09.01.30

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BASKANLIGI

05-ÇEVRE KORUMA HIZMETLERI

60.625.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.31

EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

50.249.000,00

Oybirligiyle

 

46.09.01.33

 

FEN ISLERI DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

342.377.000,00

10-SOSYAL GÜVENNLIK VE SOSYAL YARDIM HIZ.

80.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.34

IMAR VE SEHIRCILIK DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

10.767.000,00

Oybirligiyle

 

46.09.01.35

 

ITFAIYE DAIRESI BASKANLIGI

02-SAVUNMA HIZMETLERI

600.000,00

03-KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI

48.533.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.36

KENT ESTETIGI DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

226.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.37

KÜLTÜR VE SOSYAL ISLER DAIRESI BASKANLIGI

08-DINLENME KÜLTÜR VE DIN HIZMETLERI

25.000.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.38

MALI HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

128.149.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.39

SOSYAL HIZMETLER DAIRESI BASKANLIIGI

10-SOSYAL GÜVENLIK VE SOSYAL YARDIM HIZMETLERI

70.000.000,00

Oybirligiyle

 

46.09.01.40

 

ULASIM DAIRESI BASKANLIGI

04-EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER

25.430.000,00

10-SOSYAL GÜVENLIK VE SOSYAL YARDIM HIZMETLERI

100.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.41

ZABITA DAIRESI BASKANLIGI

03-KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI

8.119.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.43

SAGLIK ISLERI DAIRESI BASKANLIGI

07-SAGLIK HIZMETLERI

20.500.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.44

 

TARIMSAL HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI

04-EKONOMIK ISLER VE HIZMETLERI

8.200.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.45

DEPREM RISK YÖNETIMI VE KENTSEL IYILESTIRME DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

2.885.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.46

MAKINE IKMAL BAKIM VE ONARIM DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

49.890.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.47

DENIZCILIK DAIRESI BASKANLIGI

05-ÇEVRE KORUMA HIZMETLERI

1.487.000,00

Oybirligiyle

46.09.01.48

MUHTARLIK ISLERI DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

4.225.000,00

 

  Oybirligiyle

 

46.09.01.49

 

PARK VE BAHÇELER DAIRESI BASKANLIGI

06-ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

32.325.000,00

10-SOSYAL GÜVENLIK VE SOSYAL YARDIM HIZMETLERI

35.000,00

  Oybirligiyle

46.09.01.50

GENÇLIK VE SPOR HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI

08-DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI

3.325.000,00

  Oybirligiyle

46.09.01.51

STRATEJI GELISTIRME DAIRESI BASKANLIGI

01-GENEL KAMU HIZMETLERI

 

1.256.000,00

 Oybirligiyle

 

TOPLAM

 

950.000.000,00

 

3-Gelir Bütçesi

            2019 yili Gelir Bütçesinin Ekonomik Siniflandirmasinin Birinci Düzeyi yili gelir tahmini;

BÜTÇE GELIRLERI EKONOMIK SINIFLANDIRMANIN BIRINCI DÜZEYI

KODU

AÇIKLAMA

2019 YILI

01

VERGI GELIRLERI

26.601.000,00

 Oybirligiyle

03

TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI

97.500.000,00

 Oybirligiyle

 

 

04

ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER

17.454.000,00

Oybirligiyle

05

DIGER GELIRLER

662.500.000,00

Oybirligiyle

06

SERMAYE GELIRLERI

57.000.000,00

Oybirligiyle

09

RET VE IADELER (-)

 • 1.055.000,00

Oybirligiyle

 

TOPLAM

860.000.000,00

 

4-Yili Finansmanin Ekonomik Siniflandirmasi

             2019 yili Finansmanin Ekonomik Siniflandirmasinin Birinci Düzeyi itibariyle;

FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRILMASI

KODU

AÇIKLAMA

2019 YILI

01

IÇ BORÇLANMA

90.000.000,00

Oybirligiyle

 

5-Ayrintili Harcama Programi ve Finansman Programi

2019 Yili Ayrintili Harcama Programi Üçer Aylik Dönemler itibariyle

1

BIRINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

237.500.000,00

Oybirligiyle

2

IKINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI  

237.500.000,00

Oybirligiyle

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

237.500.000,00

Oybirligiyle

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

237.500.000,00

Oybirligiyle

 

TOPLAM

950.000.000,00

 

2019 Yili Finansman Programi Üçer Aylik Dönemler itibariyle     

1

BIRINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

189.200.000,00

Oybirligiyle

2

IKINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI  

240.800.000,00

Oybirligiyle

 

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

189.200.000,00

Oybirligiyle

 

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINI

240.800.000,00

Oybirligiyle

 

TOPLAM

715.000.000,00

 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesinin 2019 Mali Yili Bütçesinin kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

Karar No: 412

Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 13/11/2018 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Büyüksehir Belediyesinin; Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 36 nci maddesi 2 nci fikrasi uyarinca, ekli tabloda yer alan 2018 mali yili gider bütçesinde kurumsal kodlamasi yapilan her birimin fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyindeki  95.000.000,00 TL ’lik ödenek aktarma islemi Komisyonumuzca görüsülerek oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

Karar: Fen Isleri Dairesi Baskanligi 2018 Mali Yili Bütçesinde ödenek aktarma yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No: 413

Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 13/11/2018 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;  Söke Ilçesi, Fevzipasa Mahallesi, 554 ada, 78 parselde kayitli ve mülkiyeti Büyüksehir Belediyemize ait tasinmazin 2047 m²’lik kismi için TEK Genel Müdürlügü lehine tesis edilen irtifak hakkinin iptali ile bedelinin ödenmesi hususunun görüsülmesi 13.11.2018 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.      

          Söke Ilçesi, Fevzipasa Mahallesi tapunun 554 ada, 78 parselde kayitli 17.672,00 m² yüzölçümlü, Belediyemiz adina kayitli tasinmazin degerlendirilmesine esas projenin gerçeklestirilebilmesi için anilan tasinmazin 2047 m²’lik kismina iliskin TEK Genel Müdürlügü lehine tesis edilen irtifak hakkinin iptal edilmesi gerekmekte olup, TEDAS Genel Müdürlügünce talep edilen 122.820,00-TL irtifak hakki bedelinin ödenmesi ve anilan irtifak hakki tesisinin iptal ettirilmesi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

 

Karar: Söke Ilçesi Fevzipasa Mahallesi 554 ada 78 parselde kayitli 17.672,00 m² yüzölçümlü tasinmazin 2.047,00 m²’ lik kisminda irtifak hakkinin terkini ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No: 414

Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 13/11/2018 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Bozdogan Belediyesinin Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 37 nci maddesi uyarinca 2018 Mali Yili Bütçesine 4.430.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi; ekte sunuldugu sekliyle komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

Karar: Bozdogan Belediyesi 2018 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.