444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

12.07.2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISI TEMMUZ AYI 12.07.2018

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:259

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.07.2018 tarihli Temmuz Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

Karar No:260

Komisyon Görüsü: Ilimiz Didim Ilçesi, Akbük Mahallesi 195 ada 2 parselde konut, park, trafo ve yol alani kullanimlari içeren 1/1000 ölçekli UIP:32698 plan islem numarali ilave uygulama imar plani Didim Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarihli ve 75 sayili karari ile uygun bulunmus ve 16.05.2018 tarihli ve E.1668 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Didim Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarihli ve 75 sayili karari ile uygun bulunan Ilimiz Didim Ilçesi Akbük Mahallesi 195 ada 2 parsele iliskin hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur.

Karar: Didim Ilçesi Akbük Mahallesi 195 ada 2 parselde konut, park, trafo ve yol alani kullanimlari içeren 1/1000 ölçekli UIP:32698 plan islem numarali ilave uygulama imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:261

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi Kemer Mahallesi, 720 ada, 77 ve 78 no.lu parsellerde kayitli, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar planinda  “Mezarlik Alani” kullaniminda yer alan tasinmazlar için; Aydin 1. Idare Mahkemesinin 24.05.2018 tarih 2017/1109E.-2018/696K. sayili karari ile tasinmazlarin zeytinlik saha niteliginde olmasi sebebiyle “Dava Konusu Islemin Iptaline” karar verilmistir.Söz konusu imar planlari hakkinda mahkeme karari nedeniyle 2577 Sayili Kanunun 28/1 maddesi uyarinca yapilacak islem hakkinda karar alinmasi konusu Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Anilan hüküm uyarinca, Aydin 1. Idare Mahkemesinin 24.05.2018 tarih 2017/1109E.-2018/696K. sayili karari ile IPTALINE karar verilen 720 ada 77 ve 78 parsel numarali tasinmazlarin 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinin iptali Komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Kemer Mahallesi, 720 Ada, 77 ve 78 numarali parsellere yönelik Aydin 1. Idare Mahkemesinin 1/5000 ölçekli Nazim ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarinin iptal edilmesi yönündeki 24.05.2018 tarih, 2017/1109E. ve 2018/696K. sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:262

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Ovaeymir Mahallesinde meskun alan, Osman Yozgatli Mahallesinde bir kisim alan ile A1 sulama kanalinin güneyinde tarim disina çikarilan alanlar ve batida Adliye alaninin sinir olusturdugu alan bütününde hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi 30.04.2018 tarihli (04.05.2018 kayit tarihi)  yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Büyüksehir Belediyesince yaklasik 150ha alanda meskun alan içerisinde gelisme alanlarini da içeren konut bölgesi oldugu, A1 sulama kanalinin güneyinde kalan kisimda mevcut ticaret, sanayi, okul v.b. kullanimlarin korundugu, plan teklifinin kurum görüsleri dogrultusunda hazirlandigi görülerek, Ovaeymir Mahallesi NIP-32720 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Ovaeymir Mahallesinde meskun alan, Osman Yozgatli Mahallesinde bir kisim alan ile A1 sulama kanalinin güneyinde tarim disina çikarilan alanlar ve batida Adliye alaninin sinir olusturdugu alan bütününde hazirlanan NIP-32720 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:263

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Ata Mahallesi, 2063 ada 17, 18, 19, 20 parsel no.lu, 2066 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel no.lu, 2067 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel no.lu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda kitle nizam h:9.00, 3 kat kosullu konut alaninda yer alan tasinmazlar için, Yençok:9.00m (1 kat) kitle nizam konut alani, E=1.32, Yençok:26.00m (8 kat) kosullu konut alani ve E=0.42, Yençok: 9.00m (3kat) kosullu konut alani kullanimi getirilmesi amaçli UIP-2131,37 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi yapi yogunlugunu arttirdigi gerekçesi ile Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarihli ve 141 sayili karari ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 08.05.2018 tarihli ve 65684 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Belediye Meclisinin UIP-2131,37 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin 04.05.2018 tarihli ve 141 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Ata Mahallesi 2063 ada 17, 18, 19, 20 parseller, 2066 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 2067 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde UIP-2131,37 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine iliskin Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 141 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:264

Komisyon Görüsü: Ilimiz Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 6680 ada, 1, 2 numarali parseller, 6681 ada, 1, 2, 3 numarali parseller, 6684 ada, 1, 2 numarali parseller, 6685 ada 1 parsel, 6686 ada 1,5 parseller, 6688 ada 1 parsel, 6689 ada 1 parselde kayitli tasinmazlarin birlikte degerlendirilerek yaklasik 22000 m² büyüklügündeki alanda mevcut nazim imar planinda az yogunlukta gelisme konut alani (0-350 kisi/ha) olarak belirlenen ve planda konut, çocuk bahçesi, yol ve otoparka isabet eden kisimlarda arazi kullanim kararinin degistirilmeden yapi adasi formunun ve ulasim semasinin degistirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-5946,29 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi, kat, yükseklik ile ilgili kosullarin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani asamasinda degerlendirilmesi kosuluyla komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6680 ada 1, 2, 6681 ada 1, 2, 3, 6684 ada 1, 2, 6685 ada 1, 6686 ada 1, 5, 6688 ada 1,  6689 ada 1 parsellerde konut alaninda düzenleme yapilmasi amaçli NIP-5946,29 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:265

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Isikli Mahallesinde, 128 ada 2 parselde kayitli 5738.99 m² yüzölçümlü, 5 parselde kayitli 1154.73 m² yüzölçümlü ve 130 ada 1 parselde kayitli 1921.63 m² yüzölçümlü tasinmazlar yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda konut disi kentsel çalisma alaninda kalmakta olup bu parsellerin kullanimlarinin ticaret alanina dönüstürülmesi amaçli 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-5946,28 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi, nazim plan bütünlügü nedeniyle komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Isikli Mahallesi 128 ada 2, 5 parseller ve 130 ada 1 parselin ticaret alani olarak belirlenmesi amaçli NIP-5946,28 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:266

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Orta Mahallede bulunan yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alaninda kalan tasinmaz üzerinde regülatör alani belirlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarihli ve 138 sayili karari ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.05.2018 tarihli ve E.65682 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

UIP-2130,53 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, alanin özel mülkiyette bulunmasi, plan degisikligine iliskin olarak muvafakatin dosya ekinde sunulmamasi ve Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlügünün olumsuz görüsü bulunmasi nedeniyle mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.

Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Orta Mahalle, Aksaray Caddesi ile 679 sokak kesisiminde bulunan meri imar planlarinda park alani kullaniminda kalan alanda regülatör alani belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP-2130,53 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:267

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Osmanyozgatli Mahallesinde,17KIV imar paftasinda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alani kullaniminda kalan alanda dogal gaz regülatör alani kurulmasi amaçli hazirlanan UIP-2129,112 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarihli ve 137 sayili karari uygun görülerek onaylanmak üzere 08.05.2018 tarihli ve 65678 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP: 2129,112 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlügü’nün 19.02.2018 tarihli ve E:51793 sayili olumsuz görüsü sebebi ile mevcut plan kosullarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Osman Yozgatli Mahallesinde park alaninda dogalgaz regülatör alani belirlenmesi amaçli UIP-2129,112 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:268

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Tepecik Mahallesi, 184 ada 101, 102, 103, 104 parsel numarali, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda E=0.40 h:6.50 m. sanayi alaninda olan tasinmazlar için E=0,60 Yençok=10.00 m. (2 kat) sanayi alani kullanimi getirilmesi amaçli UIP-11805,15 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Efeler Belediye Meclisine sunulmus; Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 139 sayili karari ile talep edilen plan degisikliginin bölgesel ölçekte yapilmasi gerektigi gerekçesiyle uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 07.05.2018 tarihli ve E.65687 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Efeler Belediye Meclisinin UIP-11805,15 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin 04.05.2018 tarih ve 139 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Tepecik Mahallesi 184 ada 101, 102, 103 ve 104 parsellerde UIP-11805,15 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine iliskin Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 139 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:269

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Yagcilar Mahallesi, Ekinlik mevkiinde tapunun M19C25A2 pafta, 237521,42 m2 yüzölçümlü 101 ada, 37 numarali parsel üzerinde Yanici Parlayici Ve Patlayici Maddeler Üretim Ve Depolama Alani (Patlayici Madde Depolama Alani) amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu'nun 7/b ve 7(u) maddeleri geregi 11.01.2018 tarihli ve 15 sayili Büyüksehir Belediye Meclisi karari ile onaylanmis, bu kapsamda hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani Efeler Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarihli ve 136 sayili Karari ile uygun görülerek onaylanmak üzere 08.05.2018 tarihli ve E.65674 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:32034 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.           Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b ve 7(u) maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Yagcilar Mahallesi, Ekinlik Mevkii 101 ada, 37 numarali parsel üzerinde Yanici Parlayici ve Patlayici Maddeler Üretim ve Depolama Alani (Patlayici Madde Depolama Alani) amaçli hazirlanan UIP:32034 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:270

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Zafer Mahallesi, 1930 ada 4 parsel no.lu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ayrik nizam 4 kat kosullu konut alaninda yer alan tasinmaz için, TAKS/KAKS=0.40/1.60, Yençok:21.00m (7 kat) kosullu konut alani kullanimi getirilmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Efeler Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarihli ve 135 sayili karari ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.05.2018 tarihli ve E.65669 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-2128,11 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde, dosyasinda plan degisikligine konu tasinmazin tüm maliklerinin muvafakatinin veya bizzat basvurusunun bulunmadigi görüldügünden mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Ilçesi, Zafer Mahallesi 1930 ada 4 parselde konut alaninda yapilasma kosullarinin yeniden belirlenmesi amaçli UIP-2128,11 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:271

Komisyon Görüsü: : Ilimiz, Germencik Ilçesi, Ortaklar Mahallesi 310 ada 7 parselde kayitli 1460,74m²  yüzölçümüne sahip parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda resmi kurum alani kullaniminin ticaret alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-33878,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

NIP-33878,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi ileride resmi kurum alani ihtiyaci olabilecegi gerekçesi ile komisyonumuzca oybirligi ile reddedilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Ilimiz, Germencik Ilçesi, Ortaklar Mahallesi 310 ada 7 parselde kayitli 1460,74m² yüzölçümüne sahip parselin resmi kurum alani kullaniminin ticaret alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-33878,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne Meclis Üyeleri Gürsat KALE, Adil GÖKÇEN ve Osman SANLI’ nin red oylarina karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

Karar No:272

Komisyon Görüsü: Ilimiz Kusadasi Ilçesi Güzelçamli Mahallesi 794 ada 1 parselin konut alanindan ticaret konut kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP:13183,10 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 160 sayili karari ile uygun bulunmus olup Kusadasi Belediye Baskanliginin 09.05.2018 tarihli ve 15554 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Belediye Meclisinin 05.05.2018 tarihli ve 160 sayili karari ile uygun bulunan Güzelçamli Mahallesi 794 ada 1 parselin konut alanindan ticaret-konut kullanimina dönüstürülmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi Güzelçamli Mahallesi 794 ada 1 parselin konut alanindan ticaret+konut kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP:13183,10 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:273

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi tapuda 970 ada 142 ve 139 numarali parsellerin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda ticaret – turizm alani (TICT) kullaniminin konut alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-3266,43 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-3266,43 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi Mekansal Planlar Yapim Yönetmeligi’nin 26. Maddesi geregi artan nüfusun ihtiyaci olan sosyal ve teknik altyapi alanlarin ayrilmadigi gerekçesi ile komisyonumuzca oybirligi ile reddedilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi 970 ada 142 ve 139 numarali parsellerin ticaret – turizm alani (TICT) kullaniminin konut alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-3266,43 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:274

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 317 ada 48 parselde kayitli parselin bir kisminda tercihli yerlesme alanlari (konut+turistik) ve park kullaniminda olan alanin ticaret ve park alani olarak düzenlenmesine iliskin NIP-3266,44 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-3266,44 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi parselde tescilli kuyu ve koruma alani yer almasi nedeniyle Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur.Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 317 ada 48 parselde kayitli parselin bir kisminda tercihli yerlesme alanlari (konut+turistik) ve park kullaniminda olan alanin ticaret ve park alani olarak düzenlenmesine iliskin NIP-3266,44 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:275

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 589 ada 28 parselin konaklama tesis alani (turizm yerlesme alanlari) kullanimindaki alanin ticaret alani kullanimina dönüstürülmesine iliskin UIP-13182,95 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 301.05/134 sayili karari ile uygun bulunmus ve 12.04.2018 tarih ve 12454 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.  UIP-13182,95 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 589 ada 28 parselin ticaret alani olarak belirlenmesi amaçli UIP-13182,95 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:276

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 158 ada 40 parselde kayitli konaklama tesis alani (turizm yerlesme alanlari) kullanimindaki alanin ticaret alani kullanimina dönüstürülmesine iliskin UIP-13182,93 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 301.05/161 sayili karari ile uygun bulunmus, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 09.05.2018 tarih ve 15548 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-13182,93 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar:   Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 158 ada 40 parselin konaklama tesis alanindan (turizm yerlesme alanlari)  ticaret alani olarak dönüstürülmesi amaçli UIP-13182,93 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:277

Komisyon Görüsü: Ilimiz Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi 112 ada 14 parsele iliskin UIP:13182,42 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Aydin 1. Idare Mahkemesinin E.2017/143 ve 2018/452 sayili karari ile iptal edilmis olup Mahkeme Karari dogrultusunda Kusadasi Belediye Meclisince 06.06.2018 tarihli ve 171 sayili karari alinmis ve karar Kusadasi Belediye Baskanliginin 18.06.2018 tarihli ve 20823 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.    Aydin 1. Idare Mahkemesinin E.2017/143 ve 2018/452 sayili karari dogrultusunda UIP:13182,42 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin iptaline iliskin alinan Kusadasi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarihli ve 171 sayili karari komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesi 112 ada 14 parsele iliskin Aydin 1. Idare Mahkemesinin E.2017/143 ve 2018/452 sayili karari dogrultusunda UIP:13182,42 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin iptaline yönelik Kusadasi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarihli ve 171 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:278

Komisyon Görüsü: Ilimiz Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parseller ve çevresine iliskin hazirlanan UIP:13182,27 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Aydin 2. Idare Mahkemesinin E.2017/5 ve 2018/344K sayili karari ile iptal edilmis olup Mahkeme Karari dogrultusunda Kusadasi Belediye Meclisince 06.06.2018 tarihli ve 172 sayili karari alinmis ve karar Kusadasi Belediye Baskanliginin 18.06.2018 tarihli ve 20824 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.    Aydin 2. Idare Mahkemesinin E.2017/5 ve 2018/344K sayili karari dogrultusunda UIP:13182,27 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin iptaline iliskin alinan Kusadasi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarihli ve 172 sayili karari komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parseller ve çevresine iliskin UIP:13182,27 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin iptaline yönelik Aydin 2. Idare Mahkemesinin E.2017/5 ve 2018/344K sayili karari dogrultusunda alinan Kusadasi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarihli ve 172 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:279

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi, 439 ada 1 ve 1790 parsellerde konut kullaniminda olan alanda mahkeme kararina istinaden düzenleme yapilmasina iliskin UIP-13183,9 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 301.05/133 sayili karari ile uygun bulunmus, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 12.04.2018 tarih ve 12453 sayili yazisi ile degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-13183,9 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi, 439 ada 1 ve 1790 parsellerde konut kullaniminda olan alanda mahkeme kararina istinaden düzenleme yapilmasina iliskin UIP-13183,9 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:280

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kuyucak Ilçesi Yöre Mahallesi, Köycivari mevkiinde 693 parsel numarasindaki tasinmazin bir kisminda ve 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayitli tasinmazlar üzerinde jeotermal kaynak alani amaçli, Jeotermal Kaynaklar ile JES alani arasinda ise bunlara bagli jeotermal kaynak iletim boru hatti amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarina enerji nakil hatti direk alaninin islenmesi ve plan hükümlerinin 9. Maddesinin “Enerji nakil hatti güzergâhinda 30.11.2000 gün ve 24246 Sayili Resmi Gazetede yayimlanan “Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yönetmeligi ”ne uyulacaktir.” olarak degistirilmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Kuyucak Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 2018/28 sayili karari ile uygun görülerek, Kuyucak Belediyesinin 07.05.2018 tarih ve 919 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-16465,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak Ilçesi Yöre Mahallesi, Köycivari mevkiinde 693 parsel numarasindaki tasinmazin bir kisminda ve 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayitli tasinmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarina enerji nakil hatti direk alaninin islenmesi ve plan hükümlerinin 9. Maddesinde degisiklik yapilmasina iliskin UIP-16465,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:281

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kuyucak Ilçesi, Merkez Kurtulus Mahallesinde yer alan, tapunun 51 ada, 1, 2, 3, 4, 14, 22, 23, 24 ve 25 parselleri kapsayan alanda mevcut imar planinda B-3 ve S-2 nizamlari bulunan iki adet meskun yapi adasi arasinda bulunan 7 m. genislikte yaya yolunun kaldirilmasini ve yeni olusan konut yapi adasinin kuzeyine B-3 güneyine S-2 nizami getirilmesini öngören 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Kuyucak Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 2018/29 sayili karari ile uygun görülerek, Kuyucak Belediyesinin 07.05.2018 tarih ve 920 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-32513 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, nazim imar plana uygun oldugu görüldügünden,  komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.  Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak Ilçesi, Kurtulus Mahallesi 51 ada, 1, 2, 3, 4, 14, 22, 23, 24 ve 25 parsellerde yaya yolunun kaldirilmasi ve yeni olusan konut yapi adasinin kuzeyine B-3 güneyine S-2 nizami getirilmesi amaçli UIP-32513 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:282

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Pinarbasi Mahallesinde bulunan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alani belirlenmis 1343 ada 133 parselde yer alan tasinmaz üzerinde regülatör alani belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 55 sayili karari ile uygun görülmüs ve Nazilli Belediyesinin 23.05.2018 tarihli ve 2455 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,49 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Pinarbasi Mahallesi 1343 ada 133 parselde yer alan tasinmaz üzerinde dogalgaz regülatör alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,49 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:283

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Pinarbasi Mahallesi, Kurudere mevkii mülkiyeti maliye hazinesine ait 2161 ada, 1 numarali parsel üzerinde mevcut nazim imar planinda gelisme konut alaninda kalan yapi adasinin Egitim Alani olarak planlanmasi amaciyla hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih ve 90 sayili karari ile onaylanarak bir ay aski süresi sonunda kesinlesmistir. Kesinleserek yürürlüge giren 1/5000 ölçekli nazim imar planina uygun olarak hazirlanan, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ayrik nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 10m, yan bahçe mesafesi 3m, TAKS/KAKS:0.30/0.90 yapilasma kosuluna sahip konut alaninda kalan tasinmazin, ilkögretim tesis alani olarak düzenlenmesi ve alana güneyden 20m, diger cephelerden 10m yapi yaklasma mesafesi önerilmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 35 sayili karari ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 23.05.2018 tarih ve 2453 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,48 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Pinarbasi Mahallesi 2161 ada 1 parselde ilkögretim tesis alani amaçli UIP-8226,48 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:284

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yenimahalle Mahallesinde, M20B07D3A imar paftasinda, 177 sokak ile 18/2 sokak kesisiminde yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda tescil harici alanda (kaldirim alaninda) Dogal Gaz Regülatör alani kurulmasi amaçli hazirlanan UIP-8226,50 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 37 sayili karari ile uygun görülerek onaylanmak üzere 23.05.2018 tarih ve 2454 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,50 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi, Yenimahalle 177 sokak ile 18/2 sokak kesisiminde yer alan tescil harici alanda (kaldirim alaninda) dogalgaz regülatör alani belirlenmesi amaçli UIP-8226,50 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:285

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Zafer Mahallesinde, tapuda 13097,59 m² yüzölçümlü, mülkiyeti maliye hazinesine ait 727 ada, 60 numarali parsel üzerinde mevcut nazim imar planinda Saglik Tesisi alaninda kalan tasinmazin Egitim Alani (Anaokul, Ilkokul, Ortaokul) olarak planlanmasi amaciyla hazirlanan UIP-8226,51 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 41 sayili karari ile uygun görülerek onaylanmak üzere Nazilli Belediye Baskanligi’nin 05.07.2018 tarih ve 3092 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-8226,51 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli Ilçesi Zafer Mahallesi 727 ada 60 parselin Egitim Tesis Alani olarak yeniden düzenlenmesine iliskin UIP-8226,51 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:286

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Konak Mahallesi 40 ada 12 numarali tescilli parselin ortasindan geçen yaya yolunun kaldirilmasi ve parselin çevresinde ticaret alani kullaniminda kalan adada düzenleme yapilmasina iliskin UIP-887,71 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarihli ve 2018/04-50 sayili karari ile uygun bulunmus ve 27.04.2018 tarihli ve 48158 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-887,71 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi alana iliskin Kurul Karari bulundugu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Söke Ilçesi, Konak Mahallesi 40 ada 12 numarali tescilli parselin ortasindan geçen yaya yolunun kaldirilmasi ve parselin çevresinde ticaret alani kullaniminda kalan adada düzenleme yapilmasina iliskin UIP-887,71 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:287

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi 108 ada 1 numarali tescilli parselin ortasindan geçen yaya yolunun kaldirilmasi ve parselin çevresinde ticaret alani kullaniminda kalan adada düzenleme yapilmasina iliskin UIP-887,72 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarihli ve 2018/04-49 sayili karari ile uygun bulunmus ve 27.04.2018 tarihli ve 48161 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-887,72 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi alana iliskin Kurul Karari bulundugu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi 108 ada 1 parsel ve çevresine iliskin ticaret alaninda düzenleme yapilmasi amaçli UIP-887,72 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:288

Komisyon Görüsü: Ilimiz Söke Ilçe Merkezi, UIP:887,62 plan islem numarali 1/1000 ölçekli 1’inci etap uygulama imar plani revizyonuna gelen itirazlarin degerlendirilmesinden sonra planin degisen kisimlarina iliskin aski islemleri yürütülmüs olup 06.04.2018 tarihinde yeniden askiya çikartilmistir. Aski süreci içerisinde gelen 14 adet itiraz Söke Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli ve 87 sayili karari ile degerlendirilmis ve Söke Belediye Baskanliginin 29.06.2018 tarihli ve 53389 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:887,62 plan islem numarali 1/1000 ölçekli 1. Etap uygulama imar plani revizyonuna 2. Aski süresi içerisinde yapilan itirazlari degerlendirip reddeden Söke Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli ve 87 sayili karari komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Söke Ilçe Merkezi UIP:887,62 plan islem numarali 1/1000 ölçekli 1’inci etap uygulama imar plani revizyonuna 2. aski süresi içerisinde yapilan itirazlari degerlendiren Söke Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli ve 87 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:289

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Fevzipasa Mahallesi 554 ada 78 parselde kayitli Aydin Büyüksehir Belediyesi mülkiyetindeki tasinmazin belediye hizmet alani, park ve yaya yolu kullaniminda düzenleneme yapilmasi amaçli NIP-6316,21 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve UIP-887,78 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Fen Isleri Dairesi Baskanligi – Etüd ve Proje Sube Müdürlügü’nün 09.07.2018 tarih ve 2840 sayili yazisi dogrultusunda hazirlanmis ve imar plani degisikligi teklifi, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-6316,21 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve UIP-887,78 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir.

Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Söke Ilçesi Fevzipasa Mahallesi 554 ada 78 parselde kayitli Aydin Büyüksehir Belediyesi mülkiyetindeki tasinmazin belediye hizmet alani, park ve yaya yolu kullaniminda düzenleneme yapilmasi amaçli NIP-6316,21 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve UIP-887,78 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:290

Komisyon Görüsü: Ilimiz Sultanhisar Kurtulus Mahallesi 218 ada muhtelif parsellere iliskin hazirlanan UIP:766,11 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itirazlar Sultanhisar Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihli ve 50 sayili karari ile degerlendirilmis olup dosya Sultanhisar Belediye Baskanliginin 12.06.2018 tarihli ve 1273 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilimiz Sultanhisar Ilçesi Kurtulus Mahallesi 218 ada muhtelif parseller iliskin hazirlanan UIP:766,11 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itirazlari degerlendiren ve reddeden Sultanhisar Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihli ve 50 sayili komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Sultanhisar Kurtulus Mahallesi 218 ada muhtelif parsellere iliskin hazirlanan UIP:766,11 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itirazlar ve itirazlari degerlendiren Sultanhisar Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihli ve 50 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:291

Komisyon Görüsü: Ilimiz Sultanhisar Hisar Mahallesi 178 ada 6 parselin tarimsal ürün isletme tesisi kullanimindan ticaret alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP:32004,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Sultanhisar Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihli ve 36 sayili karari ile uygun bulunmus olup Sultanhisar Belediye Baskanliginin 30.04.2018 tarihli ve 983 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilimiz Sultanhisar Ilçesi Hisar Mahallesi 178 ada 6 parsele iliskin tarimsal ürün isletme tesisi alanindan ticaret alani kullanimina dönüsmesi amaçli hazirlanana ve Sultanhisar Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihli 36 sayili karari ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Sultanhisar Ilçesi, Hisar Mahallesi 178 ada 6 parselin ticaret alani olarak belirlenmesi amaçli UIP:32004,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:292

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesi 2448 ada 25 parselde kayitli tasinmazin satisi hususu10/07/2018 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediye Meclis Toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 2448 ada, 25 parsel nolu 568,00 m² yüzölçümlü tasinmazin 449/1200 paylik 212,53 m²’ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesi 2448 ada 25 parselde kayitli tasinmazin satisi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:293

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2115 ada 3, 4, 5 ve 6 parselde kayitli tasinmazlarin satisi hususu 10/07/2018 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediyesi Meclis toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2115 ada, 3 parselde kayitli 252,05 m² yüzölçümlü, 4 parselde kayitli 252,02 m² yüzölçümlü, 5 parselde kayitli 252,02 m² yüzölçümlü tasinmazlar ile 6 parselde kayitli 252,04 m² yüzölçümlü 1187/2400 paylik kismi 124,65 m²’ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2115 ada 3, 4, 5 ve 6 parselde kayitli tasinmazlarin satisi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:294

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2763 ada 22, 23 parselde kayitli tasinmazlarin satisi hususu 10/07/2018 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediye Meclis Toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2763 ada, 22 parselde kayitli 252,02 m² yüzölçümlü ve 23 parselde kayitli 284,05 m² yüzölçümlü belediye tasinmazlarinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasinin yapilmasi komisyonumuzca oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2763 ada 22, 23 parselde kayitli tasinmazlarin satisi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:295

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2116 ada 7 parselde kayitli tasinmazin satisi hususu 10/07/2018 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediye Meclis Toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2116 ada, 7 parselde kayitli 62,52 m² yüzölçümlü, belediye tasinmazin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2116 ada 7 parselde kayitli tasinmazin satisi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:296

Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Muhtelif Mahallelerde mülkiyeti Aydin Büyüksehir Belediyesine ait ekli listede belirtilen tasinmazlarin satisi 10/07/2018 tarihinde yapilan Büyüksehir Belediye Meclis Toplantisinda komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi, Muhtelif Mahallelerde bulunan ve ekli listede yer alan mülkiyeti Belediyemize ait tasinmazlarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasinin yapilmasi komisyonumuzca oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

Karar: Efeler Ilçesi, Muhtelif Mahallelerde mülkiyeti Aydin Büyüksehir Belediyesine ait ekli listede belirtilen tasinmazlarin satisi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne Meclis Üyeleri Gürsat KALE, Adil GÖKÇEN, Osman SANLI, Nedim GÜRAYDIN, Mustafa BASÇI ve Sevki CAN’ in red oylarina karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

Karar No:297

Komisyon Görüsü: Söke Ilçesi, Fevzipasa Mahallesinde bulunan 554 ada, 78 parsel numarali, 17672.00 m² yüzölçümüne sahip tasinmazin, 12.06.2018 tarihinde tapuda Büyüksehir Belediyemiz adina tescili gerçeklestirilmistir. Satin alinan tasinmazin sinirlari içerisinde, mülkiyeti Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) ait olan, pilon yeri nitelikli, 16.00m² alana sahip, 554 ada, 41 parsel numarali tasinmazin bulundugu anlasilmis olup, yapilacak yatirimin projelendirilebilmesi için anilan tasinmazin 2942 sayili Kanunun 30. maddesi uyarinca Belediyemiz adina devri hususu 11.07.2018 tarihinde yapilan Meclis toplantisinda Komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Söz konusu parsellin 2014-2019 yillarini kapsayan 5 yillik imar programina dahil edilerek bütçede yeterli ödenegin ayrilmasi ve Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak bedel tespitinden sonra devir alinmasi oy birligi ile uygun görülmüstür.

Karar: Söke Ilçesi, Fevzipasa Mahallesinde Türkiye Elektrik Kurumuna ait 16,00 m² alana sahip 554 ada 41 parsel numarali tasinmazin 2942 sayili Kanunun 30. Maddesine göre belediyemize devri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:298

Komisyon Görüsü: 10.07.2018 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen, Aydin Büyüksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanliginin ekte yer alan 2018 Mali Yili Gelir Ücret Tarifesine yeni tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur. 

Karar: Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi 2018 Mali Yili Gelir Ücret tarifesine tarife eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:299

Komisyon Görüsü: 10.07.2018 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen, Kusadasi Belediyesi’nin Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 36 nci maddesi ikinci fikrasi hükümleri uyarinca 2018 Mali Yili Bütçesinde, ekteki tabloda yer alan 600.000,00 TL tertipler arasi aktarma islemi Komisyonumuzca degerlendirilmis olup,  oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur. 

Karar: Kusadasi Belediyesi 2018 Mali Yili bütçesinde aktarma yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:300

Komisyon Görüsü: 10.07.2018 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen,

             Kusadasi Belediyesinin Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 37 nci maddesi ikinci fikrasi uyarinca 2018 Mali Yili Bütçesine 1.900.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

  1. Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlamasi Yapilan Her Birimin Fonksiyonel Siniflandirmalarinin Birinci Düzeyi Itibari ile;

 

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSIYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.45

KÜLTÜR VE SOSYAL ISLER MÜDÜRLÜGÜ

08-DINLENME, KÜLTÜR VE DIN HIZMETLERI

1.900.000,00 TL

TOPLAM

1.900.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              b)  Fonksiyonel Siniflandirmanin I. Düzeyi itibari ile kodlanan giderlere karsilik öngörülen gelir kaynagi olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

VERGI GELIRLERI

1.900.000,00 TL

TOPLAM

1.900.000,00 TL

 

             Seklinde Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, Kusadasi Belediyesi 2018 Mali Yili Bütçesine  toplam 1.900.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüsülerek  oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur. 

Karar: Kusadasi Belediyesi 2018 Mali Yili bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:301

Komisyon Görüsü: Ilimiz Sultanhisar Ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti arkeolojik kazi ve restorasyon çalismalari için Belediyemiz bütçesinden 40.000,00-TL ödenek ayrilmasi komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz iki (-2-) nüsha hazirlanmis olup; Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur. 

Karar: Sultanhisar Ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti arkeolojik kazi ve restorasyon çalismalarina destek olunmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:302

Komisyon Görüsü: Bu yil 96. Yilini kutlayacagimiz 30 Agustos Zafer Bayrami kapsaminda, Ilimiz ve çesitli ilçe merkezlerinde yapilmasi planlanan etkinliklerin gerçeklestirilmesi ve bu amaçla Belediyemiz bütçesinden 150.000,00 TL ödenek ayrilmasi komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu müsterek raporumuz iki (-2-) nüsha hazirlanmis olup; Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: 30 Agustos Zafer Bayrami ile ilgili düzenlenmesi planlanan etkinlikler için ödenek ayrilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:303

Komisyon Görüsü: Ilimiz Didim Ilçesinde sosyal ve ekonomik canliligi arttirmak, turizm potansiyelini yükseltmek, tanitimina katkida bulunarak bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek amaciyla Agustos 2018 Ayi içinde yapilmasi planlanan acik hava yaz konserinin gerçeklestirilmesi ve bu amaçla Belediyemiz bütçesinden 100.000,00-TL ödenek ayrilmasi komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu müsterek raporumuz iki (-2-) nüsha hazirlanmis olup; Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.  

Karar: Didim Ilçesinde Agustos 2018 ayi içinde düzenlenmesi planlanan açik hava yaz konserine ödenek ayrilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:304

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Uluslararasi Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanisma Dernegi tarafindan bu yil 18. Si düzenlenmesi planlanan Uluslararasi Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivaline destek olunmasi ve bu amaçla Belediyemiz bütçesinden 45.000,00-TL ödenek ayrilmasi komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu müsterek raporumuz iki (-2-) nüsha hazirlanmis olup; Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.  

Karar: Uluslararasi Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivaline destek olunmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:305

Komisyon Görüsü: Aydin Ili Efeler Ilçesi Ilicabasi Mahallesi’nde 8.54 ha’lik alan Bakanlar Kurulu’nun 3.4.2013 tarih, 2013/4576 sayili karari ile Riskli Alan ilan edilmistir. Çevre ve Sehircilik Bakanligi 21.05.2013 tarih, 2470 sayili Bakanlik oluru ile riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüsüm projesi kapsaminda dönüsüm uygulamalarina esas is ve islemler için plan proje ve harita islemlerinin onama yetkileri hariç olmak üzere geçici olarak Mülga Aydin Belediyesi’ni yetkilendirmis ve bu karari 22.05.2013 tarih 2506 sayili yazisi ile Mülga Aydin Belediyesi’ne bildirilmistir.  Anilan yetkilendirme sonrasi “Kentsel Dönüsüm Uygulama Proje Hizmeti, Proje Yönetim Hizmetleri, Gayrimenkul Degerlendirmeler, Kentsel Dönüsüm Proje Hazirlama, Hak Sahipleri Ile Sözlesme Hazirlama” isi 29 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrasi 6306 Sayili Yasa geregi Aydin Büyüksehir Belediyesi’nce yürütülmektedir. Riskli alan içerisinde saglikli bir yasam alani olusturmak amaciyla yürütülen çalismalar kapsaminda, hak sahipleri ile müzakere, uzlasma ve sözlesme çalismalari çatisi altinda yer alan; “Aydin Ili Efeler Ilçesi Ilicabasi Kentsel Dönüsüm Alani Uygulama Usul ve Esaslari” ile ekleri olan, Parsel Bazinda Temel Hak Listesi, Dagitim Dönüsüm Kabulleri, Konut Uzlasma ve Birlestirme, Ticaret Uzlasma ve Birlestirme formlarini da kapsayan dosya Büyüksehir Belediye Meclisi’ne sunulmus ve 11.06.2018 tarihli birlesiminde yapilan toplantida komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Konu detayli olarak incelenmis; “Aydin Ili Efeler Ilçesi Ilicabasi Kentsel Dönüsüm Alani Uygulama Usul ve Esaslari” ile Ek1: Dagitim Dönüsüm Kabulleri, Ek2: Konut Uzlasi Formu, Ek3: Konut Uzlasi Birlestirme Formu ve Ek4:Ticaret Uzlasi Formu, Ek5:Ticaret Uzlasi Birlestirme Formu Komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu müsterek raporumuz iki (-2-) nüsha hazirlanmis olup; Büyüksehir Belediye Meclisin’e arz olunur.    

Karar: Efeler Ilçesi Ilicabasi Kentsel Dönüsüm Alani Uygulama Usul ve Esaslari ile ilgili Plan ve Bütçe, Imar ve Bayindirlik ile Hukuk Komisyonu Müsterek Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.