444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 08.08.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM VE 10.08.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 08.08.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM VE 10.08.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: Friday, August 18, 2023

 

 

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 08.08.2023

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:273

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2023 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:274

 

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereği hazırlanan (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği ve  (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 10.08.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:275

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2023 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:276

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, tapunun 271 ada 5 numaralı parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı belirlenmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanmış olup, üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Bozdoğan Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih ve 41 sayılı kararı uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Bozdoğan Belediyesinin 16.06.2023 tarihli ve 5518 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091018805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, 271 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:277

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 12 m genişlikte yaya yolu imarlı 414 numaralı sokağın taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091019913 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 04.07.2023 tarihli ve 55 sayılı Çine Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak Çine Belediye Başkanlığı’nın 12.07.2023 tarihli ve 8865 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091019913 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli

 

 

 

uygulama imar planı değişikliği talebinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir

 

Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 414 numaralı sokağa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:278

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Soğancılar Mahallesi, tapunun 31673 m² yüzölçümlü 93 ada 5 numaralı parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakım Tesisi) ve Genel Otopark belirlenmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Çine Belediyesinin 15.02.2023 tarihli ve 7568 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091024083 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Soğancılar Mahallesi, 93 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:279

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Danişment Mahallesinde, tapuda 121 ada 1, 2 parseller ile 128 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde ticaret alanı, yol ve otopark alanı düzenlemesi yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, 03.05.2023 tarihli başvuru ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091024081 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ekinde sunulan uygulama imar planı bilgi paftasında yapılaşma koşullarının düşürüldüğü de dikkate alınarak ve yapılaşma koşullarının uygulama imar planı aşamasında, parsellerin içinde bulunduğu doğal yapı göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve plan notlarına “Ticaret alanında uygulama bütüncül olarak yapılacaktır.” hükmünün eklenmesi koşuluyla teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler İlçesi, Danişment Mahallesi 121 ada 1,2 parseller ve 128 ada 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:280

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 480 ada 12, 13, 14, 15 numaralı parsellerde kayıtlı ve özel mülkiyete konu taşınmazların Bitişik Nizam-5 Kat konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP- 091013735 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarihli ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 16.05.2023 tarihli ve 15910 sayılı Germencik Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091013735 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun

 

 

olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 480 ada 12, 13, 14, 15 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:281

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Acarlar Mahallesi 1112 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan kaldırım ve yol kenarı otopark alanında “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP: 091013157 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.05.2023 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunarak 22.05.2023 tarih ve 12906 sayılı İncirliova Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091013157 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi dosyasında Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. ve ASKİ Genel Müdürlüğü görüşü bulunmadığı ve azaltılan otopark alanına eşdeğer alan ayrılmadığı gerekçeleriyle mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Acarlar Mahallesi, 1112 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:282

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesinde tapuda 318 ada 6 parselde Karacasu Belediyesi adına kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında kalan taşınmazda, park alanının güneydoğu kısmında yaklaşık 40m² trafo alanı önerilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Karacasu Belediyesinin 03.05.2023 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülerek, 15.05.2023 tarihli ve 1132 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091014060 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin plan notlarına; “Park alanında yapılacak trafo Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinde belirlenen şartları aşmayacaktır.” hükmünün eklenmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 318 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:283

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parseli (42.400,42 m²) kapsayan alanda söz konusu parsel maliki tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde imar uygulaması işlemi ile dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali amaçlı açılan dava ile Aydın 1. İdare Mahkemesinde 2023/284 esas ve 2023/878 karar numaralı kararı doğrultusunda 07/07/2023 tarihli "dava konusu işlemin iptaline" kararı verilmiş olup mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu imar planları hakkında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28/1 maddesi gereğince işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/284 esas

 

2023/878 karar ve 07.07.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptaline komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsele ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 07.07.2023 tarih ve 2023/284 esas ve 2023/878 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:284

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 112 ada 17 ve 28 parsel numaralı taşınmazların Turistik Tesis kullanımının Ticaret+Turizm (TİCT) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-091000937 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunarak 20.01.2023 tarih ve 1572 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2023 tarih ve 132 sayılı kararı ile yapılaşma koşulları E:0.50 Yençok:7.50 m olarak tadilen onaylanmıştır. Söz konusu plana askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.07.2023 tarih ve 283 sayılı kararı ile kabul edilerek 20.07.2023 tarih ve 16504 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091000937 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine konu alanın yapılaşma koşulları, Büyükşehir Belediye Meclisince çevre yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde belirlendiğinden askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirildiği 04.07.2023 tarih ve 283 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararının uygun olmadığına ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarih ve 132 sayılı kararındaki yapılaşma koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 17 ve 28 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 04.07.2023 tarih ve 283 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:285

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 323 numaralı imar adası muhtelif parselleri ve çevresinin nazım planda yer alan 25 metrelik yol kullanımının uygulama imar planına aktarılması ve planlama alanında yer alan enerji nakil hattı ile kentsel kullanımlarda yeniden düzenleme yapılması amaçlı UİP- 091015529 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarihli ve 218 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 08.05.2023 tarihli ve 11597 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091015529 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 323 numaralı imar adası muhtelif parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Karar No:286

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 316 ada 38, 39, 40 ve 42 parsellerde enerji nakil hattı nedeniyle konut ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091015554 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 301.05/220 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 18.05.2023 tarih ve 11566 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Planlama alanı içindeki parsellere ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi – Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi – Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ENERYA Aydın Gaz Dağıtım A.Ş., ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kurum görüşlerinin sunulduğu tespit edilmiş olup UİP-091015554 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 316 ada 38, 39, 40 ve 42 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:287

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 147 ada 16 parsel numaralı (256 m²) taşınmazın tercihli kullanım alanı (konut+turistik) kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP- 091024075 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 147 ada 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:288

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Yayla Mahallesi, 180 ada 1 parsel (18.092,73 m²) numaralı taşınmazın ticaret+turizm alanı kullanımı olarak belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir .NİP-091024080 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin yapılaşma koşulları uygulama imar planında değerlendirilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Yayla Mahallesi, 180 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Karar No:289

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Durasallı Mahallesinde tapunun 170162,22 m2 yüzölçümlü 110 ada 3 numaralı parseli ile 34168,54 m² yüzölçümlü 109 ada 16 numaralı parseli üzerinde Eko Turizm alanı, Park, Taşıt Yolu, Otopark Alanı ve Sosyal Tesis Alanı, Ticaret Alanı ve Teknik Altyapı Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091024078 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, yapılaşma koşullarına ilişkin hususlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Durasallı Mahallesinde tapunun 110 ada 3 numaralı parseli ile 109 ada 16 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planını ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:290

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesinde, tapuda 2107 ada 5, 7, 9 parsellerde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 kat, yan bahçe mesafesi 3m, TAKS/KAKS:0.35/1.05, ve E=1.05 yapılaşma koşuluna sahip konut adasında kalan taşınmazlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 5 ve 9 nolu parseller arasında belirlenen imar hattının, mülkiyet durumuna göre düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediyesinin 02.05.2023 tarihli ve 282 sayılı kararı ile uygun görülerek, 22.05.2023 tarihli ve 4941 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091012554 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2107 ada 5,7 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:291

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Güllübahçe Mahallesi 318 ada 80, 308 ada 8 ve 106 ada 1, 2 parseller ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Mülga Güllübahçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2009 tarih ve 2009/11-46 sayılı kararının,  Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2023/11 esas ve 2023/621 karar sayısı doğrultusunda iptaline yönelik alınan Söke Belediye Meclisi’nin 04.07.2023 tarih ve 2023/8-85 sayılı kararı Söke Belediye Başkanlığı’nın 26.07.2023 tarih ve 190060 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 318 ada 80, 308 ada 8 ve 106 ada 1, 2 parseller ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan mülga Güllübahçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2009 tarih ve 2009/11-46 sayılı kararının iptaline yönelik alınan Söke Belediye Meclisi’nin 04.07.2023 tarih ve 2023/8-85 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar alınmıştır. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Güllübahçe Mahallesi 318 ada 80, 308 ada 8  ve 106 ada 1, 2 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Karar No:292

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi 1554 ada 5 ve 6 parsellerin bulunduğu iki konut dışı kentsel çalışma alanı arasındaki plan hattının kaldırılması amaçlı hazırlanan UİP-091012998 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 21.06.2023 tarihli ve E-83887969-310.99-186707 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091012998 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 1554 ada 5 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:293

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Yenipazar İlçesi, Çarşı, Hükümet, Yeni ve Doğu mahalleleri sınırları içinde yaklaşık 268 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091024073 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Yenipazar Merkez alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:294

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;        Aydın Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı yatırım ve proje harcamaları ile cari ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 100.000.000 (yüzmilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi hususu

 

 

Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı yatırım ve proje harcamaları ile cari ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 100.000.000 (yüzmilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:295

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;        Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yatırımlarının finansmanı için İller Bankası A.Ş.’den toplam 50.000.000,00 (Elli Milyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamımın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yatırımlarının finansmanı için İller Bankası A.Ş.’den toplam 50.000.000,00 (Elli Milyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamımın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:296

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08.08.2023 tarihli oturumunda, incelenmek üzere Müşterek Komisyonumuza havale edilen; Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT’ in İdaremize sunmuş olduğu 27.01.2023 tarihli yazılarıyla, İlimiz Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesinde bulunan Priene Antik Kenti 2023 yılı kazı çalışmalarına destek olunması talep edilmiş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. ve 60. maddeleri gereğince söz konusu Priene Antik Kenti kazı çalışmalarına destek

 

 

olunması amacıyla, Priene Kazı Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak protokole istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 50.000,00-TL maddi ve ayni destek olunması müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesinde bulunan Priene Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:297

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08.08.2023 tarihli oturumunda, incelenmek üzere Müşterek Komisyonumuza havale edilen; Magnesia Kazısı Başkanlığı’nın İdaremize sunmuş olduğu 26.07.2023 tarihli yazısında; İlimiz Germencik İlçesinde bulunan Magnesia Antik Kentinde sürdürülmekte olan kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan maddi ve lojistik desteğin sağlanması talep edilmiş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi gereğince söz konusu kazı çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç, gereç ve maddi desteğin sağlanması amacıyla, Magnesia Kazı Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak protokole istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 50.000,00-TL maddi ve ayni destek olunması müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Germencik İlçesinde bulunan Magnesia Antik Kentinde sürdürülmekte olan kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:298

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08.08.2023 tarihli oturumunda, incelenmek üzere Müşterek Komisyonumuza havale edilen; Cumhuriyetimizin İlanının 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında; İlimiz genelinde günün anlam ve önemine uygun olarak halkımızın katılımları ile cadde, bulvarlar ve önemli meydanların Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün posterleri ile pankart ve görsellerle donatılması, çeşitli gösteriler, sergiler, ödüllü yarışmalar, festivaller, yürüyüş, tiyatro vb. etkinlikler, halk oyunları gösterileri, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenerek daha coşkulu kutlamaların yapılması, çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılarak, çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi ile giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması, ayrıca İlimiz genelinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü “Cumhuriyet” Temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışması ile Kuşadası İlçemizde Türkiye Atletizm Federasyonu ile işbirliği yapılarak 5000 ve 10000 metre mesafeli Kadınlar ve Erkekler olarak çeşitli yaş kategorilerinde “Cumhuriyet Koşuları” düzenlenerek her kategoride başarılı olan katılımcılara çeşitli ödüller verilmesi ve etkinlikler gerçekleştirilmesi müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İşbu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.  

 

Karar: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili düzenlenmesi planlanan çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar ve yarışmalar düzenlenmesi ve yarışmalarda başarılı olanlara ekli listede belirtilen ödüllerin verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Karar No:299

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08.08.2023 tarihli oturumunda, incelenmek üzere Müşterek Komisyonumuza havale edilen; Vatandaşlarımızla birlikte İlçelerimizin Kurtuluş günlerinin daha coşkulu kutlanması için çeşitli organizasyonlar yapılması, İlçelerimizde günün anlam ve önemine uygun olarak, Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün posterleri ve çeşitli görsellerle donatılması, festivaller, bando, mehter ve halk oyunları gösterileri, seminer, panel v.b. kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmesi, bu amaçla gerektiğinde çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılması ile giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ilgili bütçe kaleminden karşılanması müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oyçokluğu ile uygun görülmüştür. İşbu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.  

 

Karar: İlçelerimizin Kurtuluş günlerinin daha coşkulu kutlanması için çeşitli Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:300

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde ekte yer alan “Ücret Tarife Değişikliği Tablosuna” göre 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine gereğince tarife değişikliğinin yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2023 Mali yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:301

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;01.08.2023 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararı gereği Çine Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’ na göre 109.605.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

Karar: Çine Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:302

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;01.08.2023 tarih ve 310 sayılı Meclis Kararı gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 30.675.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

 

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

.

Karar No:303

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; 06.06.2023 tarih ve 245 sayılı Meclis Kararı gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘ Ödenek Aktarma Tablosu’’na göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki 4.142.924,02 TL tutarındaki aktarmaların yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde müdürlükler arası aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

 

Karar No:304

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;07.07.2023 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı gereği Didim Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘ Ödenek Aktarma Tablosu’’na göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki 22.579.000,00 TL tutarındaki aktarmaların yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

.

Karar: Didim Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde müdürlükler arası aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:305

 

Komisyon Görüşü: 08.08.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;01.08.2023 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararı gereği Bozdoğan Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 45.352.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Bozdoğan Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.