444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 11.07.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM VE 13.07.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 11.07.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM VE 13.07.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: Thursday, July 20, 2023

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 11.07.2023

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:232

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 13.07.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:233

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2023 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:234

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Kayaburnu Mahallesi, tapunun 134 ada 1-2-3-4 parsel, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel, 142 ada 1 parsel, 143 ada 1 parsel, 145 ada 1 parsel, 146 ada 1 parsel, 155 ada 1 parsel ve 190 ada 4 parselde TOKİ’ nin Sosyal Konut Projesi kapsamında, imar planında Ekolojik Termal Konut/Tarım/Turizm olarak belirlenen alanın, Gelişme Konut Alanı, Ticaret, Park, İbadet, Eğitim, Sağlık, Kültürel Tesis, Otopark, Dere ve Yol olarak düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanmış olup üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Buharkent Belediye Meclisi’nin 05.06.2023 tarih ve 2023/06-19 sayılı kararı ile uygun görülerek Buharkent Belediye Başkanlığının 06.06.2023 tarihli ve 865 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş önerge ile 13.06.2023 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091017552 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Buharkent İlçesi, Kayaburnu Mahallesi, tapunun 134 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel, 142 ada 1 parsel, 143 ada 1 parsel, 145 ada 1 parsel, 146 ada 1 parsel, 155 ada 1 parsel ve 190 ada 4 parsellerde TOKİ alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:235

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Savcıllı Mahallesi 241000 m2 yüzölçümlü 1043 numaralı parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ( Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera), Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garajı, Teknik Altyapı, Su yüzeyi ve Ağaçlandırılacak alan amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylamış olup üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Buharkent Belediye Meclisi’nin 05.06.2023 tarih ve 2023/06-20 sayılı kararı ile uygun görülerek Buharkent Belediye Başkanlığının 06.06.2023 tarih ve 866 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş,  önerge ile 13.06.2023 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091017553 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Buharkent İlçesi Savcıllı Mahallesi 1043 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:236

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Yeni Mahalle 1782 ada 3 parselde kayıtlı 2284,33 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Yönetim Merkezi” kullanımının “Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanıp 07.12.2022 tarih ve 3970 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091021224 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 2. Bendine aykırı olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Yeni Mahalle, 1782 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:237

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallede, tapuda 6892 ada 1, 2 parseller, 6893 ada 2 parsel ve 6894 ada 1, 2, 3, 4 parsellerde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam h=9.00 yapılaşma koşulu bulunan taşınmazlarda kitle nizamın kaldırılarak, konut alanlarında E=1.36, Yençok:26.50m, E=0.47, Yençok:9.00m ve E=0.65, Yençok:9.00m yapılaşma koşulu belirlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-091010595 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediye Başkanlığının 08.05.2023 tarih ve 9618 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091010595 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde 6892 ada 1 ve 2 parsellerde önerilen Yençok: 26.50m bina yüksekliğinin, Yençok: 21.50m olarak düzenlenmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6892 ada 1, 2 parseller, 6893 ada 2 parsel, 6894 ada 1, 2, 3, 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:238

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, tapuda 6191 ada 18 parselde kayıtlı, 185,00 m2 yüzölçümlü, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenen alanda arazi kullanım kararının Ticaret olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091021112 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi 6191 ada 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:239

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, tapunun 1401 ada 8 numaralı parselinde kayıtlı, 244,00 m2 yüzölçümlü, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında Meskun Konut Alanı ( Orta Yoğunluk) olarak belirlenen alanda arazi kullanım kararının Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanması hususunda İl Göç İdaresinin 26.04.2023 tarih ve 66235 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:091021111 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1401 ada 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:240

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallesinde yer alan tapunun 5452,40 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1081 ada 303 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Temel Eğitim Alanı olan taşınmazın arazi kullanım kararının İlkokul ve Anaokulu Alanı ve yapılanma koşullarının E:2,00, Yençok: 19.50 m her cepheden 5 m çekme mesafesi olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Efeler Belediye Başkanlığının 10.05.2023 tarih ve 9918 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091010600 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 1081 ada 303 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:241

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1468 ada 7 parselde kayıtlı ve güney cepheden 20m diğer cephelerden 10m yapı yaklaşma mesafeli Temel Eğitim Alanı imarlı taşınmazın tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli, E: 2.00, Yençok: 19.50m koşullu Orta Okul Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091001800 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi 04.01.2023 tarih 22 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve 16.03.2023 tarih 93 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile “tüm yol cephelerinde en az 10m çekme mesafelerinin sağlanması koşulu ile K mesafelerine dikkat edilecek şekilde; kuzey, batı ve güney yönlerinden 10m, doğu cephesindeki adliye lojmanlarından 18.50m, kültürel tesis alanından 10m çekme mesafesi bırakılacak şekilde” tadilen uygun bulunmuş olup söz konusu plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Efeler Belediye Meclisince alınan 05.06.2023 tarihli ve 104 sayılı karar, Efeler Belediye Başkanlığı’nın 13.06.2023 tarih 12089 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091001800 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin 05.06.2023 tarih 104 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1468 ada 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan Efeler Belediye Meclisi'nin 05.06.2023 tarih ve 104 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:242

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yenice ve Ataeymir Mahallelerinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında eksik kat yapılması ile ilgili plan notu ilavesine ilişkin değişiklik yapılması hususu Karacasu Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere Karacasu Belediye Başkanlığının 18.04.2023 tarihli ve 947 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili plan paftasının düzenlenmediği, alınan meclis kararı ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin “Eksik katlı bina yapılması” başlıklı 25.maddesi arasında Belediyesince uygun görülme hususunun çelişmesi gerekçeleri ile mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Karacasu İlçesi, Yenice ve Ataeymir Mahalleleri uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:243

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yolüstü Mahallesi, Çiftlik Mevkii, tapunun 39520,57 m2 yüzölçümlü 107 ada 1 numaralı parseli üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim ve Dolum Tesisi) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Karacasu Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülerek Karacasu Belediye Başkanlığının 13.04.2023 tarih ve 897 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091011038 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Karacasu İlçesi, Yolüstü Mahallesi, 107 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:244

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Köşk (Soğukkuyu) Mahallesi, 2928 parselin batısındaki tescil harici park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:091005594 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 06.04.2023 tarihli ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Köşk Belediye Başkanlığı’nın 06.04.2023 tarihli ve 4110 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091005594 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görüşü ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü bulunmadığından mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Köşk İlçesi, Köşk ( Soğukkuyu ) Mahallesi, 2928 parselin batısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:245

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi 2950 numaralı taşınmazın kuzeybatısında bulunan tescil harici olan ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan “Park” kullanımı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP:091005592 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 06.04.2023 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.04.2023 tarih ve 4108 sayılı Köşk Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091005592 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi dosyasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görüşü ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü bulunmadığından mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Köşk (Soğukkuyu) Mahallesi, 2950 parselin kuzeybatısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:246

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Köşk (Soğukkuyu) Mahallesi 4697 numaralı taşınmazın kuzeybatısında bulunan tescil harici ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan “Park” kullanımı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP-091005596 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 06.04.2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.04.2023 tarih ve 4109 sayılı Köşk Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091005596 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi dosyasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görüşü ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü bulunmadığından mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Köşk (Soğukkuyu) Mahallesi, 4697 parselin kuzeybatısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:247

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 403 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde ifraz hattının kaldırılması amaçlı hazırlanan UİP-091017625 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.06.2023 tarih ve 301.05/250 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 21.06.2023 tarihli ve 69540995-310.21-E.2587/14472 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091017625 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 403 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:248

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesinde yer alan ve III. Derece arkeolojik sit alanında kalan 549 ada 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 parsellerin gelişme konut alanı ve park alanı olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 31.01.2023 tarih ve 2358 sayılı başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

KNİP- 091021097 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 549 ada muhtelif parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:249

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Merkez, Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerinin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına “Yeni inşa edilecek site yapılaşmalarında parsel alanı 3000m² den büyük ve imar planında 3 kattan fazla kat adedi bulunan parsellerde sitenin ortak kullanımı için minimum 175m ² çocuk bahçesi alanı ayrılması zorunludur. Bu alan çekme mesafeleri içinde de düzenlenebilir.” plan notu ilavesi amaçlı UİP- 091013548 plan işlem numaralı Kuşadası Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, UİP-091013550 plan işlem numaralı Davutlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, UİP-091013554 plan işlem numaralı Güzelçamlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri; Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarihli ve 179 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 03.05.2023 tarihli ve 9815 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091013548 plan işlem numaralı Kuşadası Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, UİP-091013550 plan işlem numaralı Davutlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, UİP-091013554 plan işlem numaralı Güzelçamlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Merkez, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerine ait uygulama imar planına ilave plan notu eklenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:250

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 1774 ada 1 parselde kayıtlı 1305,69 m2 yüzölçümlü parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Belediye Tesis Alanları kullanımının özel sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091021091 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği sosyal altyapı alanına yönelik olması nedeniyle komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1774 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:251

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesinde yer alan ve III. Derece arkeolojik sit alanında kalan 172 ada 2 parsel (20.731,50 m²) numaralı taşınmazın gelişme konut alanı, otopark ve 12 metrelik taşıt yolu olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

KNİP- 091021090 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 172 ada 2 parselde yer alan III. Derece arkeolojik sit sınırları içinde kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:252

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi Demirköprü Mevkiinde 324 ada 5 numarada kayıtlı 4797,89 m2 yüzölçüme sahip parselde akaryakıt ve servis istasyonu, park alanı, kanal ve yaya yolu belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği teklifi değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091021149 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 324 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:253

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 461 ada 20 ve 22 parselde kayıtlı yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki “Turizm Tesis Alanı” kullanımının “Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091018627 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 461 ada 20 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:254

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 461 ada 19 ve 21 parselde kayıtlı yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki “Turizm Tesis Alanı” kullanımının “Ticaret Alanı” ile “Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091020994 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 461 ada 19 ve 21 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:255

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 706 ada 4 parsel numaralı taşınmazda Turizm Tesis Alanı kullanımı belirlenmesi amaçlı UİP-091015773 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 219 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 22.05.2023 tarih ve 11644 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 

UİP-091015773 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 706 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:256

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2329 ada 1 numarada kayıtlı 1.557,81 m2 yüzölçümüne sahip parselin, Tercihli yerleşme alanları (Konut + Turistik) kullanımından Ticaret-Turizm alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091020999 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine konu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık ocağı kullanımında kaldığından, nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2329 ada 1 parsele ilişkin 1/15000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:257

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1509 ada 1 parsel (7351 m²) numaralı taşınmazın Turizm Tesis Alanı kullanımının E:1.20 Yençok: 14.50m (4 kat) Ticaret+Turizm (TİCT) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-09932924 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve 301.05/464 sayılı kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediyemize sunulmuş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2023 tarih ve 98 sayılı kararı ile yapılaşma koşulları E:0.50 Yençok: 7.50m olarak tadilen onaylanmıştır. Söz konusu plana askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.06.2023 tarih ve 259 sayılı kararı ile kabul edilerek 21.06.2023 tarih ve 14473 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09932924 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine konu alanın yapılaşma koşulları, Büyükşehir Belediye Meclisince çevre yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde belirlendiğinden askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirildiği 06.06.2023 tarih ve 259 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararının uygun olmadığına ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2023 tarih ve 98 sayılı kararındaki yapılaşma koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1509 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesine yönelik alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 06.06.2023 tarih ve 259 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:258

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Ocaklı, Yıldıztepe ve Zafer Mahallelerinde yer alan yaklaşık 77,75 ha büyüklüğünde meskun ve gelişme konut alanlarında 18. Madde uygulamalarının eşitlikçi bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlamak üzere donatı alanlarının bu bölge içinde konum ve büyüklüklerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon teklifi Nazilli Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091021114 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olmaması, sosyal ve teknik donatı alanlarının bu bölge içinde konum ve büyüklüklerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanması sebebi ile onaylanmasının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Ocaklı, Yıldıztepe ve Zafer Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:259

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesinde, tapunun 1268, 1269, 1270, 1271, 1272 numaralı park alanında kalan parsellerin konut alanına, park alanında kalan 1746 numaralı parselin de bir kısmının konut alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Nazilli Belediyesinin 16.05.2022 tarih ve 4345 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091021115 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin onaylanmasının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b v 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi 1268, 1269, 1270, 1271, 1272 ve 1746 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:260

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesinde tapunun 3438,91 m2 yüzölçümlü 973 ada 10 numaralı parseli üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olan arazi kullanım kararının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2023 tarih ve 73 sayılı Kararı ile onaylanmış olup üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 281 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 17.05.2023 tarihli ve 4893 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091012552 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 973 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:261

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 409 ada 1 parsel (126,40 m²) ve 4 (1.250,15 m²) parsellerin "Ticaret+Konut Alanı ile Otopark Alanı" kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091021194 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 409 ada 1 ve 4 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:262

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi 733 ada 175 parsel ile Kemalpaşa Mahallesi 641 ada 7 parseller ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanı kullanımlarında düzenleme yapılması ve Ağaçlandırılacak Alan ve Otopark Alanı kullanımlarının belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091021089 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde Belediye Hizmet Alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 2. Bendine aykırı olduğundan teklif, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi 733 ada 175 parsel ve Kemalpaşa Mahallesi 641 ada 7 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:263

 

Müşterek Komisyon Görüşü: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapmasında daha coşkulu bir şekilde halkımızla birlikte kutlamak amacıyla İlimiz genelinde günün anlam ve önemine uygun olarak, Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK posterleri ve çeşitli görsellerle donatılması, sergiler, ödüllü yarışmalar, konser ve etkinlikler, Ulusal ve Uluslararası festivaller, halk oyunları gösterileri, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi bu amaçla gerektiğinde çeşitli Kurum, Kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılması, organizasyonlar için yapılacak giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması, ayrıca İlimiz genelinde ikamet eden okul öncesi (anaokulu), ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, “Zafer Bayramı” Temalı Resim yarışması düzenlenmesi ve katılımcılardan;

 

Anaokulu – Resim                                                               

En İyi İlk 5 Katılımcıya 20 Jant Bisiklet                                         

En İyi İkinci 5 Katılımcıya Takip Özellikli Akıllı Saat                    

Sonraki En İyi 20 Katılımcıya Malzemeli Resim Çantası    

 

İlkokul - Resim                                                                                            

En İyi İlk 5 Katılımcıya Tablet Bilgisayar (7 inç)                            

En İyi İkinci 5 Katılımcıya 24 Jant Bisiklet                                    

Sonraki En İyi 20 Katılımcıya Malzemeli Resim Çantası    

 

Ortaokul – Resim                                                                 

En İyi İlk 5 Katılımcıya Tablet Bilgisayar (7 inç)                            

En İyi İkinci 5 Katılımcıya 26 Jant Bisiklet                                    

Sonraki En İyi 20 Katılımcıya Malzemeli Resim Çantası    

 

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ödül olarak verilmesi müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İşbu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapmasında düzenlenmesi planlanan çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar, etkinlikler ve yarışmalar düzenlenmesi, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:264

 

Müşterek Komisyon Görüşü: Milli Mücadele meşalesinin ilk yakıldığı, milli ruhun canlandırıldığı, Ege Bölgesi'nin incisi, efeler diyarı Aydınımızın, düşman işgaline karşı kanıyla, canıyla verdiği kahramanlık destanlarıyla bezenmiş, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk Ulusunun zulme ve vatan toprağının işgaline karşı gösterdiği olağanüstü kurtuluş mücadelesi sonucu İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü olması nedeniyle;

Vatandaşlarımızla birlikte 7 Eylül ve haftası boyunca çeşitli organizasyonlar yapılması, İlimiz genelinin günün anlam ve önemine uygun olarak, Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün posterleri ve çeşitli görsellerle donatılması, kutlama resmi programımızın yanısıra sergiler, ödüllü yarışmalar, konserler, Ulusal ve Uluslararası festivaller, halk oyunları gösterileri, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenerek kutlamaların daha coşkulu yapılması, bu amaçla gerektiğinde çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılması giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması, ayrıca İlimiz genelinde ikamet eden lise öğrencilerine yönelik, “7 Eylül Kurtuluş Destanı” Temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışması düzenlenmesi ve katılımcılardan;

 

Lise - Resim

En İyi İlk 5 Katılımcıya Tablet Bilgisayar (10 inç)

En İyi İkinci 5 Katılımcıya 27 Jant Bisiklet

Sonraki En İyi 20 Katılımcıya Bluetooth Kulaklık

 

 

Lise - Şiir       

En İyi İlk 5 Katılımcıya Tablet Bilgisayar (10 inç)

En İyi İkinci 5 Katılımcıya 27 Jant Bisiklet

Sonraki En İyi 20 Katılımcıya Bluetooth Kulaklık

 

Lise - Kompozisyon

En İyi İlk 5 Katılımcıya Tablet Bilgisayar (10 inç)

En İyi İkinci 5 Katılımcıya 27 Jant Bisiklet

Sonraki En İyi 20 Katılımcıya Bluetooth Kulaklık

 

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

Ödül olarak verilmesi müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Aydın İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri ile ilgili düzenlenmesi planlanan çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar, etkinlikler ve yarışmalar düzenlenmesi, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:265

 

Müşterek Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.07.2023 tarihli oturumunda, incelenmek üzere Müşterek Komisyonumuza havale edilen; Nysa Kazı Başkanlığının 10.07.2023 tarih ve 2023-17 sayılı ekli yazılarıyla, daha önce kazı çalışmaları için verilen desteğin uygun görülecek miktarda arttırılması talep edilmiş olup, 2023 yılı kazı çalışmaları 12 ay devam edeceğinden yapılması öngörülen kazı çalışmalarına destek olunması amacıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. ve 60. maddeleri gereğince, Nysa Kazı Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak ek protokole istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 150.000,00-TL maddi ve ayni destek olunması müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Sultanhisar İlçesinde bulunan Nysa Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:266

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/07/2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Efeler İlçesi Kemer Mahallesinde bulunan 720 ada 15, 17, 22, 94 Parsel nolu taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine göre bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesinde bulunan 720 ada 15, 17, 22, 94 parsellerde kayıtlı taşınmazların, mezarlık alanı olarak kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:267

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11/07/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Üst kullanım hakkı (Aidiyeti) Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Germencik İlçesi, Yedieylül Mahallesi, 205 ada, 60 parsel numarasındaki taşınmaz üzerinde bulunan “Aile Çay Bahçesi ve Açık Hava Düğün Salonu’nun”, 205 ada 89 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan “Satış Ofisinin” ve 205 ada 90 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan “Restoran’ın 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca aylık 1.000,00-TL bedel üzerinden 1 (bir) yıl süreyle Germencik Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi 205 ada  60, 89 ve 90 numaralı parsellerde bulunan taşınmazların Germencik Belediye Başkanlığına  Tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:268

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11/07/2023 tarihli oturumunda                           incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Germencik İlçesi, Mursallı Mahallesi 190 ada 9 parsel numarasında kayıtlı 6.910,01 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Çay Bahçesi – Düğün Salonu’nun 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca aylık 1.000,00-TL bedel üzerinden 1 (bir) yıl süreyle Germencik Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi 190 ada 9 parselde bulunan taşınmazın 1 (bir ) yıl süreyle Germencik Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:269

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11/07/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11/07/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 320 ada 57 parsel numarasında kayıtlı Spor Tesisinin (halı sahası, yüzme havuzu ve kafe) 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca aylık 1.000,00-TL bedel üzerinden 1 (bir) yıl süreyle Germencik Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 320 ada 57 parselde bulunan taşınmazın 1 (bir) yıl süreyle Germencik Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:270

 

Komisyon Görüşü: 11.07.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,   Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde ekte yer alan “Ücret Tarife Değişikliği Tablosuna” göre 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine gereğince tarife değişikliğinin yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2023 Mali yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:271

 

Komisyon Görüşü: 11.07.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;           Nazilli Belediye Meclisi’nin 04.07.2023 tarih, 303 sayılı kararı gereği Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 145.500.000,00 TL olan ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Nazilli Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:272

 

Komisyon Görüşü: 11.07.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 10.07.2023 tarihli yazısı gereğince, sermayesinin tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aydın İli Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 664 ada 58 parsel numarasında kayıtlı 2.918.697,00 TL değerindeki taşınmazının sermayeden çıkarılmasına, böylelikle Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut sermayesinin 255.000.000,00 TL’den 2.918.697,00 TL azaltılarak 252.081.303,00 TL’ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak sermayenin 252.081.303,00 TL’den 152.918.697,00 TL artırılarak 405.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına, artırılan 152.918.697,00 TL’nin 41.000.000,00 TL’sinin tescilden önce, kalan kısmının ise tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Sermaye artırımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.