444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI 13.06.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM VE 15.06.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI 13.06.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM VE 15.06.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: Friday, June 23, 2023

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI 13.06.2023

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:183

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2023 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI 15.06.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:184

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2023 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:185

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Soğancılar Mahallesi, Hamidabat Mahallesi ve Şevketiye Mahallesi Sınırları içerisinden geçen Kuvayi Milliye Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Şevketiye Mahallesi Nuri Güngör Caddesi ve Soğancılar Mahallesi Soğancılar Caddesine cepheli parsellerin zemin kat ve açığa çıkan bodrum katlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları başlıklı 19. Maddenin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. Alt bendinde belirtilen kullanım kararlarının uygulanabilmesi için alınan Çine Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih 27 sayılı kararı Çine Belediyesinin 14.04.2023 tarih 8103 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Çine Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih 27 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Cumhuriyet, Soğancılar, Hamidabat ve Şevketiye Mahallelerinde, Kuvayi Miliye Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Nuri Güngör Caddesi ve Soğancılar Caddesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1/f fıkrası kapsamında uygulama yapılmasına yönelik alınan 07.03.2023 tarih 27 sayılı Çine Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:186

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Soğancılar ve Hamidabat Mahallelerinde yer alan, yaklaşık 28 ha büyüklüğündeki bir alanda Çine Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave imar planı teklifi, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2022 tarih ve 368 sayılı kararı ile onaylanmış olup üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon ve ilavesi Çine Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediye Başkanlığının 14.04.2023 tarih ve 8104 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091015633 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon ve ilavesi teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Soğancılar ve Hamidabat Mahalle sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve ilavesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:187

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3922 ada 48 ve 49 parsellerde (13.848 m²) Gelişme Konut Alanı, Otopark, Yol, Park ve Trafo Alanları belirlenmesi amaçlı UİP-09168750 plan işlem numaralı ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Didim Belediye Meclisi’nin 03.08.2022 tarihli ve 75 sayılı kararı ile uygun bulanarak, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.11.2022 tarih ve 370 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plana yapılan itirazlar 03.05.2023 tarih ve 63 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı ile ret edilerek, Didim Belediyesi’nin 17.05.2023 tarih ve 5761 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisince UİP-09168750 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirildiği 03.05.2023 tarih ve 63 sayılı Didim Belediye Meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3922 ada 48 ve 49 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik 03.05.2023 tarih ve 63 sayılı Didim Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:188

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1295 ada 1 parselin kuzeyi, 1301 ada 2 parselin doğusu, 1311 ada 1 parselin güneyinde park alanında trafo alanı belirlenmesi, 404 ada 1 parselin doğusundaki trafo alanının küçültülerek eşdeğer alan olarak park alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091004865 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 06.04.2023 tarih ve 4130 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091004865 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin kurum görüşünün olmaması, bazı kurum görüşlerinin eksik olması ve 404 ada 1 parselin doğusundaki mevcut trafo alanının plan değişikliği teklifinde dikkate alınmaması gerekçeleri ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde dört adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:189

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapuda 2332 ada 1 parselde kayıtlı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında ortaöğretim tesis alanı kullanımında kalan taşınmazların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak eğitim alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, 03.04.2023 tarihli ve 73582070 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091018730 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2332 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:190

 

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde, meri uygulama imar planında Sanayi Alanında kalan 184 Ada, 245-247-249-250-251-252-253-254-255-256 ve 262 parsellerde, kuzey-güney istikametinde olan 12m genişliğindeki iki adet taşıt yolunun kaldırılıp sanayi alanına dahil edilerek düzenlenmesi ve sanayi alanında yoğunluk artışı yapılmaması için yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.50/0.90 olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 21 sayılı kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2023 tarihli ve 62 sayılı kararı ile tadilen onaylanan UİP-091001805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Efeler Belediye Meclisince alınan 04.05.2023 tarihli ve 89 sayılı karar, Efeler Belediye Başkanlığının 08.05.2023 tarihli ve 9617 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091001805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın uygun olmadığına ilişkin alınan Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarihli ve 89 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 184 ada 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ve 262 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 04.05.2023 tarihli ve 89 sayılı Efeler Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:191

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mah. 836 Ada 12, 15, 16 parseller ve 1513 Ada 16, 17, 18 parsellerde kayıtlı, konut, cami, ilkokul, ortaokul, park, otopark ve yol kullanımlarını içeren UİP-09459234 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2023 tarihli ve 61 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olup söz konusu plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Efeler Belediye Meclisince alınan 04.05.2023 tarihli ve 88 sayılı karar, Efeler Belediye Başkanlığının 08.05.2023 tarihli ve 9614 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09459234 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın uygun olmadığına ilişkin alınan Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarihli ve 88 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15, 16 parseller ve 1513 ada 16, 17, 18 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:192

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, 942 ada 23 parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim tesis alanında kalan taşınmaz üzerinde E=2.00, Yençok: 19.50m yapılaşma koşulu ile her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediye Başkanlığının 10.05.2023 tarih ve 9919 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091010596 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 942 ada 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:193

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesinde tapuda 473 ada 18 ve 19 parsellerde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat konut ve bitişik nizam 3 kat konut+ticaret ile 6m’lik yaya yolu kullanımında kalan taşınmazlar için 6m’lik yol korunarak kitle nizam Yençok:9.00m koşullu konut+ticaret alanı önerilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarihli ve 71 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediye Başkanlığının 09.05.2023 tarih ve 9771 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091010599 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi 473 ada 18 ve 19 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:194

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 61 ada 5 parsel numaralı (4.925,94 m²) kuzey ve doğu cepheden 5m, güney ve batı cepheden 10 m yapı yaklaşma mesafeli İlkokul alanı kullanımında tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi ve E:2.00 Yençok: 19.00m yapılaşma koşulu belirlenmesi amaçlı UİP- 091010917 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Germencik Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarihli ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 13.04.2023 tarihli ve 15364 sayılı Germencik Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091010917 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 61 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:195

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Tekin Mahallesi, 124 ada 16 parsel (44.666,39 m²) numaralı taşınmazın bir bölümünün karayolundan 25 m, güney cepheden 10m, diğer cephelerden ise 5m yapı yaklaşma mesafeli E:0,50 Yençok:7,50m yapılaşma koşullu Ticaret Alanı (30.403 m²) ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (4705 m²) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP- 091010918 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarihli ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 13.04.2023 tarihli ve 15364 sayılı Germencik Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091010918 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Germencik İlçesi, Tekin Mahallesi 124 ada 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:196

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeni ile ilçede yapımı devam eden ve yeni yapılacak inşaatların değerlendirilmesinin yapılmasına ilişkin İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 37 sayılı kararı İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 13.04.2023 tarih ve 12350 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 37 sayılı kararının depreme yönelik alınması gerekli önlemler kapsamında 17 ilçede uygulamada birliği sağlamak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında değerlendirilmesine ve kararın belediyesine iadesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: İncirliova Belediyesince yapı güvenliği tedbirlerine yönelik alınan 04.04.2023 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:197

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (Hürriyet) Mahallesi İnönü Caddesi ile Namık Kemal Caddesi arasında kalan Karabağ Caddesi boyunca devam eden ve1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. Alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi yönünde uygulama yapılmasının uygun bulunduğu İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 35 sayılı kararı, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarih ve 12303 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 35 sayılı kararının mevcut teşekkülün olması göz önüne alınarak uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

 

Karar: İncirliova İlçesi, İncirliova (Hürriyet) Mahallesinde Karabağ Caddesi'nin bir bölümünün Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1/f fıkrası kapsamında uygulama yapılmasına yönelik alınan 04.04.2023 tarih 35 sayılı İncirliova Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:198

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi 553 Sokak ile Çayırlı Caddesi arasında kalan Kubilay Caddesi boyunca devam eden ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. Alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılmasının uygun bulunduğu İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 33 sayılı kararı İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarih ve 12301 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 33 sayılı kararının mevcut teşekkül bulunmaması nedeni ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesinde yer alan Kubilay Caddesi'nin bir bölümünün Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1/f fıkrası kapsamında uygulama yapılmasına yönelik alınan 04.04.2023 tarih 33 sayılı İncirliova Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:199

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi Aykut Ozan Caddesi boyunca devam eden 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. Alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılmasının uygun bulunduğu İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 30 sayılı kararı İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarih ve 12302 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve 30 sayılı kararının mevcut teşekkülün olması göz önüne alınarak uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

 

Karar: İncirliova İlçesi Sandıklı Mahallesinde Aykut Ozan Caddesi'nin bir bölümünün Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1/f fıkrası kapsamında uygulama yapılmasına yönelik alınan 04.04.2023 tarih 30 sayılı İncirliova Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:200

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi 148 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki “Konut Alanı” kullanımının “Eğitim Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091018625 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi 148 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:201

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 173 ada 1 (616,38 m²) ve 2 (745,41 m²) parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-09343052 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarihli ve 31 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 12.04.2023 tarihli ve 12304 sayılı İncirliova Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09343052 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarihli ve 31 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi 173 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:202

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 Ada 17 ve 19 ile 246 ada 89 ve 90 parsellerde konut alanı, belediye hizmet alanı ve sosyal ve teknik altyapı alanları belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091014576 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 Ada 17 ve 19 ile 246 ada 89 ve 90 parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:203

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesinde tapunun 589 ada, 4, 5, 7, 8 ve 9 numaralı parselleri ile 564 ada 1 numaralı parselleri üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenen arazi kullanım kararının Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, İbadet Alanı, Askeri Alan, Park ve Yeşil Alan, Teknik Altyapı Alanı ve Mezarlık Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanmış ve askı süreçleri tamamlanarak kesinleşmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talepli dava açılmış ve Aydın 2. İdare Mahkemesinin 24.05.2023 tarih, 2022/1501E, 2023/615K sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28/1 maddesi kapsamında söz konusu iptal kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edilerek bir önceki plan kararlarına dönülmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi 589 ada, 4, 5, 7, 8, 9 parseller ve 564 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesinin 24.05.2023 tarih, 2022/1501E. ve 2023/615K. kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:204

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 317 ada 116 parsel ve Hacıfeyzullah Mahallesi 573 ada 1 parselde Ticaret Alanı, Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı ve Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-09328207 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar 02.05.2023 tarih ve 216 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararı ile kısmen kabul, kısmen ret edilerek, Kuşadası Belediyesi’nin 17.05.2023 tarih ve 11420 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası Belediye Meclisince UİP-09328207 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği 02.05.2023 tarih ve 216 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 317 ada 116 parsel ve Hacıfeyzullah Mahallesi 573 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 02.05.2023 tarih ve 216 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:205

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 961 ada 3 parselde kayıtlı parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki Turizm Tesis Alanı (Apart Otel) kullanımının Ticaret – Turizm alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-09033433 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.10.2022 tarih ve 301.05/349 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediyesinin 12.01.2023 tarih ve 18 sayılı kararı ile yapılaşma koşulları E=0.90 ve Yençok= 13.50 (3 kat) olacak şekilde tadilen onaylanmıştır. Onaylanan planlara askı süresi içinde yapılan itirazlar, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 217 sayılı kararı ile ret edilerek, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 29.05.2023 tarih ve 12322 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09033433 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddedildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 217 sayılı kararların uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 961 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 02.05.2023 tarih ve 217 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:206

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 421 ada 6 numarada kayıtlı 39.501 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın tercihli yerleşme alanı ve park alanı kullanımının konut alanı, otopark alanı, park alanı ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091014595 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aşamasında değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 421 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:207

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 807 ada 50, 102, 174, 182 ve 183 parsellerin "Park", "Çocuk Bahçesi", "Anaokulu Alanı", "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı" ve "Genel Otopark Alanı" olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-091013557 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarihli ve 301.05/174 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 03.05.2023 tarihli ve 69540995-310.21-E.1724/9814 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091013557 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 06.06.2023 tarih ve 77640581 sayılı yazısındaki talebi doğrultusunda kamu yatırımı olması nedeni ile Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanındaki yapılaşma şartları E=1,60 Yençok=19,50 m. (4 Kat) olacak şekilde tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 807 ada 50, 102, 174, 182 ve 183 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:208

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 2 ada 8 parselde kayıtlı yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Tercihli Yerleşme Alanı (Konut + Turistik) kullanımının Ticaret-Turizm Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091011648 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; yapılaşma koşullarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 2 ada 8 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:209

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 116 ada 48, 49 ve 50 parsellerde “Sağlık Odaklı Tatil Köyü, Trafo Alanı ve Teknik Altyapı Alanı” düzenlenmesi amaçlı UİP-091013306 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarihli ve 305.05/215 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek 18.05.2023 tarihli ve 11563 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091013306 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi için Kuşadası Belediye Meclisince alınan 02.05.2023 tarihli ve 305.05/215 sayılı kararın uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 116 ada 48, 49 ve 50 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin alınan 02.05.2023 tarihli ve 215 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:210

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına deprem önlemlerine yönelik hükümlerinin eklenmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 227 sayılı kararı ile uygun görülmüş, ancak 16.05.2023 tarihli ve 69540995-310.21-E.1935/11196 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Merkez plan notları dışında, Davutlar ve Güzelçamlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına da deprem önlemlerine yönelik hükümlerin eklendiği belirtilerek bunlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Merkez UİP-091014515 plan işlem numaralı, Davutlar UİP-091014532 plan işlem numaralı ve Güzelçamlı UİP-091014534 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri; depreme yönelik alınması gerekli önlemler kapsamında 17 ilçede uygulamada birliği sağlamak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi ve meclis kararının 3 planı içerecek şekilde alınmadığı halde üst yazı ile 3 plan notu kapsamında sunulması nedeni ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Merkez, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerine ait uygulama imar planı plan notlarına hüküm ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:211

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Kentsel Sit Alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarının düzenlenmesi amaçlı hazırlanan KUİP- 091011179 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 112 sayılı kararı ile uygun bulunarak 15.03.2023 tarih ve 5689 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. KUİP- 091011179 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifinde “Ancak tescilli yapılar ve cephesi korunacak yapılar haricindeki diğer yapılarda alaturka benzeri kiremit benzeri valensiya kiremit kullanılabilir.” ifadesinin “Ancak tescilli yapılar ve cephesi korunacak yapılar haricindeki diğer yapılarda alaturka veya valensiya kiremit kullanılabilir.” şeklinde düzenlenerek Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmek üzere tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası kentsel sit alanı plan notlarına ilave hüküm getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No: 212

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 184 ada 14 parseli kapsayan alanda parsel maliki tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde imar uygulaması işlemi ile dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali amaçlı açılan dava ile Aydın 1. İdare Mahkemesinde 2023/122E. Sayılı dava dosyası ile iptal davası ikame edilmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/122 E. sayılı dava dosyasına ilişkin olarak 25.05.2023 tarihli "yürütmenin durdurulması" kararı verilmiş olup mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu imar planları hakkında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28/1 maddesi gereğince işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/122 esas ve 25.05.2023 tarihli yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda; mahkemece aksi yönde bir karar alınıncaya kadar Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 184 ada 14 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hiçbir işlem yapılmaması komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/122E. ve 25.05.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 184 ada 14 parsel numaralı taşınmazın imar planlarının yürütmesinin durdurulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:213

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 409 ada 1 parsel, 407 ada 1 parsel, 225 ada 1 parsel, 226 ada 1 parsellerde Özel Sosyal Tesis, Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Park Alanlarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091014582 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 409 ada 1 parsel, 407 ada 1 parsel, 225 ada 1 parsel ve 226 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:214

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Yakuppaşa Mahallesinde, mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Konut alanında kalan 101 ada, 61 parselde Park alanı belirlenmesi, mevcut imar planında Park alanında kalan 109 ada, 1 parselde de Ticaret Alanı ve Meydan öngörülmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuyucak Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı ile uygun görülerek, Kuyucak Belediye Başkanlığının 08.05.2023 tarihli ve 892 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091013594 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Kuyucak İlçesi, Yakuppaşa Mahallesi 101 ada 61 parsel ve 109 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:215

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Çapahasan Mahallesi, 875 ada 7, 8, 10 numaralı parseller üzerinde mevcut imar planı üzerinde İlköğretim Alanı olan alanın arazi kullanım kararının Ortaokul Alanı ve Lise alanına dönüştürülmesi, yapılaşma koşulları belirlenerek yap yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.03.2023 tarih ve 265 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediye Başkanlığının 05.04.2023 tarihli ve 3382 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091008172 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Nazilli İlçesi, Çapahasan Mahallesi, 875 ada 7, 8 ve 10 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:216

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Çapahasan Mah. 1274 Ada 1 parselde kayıtlı ve ilköğretim tesis alanı kullanımında kalan taşınmaz üzerinde E=2.00, Yençok: 19.00 m yapılaşma koşulu ile her cepheden 5m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 09.03.2023 tarihli ve 264 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediye Başkanlığının 05.04.2023 tarih ve 3381 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091008167 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Nazilli İlçesi, Çapahasan Mahallesi 1274 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:217

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 232 ada 3 numaralı parselin 1074,7 m2 lik kısmının konut kullanımından Park Alanına, 1543 numaralı parselin ise plan değişikliğine konu kısmı ile kuzeyinde yer alan tescil harici alanın arazi kullanım kararının Park Kullanımından Ayrık Nizam-3 Kat (A-3), TAKS: 0.30, KAKS: 0.90 yapılaşma koşullu 1042,7 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.03.2023 tarih ve 263 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediye Başkanlığının 05.04.2023 tarihli ve 3380 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091008176 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 1543 parselin özel mülkiyette bulunmasından dolayı kamu yararı görülmemiş olup, mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi 232 ada 3 parsel ve 1543 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:218

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 2128 ada 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller üzerinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde Karma Kullanım Alanı olan arazi kullanım kararının yeni mevzuata uygun olacak şekilde TİCK (Ticaret+konut) olarak düzenlenerek yapılanma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinde düzenlenme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.03.2023 tarih ve 261 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediye Başkanlığının 05.04.2023 tarihli ve 3384 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091008166 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının uyumsuz olduğu görüldüğünden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi 2128 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:219

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2018 ve 2019 numaralı adaların güneyinde yer alan tescil harici alanda imar planında Park Alanı olarak belirlenen alanın Belediye Hizmet Alanına (Sosyal ve Kültürel Tesis) dönüştürülerek yapılanma koşullarının E:1,05 Yençok:3 kat,  yapı yaklaşma mesafelerinin ise taşıt yolu cephelerinden 5 m yaya yollarından 3m olarak belirlenmesi, 110 numaralı adanın kuzeyi ile 111 adanın güney ve batısında kalan tescil harici alanlarda mevcut imar planında konut alanında kalan alanların Park Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.03.2023 tarih ve 266 sayılı kararı ile uygun görülerek Nazilli Belediye Başkanlığının 05.04.2023 tarihli ve 3383 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091008173 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Nazilli İlçesi, Ocaklı Mahallesi, 110 adanın kuzeyi ve 111 adanın güneyi ile Zafer Mahallesi 2018 ve 2019 adaların güneyinde kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:220

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi, Ocaklı Mahallesi, tapunun 4710,00 m2 yüzölçümlü, portakal ve zeytin bahçesi vasıflı 3 numaralı parseli üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı olan arazi kullanım kararının Konut, Park ve Otopark Alanı olarak değiştirilmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091018731 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde nüfus ve yapı yoğunluğunun arttırıldığı, buna karşılık Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26(5) bendi gereği ihtiyaç duyulan sosyal ve teknik altyapı alanlarının karşılanmadığı görüldüğünden, nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Nazilli İlçesi, Ocaklı Mahallesi, 3 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:221

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesinde tapunun 1041ada 16, 18, 19, 20, 22 ve 54 numaralı parselleri üzerinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS ve KAKS verilen konut yapı adalarındaki oranlar değiştirilmeden Ayrık Nizam yapı nizamının Bitişik Nizama dönüştürülmesi ve sadece Ayrık Nizam yapılanma koşulu bulunan yapı adalarının ise Bitişik Nizama dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 09.03.2023 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 06.04.2023 tarih ve 3442 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091008164 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin üzerinde TAKS ve KAKS değeri bulunan yapı adalarındaki yapılanma koşulunun Ayrık Nizamdan Bitişik Nizama dönüştürülmesinin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı bir plan değişikliği olmaması nedeniyle uygun olduğuna, sadece Ayrık Nizam yapılaşma koşulu olan Yapı adalarının Bitişik Nizama dönüştürülmesinin yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması ve artan nüfusun ihtiyaç duyduğu teknik ve sosyal altyapı alanlarının ayrılmaması sebebi ile uygun olmadığı, bu yapı adalarında mevcut plan koşullarının devamına ve plan değişikliği teklifinin tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1041 ada 16, 18, 19, 20, 22 ve 54 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:222

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1186 ada 8, 9 ve 82 no.lu parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin Toplu Konut İdaresi amaçları ve uygulamaları doğrultusunda, imar planında Resmi Kurum Alanı olarak tanımlı olan alanın gelişme konut alanı, ticaret alanı, park ve trafo alanı olacak şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-09948269 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve NİP-09840799 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1. No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) Maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 11.05.2022 tarihinde onaylanmış ve askı süreçleri tamamlanarak kesinleşmiştir. Söz konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebiyle Aydın 1. İdare Mahkemesinin E.2022/1868 esasına kayden Bakanlık aleyhine açılan davada; Aydın 1. İdare Mahkemesinin 25.05.2023 tarih, Esas No 2022/1868 sayılı kararı ile dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28/1 maddesine istinaden mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda mahkemece aksi yönde bir karar verilinceye kadar İlimiz, Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1186 ada 8, 9 ve 82 no.lu parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında herhangi bir işlem yapılmaması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 25.05.2023 tarih ve 2022/1868E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1186 ada 8, 9, 82 parsellere ilişkin onaylanan imar planı değişikliklerine ilişkin idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:223

 

Komisyon Görüşü: Nazilli İlçe sınırları içerisinde yapılacak yapılarla ilgili, yapı güvenliği tedbirlerine yönelik olarak uygulanması istenen düzenlemelere ilişkin olarak alınan Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.03.2023 tarih ve 267 sayılı kararı uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 30.03.2023 tarih ve 3142 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.03.2023 tarih ve 267 sayılı kararının depreme yönelik alınması gerekli önlemler kapsamında 17 ilçede uygulama birliği sağlamak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında değerlendirilmesine ve kararın belediyesine iadesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli Belediye Meclisince yapı güvenliği tedbirlerine yönelik alınan meclis kararına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:224

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin ve plan gösterimlerinin revize edilmesi amaçlı UİP-091013678 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 12.05.2023 tarihli ve E-83887969-310.99-184551 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091013678 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifindeki gösterimlerle plan notlarındaki tanımların uyuşmaması, mevzuatta yer alan tanımların halen plan notları arasında yer alması, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin değiştirilemeyen hükümlerine uymayan plan notlarının bulunması, yürürlükte bulunan meclis kararlarının plan notları ile iptalinin yapılmaya çalışılması, bazı kullanımların ifraz şartlarının ve yapılaşma koşullarının değiştirilmesi vb. nedenlerle plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmek üzere belediyesine iadesine, mevcut plan hükümlerinin devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi uygulama imar planı plan notları ve gösterimlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:225

 

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 2022/11-109 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2022 tarih ve 443 sayılı kararı ile onaylanan Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1212 ada 5 parsel (166,05 m²)  numaralı taşınmazın Bitişik Nizam-2 Kat konut alanı kullanımının E:1.00 Yençok:8,50m yapılaşma koşullu belediye hizmet alanı (idari, sosyal ve kültürel merkez) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP- 09781606 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesine yönelik alınan Söke Belediye Meclisi’nin 03.04.2023 tarih ve 2023/4-47 sayılı kararı Söke Belediye Başkanlığı’nın 10.04.2023 tarih ve 182253 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09781606 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazın reddine yönelik alınan Söke Belediye Meclisi’nin 03.04.2023 tarih ve 2023/4-47 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi,  Fevzipaşa Mahallesi 1212 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:226

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesinde yer alan maliye hazinesi adına kayıtlı 1510 ada 1 parselin “Lise Alanı” kullanımının Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-091012997 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 2023/5-60 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığı’nın 10.05.2023 tarih ve 184467 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091012997 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi 1510 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:227

 

Komisyon Görüşü:13.06.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde ekte yer alan “Ücret Tarife Değişikliği Tablosuna” göre 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine gereğince tarife değişikliğinin yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2023 Mali yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:228

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesinde bulunan 1157 ada 378 parsel nolu taşınmazın yol, kaldırım ve refüjde kalan kısmının kamulaştırmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 1157 ada, 378 parsel numaralı 1498,00 m² yüzölçümlü taşınmazın yol, kaldırım ve refüjde kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar No:229

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13/06/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Efeler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 2303 Sokak No:5/3 adresinde bulunan 905,00 m² kullanım alanlı Kafeterya’nın işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karının %50’sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2303 Sokak No:5/3 adresinde bulunan 905,00 m² kullanım alanlı Kafeterya’nın işletmesinin AYBEL Anonim Şirketine devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karar No:230

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13/06/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Efeler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 2303 Sokak No:5/4 adresinde bulunan 121,00 m² kullanım alanlı Kafeterya’nın işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karının %50’sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2303 Sokak No:5/4 adresinde bulunan 121,00 m² kullanım alanlı Kafeterya’nın işletmesinin AYBEL Anonim Şirketine devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karar No:231

 

Komisyon Görüşü: 13.06.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih, 226 sayılı ve 06.06.2023 tarih, 260 sayılı Kararları gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablolarına’’na göre 12.000.000,00 TL ve 15.875.000,00 TL olan ek ödeneklerin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği  ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.