444 40 09
« Geri Dön

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9 MAYIS 2023 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9 MAYIS 2023 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU
Duyuru Tarihi: Friday, May 5, 2023

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi; 09 Mayıs 2023 Salı günü (saat:14.30)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mayıs Ayı Olağan toplantısının I. Birleşimini yapacaktır.

                               Kamuoyuna duyurulur.         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          Barış ALTINTAŞ             

                                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

  TEKLİFLER:

 

 1. 13.04.2023 tarihli birleşime ait zabıt özetinin görüşülüp oylanması
 2. İstifa nedeniyle boşalan Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye (1 adet asil) seçimi yapılması
 3. İstifa nedeniyle boşalan Sağlıklı Kentler Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye (1 adet asil) seçimi yapılması
 4. İstifa nedeniyle boşalan Hukuk Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması
 5. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve cetvellerinin görüşülmesi
 6. Bozdoğan İlçesi, Akçay Mahallesi, 50 ada 217 ve 218 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 7. Bozdoğan İlçesi, Koyuncular Mahallesi, 166 ada 17 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi
 8. Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 9. Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 109 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 10. İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi, 245 ada 17 parselin bir bölümünde III. derece arkeolojik sit alanı ile ilgili koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi
 11. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2063 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 12. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 13. Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 225,226,407 ve 409 numaralı imar adalarının 1 numaralı parselleri ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 14. Kuşadası İlçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parselde yer alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının görüşülmesi
 15. Nazilli İlçesine ait Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 1.26 bendinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 16. Aydın Büyükşehir Belediyesinin veya Bağlı Kuruluşlarının sahip olduğu veya ortağı bulunduğu Belediye Şirketlerinin Genel Kurulunda Aydın Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin belirlenmesi
 17. Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 60 ada, 172 parsel numaralı 827,27 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan “Hizmet Binası” nın belirlenen bölümlerinin Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisi
 18. Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi, 171 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis’ in Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisi