444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 14.02.2023 ve 16.02.2023 TARİHLİ I. ve II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 14.02.2023 ve 16.02.2023 TARİHLİ I. ve II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: Friday, February 24, 2023

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 14.02.2023

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:45

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2023 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 16.02.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:46

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:47

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi 3494 ada 3 parselin güneydoğusundaki kaldırımda trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-09442516 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 131 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.12.2022 tarih ve 3922 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09442516 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3494 ada 3 parselin güneydoğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:48

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi 4218 ada 3 parselin güneydoğusundaki park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-09739633 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 130 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.12.2022 tarih ve 3924 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09739633 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın görüşü sunulmadığından mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 4218 ada 3 parselin güneydoğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:49

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 4218 ada 5 parselin güneyinde kaldırım alanında 24 m² lik trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP- 09138235 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.12.2022 tarihli ve 3923 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09138235 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi,  Akbük Mahallesi, 4218 ada 5 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:50

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi 4803 ada 3 parselin güneyindeki kaldırımda trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-09987224 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 129 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.12.2022 tarih ve 3921 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09987224 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 4803 ada 3 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:51

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1858 ada 5 parsel ve 1848 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı hatları ile mülkiyet hatları arasındaki uyuşmazlığın giderilerek konut alanları ile otopark alanında düzenleme yapılması amaçlı UİP-09910107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 04.11.2022 tarih ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 30.11.2022 tarih ve 3846 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09910107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1858 ada 5 parsel ve 1848 ada 9 ve 10 parsellere ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:52

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesinde yer alan 1491 ada 11 parselin batısında kalan kaldırımda “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP-09707351 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 133 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.12.2022 tarihli ve 3928 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09707351 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 1491 ada 11 parselin batısındaki alana ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar No:53

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesinde yer alan 4678 ada 1 parselin güneyinde kalan “Park Alanı” kullanımında “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP-09416815 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 136 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.12.2022 tarihli ve 3929 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09416815 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 4678 ada 1 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:54

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesinde yer alan 4798 ada 28 parselin doğusunda kalan kaldırımda “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP-09183425 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 128 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.12.2022 tarihli ve 3930 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09183425 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin trafo alanının yaya geçişine engel teşkil etmesi gerekçesiyle uygun görülmeyerek mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 4798 ada 28 parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:55

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Çamlık Mahallesinde yer alan 1371 ada 1 parselin batısında kalan “Park Alanı” kullanımında “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 137 sayılı kararı ile uygun bulunarak 08.12.2022 tarihli ve E-29510875-622.03-3927 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09169251 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Didim İlçesi, Çamlık Mahallesi, 1371 ada 1 parselin batısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:56

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Çamlık Mahallesinde yer alan 552 ada 1 parselin güneyinde kalan kaldırımda yaklaşık 25 metrekare “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunarak 08.12.2022 tarihli ve E-29510875-622.03-3925 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09627244 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Çamlık Mahallesi, 552 ada 1 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:57

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Efeler Mahallesinde yer alan 1174 ada 17 parselin kuzeybatısında kalan kaldırımda yaklaşık 50 metrekare “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun bulunarak 08.12.2022 tarihli ve E-29510875-622.03-3926 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09688279 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 1174 ada 17 parselin kuzeybatısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:58

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Efeler Mahallesinde yer alan 1969 ada 3 parselin doğusunda kalan kaldırımda yaklaşık 28 metrekare “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 132 sayılı kararı ile uygun bulunarak 08.12.2022 tarihli ve E-29510875-622.03-3920 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09863995 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 1969 ada 3 parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:59

 

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Meclisi’nin 03.08.2022 tarih ve 77 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2021 tarih ve 12898 sayılı kararı uygun bulunan;  I. derece arkeolojik sit alanında kalan Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 2635 ada 3 parsel ile 2636 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,23,24 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan KUİP-09264579 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.KUİP-09264579 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.         

 

Karar: Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 2635 ve 2636 numaralı imar adalarının muhtelif parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:60

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 1963 ada, 2 ve 3 numarada kayıtlı parseller üzerinde yer alan kitle nizam h:15 ve h:16 plan şartına sahip konut alanlarının, 2 numaralı parsel için; ‘’Halk Eğitim Merkezi’’, 3 numaralı parsel için; ‘’Sosyal Tesis Alanı’’ olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 184 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca Efeler Belediye Başkanlığının 17.11.2022 tarihli ve 286940 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09667851 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, jeolojik etüt raporu kararlarının plan paftasına aktarılması kaydıyla tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1963 ada 2, 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:61

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mah. 836 Ada 12, 15, 16 parseller ve 1513 Ada 16, 17, 18 parsellerde kayıtlı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarihli ve 24 sayılı kararı ile onaylı bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park ve otopark alanı kullanımında kalan taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli ve 179 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca tarihsiz ve 287090 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09459234 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde alanın kuzeyinde ve güneyinde önerilen Yençok: 36.50m bina yüksekliğine sahip konut adalarındaki bina yüksekliğinin Yençok: 24.50m olarak düzenlenmesi ve kuzeydeki konut adasının doğusunda bulunan 13.50m yapı yaklaşma mesafesinin K mesafelerine uygun olacak şekilde 8 m olarak, güneyindeki 5.5m bahçe mesafesinin 5m olarak düzenlenmesi, alanın güneyinde yer alan konut adasında ise 22.5m yapı yaklaşma mesafesinin 17m olarak, 17m önerilen yapı yaklaşma mesafesinin ise 11m olarak düzenlenmesi, alanın güneyindeki ortaöğretim alanının batısında 10m’lik taşıt yolunda önerilen 5m yapı yaklaşma mesafesinin ise 11m olarak düzenlenmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 836 ada 12, 15, 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:62

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde, meri uygulama imar planında Sanayi Alanında kalan 184 Ada, 245-247-249-250-251-252-253-254-255-256 ve 262 parsellerde, kuzey-güney istikametinde olan 12m genişliğindeki iki adet taşıt yolunun kaldırılıp sanayi alanına dahil edilerek düzenlenmesi amaçlı UİP:091001805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca Efeler Belediyesinin 18.01.2023 tarihli ve 1310 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091001805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, ADM’nin 14.02.2023 tarih ve 5368 sayılı görüşü doğrultusunda, yapı adasının kuzeybatı köşesinde trafo alanı ayrılması ve plan notlarına ‘’ADM’nin 14.02.2023 tarih ve 5368 sayılı görüş yazısındaki hususlara uyulacaktır.’’ Plan notunun eklenmesi kaydıyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde 184 Ada, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ve 262 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:63

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu (Bayraktepe) Mahallesi, Uzunkuyu Mevkiinde 23648.34m2 yüzölçümlü 3696 parselde kayıtlı taşınmazın Enerji Üretim Alanı (GES) arazi kullanım kararının Ticaret+Konut , Belediye Hizmet Alanı ve İbadet Alanı olarak değiştirilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2022 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanmış olup, üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Karpuzlu Belediye Meclisin 07.02.2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülerek 08.02.2023 tarih ve 6460 sayılı Karpuzlu Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş 14.02.2023 tarihli önerge ile  Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP:091004948  Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Karpuzlu İlçesi Bayraktepe Mahallesi 3696 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:64

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yolüstü Mahallesi, Çiftlik Mevkii, tapunun 39520,57 m2 yüzölçümlü 107 ada 1 numaralı parseli üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim ve Dolum Tesisi) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP:091005769 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Karacasu İlçesi, Yolüstü Mahallesi 107 ada 1 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:65

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Altıeylül Mahallesi, 2843 parselin doğusunda kalan park alanında (3865 m²)  yaklaşık 24 m² lik trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP- 09374099 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunarak Köşk Belediye Başkanlığı’nın 15.11.2022 tarihli ve 3330 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP- 09374099 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde arazide yer alan trafo ile plan paftalarında belirlenen trafo alanında sehven hata yapıldığı, trafo alanının doğru konumu ile yeniden hazırlanacağı hususunun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 06.02.2023 tarih ve E.4224 sayılı yazısı ile bildirildiği tespit edildiğinden mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14.  maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.                

Karar: Köşk İlçesi, Altıeylül Mahallesi, 2843 parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:66

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi 3826 parselin güneyindeki kamuya terkin edilmiş park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-09147371 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunarak Köşk Belediye Başkanlığı’nın 17.11.2022 tarih ve 3358 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09147371 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye  Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi 3826 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:67

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Köşk Mahallesi, mülkiyeti Köşk Belediyesine ait olan 2198 parselde (2375 m²) yürürlükteki uygulama imar planında park alanında 40 m² lik trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP- 09306417 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Köşk Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunarak Köşk Belediye Başkanlığı’nın 17.11.2022 tarihli ve 3364 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09306417 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2022 tarih ve 443 sayılı kararı ile onaylı mevcut imar planı paftasına aktarılarak düzenlenmesi şartıyla tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Köşk Mahallesi, 2198 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:68

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Serdaroğlu Mahallesi 2530 parselin güneyindeki kamuya terkin edilmiş park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-09756452 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunarak Köşk Belediye Başkanlığı’nın 17.11.2022 tarih ve 3363 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09756452 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Serdaroğlu Mahallesi, 2530 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:69

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2329 ada 1 numarada kayıtlı 1.557,81 m2 yüzölçümüne sahip parselin, Tercihli yerleşme alanları (konut + Turistik) kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091005793 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine konu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık ocağı kullanımında kaldığından, nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2329 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:70

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 640 ada 22 parselde kayıtlı yürürlükteki 1/5000 ölçekli mazım imar planındaki Tercihli Yerleşme Alanı (Konut + Turistik) kullanımının Ticaret-Turizm Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP- 09972442 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.              

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 640 ada 22 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:71

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde 706 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın “Turizm Tesis Alanı” olarak belirlenmesi amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP- 09045933 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde 706 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:72

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Koçarlı İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi UİP:091005434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi 06.01.2023 tarih 13 sayılı Koçarlı Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak 10.01.2023 tarihinde önerge ile gündeme alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Koçarlı Belediye Meclis kararında UİP-091005390 olarak önceki plan işlem numarası bulunsa da Koçarlı Belediyesi’nin 13.02.2023 tarih ve E-49099679-000-6399 sayılı yazısı ile plan işlem numarasının UİP:091005434 olduğu belirtilmiş olup; Koçarlı İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi UİP:091005434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifinin; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğu tespit edilen planın kuzeyinde yer alan “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak belirlenen alanın 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak düzenlenerek plan notlarındaki “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na ilişkin 9, 9.1 ve 9.2 plan notlarının kaldırılması, plan notlarının 7.2 hükmünün, eşitlik ilkesi kapsamında Sanayi Tesis Alanları’ndaki idari tesisler için Yençok:16,50 metre (4 Kat) olarak düzenlenmesi ve imar planında sanayi alanları üzerindeki buna ilişkin ifadelerin kaldırılması, İncirliova yolu üzerinde bulunan Sağlık Tesis Alanı kuzeyinde ve doğusunda bulunan 10 kat yapılaşma hakkı verilen adaların Yençok:20,50 metre olarak düzenlenmesi şartı ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:  Koçarlı Kent Merkezi ve çevresine ilişkin hazırlanan ilave ve Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:73

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesinde tapunun 3438,91 m2 yüzölçümlü 973 ada 10 numaralı parseli üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olan arazi kullanım kararının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere 03.08.2022 tarihli dilekçe ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091005776 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görüşünde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanan ve parsel maliklerinin 29.12.2022 tarihli dilekçesi ekinde sunulan şekliyle parselin batısında Akaryakıt ve Servis İstasyonu, doğusunda Ticaret Alanı olacak şekilde onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 973 ada 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:74

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1203 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın İdari Tesis Alanı kullanımının Sosyal Tesis Alanı (Taziye Evi) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-09210125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2022 tarih ve 152 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığı’nın 06.12.2022 tarih ve 171969 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP- 09210125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1203 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:75

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 153 ada 75, 76 ve 77 parsellerin Ağaçlandırılacak Alan ile Askeri Alan kullanımının Mezarlık Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-09692598 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2022 tarih ve 153 sayılı kararı ile uygun bulunarak 06.12.2022 tarih ve 171973 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP- 09692598 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 153 ada 75, 76, 77 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:76

 

Müşterek Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/02/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere müşterek Komisyonumuza havale edilen;Aydın Büyükşehir Belediyemizce tamamlanan, güncellenen ve halen devam ettirilen jeolojik etüt faaliyetlerine ek olarak yine Büyükşehir Belediyemizce kurulan ve Türkak akreditasyonu tamamlanan yapı ve zemin laboratuvarı tarafından 13.07.2001 tarihinden evvel inşaat ruhsatı alanlardan başlayarak 06.03.2007 tarihinden sonra ruhsat alanlar ve 18.03.2018 tarihinden sonra ruhsat alanlar şeklinde kademeli olarak, öncelikle zemin artı 4 kat ve üzerindeki yapılar olmak üzere tüm yapılar için apartman yönetim kurulu kararı alınması yada apartman yöneticisince başvurulmak yada maliklerin tümü tarafından muvafakat edilmek ve ruhsata esas statik projeleri ile birlikte başvuru yapılmak kaydıyla; karot, beton dayanımı ve sıyırma, demir donatı tespit ve röntgen testi ve rezonans zemin ıslaklık testleri gibi performans testlerinin ücretsiz yapılması müşterek komisyonumuzca        oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu müşterek raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından öncelikle zemin artı 4 kat ve üzerindeki yapılar olmak üzere tüm yapılar için karot, beton dayanımı ve sıyırma, demir donatı tespit ve röntgen testi ve rezonans zemin ıslaklık testleri gibi performans testlerinin ücretsiz yapılmasına ilişkin Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:77

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/02/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 10 (on) ilimizi etkileyen deprem afeti nedeniyle evleri yıkılan veya oturulmayacak derecede hasar gören vatandaşlarımıza verilmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 53 ve 75 nci maddelerine istinaden konteyner ev satın alınmasını teminen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bütçesinden 10.000.000,00-TL ayrılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen ve toplamda 10 (on) ili etkileyen depremde evleri yıkılan veya oturulamayacak derecede hasar gören ailelere 5393 Sayılı Kanunun 53. ve 75. Maddelerine istinaden konteyner ev satın alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:78

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/02/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;

 

Mülkiyeti Şevket ŞİMŞEK’ e ait, İlimiz Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 1215 ada 7 parsel numarasında kayıtlı 502,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın üzerindeki 39 odalı yurt binasının depremzedelerin barınma ihtiyaçları için kaldıkları süre boyunca Belediyemizce kullanılması, masraflarının (su, elektrik, telefon, internet, doğalgaz, ısınma v.b. giderleri) Belediye Başkanlığımızca karşılanması ve bu konuda düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı’ na yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 1215 ada 7 parsel numarasında kayıtlı 502,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın üzerindeki 39 odalı yurt binasının depremzedelerin barınma ihtiyaçları için Belediyemizce kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No:79

Komisyon Görüşü: 14.02.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;Söke İlçesi Yenicamii mahallesinde Çarşamba günleri kurulan ve Çarşamba pazarı olarak adlandırılan halk pazarının üst örtü kapatma işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendi gereği maliyeti Büyükşehir Belediyemizce karşılanarak yapılması ve protokol imzalanması Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Söke İlçesi Yenicamii Mahallesinde bulunan Pazar yerinin üstünün kapatılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:80

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/02/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;Aydın İli, Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2093 ada, 1 parselde bulunan 177,18 m² yüzölçümlü mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde 2093 ada 1 parselde Aydın Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:81

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/02/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;         Bozdoğan İlçesi, Pınarlı, Yeniköy, Eymir, Hıdırbaba Mahallelerinde bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların vasıflarına göre Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü adına Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün ‘‘Kamu Orta Malları’’ konulu 1496 sayılı genelgesinin 9. maddesi gereğince tescil işlemlerinin yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Bozdoğan İlçesinde muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların vasıflarına göre Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü adına Tescil işlemlerinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:82

 

Komisyon Görüşü: 14.02.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            07.02.2023 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararı gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 21.000.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:83

 

Komisyon Görüşü: 14.02.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            03.02.2023 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararı gereği Efeler Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘ Ödenek Aktarma Tablosu’’na göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 41.000.000,00TL tutarındaki aktarmaların yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Efeler Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde müdürlükler arası aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.