444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 12.01.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 12.01.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: Friday, January 20, 2023

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 12.01.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:05

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2023 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:06

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahallesi, tapunun 184 ada 145 numaralı parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı belirlenmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2022 tarih ve 298 sayılı kararı ile onaylanmış olup, üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Bozdoğan Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince onaylanmak üzere Bozdoğan Belediye Başkanlığı’nın 02.12.2022 tarih ve 4056 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09328289 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, 184 ada 145 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:07

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1681, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 2475, 2476, 2477, 2478, 2480, 2481 numaralı imar adalarının muhtelif parsellerinin tamamının Bitişik Nizam-1 kat Yençok:6,50m yapılaşma koşullu küçük sanayi alanı kullanımı olacak şekilde düzenlenmesi amaçlı UİP- 09933560 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli ve 85 sayılı kararı ile reddedilerek 10.10.2022 tarihli ve 3149 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09933560 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Didim Belediye Meclisince alınan 07.09.2022 tarih ve 85 sayılı kararın uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında;5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.     

 

Karar: Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1681, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 2475, 2476, 2477, 2478, 2480, 2481 numaralı imar adalarının muhtelif parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan 07.09.2022 tarih ve 85 sayılı Didim Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:08

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2148, 6380 ve 6381 numaralı adalarda kayıtlı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu meskun konut alanı kullanımında yer alan yapı adaları üzerinde orta yoğunluklu meskun Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Otopark alanı düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091002114 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, yapılaşma ile ilgili koşulların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmesi koşuluyla komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2148, 6380 ve 6381 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:09

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Tekin Mahallesi, 124 ada 16 parsel (44.666,39 m²) numaralı taşınmazın bir bölümünde "Ticaret Alanı ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" kullanımı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP- 091002162 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde Karayolları ile DSİ kurum görüşlerinde belirtilen hususlara uyulmasına yönelik plan notunun eklenmesi kaydıyla teklifin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Germencik İlçesi, Tekin Mahallesi, 124 ada 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:10

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 ada 17 numarada kayıtlı 17.347,65 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın yaklaşık 1600 m2’lik kısmında III. Derece Arkeolojik Sit Alanı  belirlenmesine ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile 5216 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. KNİP-09578779 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifinin Aydın Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 ada 17 parselin bir kısmında koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:11

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesinde yer alan 155 ada 1 parselin kuzeyinde kalan “Park Alanı” kullanımında “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.11.2022 tarihli ve E-87483599-115.01.06-3355 sayılı yazısı Köşk Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09335383 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmesi nedeni ile uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi, 155 ada 1 parselin kuzeyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:12

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi 3442 numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan tescil harici “Park” kullanımı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP:09057307 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.11.2022 tarihli ve E-87483599-115.01.06-3356 sayılı yazısı Köşk Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09057307 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi, 3442 parselin kuzeyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:13

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi 131 ada 1 numaralı taşınmazın güneyinde bulunan tescil harici “Park” kullanımı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP:09661153 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.11.2022 tarihli ve E-87483599-115.01.06-3362 sayılı yazısı Köşk Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09073535 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 1/5000 ölçekli Köşk Nazım İmar Planına uygun olmadığı gerekçesiyle mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi,131 ada 1 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:14

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi 4347 numaralı taşınmazın kuzeybatısında bulunan tescil harici “Park” kullanımı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP:09073535 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.11.2022 tarihli ve E-87483599-115.01.06-3359 sayılı yazısı Köşk Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09073535 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi, 4347 parselin kuzeybatısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:15

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Serdaroğlu Mahallesinde yer alan 3150 parselin batısında kalan “Park Alanı” kullanımında “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.11.2022 tarihli ve E-87483599-115.01.06-3357 sayılı yazısı Köşk Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.   UİP-09605506 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmesi nedeni ile uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Serdaroğlu Mahallesi, 3150 parselin batısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:16

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 812 ada 1 numaralı parselde Konut Alanı kullanımında trafo alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:09927787 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 01.11.2022 tarih 416 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak 15.11.2022 tarih ve 23432 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuştur.UİP:09927787 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 812 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:17

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi 401 ada 1, 2 ve 3 parsellerde tercihli kullanım (turizm+konut) alanlarının turizm+ticaret olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği dosyası Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-09191679 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin başvuru sahibinin geri çekme talebi üzerine karar almaya gerek olmadığı için ilgilisine iadesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 401 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:18

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 961 ada 3 parselde kayıtlı 5.307,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki Turizm Tesis Alanı (Apart Otel) kullanımının Ticaret – Turizm alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-09033433 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.10.2022 tarih ve 301.05/349 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 17.10.2022 tarih ve 20917 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09033433 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılaşma koşullarının E=0.90 Yençok=13.50m (3 kat) olacak şekilde tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 961 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:19

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2825 ada 2 ve 3 parsellerde park alanı ve otel alanı kullanımında düzenleme yapılması amaçlı UİP-09563007 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve 301.05/419 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 15.11.2022 tarih ve 23429 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09563007 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2825 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:20

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 317 Ada 116 Parsel (32810 m²) ve Hacıfeyzullah Mah. 573 ada 1 parsel (91.52 m²) numaralı taşınmazların Belediye Özel Planlama Alanı ve Park Alanı kullanımlarının Ticaret Alanı, Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı ve Regülatör Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-09328207 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve 301.05/459 sayılı kararı ile uygun bulunarak 21.12.2022 tarih ve 26640 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile 5216 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuştur. UİP:09328207 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 317 ada 116 parsel ve Hacıfeyzullah Mahallesi 573 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:21

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Uğur Mumcu parkının batısında, yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanında kalan kısımda yaklaşık 20 m2 büyüklüğünde Regülatör Alanı belirlenmesi ve parkın batısındaki 5m’lik yaya yolunun 4.50m’ye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuyucak Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarihli ve 2022/60 sayılı kararı ile uygun görülerek, 12.10.2022 tarihli ve 1390/2073 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP-09215414 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan parkın batısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:22

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçe sınırları içerisinde yapılacak olan çatılarla ilgili düzenlemelere ilişkin olarak alınan Nazilli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 174 sayılı kararı ile 03.11.2022 tarih ve 193 sayılı kararlarının uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 14.10.2022 tarih ve 10280 sayılı yazısı ve 18.11.2022 tarih ve 11610 sayılı yazılar ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Nazilli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 174 sayılı kararı ile 03.11.2022 tarih ve 193 sayılı kararları; iptal edilen 04.03.2021 tarih ve 25 sayılı olduğu beyan edilen meclis kararının karar numarasının 68 olduğu tarafımıza gönderilen 06.10.2022 tarih ve 174 sayılı Nazilli Belediye Meclis Kararında iptal edilen meclis kararının 25 olarak zikredildiği, mevcut ve yürürlükte olan Nazilli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında çatılar ile ilgili hükümlerin yer aldığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 03.11.2022 tarih ve 193 sayılı kararda kapı yüksekliklerine ilişkin hükmün bulunduğu dolayısı ile çatılara ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerin plan notlarında yapılacak olan düzenleme şeklinde plan değişikliği formatında hazırlanması gerekmesi sebebi ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçe sınırları içerisinde yapılacak olan çatılarla ilgili düzenlemelere ilişkin olarak alınan 06.10.2022 tarih, 174 sayılı ve 03.11.2022 tarih, 193 sayılı Nazilli Belediye Meclis kararları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:23

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, 568 Ada, 67 parselin batısındaki Park Alanında, 564 Ada, 26 parselin güneybatısındaki Park Alanında, 560 Ada, 8 parselin doğusundaki Park Alanında, 1824 Ada, 10 parselin batısındaki Park Alanında ve 561 Ada, 120 parselin doğusundaki Park Alanında toplam 5 adet Trafo Alanı belirlenmesi ve 561 Ada, 120 parselin doğusundaki park alanının yaklaşık 268 m² güneyden büyütülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarihli ve 168 sayılı kararı ile uygun görülerek, 14.10.2022 tarihli ve 10272 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09127899 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde 5 adet park alanında 5 adet trafo belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:24

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, tapunun 964 numaralı parsel üzerinde yer alan Sağlık Tesis Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı ayrılması suretiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarihli ve 173 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 14.10.2022 tarih ve 10275 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP: 09460145 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 964 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:25

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 134 ada 4 numaralı parselin batısında yer alan tescil harici alanda yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanında kalan kısımda yaklaşık 28 m2 büyüklüğünde Regülatör Alanı belirlenmesi ve 3838 numaralı parselin batısındaki 7.00 m’lik yaya yolunun 6.00 m’ye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 187 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 18.11.2022 tarihli ve 11607 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09271115 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkında Nazilli Belediye Meclisinin almış olduğu 03.11.2022 tarih ve 187 sayılı kararının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 134 ada 4 parselin batısındaki alana ilşkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:26

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 5103 numaralı parselin batısında, yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanında kalan kısımda yaklaşık 15 m2 büyüklüğünde Regülatör Alanı belirlenmesi ve parkın güneyden büyütülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarihli ve 188 sayılı kararı ile uygun görülerek, 18.11.2022 tarihli ve 11608 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09763425 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, jeolojik-jeoteknik etüt raporu sonucunun imar planına ÖA 5-1 olarak düzeltilerek aktarılması yoluyla tadilen kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 5103 parselin batısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:27

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 1384 ada, 67 numaralı parselin güneyinde, yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Otopark alanında kalan kısımda yaklaşık 15 m2 büyüklüğünde Regülatör Alanı belirlenmesi ve otoparkın doğusundaki 3m genişliğindeki kaldırımın 2m’ye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarihli ve 190 sayılı kararı ile uygun görülerek, 18.11.2022 tarihli ve 11605 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09798250 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, regülatör alanının otoparkın kuzey doğusundaki tescil harici alana alınarak tadilen kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 1384 ada 67 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:28

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, tapunun 1546 ada, 2, 5 ve 6 numaralı parseller üzerinde yer alan ‘’Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’’ , ‘’İlköğretim Alanı’’ ve ‘’Trafo Alanı’’ kullanımlarının Ticaret-Turizm (TİCT) Alanı, Özel Lise Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmesine ait Nazilli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih, 172 sayılı kararı ile daha sonra bu plan değişikliğine ilave olarak, 1471 ada, 64,66,68 numaralı parsellerdeki Konut Dışı Kentsel Çalışma alanının, İmalathane Tesis alanına dönüştürülmesine yönelik alınan Nazilli Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih, 192 sayılı kararına ait hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin söz konusu kararları ile uygun görülerek, 18.11.2022 tarih 11604 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09915452 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi  komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 1471 ada 64, 66, 68 parseller ile 1546 ada 2, 5, 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:29

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 790 ada 1 numaralı parsel ile doğusunda yer alan tescil harici alanda yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanında kalan kısımda yaklaşık 25 m2 büyüklüğünde Regülatör Alanı belirlenmesi ve 790 ada 35 numaralı parselin batısındaki 7.00 m’lik yaya yolunun 6.50 m’ye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 189 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 18.11.2022 tarihli ve 11606 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09570133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi regülatör alanının yer aldığı 790 ada 1 numaralı parselin özel mülkiyete konu olması, dosyasında parsel maliklerinin muvafakatnamesinin bulunmaması, Park Alanının 5277,80 m2 olması sebebi ile sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olması, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı görüşünün dosyasında bulunmaması sebebi ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 790 ada 1 parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:30

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 2495 ada 1 numaralı parselin batısında yer alan tescil harici alanda 28.00 m2 olmak üzere yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırım üzerinde Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 14.10.2022 tarih ve 10273 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09953960 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 2495 ada 1 parselin batısındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:31

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 935 ada 7 parsel numaralı (6.147 m²) doğu ve güney cephelerden 10m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli ilkokul alanı imarlı taşınmaza tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E:2.00 Yençok:12.50m yapılaşma koşullu Anaokul+İlkokul Alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-09210125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2022 tarih ve 2022/13-147 sayılı kararı ile uygun bulunarak 06.12.2022 tarih ve 171965 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile 5216 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuştur. UİP:09210125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu yararı taşıdığından uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 935 ada 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:32

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 56 ada 1 parsel doğusunda kaldırım alanında yaklaşık 30 m² lik trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-09713479 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 17.10.2022 tarihli ve 2022/11-129 sayılı kararı ile uygun bulunarak 25.10.2022 tarih ve 168488 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 

UİP- 09713479 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.              

 

Karar: Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 56 ada 1 parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:33

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesinde yer alan maliye hazinesi adına kayıtlı 1510 ada 1 parselin “Lise Alanı” kullanımının “Eğitim Tesis Alanı” kullanımı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi dosyası Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091002053 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 1510 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:34

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1314 ada 58 parsel doğusunda tescil harici yürürlükteki imar planında park alanı  (yaklaşık 2247 m²)  kullanımında yaklaşık 33 m² lik trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-09289197 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 17.10.2022 tarihli ve 2022/11-130 sayılı kararı ile uygun bulunarak 25.10.2022 tarih ve 168491 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09289197 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.                                                                                  

Karar: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1314 ada 58 parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:35

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi 376 ada 1 numarada kayıtlı 11.999,49 m2 yüzölçümlü ve maliye hazinesi adına kayıtlı parselde Sosyal Tesis Alanı ve Ticaret Alanı belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Söke Kaymakamlığı – Milli Emlak Şefliği’nin 12.12.2022 tarih ve 5248554 sayılı yazısında “taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesinde Kaymakamlığımızca  (Milli Emlak Şefliği)  sakınca bulunmamakta olup başvurumuza ilişkin çalışmamızın Belediye Meclisinizce değerlendirilmesi “ görüşünün belirtilmiştir. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün 21.12.2022 tarih ve 1033885 sayılı yazısında ise Karayolu kamulaştırma sınırına bitişik cephe genişliğinin yaklaşık 179 metre olduğu, parsel üzerinde Karayolu kamulaştırma sınırına yaklaşık 21m mesafede mescit, 5m mesafede de süs kıl çadırı olduğu ve bu haliyle anılan “Yönetmelikte” bu gibi yapılar için aranan en az 25m’lik yapı yaklaşma mesafesini sağlamayacağının ve parsel üzerinde mevcut 25m’lik yapı yaklaşma mesafesi şartını sağlamayan mescit ve süs kıl çadırı amaçlı yapıların 25m’lik yapı yaklaşma mesafesi şartını sağlayacak şekilde ötelenmesi ya da kaldırılması gerektiğinin belirtildiği, verilen görüşün geçerli olabilmesi için taşınmaz üzerinde yapılaşmaya gidilmeden evvel parsel üzerinde mevcut 25m’lik yapı yaklaşma mesafesi şartını sağlamayan yapıların kaldırılması ve kaldırıldığını bildiren yazınız kuruma sunularak tekrar görüş alınması gerektiği belirtilmiştir. NİP-091002108 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi, 376 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:36

 

Komisyon Görüşü: 10.01.2023 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında                    01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında İtfaiye personeline ödenecek Maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. 31/12/2022 tarih ve 32060 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile K cetvelinde belirlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için 01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1.325,00 TL’ye yükseltilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor görüşülüp karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan İtfaiye Personellerine 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:37

 

Komisyon Görüşü: 10.01.2023 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir.31/12/2022 tarih ve 32060 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile K cetvelinde belirlenen Zabıta Dairesi Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için 01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1.325,00.- TL’ye yükseltilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan Zabıta Personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:38

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10/01/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Hal İşletme Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Toptancı Hallerinde alınacak Hal Teminat bedelinin, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince;

 

20.000,00 TL’ye kadar olan kiralardan                              20.000,00 TL   (yirmi bin)

20.001,00 TL –   30.000,00 TL arasında olan kiralardan   30.000,00 TL    (otuz bin)

30.001,00 TL –   40.000,00 TL arasında olan kiralardan   40.000,00 TL     (kırk bin)

40.001,00 TL –   50.000,00 TL arasında olan kiralardan   50.000,00 TL      (elli bin)

50.001,00 TL –   60.000,00 TL arasında olan kiralardan   60.000,00 TL  (altmış bin)

60.001,00 TL –   70.000,00 TL arasında olan kiralardan   70.000,00 TL (yetmiş bin)

70.001,00 TL –   80.000,00 TL arasında olan kiralardan   80.000,00 TL (seksen bin)

80.001,00 TL –   90.000,00 TL arasında olan kiralardan   90.000,00 TL (doksan bin)

90.001,00 TL – 100.000,00 TL arasında olan kiralardan 100.000,00 TL      (yüz bin)

 

tutarlardan az olmamak üzere bir yıllık kira bedeli tutarı kadar belirlenmesi hususu incelenerek, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Hal İşletme Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Toptancı Hallerindeki işyerlerine ait 2023 yılı hal teminat bedelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:39

 

Komisyon Görüşü: 10.01.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde ekte yer alan “Ücret Tarife Değişikliği Tablosuna” göre 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine gereğince yeni tarife eklemesinin yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2023 Mali yılı Gelir Ücret Tarifesine yeni tarife eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:40

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10/01/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi 330 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesisin (Futbol Sahası, Kır Düğün Salonu ve Spor Tesisleri) 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süreyle Sultanhisar Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ na ait Sultanhisar ilçesi Beşeylül Mahallesi 330 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesisin (Futbol Sahası, Kır Düğün Salonu ve Spor Tesisleri) Sultanhisar Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:41

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10/01/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesi 1603 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 33 nolu bağımsız bölümün Adli Görüşme Odası (AGO) olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 3 (üç) yıl süreyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ na ait Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesi 1603 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın 33 nolu bağımsız bölümünün Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:42

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10/01/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;         Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 2474 ada 3 parsel numaralı 57.42 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın tamamı ile 2474 ada 4 parsel numarasında kayıtlı 54.46 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazda 50.33 m² ye tekabül eden 1109/1200 hissenin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devrinin yapılması hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 2474 ada, 3 parselde 57,42 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı ile Orta Mahalle, 2474 ada, 4 parselde 54,46 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda 50,33 m²’ ye tekabül eden 1109/1200 hissenin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:43

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10/01/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydın İli, Efeler ilçesi Orta mahallede bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

S.NO

 

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE

HİSSEYE DÜŞEN M²

CİNSİ

1

EFELER

ORTA

2772

7

1020,93

1/1

1020,93

ARSA

2

EFELER

ORTA

2772

8

1410,54

1/1

1410,54

ARSA

3

EFELER

ORTA

6654

2

750,02

1/1

750,02

ARSA

 

 

Karar: Efeler ilçesi Orta mahallede bulunan aşağıdaki listede belirtilen Aydın Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

             

S.NO

 

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE

HİSSEYE DÜŞEN M²

CİNSİ

1

EFELER

ORTA

2772

7

1020,93

1/1

1020,93

ARSA

2

EFELER

ORTA

2772

8

1410,54

1/1

1410,54

ARSA

3

EFELER

ORTA

6654

2

750,02

1/1

750,02

ARSA

 

 

Karar No:44

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.01.2023 tarihli oturumunda, incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; 2023 yılı Tralleis Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olunması amacıyla, Tralleis Kazı Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak protokole istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 30.000,00 .- TL maddi ve ayni destek olunması komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur. 

      

Karar: Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.