444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 14.07.2022 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: Wednesday, July 20, 2022

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ TEMMUZ AYI 14.07.2022

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:233

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.07.2022 tarihli Temmuz Ayi Meclis Toplantisinin I.  Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

Karar No:234

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Çine Ilçesi, Yolboyu Mahallesi, 129 ada 6 parsel ve 131 ada 1 parsel sayili tasinmazlarda kayitli, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda E=0.50, Yençok:6.50m ve E=0.40 yapilasma kosullu sanayi alani ve tasit yolu kullaniminda kalan tasinmazlar üzerinde hazirlanan, meri imar planindaki 12m’lik tasit yolunun kaldirilarak sanayi alanina dâhil edilmesi ve 131 ada 1 parselin batisindaki 10m’lik yolun 12m olarak düzenlenmesi ve bu alanda yaklasik 3100m² park alani önerilmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Çine Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 14 sayili karari ile uygun görülerek, 19.04.2022 tarih ve 4805 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09464488 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine Ilçesi, Yolboyu Mahallesi 129 ada 6 parsel ile 131 ada 1 parsel ve batisindaki alana iliskin 1/1000 ölçekli uygulama  imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:235

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 135 ada 22, 104, 108 ve 113 parseller ile 2619 ada 1 parsellerin uygulama imar planinda Ayrik Nizam-2Kat TAKS/KAKS: 0.25/0.50 yapilasma kosullu konut kullanimi ile kismen 10 ve 12 metrelik yol kullaniminda yer alan tescilli suyolu ile koruma alaninin imar planlarina aktarilmasi amaçli hazirlanan UIP-09920615 plan islem numarali 1/1000 ölçekli nazim imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve 172 sayili karari ile uygun bulunarak 27.04.2022 tarih ve 8760 sayili Kusadasi Belediye Baskanligi yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu uyarinca degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu’nun 25.11.2021 tarih ve 12771 sayili karari ile uygun görülen UIP-09920615 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 135 ada 104, 108 ve 113 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:236

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi 780 ada 36 ve 37 parsellerde bulunan tasinmazin kitle nizaminin kaldirilarak yapi yaklasma mesafelerinde düzenleme yapilmasi ve Yençok=29.50m yükseklik belirlenmesi amaçli UIP-09924452 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 207 sayili karari ile uygun bulunmus, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 20.05.2022 tarih ve 10223 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09924452 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komsu parsellere uygun olarak Yençok=27.50m (8 kat) olarak tadilen düzenlenmesi komisyonumuzca oy birligi ile kabul edilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi 780 ada 36 ve 37 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:237

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 1306 ada 36, 41 ve 85 parseller, 1283 ada 100 parsel ve 1406 ada 76 parsellerinde kayitli tasinmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda Ilkögretim Tesis Alani, Ögretmenevi, Trafo ve Park alaninda kalmakta olup, Ögretmenevi kullaniminin kaldirilarak Trafo alani ve Park alaninin korunmasi ve alanda Ilkokul alani ve Ortaokul alani planlanarak, E:2.00 ve Yençok: 25.50m plan sarti verilerek her yönden 5m yapi yaklasma mesafesi öngörülmesi ve yapi adasinin batisinda otopark alani belirlenmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin 07.04.2022 tarih ve 90 sayili karari ile uygun görülerek, 29.04.2022 tarih 3727 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09898769 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, okul alaninda yüksekligin Yençok: 17.50m olacak sekilde tadilen kabulü komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1306 ada 36, 41 ve 85 parseller, 1283 ada 100 parsel ve 1406 ada 76 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:238

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Yenipazar Ilçesi, Hükümet Mahallesinde yer alan 558 ada, 3 parselin dogusunda, tescil harici alanda, mevcut imar planinda 901.53 m² büyüklügündeki park alaninin, rekreasyon alani olarak düzenlenmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Yenipazar Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 29 sayili karari ile uygun görülerek, 13.05.2022 tarih 578 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09195543 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:Yenipazar Ilçesi, Hükümet Mahallesi, 558 ada 3 parselin dogusundaki alana iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:239

Komisyon Görüsü: 13.07.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine,  “Ek Ödenek Tablosunda” belirtilen 650.000.000,00- TL’lik ek ödenek verilmesi hususunun, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:240

Komisyon Görüsü: 13.07.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Germencik Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 01.07.2022 tarih ve 45 sayili Meclis Karari ile 39.350.000,00 TL ek ödenegin ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Germencik Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:241

 

Komisyon Görüsü: 13.07.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 04.07.2022 tarih ve 258 sayili Meclis Karari ile 57.000.000,00 TL ek ödenegin ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kusadasi Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:242

Komisyon Görüsü: 13.07.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;             Yenipazar Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 06.06.2022 tarih ve 48 sayili Meclis Karari ile 500.000,00 TL ek ödenegin ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.  

 

Karar: Yenipazar Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:243

Komisyon Görüsü: 13.07.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Kadin ve Aile Hizmetleri Dairesi Baskanligi’nin ekte yer alan “Ücret Tarife Degisikligi Tablosuna” göre, 2022 Yili Gelir Ücret Tarifesinde gerekli degisikligin 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 nci maddesi geregince yapilmasi hususu Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin arz olunur.

 

Karar: Kadin ve Aile Hizmetleri Dairesi Baskanligi 2022 Mali yili Gelir Ücret Tarifesinde degisiklik yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:244

Komisyon Görüsü: 13.07.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;

Ulasim Dairesi Baskanligi’nin ekte yer alan “Ücret Tarife Degisikligi Tablosuna” göre, 2022 Mali Yili Gelir Ücret Tarifesinde gerekli degisikligin 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 nci maddesi geregince yapilmasi hususu Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin arz olunur.

 

Karar: Ulasim Dairesi Baskanligi 2022 Mali yili Gelir Ücret Tarifesinde degisiklik yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karar No:245

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyemizin bagli kurulusu olan Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) Genel Müdürlügümüzün Iller Bankasi A.S. den kullanacagi   “18.08.2016 tarihli ve 27/801 sayili Yönetim Kurulu Karari 30.12.2020 tarih ve 60/2845 sayili Yönetim Kurulu Kararlari ve toplam 8.153.681,00 TL kredi tahsis edilen, Mursalli Kanalizasyon Insaati isi için Iller Bankasi A.S. den 10.000.000,00 TL ek kredi kullanilmasina” , krediye iliskin düzenlenen kredi sözlesmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülügünün sözlesme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarinin yetersiz kalmasi halinde yetersiz kalmasi halinde Büyüksehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanligi ve/veya Banka tarafindan dagitilan yasal paylarinin mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranina bagli kalmaksizin tamaminin garanti olarak gösterilmesine ve konuya iliskin her türlü is ve islemlerin yürütülmesi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) Genel Müdürlügünün “Mursalli Kanalizasyon Insaati Isi ” için Iller Bankasi A.S den kullanacagi ek kredi kapsaminda "Belediyemizin yasal paylarinin garantör'' olarak gösterilmesi ve bu garantörlüklere ait her türlü islemlerin yürütülebilmesi için Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:246

Komisyon Görüsü: Ülkemizde satranç sporunu sevdirmek, satranç bilincini yayginlastirmak ve vatandaslarimizin sportif, sosyal, kisisel gelisimleri ile kentimizin tanitimina önemli katki saglamasi amaciyla ödüllü Türkiye Hizli ve Yildirim Satranç Sampiyonasi gerçeklestirilmesi, bu konuda yapilacak çalismalar ve organizasyon için gerektiginde Türkiye Satranç Federasyonu ve çesitli kurum, kurulus ve derneklerle isbirligi yapilmasi, bu kapsamda protokol yapilmak üzere Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesi, organizasyon için 170.000-TL ödenek ayrilmasina yapilacak giderlerin Kültür ve Sosyal Isleri Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karsilanmasi, basarili olan katilimcilara ekli listede belirtilen ve stopaj, vergi v.b kesintiler hariç net toplam 30.000-TL ödül verilmesi komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur

 

Karar: Türkiye Hizli ve Yildirim Satranç Sampiyonasi düzenlenmesi için Türkiye Satranç Federasyonu ile isbirligi yapilmasi ve basarili olanlara ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:247

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisi’nin 13/07/2022 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Efeler Ilçesinde muhtelif mahallerinde bulunan asagidaki tabloda belirtilen tasinmazlarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oyçoklugu ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HISSE

HISSEYE DÜSEN M²

CINSI

1

CUMHURIYET

1981

2

850,87

1/1

850,87

ARSA

2

CUMHURIYET

2861

1

1436,31

1/1

1436,31

ARSA

3

KEMER

2155

3

660,09

721/2400

198,30

ARSA

4

ORTA

2769

68

718,14

1/1

718,14

TARLA

5

ORTA

6894

3

358,67

31/480

23,16

ARSA

6

MESRUTIYET

6461

16

17,88

2081/2400

15,50

ARSA

 

Karar: Efeler Ilçesinde muhtelif mahallelerde bulunan asagidaki listede belirtilen Aydin Büyüksehir Belediyesi adina kayitli tasinmazlarin satislari ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HISSE

HISSEYE DÜSEN M²

CINSI

1

CUMHURIYET

1981

2

850,87

1/1

850,87

ARSA

2

CUMHURIYET

2861

1

1436,31

1/1

1436,31

ARSA

3

KEMER

2155

3

660,09

721/2400

198,30

ARSA

4

ORTA

2769

68

718,14

1/1

718,14

TARLA

5

ORTA

6894

3

358,67

31/480

23,16

ARSA

6

MESRUTIYET

6461

16

17,88

2081/2400

15,50

ARSA