444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI 08.03.2022 TARİHLİ I. BİRLEŞİM ve 10.03.2022 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI 08.03.2022 TARİHLİ I. BİRLEŞİM ve 10.03.2022 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ MART AYI 08.03.2022

TARIHLI I. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETI

 

Karar No:76

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihli Subat Ayi Meclis Toplantisinin II. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ MART AYI 10.03.2022

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:77

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 08.03.2022 tarihli Mart Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

Karar No:78

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Çine Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 61 ada 6 parsel numarali tasinmazin batisinda, park alaninda kalan alanin güney dogusunda trafo alani önerilmesi ve Sevketiye Mahallesi 264 ada 22 parsel sayili tasinmazda kayitli, Belediye Hizmet Alani kullaniminda kalan alanin güneydogu kösesinde trafo alani önerilmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Çine Belediye Meclisince görüsülmüs ve Çine Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 64 sayili karari ile park alanindaki trafo alani uygun görülmemis, belediye hizmet alaninda önerilen trafo alani degisikligi ise uygun görülerek, 24.01.2022 tarih ve 3952 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09557208 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi paftasinda (30K-3D) plan lejantinin bulunmamasi ve plan açiklama raporunun Çine Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 64 sayili karari ile uygun bulunmayan park alaninda önerilen trafo alanini da içermesi nedeniyle, mevcut imar plani kosullarinin devaminin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 61 ada 6 parselin batisindaki alan ve Sevketiye Mahallesi 264 ada 22 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:79

Komisyon Görüsü: Aydin Ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 51 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10 parsel numarasinda kayitli yaklasik olarak 43788,75 m2 yüzölçümüne sahip alan üzerinde Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarih ve 341 sayili karari ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani Degisikligi kapsaminda hazirlanan BHA, Ticaret Alani, Gelisme Konut Alani, Park Alani, Otopark ve Yol amaçli 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikligi teklifi Çine Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 07 karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanun’un 7(b) bendi kapsaminda onaylanmak üzere Çine Belediye Baskanliginin 24.01.2022 tarih ve 3951 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP:09590680 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi  komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Çine Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 51 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:80

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Çine Ilçesi, Yolboyu Mahallesinde tapuda Ege Et Mamulleri Yem ve Yag Sanayi Ticaret A.S adina kayitli 109 ada 26 parselde kayitli, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinda E=0.40 yapilasma kosullu ve her cephede 10m yapi yaklasma mesafesi bulunan sanayi alani kullaniminda kalan tasinmazin yapi yaklasma mesafelerinin düzenlenmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09307397 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine Ilçesi Yolboyu Mahallesi 109 ada 26 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:81

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Akbük Mahallesi 4804 ada 1 parselin konut alani kullaniminin ticaret alani ve trafo alani kullanimina, 4221 ada 1 parselin ise ticaret alani kullaniminin konut alani, park alani ve trafo alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP-09341117 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Didim Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 tarih ve 9 sayili karari ile uygun bulunmus, Didim Belediye Baskanligi’nin 03.02.2022 tarih ve 327 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09341117 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim Ilçesi, Akbük Mahallesi, 4804 ve 4221 adalarin 1 parsellerine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:82

Komisyon Görüsü: I. Derece arkeolojik sit alaninda kalan ve Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2021 tarih ve 12898 sayili karari ile uygun bulunan Ilimiz, Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 2635 ve 2636 numarali imar adalarinin muhtelif parsellerini kapsayan alanda hazirlanan KNIP-09882533 plan islem numarali koruma amaçli 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü’nün 31.12.2021 tarih ve 2061016 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.KNIP-09882533 plan islem numarali 1/5000 ölçekli koruma amaçli nazim imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçli Imar Planlari ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazirlanmasi, Gösterimi, Uygulamasi, Denetimi Ve Müelliflerine Iliskin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 2635 ve 2636 adalarin muhtelif parsellere iliskin 1/5000 ölçekli koruma amaçli nazim imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:83

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesinde tapunun 5453,00 m2 yüzölçümlü 822 ada 19 numarali parseli üzerinde Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 11.02.2021 tarih ve 39 sayili karari ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani degisikligi kapsaminda hazirlanan Ticaret Alani ve Resmi Kurum Alani amaçli UIP: 09497824 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikligi teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 27 sayili karari ile uygun görülerek, 11.01.2022 tarih ve 245180 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09497824 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin, mevcut imar plani üzerindeki yapilasma kosullarini koruyacak sekilde Yençok:24,50 m Emsal: 3,2 olarak tadilen onaylanmasi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi, 822 ada 19 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:84

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesinde çesitli mahallelerde trafo alanlari belirlenmesi hakkinda ADM Elektrik Dagitim A.S. tarafindan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifleri hazirlanmis ve bu teklifler Efeler Belediye Meclisinin 03.12.2021 tarih 251 sayili karari incelenmis, yedi adet alanda teklif uygun görülmeyerek iki adet alanda uygun görülmüs olup söz konusu karar eki imar plani teklifleri, Efeler Belediyesinin 21.12.2021 tarih ve 242181 sayili ve 21.12.2022 tarih 242183 sayili yazilar ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.ADM Elektrik Dagitim A.S. tarafindan hazirlanan tekliflerden park, yol ve kaldirimda tespit edilen yedi öneri trafo alani için uygun bulunmama, bununla birlikte, sanayi alani yapi adasi yapi yaklasma mesafesi içinde kalan Tepecik Mahallesi 167 ada 16 parselde UIP 09737277 plan islem numarali ve Orta (Ata) Mahallesinde 2822 ada 3 parsel içinde UIP 09714489 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifleri uygun bulunma kararini içeren Efeler Belediye Meclisinin 03.12.2021 tarih 251 sayili karari komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür .Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Efeler Ilçesi, Ata, Cumhuriyet, Kurtulus, Orta ve Tepecik Mahallelerinde muhtelif alanlara iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:85

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Ovaeymir Mahallesinde yaklasik 150 ha büyüklügündeki alan üzerinde, Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisinin 12.07.2018 tarih ve 262 sayili karari ile onaylanan ve itirazlarin degerlendirilmesi sonrasi 13.09.2018 tarih ve 354 sayili Büyüksehir Belediye Meclis Karari ile kesinlesen 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani Revizyonu kapsaminda hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Revizyon teklifi 05.01.2022 tarih 29 sayili Efeler Belediye Meclis Karari ile uygun bulunarak 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi ile 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi geregince onanmasi hususunda 11.01.2022 tarih ve 245176 sayili Efeler Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP: 09167297 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Revizyonu teklifinin;

-Ismet Sezgin Bulvarinin nazim imar planinda 12 m. öngörülen kisimlarinin uygulama imar planinda da 12 m. genislikte düzenlenmesi,

-Ismet Sezgin Bulvarinin zeminde 12m genisligindeki kisimlarinin teklif planda 15 m ye genisletme yapilmasindan dolayi  B-5 olarak kat ilavesi yapilmis Bulvara cepheli parsellerin kat adedi sartinin daha önceki imar planlarina göre 4 kat olarak degistirilmesi,

-Ismet Sezgin Bulvarina Mugla Bulvarindan giris yapildiginda, yolun kuzeyinde kalan konut parseline sehven E=2.50 öngörüldügü anlasilmis olup plan sartinin Bulvara cepheli kisimda E=1.60 A-5 (5-3) , geri kalan kismina E=0.90 A-3 (5-3) olacak sekilde degistirilmesi ve böylece çevresi ile uyumlu hale getirilmesi seklinde degisiklikler yapilmak sureti ile  teklif uygulama revizyon imar planinin, tadilen kabul edilmesi, oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler Ilçesi, Ovaeymir Mahallesine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonu ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:86

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Umurlu Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait tapunun 473 ada 1 ve 2 numarali parseller üzerinde Aile Sagligi Merkezi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikligi teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 tarih ve 26 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi geregince onaylanmasi hususunda Efeler Belediye Baskanligi’nin 11.01.2022 tarih ve 245182 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:09072035 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler Ilçesi, Umurlu Mahallesi, 473 ada 1 ve 2 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:87

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Umurlu, Cumhuriyet, Osman Yozgatli, Orta ve Zafer Mahallelerinde toplam 6 adet dogalgaz regülatör alani önerilmesi amaçli hazirlanan UIP-09977333, UIP-09445933, UIP-09110717, UIP-09008398, UIP-09175959, UIP-09424516 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifleri, Mekansal Planlar Yapim Yönetmeliginin 26.(b) maddesine aykiri oldugu gerekçesi ile Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarihli ve 223 sayili karari ile uygun görülmeyerek, 5216 sayili Kanunun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere 22.12.2021 tarihli ve 242368 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

UIP-09977333, UIP-09445933, UIP-09110717, UIP-09008398, UIP-09175959, UIP-09424516 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliklerine ait Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarihli ve 223 sayili ret karari komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler Ilçesi, Umurlu, Cumhuriyet, Osman Yozgatli, Orta ve Zafer Mahallelerinde muhtelif alanlara iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:88

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 5126 parsel numarali (6.571 m²) ilkögretim alani imarli tasinmaza tüm cephelerden 5m yapi yaklasma mesafeli E:2.00 Yençok:17,50m yapilasma kosulu belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP-09294925 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi, Incirliova Belediye Meclisi’nin 10.12.2021 tarih ve 147 sayili karari ile uygun bulunarak 10.01.2022 tarih ve 5757 sayili Incirliova Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyemize iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09294925 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 5126 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:89

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 7872 parsel numarali (5000 m²) Egitim Alani imarli tasinmazin kuzey cepheden 3m diger cephelerden 5m yapi yaklasma mesafeli E:2.00 Yençok:17,50m yapilasma kosullu belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP-09099461 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi, Incirliova Belediye Meclisi’nin 10.12.2021 tarih ve 149 sayili karari ile uygun bulunarak 10.01.2022 tarih ve 5757 sayili Incirliova Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyemize iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09099461 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 7872 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:90

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 9682 (eski 8936 ve 8937 parseller) parsel numarali (5207,58m²) Meslek Lisesi imarli tasinmazin tüm cephelerden 3m yapi yaklasma mesafeli E:2.00 Yençok:17,50m yapilasma kosullu belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP-09168634 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi, Incirliova Belediye Meclisi’nin 10.12.2021 tarih ve 149 sayili karari ile uygun bulunarak 10.01.2022 tarih ve 5757 sayili Incirliova Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyemize iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09168634 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 9682 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:91

Komisyon Görüsü: Izmir Bölge Idare Mahkemesi 3. Idari Dava Dairesi’nin E:2021/463 K:2021/1018 sayili karari geregi Kusadasi Ilçesi Ania (Kadikalesi) I. ve III. Derece arkeolojik sit sinirlarina iliskin hazirlanan NIP-13807 plan islem numarali 1/5000 ölçekli koruma amaçli nazim imar planinin Hacifeyzullah Mahallesi 285 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerde dini tesis (cami) kullanim karari getirilmesine yönelik kisminin iptali karari verilmis, iptaline iliskin mahkeme kararina islem tesis edilmesi konusu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Izmir Bölge Idare Mahkemesi 3. Idari Dava Dairesi’nin E:2021/463 K:2021/1018 sayili karari dogrultusunda Ania (Kadikalesi) arkeolojik sit alani 1/5000 ölçekli koruma amaçli nazim imar planinda Hacifeyzullah Mahallesi 285 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerde belirlenen cami alaninin planinin iptal edilmesi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Kadikalesi (Ania) arkeolojik sit alani koruma amaçli imar planinda yer alan Hacifeyzullah Mahallesi, 285 ada 2,3,4,5,6 parseller ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:92

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2022 tarih ve 24 sayili karari ile onaylanan Ilimiz, Kusadasi Ilçesi Sogucak Mahallesi Merkez Köy Yerlesimi ve Çevresinde Kusadasi Belediyesince yürütülen 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonu kapsaminda ihtiyaç duyulan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliklerine iliskin hazirlanan NIP-09930144 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve Mekânsal Planlar Yapim Yönetmeligi’nin 33/1 maddesi uyarinca Imar ve Sehircilik Daire Baskanligi/Planlama Sube Müdürlügü panosunda ve Belediyemiz internet sayfasinda (www.aydin.bel.tr) 28.01.2022 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle es zamanli olarak askiya çikarilmis olup 28.02.2022 tarihinde 256 ada 5 ve 6 parsellere yapilmis olan bir adet itiraz, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. 256 ada 5 ve 6 parseller ve çevresinde belirlenen donatilarin, itirazda belirtilen deniz manzarasi dikkate alinarak, alan büyüklükleri korunacak sekilde, egitim alaninin ticaret alaninin kuzeyinde, saglik alaninin ise ticaret alaninin güneyinde olacak sekilde itirazin kismen kabulüne, nazim imar plani degisikligi ile nazim imar planinda gösterilen zonlama bölgelerine iliskin herhangi bir plan degisikligine gidilmedigi, plan degisikligi Sogucak Mahallesi merkez köy yerlesimi ve çevresinde yapilmis olsa da, planlama alaninin Kusadasi Merkez imar planlarinin bir parçasi oldugu, bu sebeple Kusadasi ilçesinin nüfus kabullerinin temel alindigi, sosyal ve teknik altyapi alanlarinin ayrilmasinin mevzuat hükümlerine göre zaruri oldugu, plan kapsaminda yasayacak nüfus büyüklügüne göre mevzuat uyarinca ayrilmasi gereken sosyal ve teknik altyapi alanlarinin saglanmasini amaçlandigi ve uygulama imar plani revizyonu tamamlandiktan sonra 3194 sayili Imar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsaminda elde edileceginden itirazin bu kisminin reddine, komisyonumuzca oybirligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesine iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligine aski süresinde yapilan itirazin degerlendirilmesi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:93

Komisyon Görüsü: Kusadasi Ilçesinde Izmir 2 Numarali Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kurulu’nun 12.07.2000 gün ve 9584 Sayili Karar ile son seklini alan Kusadasi Kentsel Sit Alani içerisinde yol dösemeleri ile ilgili plan notu düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçli Uygulama Imar Plani Degisikligi teklifi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 07.12.2021 tarihli ve 452 sayili karari ile uygun bulunmus olup Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 10.12.2021 tarihli ve 27062 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2021 tarih ve 408 sayili karari ile Aydin Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kurulu’na sunulmak üzere uygun bulunmus ve Aydin Büyüksehir Belediyesi’nin 21.12.2021 tarih ve 78319 sayili yazisi ile Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu’na iletilmistir. Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu’nun 31.01.2022 tarih ve 2153826 sayili yazisi ekinde sunulan 26.01.2022 tarih ve 13031 numarali karar ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçli Uygulama Imar Plani Degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Ilçesi Kentsel Sit Alani içerisinde Plan notu düzenlemesi amaçli hazirlanan KUIP-09724444 plan islem numarali 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile kabul edilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçli Imar Planlari ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazirlanmasi, Gösterimi, Uygulamasi, Denetimi Ve Müelliflerine Iliskin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, kentsel sit alaninda plan notu düzenlemesine yönelik koruma amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:94

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Koçarli Ilçesi, Yeni Mahallesi sinirlarinda yer alan ve Koçarli Belediyesi mülkiyetinde bulunan 215 ada 1,2,3 parsellere iliskin“Plan degisikligi içerisinde kamu eli ile Toplu Konut Idaresi Baskanligi tarafindan yapilasmaya gidilecektir.” plan notunun,  “Plan degisikligi siniri içerisinde kamu eli ile Toplu Konut Idaresi Baskanligi tarafindan yapilasmaya gidilecektir. Toplu Konut Idaresi Baskanligi tarafindan yapilmamasi durumunda söz konusu alana iliskin projelendirme ve ihale islemlerini yaptirmada Koçarli Belediyesi yetkilidir.” seklinde degistirilerek plan notu ilave edilmesi amaçli hazirlanan UIP-09727307 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi, Koçarli Belediye Meclisi’nin 06.12.2021 tarih ve 70 sayili karari ile uygun bulunarak 21.12.2021 tarih ve 2387 sayili Koçarli Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyemize iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09727307 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Koçarli Ilçesi, Yeni Mahalle, 215 ada 1, 2, 3 parsellere iliskin plan notu ilavesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:95

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2022 tarih ve 26 sayili karari ile onaylanan Ilimiz, Koçarli Ilçesi Kent Merkezi ve Çevresine iliskin NIP- 09673543 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani 28.01.2022 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle askiya çikarilmis olup aski süresi içinde gelen 7 adet itiraz Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

1. DSI 21.Bölge Müdürlügü 211. Sube Müdürlügü’nün itirazi dogrultusunda T-8-1 tahliye kanali islah güzergahinin ve S-1 ana boru hattinin plana islenerek kullanimlari ve ulasim semasini etkileyen alanlarda düzenleme yapilmasinin uygun olduguna,

2. Gündogan Mahallesi 59 ada 36 parselin nazim imar planindaki sosyal tesis alani kullaniminin gelisme konut alani kullanimina dönüstürülmesi talebi ile yapilan itirazin; nüfusu arttiran ve ilave donati alani planlanmasi gerektiren bir talep olmasi ve bu nazim imar plani ile mevcut planin yetersiz donati alanlarinin arttirilmasi amaçlanirken mevcut donati alanlarinin azaltilmasinin planlama ilkeleri ve imar mevzuati açisindan uygun olmadigina,

3 Sahinciler Mahallesi 270 parselin bir kisminin mezarlik alani kullaniminda kalmasina iliskin itirazin; 3288 m2 büyüklügündeki parselin 66 m2'sinin mezarlik alani, yaklasik 34 m2'sinin ise Koçarli Bagarasi yolu üzerinde olmak üzere toplamda 100 m2'sinin konut kullanimi disinda kaldigi ve kayip oraninin % 3 oldugu, ayrica 1/5000 ölçekli nazim imar plani notlarinda da belirtildigi üzere bu sinirlar sematik oldugundan ve uygulamaya esas sinirlarin 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda belirlenecegi göz önüne alinarak uygun olmadigina,

4. Gündogan Mahallesi 60 ada 166 parselin plan disinda birakilan alanin planlama kapsamina alinmasi, parselin imar uygulamasina dahil edilen kisminda DOP oraninin yüksekligi ve imar plani disinda birakilan alaninin yola cepheli olmadan planlanmasinin mevzuata uygun olmadigi bu nedenle parselde olusturulan magduriyetin giderilmesine iliskin itirazin; Il Tarim ve Orman Müdürlügü görüsü ile planlama sinirlarinin genisletilmesi uygun görülmediginden, parselin plan sinirlari disinda birakilan kisimlarinin plan içine alinmasinin mümkün olmadigi, plan siniri disinda kalan kismin parselin güneyinde bahse konu parselde sonlanan kadastral yolun araç genisligi göz önüne alinarak 3 metrelik cephesi bulundugu ayrica bu planin uygulamaya esas bir plan olmadigi ve parsellerin olusturulmasi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planinin esas alindigi göz önüne alindiginda mevzuata aykiri bir durum olusmadigi,  plan siniri içerisinde kalan kisimda ise DOP payinin asildigi belirtilmis olsa da 18. madde uygulamasi sinirlarinin, DOP oranlari dikkate alinarak birden çok parseli kapsayacak sekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinin yapimi sonrasinda belirleneceginden uygun olmadigina,

5. Sahinciler Mahallesi 139 parselin dogusunda bulunan yolun 10 metreye çikarildigi ve kendi parselinden geçen kadar kismin karsi parselden alinmadigi konusundaki itirazin; parselden 10 metrelik yola sadece 13 m2’lik kismin girdigi, zaten bahçe duvarlarinin tescil harici alanda kaldigi, yolun kamusal alandan geçirildigi, yol geçirilirken yapilara dikkat edildigi ve bu planin sematik olmasi nedeni ile uygun olmadigina,

6. Gündogan Mahallesi 60 ada 34 ve 35 parsellerin bir kisminin plana dahil edildigi dahil edilen kisminin ise park ve saglik tesis alani olarak planlanmasi nedeni ile magduriyetlerinin olustugu kapsamindaki itirazin; Il Tarim ve Orman Müdürlügü görüsü ile planlama sinirlarinin genisletilmesi uygun görülmediginden, parselin plan sinirlari disinda birakilan kisimlarinin plan içine alinmasinin mümkün olmadigi, ayrica parselin plan sinirlari içerisindeki kisminin mevcut 1/2000 ölçekli nazim imar planinda da park alani olarak ayrildigi, bu nazim imar plani ile mevcut planin yetersiz donati alanlarinin arttirilmasi amaçlanirken mevcut donati alanlarinin azaltilmasi planlama ilkeleri ve imar mevzuati açisindan uygun olmadigindan, uygun olmadigina,

7. Orta Mahallede, 150 adet küçük sanayi kullanimindaki arsanin bölge sanayi esnafinin bu kadar talebi olmamasina ragmen belediye tarafindan parselasyon islemlerinin yürütülerek tapularin olusturuldugu, 1996 yilindan bu yana bu parsellerin tamaminin kullanimda bulunmadigi, 221 ada muhtelif parsellerin Büyüksehir Belediyesince onaylanan imar planinda da küçük sanayi kullanimina ayrildiginin belirtilerek, bu islemin kamu yararina aykiri oldugu, bu alanda yürürlükteki planda 40 metre olan yolun bedelsiz olarak yola terk edildigi askidaki planda yolun 15 metreye düsürüldügü ancak bu planla park alani belirlenerek magduriyetin olusturuldugu, bu alanlara ticaret+konut yada ticaret kullanimi verilmesi gerektigi yönündeki itirazin parselasyonun tamamlandiginin tespit edildigi ve küçük sanayi rezerv alani gerekliligi göz önüne alinarak uygun olmadigi ve 100 ada 34 parsel ile 100 ada 118 parsellerde DOP oraninin yüksek olmasina iliskin itirazin ise 18 uygulamasi sinirlarinin, DOP oranlari dikkate alinarak birden çok parseli kapsayacak sekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinin yapimi sonrasinda belirleneceginden uygun olmadigina, komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Koçarli Ilçesi kent merkezi ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazim imar planina aski süresinde yapilan itirazlarin degerlendirilmesi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:96

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2022 tarih ve 27 sayili karari ile onaylanan Ilimiz, Koçarli Ilçesi Kent Merkezi Kuzeyine iliskin hazirlanan ilave NIP- 09217870 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani 28.01.2022 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle askiya çikarilmis olup plana aski süresi içerisinde gelen 2 adet itiraz Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

1. DSI 21.Bölge Müdürlügü 211. Sube Müdürlügü’nün itirazi dogrultusunda T-8-1 tahliye kanali islah güzergahinin ve S-1 ana boru hattinin plana islenerek kullanimlari ve ulasim semasini etkileyen alanlarda düzenleme yapilmasinin uygun olduguna,

2. Orta Mahallede, 150 adet küçük sanayi kullanimindaki arsanin bölge sanayi esnafinin bu kadar talebi olmamasina ragmen belediye tarafindan parselasyon islemlerinin yürütülerek tapularin olusturuldugu, 1996 yilindan bu yana bu parsellerin tamaminin kullanimda bulunmadigi, 221 ada muhtelif parsellerin Büyüksehir Belediyesince onaylanan imar planinda da küçük sanayi kullanimina ayrildiginin belirtilerek, bu islemin kamu yararina aykiri oldugu, bu alanda yürürlükteki planda 40 metre olan yolun bedelsiz olarak yola terk edildigi askidaki planda yolun 15 metreye düsürüldügü ancak bu planla park alani belirlenerek magduriyetin olusturuldugu, bu alanlara ticaret+konut yada ticaret kullanimi verilmesi gerekirken Aydin Büyüksehir Belediyesi’nin 27 sayili karari ile onaylanan planda 12 metrelik yol kenarindaki parsellere ticaret+konut kullaniminin verilmesinin esitlik ve adalet ilkesine aykiri olmasi yönündeki itirazin, parselasyonun tamamlandiginin tespit edildigi ve küçük sanayi rezerv alani gerekliligi göz önüne alinarak uygun olmadigi ve 100 ada 34 parsel ile 100 ada 118 parsellerde DOP oraninin yüksek olmasina iliskin itirazin ise 18. madde uygulamasi sinirlarinin, DOP oranlari dikkate alinarak birden çok parseli kapsayacak sekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinin yapimi sonrasinda belirleneceginden uygun olmadigina, komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Koçarli Ilçesi kent kuzey girisi ve çevresine iliskin onaylanan ilave 1/5000 ölçekli nazim imar planina aski süresinde yapilan itirazlarin degerlendirilmesi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:97

Komisyon Görüsü: Aydin Ili, Kösk Ilçesi Kent Merkezi ve Çevresinde Yaklasik 552 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazim Imar Plani Hazirlanmasi isi kapsaminda 2005 yili öncesi onayli mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar plani sinirlari planlama siniri olarak belirlenmis, Büyüksehir Belediyesince 4734 sayili Ihale Kanunu kapsaminda ihale edilerek, yüklenicisi tarafindan hazirlanan planlar Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Kösk Ilçesi Kent Merkezi ve Çevresine Iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifinin, mevcut imar planlarina göre donati standartlari konusunda iyilestirmeye gittigi, planlama alaninda atil duran plan kararlarina müdahale edildigi, yeni yatirimlarin ihtiyaç duyacagi alanlarin belirlendigi,  Çevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan onaylanan Kösk Ilçesi Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu sonucuna göre yerlesime uygun olmayan alanlarda imar hakki transferine iliskin plan kararlarinin gelistirildigi tespit edilmistir.Komisyonda yapilan görüsmeler neticesinde; Sunulan planin mevcut plan kapasitelerine uyumlu sekilde düzenlenmesi, derenin batisinda mevcut plan kullanimlarinin korunmasi ve bu alanda planlanmis olan donati alanlarinin diger alanlara kaydirilarak planlama alaninda bütüncül olarak yeniden düzenlenmesi ve ulasim semasini etkileyen alanlarda düzenleme yapilmasi,, Dalama yolu üzerindeki egitim alaninin (4660 parsel) kuzeyindeki park alaninin ticaret alani kullanimina dönüstürülmesi, pazar alaninin iptal edilmesi, iptal edilen pazar alanin güneyine genel otopark alani belirlenmesi, küçük sanayi alaninin batisinda tasit yolunda ve kavsak alaninda düzenlen yapilmasi nedeniyle küçük sanayi alanini batisinda ticaret alani düzenlenmesi, kentin dogusundaki sanayi alaninin kuzey batisinda teknik altyapi alani belirlenmesi, küçük sanayi alaninin kuzeyinde yaklasik 17.000 m2 sanayi alani kullanimindaki alaninin küçük sanayi alani olarak düzenlenmesi, kentin dogusunda karayolu güneyindeki egitim alaninin, bu alanin güneyindeki konut disi kentsel çalisma alaninin içinde planlanmasi, planlama alaninin kuzey batisindaki agaçlandirilacak alan kullaniminin daha fonksiyonel olmasi açisindan rekreasyon alani kullanimina dönüstürülmesi, çevre yolu üzeri ve Basçayir yoluna cepheli alanlarin ticaret – konut alani olarak belirlenmesi sekliyle düzenlemelerin yapilmasi ile NIP-09315461 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kösk Ilçesi Kent Merkezi ve Çevresine iliskin 1/5000 Ölçekli Nazim Imar Plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:98

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 1307 ada 3,4,5,6,7,45 parseller ile 1308 ada 83 numarali parsel üzerinde kademe hatti belirlenmesi sureti ile hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.12.2021 tarih ve 207 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere 05.01.2022 tarih 161 sayili Nazilli Belediye Baskanligi’nin yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP:09653062 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin  1307 ada 30 ve 75 numarali parseller ile 1308 ada 91 ve 87 numarali parsellerin güneyinden kademe hattinin geçirilmesi ve kuzeyden gelen kademe hatlarinin bu hatlara uzatilmasi sureti ile tadilen onaylanmasi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1307 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 45 parseller ve 1308 ada 83 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:99

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 1903 ada 286, 184, 185, 311, 224, 225, 228, 229, 266, 267, 268, 306, 277, 310, 233, 302, 305, 235, 298, 188, 189, 190, 191, 192, 226, 227, 236, 307 parseller ile 1450 ada 194,195, 196, 197, 198, 308, 300, 309, 311, 312 parseller ve 1292 ada 270, 273,275 parseller üzerinde kademe hatti belirlenmesi sureti ile hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi hakkindaki  Nazilli Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 13 sayili karari ve eki dosya, meclis üyeleri Kürsat Engin ÖZCAN, Soner YELKOVAN, Kadir MUTLU, Ulvi Yildirim KARAMAN, Fatih PEHLIVAN  imzali önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinmis,  Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza olunarak incelenmistir. Söz konusu konut yapi adalarinda kademe hatti belirlenmesine dair hazirlanan teklifin uygulamada tereddüdün giderilmesi amaçli oldugu ve yogunluk artirici olmadigi anlasildigi için UIP: 09382526 plan islem numarali teklif komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Nazilli Ilçemiz, Cumhuriyet Mahallesi 1292 ada 270, 273, 275, 1450 ada 194,195, 196, 197, 198, 300, 308, 309, 311, 312 ve 1903 ada 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 235, 236, 266, 267, 268, 277, 286, 298, 302, 305, 306, 307, 310, 311 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:100

Komisyon Görüsü: : Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yeni Mahallede yer alan, tapuda 1646 ada 1 parselde kayitli, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda Aile Saglik Merkezi ve trafo alani kullaniminda yer alan tasinmaz üzerinde trafo alaninin kaldirilarak bu alanin aile sagligi merkezine dahil edilmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli ve 12 sayili karari ile uygun görülerek, 25.01.2022 tarihli ve 435 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09165307 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Yeni Mahalle, 1646 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:101

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesinde yer alan tapunun 2034 ada 3 parselinde kayitli tasinmaz üzerinde Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih ve 253 sayili karari ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani Degisikligi kapsaminda hazirlanan Ibadet Alani amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.12.2021 tarih ve 209 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere 05.01.2022 tarih 121 sayili Nazilli Belediye Baskanligi’nin yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:09356325 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi, 2034 ada 3 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:102

Komisyon Görüsü: 08.03.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;             Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine,  “Ek Ödenek Tablosunda” belirtilen 27.500.000,00 TL’lik ek ödenek verilmesi hususunun, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir.Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:103

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyemizin bagli kurulusu olan Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) Genel Müdürlügümüzün Iller Bankasi A.S. den kullanacagi “Germencik Atiksu Aritma Tesisi Insaati isinde kullanilmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapi Projeleri (SUKAP) ödeneginden karsilanmasi, kalan %50’si için Iller Bankasi A.S.’den 55.499,362 TL,  Incirliova Ilçe Merkezi Kismi Kanalizasyon Sebekesi, Yagmursuyu Sebekesi ve Sandikli Mahallesi Kanalizasyon Sebekesi Ile Kolektör Hatti Insaati isinde kullanilmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapi Projeleri (SUKAP) ödeneginden karsilanmasi, kalan %50’si için Iller Bankasi A.S.’den 116.668,698 TL krediye iliskin düzenlenen kredi sözlesmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülügünün sözlesme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarinin yetersiz kalmasi halinde Büyüksehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanligi ve/veya Banka tarafindan dagitilan yasal paylarinin mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranina bagli kalmaksizin tamaminin garanti olarak gösterilmesi, konuya iliskin her türlü is ve islemlerin yürütülmesi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani’na yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) Genel Müdürlügünün “Germencik Atiksu Aritma Tesisi Insaati”, “Incirliova Ilçe Merkezi Kismi Kanalizasyon Sebekesi, Yagmursuyu Sebekesi ve Sandikli Mahallesi Kanalizasyon Sebekesi Ile Kolektör Hatti Insaati”  için Iller Bankasi A.S den kullanacagi kredi kapsaminda "Belediyemizin yasal paylarinin garantör'' olarak gösterilmesi ve bu garantörlüklere ait her türlü islemlerin yürütülebilmesi için Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:104

Müsterek Komisyon Görüsü: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Egemenlik Kayitsiz Sartsiz Milletindir” sözü ile perçinlenen ve gelecegimiz olan çocuklarimiza armagan edilen ve dünyadaki tek çocuk bayrami olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami kutlama etkinlikleri kapsaminda, Büyüksehir Belediyemizce Ilimiz genelinde Okul öncesi (3-6 yas arasi), Ilkokul ve Ortaokul ögrencilerine yönelik “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami” temali resim yarismasi düzenlenmesi ve katilimcilardan;

 

---Okul öncesi (3-6 yas arasi) ögrenciler için;

En iyi ilk 10 (on) katilimciya                         “Takip Özellikli Akilli Çocuk Saati

En iyi ikinci 10 (on) katilimciya                    “Beceri ve Zeka Oyun Seti

Sonraki 20 (yirmi) katilimciya                       “Malzemeli Resim Çantasi

(Resim Boyama Kitabi-Pastel Boya-Kuru Boya-Resim Çantasi)

 

---Ilkokul 1.2.3.4. sinif ögrenciler için;

En iyi ilk 5 (bes) katilimciya                           “Tablet Bilgisayar

En iyi ikinci 5 (bes) katilimciya                     “Bisiklet  (24 Jant)

Sonraki 10 (on) katilimciya                “Satranç Takimi

 

---Ortaokul 5.6.7.8. sinif ögrenciler için;

En iyi ilk 5 (bes) katilimciya                           “Tablet Bilgisayar

En iyi ikinci 5 (bes) katilimciya                      “Bisiklet”  (26 Jant)

Sonraki 10 (on) katilimciya                            “Kelime Üretme Oyunu

 

Ödül olarak verilmesi ile her katilimciya Katilimci Sertifikasi ve Kitap hediye edilmesi, müsterek komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligi ile uygun görülmüstür. Isbu müsterek raporumuz Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami kutlama etkinlikleri kapsaminda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul ögrencileri arasinda resim yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren katilimcilara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:105

Müsterek Komisyon Görüsü: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 19 Mayis’da Samsun’a ayak basmasi ile baslayan Milli Mücadelemizin, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek armagan ettigi bu bayramda gençlerimizin Atamizin ilkelerini, devrimlerini, düsüncelerini anlamalari ve anlatabilmeleri amaciyla, Büyüksehir Belediyemizce Ilimiz bünyesindeki lise ögrencileri arasinda “19 Mayis Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayrami” temali resim, siir ve kompozisyon yarismasi düzenlenmesi ve derece almaya hak kazanan katilimcilardan;

 

Resim kategorisinde;

Ilk 3 (üç) katilimciya                       “Elektrikli Scooter

Ikinci en iyi 5 (bes) katilimciya       “Tablet Bilgisayar

Sonraki 10 (on) katilimciya              “Akilli Saat

 

Siir kategorisinde;

Ilk 3 (üç) katilimciya                        “Elektrikli Scooter

Ikinci en iyi 5 (bes) katilimciya        “Tablet Bilgisayar

Sonraki 10 (on) katilimciya              “Akilli Saat

 

Kompozisyon kategorisinde;

Ilk 3 (üç) katilimciya                        “Elektrikli Scooter

Ikinci en iyi 5 (bes) katilimciya        “Tablet Bilgisayar

Sonraki 10 (on) katilimciya  “Akilli Saat

 

Ödül olarak verilmesi ile her katilimciya Katilimci Sertifikasi ve Kitap hediye edilmesi, müsterek komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu müsterek raporumuz Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: 19 Mayis Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayrami kutlama etkinlikleri kapsaminda lise ögrencileri arasinda resim, siir ve kompozisyon yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren katilimcilara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi

 

Karar No:106

Müsterek Komisyon Görüsü: Ilimizde egitim ve ögrenim gören ögrencilerimizin kitap okuma aliskanligini arttirmak, okuma bilincinin yayginlasmasini saglamak amaciyla Çocuk okuma kitabi alinmasi ve Aydin Valiliginden alinacak izin sonrasi ögrencilerimize dagitilmasi, müsterek komisyonumuzca degerlendirilmis ve oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu müsterek raporumuz Büyüksehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Ilimizde egitim ve ögretim gören ögrencilerimizin okuma bilincinin yayginlasmasini saglamak amaciyla çocuk okuma kitabi alinarak Aydin Valiliginden izin alinmasindan sonra dagitilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müsterek raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:107

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 08.03.2022 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale olunan; Ilimiz muhtelif ilçe ve mahallerinde bulunan asagidaki tabloda belirtilen tasinmazlarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy çokluguyla uygun görülmüstür.

 

Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Belediye Meclisine arz olunur.

 

S.NO

ILÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HISSE

HISSEYE DÜSEN M²

CINSI

1

EFELER

CUMHURIYET

1121

365

952,36

TAM

952,36

ARSA

2

EFELER

ORTA

1018

24

101,48

TAM

101,48

ARSA

3

EFELER

ORTA

1018

25

104,78

TAM

104,78

ARSA

4

EFELER

ORTA

2800

3

1800,20

TAM

1800,20

ARSA

5

EFELER

KEMER

2632

2

1239,89

TAM

1239,89

ARSA

6

EFELER

KEMER

2481

6

134,68

TAM

134,68

ARSA

7

EFELER

MESRUTIYET

6752

1

571,60

321/28580

6,42

ARSA

8

EFELER

OSMANYOZGATLI

6201

23

171,87

TAM

171,87

ARSA

9

SULTANHISAR

ATÇA

502

3

634,36

TAM

634,36

TARLA

 

 

 

Karar: Ilimiz muhtelif ilçe ve mahallerinde bulunan asagidaki listede belirtilen Aydin Büyüksehir Belediyesi adina kayitli tasinmazlarin satislari ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

 

S.NO

ILÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HISSE

HISSEYE DÜSEN M²

CINSI

1

EFELER

CUMHURIYET

1121

365

952,36

TAM

952,36

ARSA

2

EFELER

ORTA

1018

24

101,48

TAM

101,48

ARSA

3

EFELER

ORTA

1018

25

104,78

TAM

104,78

ARSA

4

EFELER

ORTA

2800

3

1800,20

TAM

1800,20

ARSA

5

EFELER

KEMER

2632

2

1239,89

TAM

1239,89

ARSA

6

EFELER

KEMER

2481

6

134,68

TAM

134,68

ARSA

7

EFELER

MESRUTIYET

6752

1

571,60

321/28580

6,42

ARSA

8

EFELER

OSMANYOZGATLI

6201

23

171,87

TAM

171,87

ARSA

9

SULTANHISAR

ATÇA

502

3

634,36

TAM

634,36

TARLA