Ulaşım Dairesi Başkanlığı

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGINDAN

BELEDIYE DENETIMLI GERMENCIK SEHIRIÇI TOPLU TASIMA SISTEMI DÂHILINDE ÇALISACAK TOPLU TASIMA HATTI ISLETME HAKKI KIRALAMA ILANI

 

1- Aydin Büyüksehir Belediyesi uhdesinde bulunan, 15.01.2021 tarih ve 2021/1-12 sayili UKOME Kurul karari ile ihale edilmesine karar verilen Germencik sehir içinde Belediye Denetimli Toplu Tasima Sistemi dâhilinde belirlenen güzergâhlarda rotasyonlu olarak 10 (on) adet hat ile (her hat için ayri ayri teklif verilmek üzere) toplu tasima hizmeti verme hakkinin 3 (üç) yil süreyle 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 45’inci maddesi geregi açik teklif usulü ile kiraya verilmesi isidir.

2- Sartnameler, mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 Efeler/AYDIN adresinin zemin katinda bulunan Belediyemiz Ulasim Dairesi Baskanligi Toplu Tasima Sube Müdürlügünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrica Aydin Büyüksehir Belediyesi veznelerine KDV dâhil 150,00 ? ödeme yapilarak temin edilebilir.

3- Ihale, Encümen huzurunda Güzelhisar Mahallesi Istiklal Caddesi No:4 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydin Büyüksehir Belediyesi Hizmet Binasinin 6’nci katindaki Encümen toplanti salonunda 18.05.2021 Sali günü saat 12:00’da 1 No.lu hattan baslayarak sirasiyla asagidaki listede gösterilen 10 no.lu hatta kadar yapilacaktir.

4- Ayrintisi ve hat numaralari asagidaki tabloda belirtilen her bir hatta ait 3 (üç) yilligina kiralanmasina esas hat basina yillik muhammen bedel (ilk yil kira bedeli) KDV hariç 3.005,00 TL’ dir. Her bir hattin geçici teminat miktari yillik muhammen bedelin %3 (yüzde üç)’ü olan 90,15 TL’dir.

SIRA NO

GERMENCIK ILÇESI SEHIRIÇI HATLARI

KDV HARIÇ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL

(1 YILLIK KIRA BEDELI)

%3 GEÇICI TEMINAT

 

1

1 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

2

2 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

3

3 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

4

4 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

5

5 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

6

6 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

7

7 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

8

8 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

9

9 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

10

10 NOLU TOPLU TASIMA HATTI

3.005,00 TL

90,15 TL

5- Ihaleye katilmak isteyen isteklilerde asagidaki sartlar aranir.

a)  Gerçek kisi olmasi,

b)  Nüfus cüzdani fotokopisi,

c)  Gerçek kisiye ait noter tasdikli imza beyannamesi,

ç)  Vekâleten ihaleye katilma halinde, istekli adina katilan kisinin ihaleye katilmaya iliskin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) 01.01.2018 tarihinden itibaren kesintisiz olarak Germencik ilçe sinirlari içerisinde ikamet ettigini belirtir Nüfus Müdürlüklerinden alinmis “Yerlesim Yeri ve Diger Adres Belgesi” asli,

e)  Irtibat için telefon numarasi,

f)  Gerçek kisinin, soförler odasindan alinmis ve geçerlilik tarihi sona ermemis soförlük meslegini icra ettigine dair meslek odasina kayitli oldugunu gösteren belge,

g)  Ihaleye katilan gerçek kisi, ihaleye çikilan 10 (on) adet hattan sadece 1 (bir) hat için sözlesme imzalayacaktir.

g)  2886 sayili Devlet Ihale Kanunu’nun 6 nci maddesi geregince ihale disi birakilma sebeplerinden herhangi birini tasimadigina dair yazili taahhütname,

h)  Basvuru tarihi itibariyle 6 (alti) ayi geçmemis, resmi kurumlar için sorgulanmis Adli Sicil Kaydi (arsiv kayitli) üzerinden asagidaki sartlara haiz olmasi,

1) Devletin güvenligine karsi suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsi suçlar, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suçtan kaynaklanan mal varligi degerlerini aklama veya kaçakçilik suçlarindan affa ugramis olsa dahi hüküm giymemis olmasi,

2) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin ilgili fikralarindan hükümlü olmamasi, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan affa ugramis olsa dahi hüküm giymemis olmasi,

i)   Idaremizden alinmis borcu yoktur belgesi,

i)   Isteklinin ihale neticesinde M plaka almaya hak kazanmasi durumunda tasitlarda aranacak sartlara uygun araci sözlesmenin noterlikçe tasdik edilmesine müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde hazir bulunduracagina dair taahhütname asli, (Belirtilen süre içerisinde aranacak sartlara uygun araç bulundurulamazsa kazanilan kullanim hakki kaybedilerek sözlesme Idare tarafindan fesh edilir ve geçici teminat Idareye irad kaydedilir.)

j) Geçici teminatin yatirildigina dair makbuzun asli,

k) Teklif mektubu (posta yoluyla basvurularda yapilir),

l)   Bagli bulundugu vergi dairesinden alinmis mükellefiyet durumunu gösteren belgenin asli,

m) Ihale dosyasinin (sartnamenin) idareden satin alindigini gösteren ödeme makbuzunun asli,

n) Ihaleye ortak veya hisseli teklif verilemez.

o) 2886 sayili Devlet Ihale Kanunun 6 inci maddesinde belirtilen kisiler gerek dogrudan gerekse dolayli olarak ihaleye katilamazlar.

ö) “Okudum, anladim, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi bulunarak her sayfasi ayri ayri imzalanmis sartname,

p) Tebligat için kullanilacak adres beyani.

6- Ihale komisyonu olarak Aydin Büyüksehir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

|