Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İ L A N

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ayrıca sorumluluk alanlarında bulunan, aşağıdaki listede adres ve nitelikleri belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 21.10.2020 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak olan; Gerçek Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği, İkametgah ilmühaberi, İletişim bilgileri beyanı, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekontu,

Tüzel Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Kuruluş sözleşmesinin aslı, Yönetim kurulu imza sirküleri, Adres ve iletişim bilgileri beyanı, Vergi levhası, Oda sicil kayıt belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneğini,

İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde 250,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                              
  İş bu ilan 6 maddeden ibarettir

S. No

İlçe

Adresi

Niteliği

Alanı (m²)

Tahmini  Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)

Geçici Teminatı (TL)

1

İncirliova

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No:8 Zemin Kat

ZK-09 Nolu Dükkan

 174,53

             4.800,00+KDV

   144,00

2

Efeler

Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı

ATM Yeri

4,00

36.000,00

1.080,00

3

Efeler

Çeştepe Mahallesi Muğla Bulvarı Otogar Dahili 2 Nolu

ATM Yeri

6,00

24.000,00

   720,00

4

Karacasu

Yaylalı Mahallesi Otogar Dahili

ATM Yeri

9,00

24.000,00

   720,00

5

Didim

Çamlık Mahallesi Yunuslu Park 8 Nolu

ATM Yeri

9,00

36.000,00

1.080,00

6

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef Pastanesi Önü 3 Nolu

ATM Yeri

6,00

36.000,00

1.080,00

7

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef Pastanesi Önü 6 Nolu

ATM Yeri

5,65

36.000,00

1.080,00

 

|