Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2020 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                                         

         5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi;
         13 Ekim  2020 Salı günü (saat:14.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Efeler İlçesi Fatih Mahallesi Çine Caddesi No:8 adresinde bulunan  Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda Ekim Ayı Olağan toplantısını yapacaktır

         Kamuoyuna duyurulur.  

                                                                                                                                                 Evrim KARAKOZ            
                                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

       TEKLİFLER:

 

 1. 10.09.2020 tarihli birleşime ait zabıt özetinin görüşülüp oylanması
 2. Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin görüşülmesi.
 3. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 1849 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve 2583 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 4. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2106 ada 20 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 5. Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Girne) Mahallesi, 1643 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 6. Efeler İlçesi, Orta (Ata) Mahalle 6588 ada 4, 5, 6 parseller ve Tepecik Mahallesi 241 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 7. İncirliova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 8539 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 8. Koçarlı İlçesi, Orta Mahallesi, 8 ada 7 parsel ile ilgili 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 9. Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 202, 3981 ve 3982 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 10. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 177 ada 22 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 11. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 346 ve 347 numaralı imar adalarının çevresinde yer alan taşıt yolu güzergâhının yeniden düzenlenmesi ve ilave plan notu eklenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 12. Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 1423 ada 8, 9 ve 11 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 13. Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada 1 parsele ait 09.03.2006 onaylı imar planlarına ilişkin mahkeme kararına yönelik idari işlem tesis edilmesine dair 04.09.2020 tarihli ve 93 sayılı Söke Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.
 14. Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 733 ada 170 parsele ait 09.03.2006 onaylı imar planlarına ilişkin mahkeme kararına yönelik idari işlem tesis edilmesine dair 04.09.2020 tarihli ve 92 sayılı Söke Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.
 15. Sultanhisar İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 218 ada 70 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi.
 16. Bozdoğan Belediyesi 2020 Mali Yılı Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 17. Karacasu İlçesi, Esençay Mahallesinde 281 ada 15 parselde (eski 885 parsel)  kayıtlı mezarlık vasıflı taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescili hususunun görüşülmesi
 18. Çine İlçesi Hallaçlar Mahallesi 124 ada 106 parselde kayıtlı mera vasıflı taşınmazın 9.280,96 m²’ lik kısmında yol yapımı planlandığından söz konusu kısmın mera vasfının değiştirilerek Kamu Yatırım Kararı alınması hususunun görüşülmesi
 19. Efeler İlçesi Dereköy Mahallesi 259 parselde kayıtlı mera vasıflı Kamu Orta Malı olarak tapuya tescilli taşınmazın mezarlık olarak vasfının değiştirilerek Belediye Başkanlığımız adına tahsis edilebilmesi için Kamu Yatırım Kararı alınması hususunun görüşülmesi
 20. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi hususunun görüşülmesi

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız 

|