Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

 

İ L A N

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ayrıca sorumluluk alanlarında bulunan, aşağıdaki listede  sırası karşılıklarında adres ve nitelikleri belirtilen Banka ATM Cihazı kurulum yerlerinin 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

2- İhale 23/09/2020 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak olan Gerçek Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı; Nüfus cüzdan fotokopisi; Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği; İkametgah ilmühaberi; İletişim bilgileri beyanı; İhale dokümanının satın alındığına dair belge; %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekontu;

    Tüzel Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı; Kuruluş sözleşmesinin aslı; Yönetim kurulu imza sirküleri; Adres ve iletişim bilgileri beyanı; Vergi levhası; Oda sicil kayıt belgesi; İhale dokümanının satın alındığına dair belge; % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont; Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneğini;

İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira  ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde 250,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                     İş bu ilan 6 maddeden ibarettir

S.
No

İlçe

Adresi

Niteliği

Alanı (m²)

Tahmini  Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)+KDV

Geçici Teminatı (TL)

1

Efeler

Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı

ATM Yeri

4,00

36.000,00

1.080,00

2

Efeler

Çeştepe Mahallesi Muğla Bulvarı Otogar Dahili 1 Nolu

ATM Yeri

6,00

24.000,00

   720,00

3

Efeler

Çeştepe Mahallesi Muğla Bulvarı Otogar Dahili 2 Nolu

ATM Yeri

6,00

24.000,00

   720,00

4

Karacasu

Yaylalı Mahallesi Otogar Dahili

ATM Yeri

9,00

24.000,00

   720,00

5

Didim

Mavişehir Mahallesi Mavişehir Sitesi

ATM Yeri

5,37

18.000,00

   540,00

6

Didim

Altınkum Taksi Durağı Önü

ATM Yeri

4,74

36.000,00

1.080,00

7

Didim

Caprice Otel Yanı 1 Nolu

ATM Yeri

4,24

18.000,00

   540,00

8

Didim

Caprice Otel Yanı 2 Nolu

ATM Yeri

6,00

18.000,00

   540,00

9

Didim

Caprice Otel Yanı 3 Nolu

ATM Yeri

5,60

18.000,00

   540,00

10

Didim

Çamlık Mahallesi  Yunuslu Park  1 Nolu

ATM Yeri

5,35

36.000,00

1.080,00

11

Didim

Çamlık Mahallesi  Yunuslu Park  4 Nolu

ATM Yeri

7,40

36.000,00

1.080,00

12

Didim

Çamlık Mahallesi  Yunuslu Park  5 Nolu

ATM Yeri

6,40

36.000,00

1.080,00

13

Didim

Çamlık Mahallesi  Yunuslu Park  6 Nolu

ATM Yeri

7,82

36.000,00

1.080,00

14

Didim

Çamlık Mahallesi  Yunuslu Park  7 Nolu

ATM Yeri

5,55

36.000,00

1.080,00

15

Didim

Çamlık Mahallesi  Yunuslu Park  8 Nolu

ATM Yeri

9,00

36.000,00

1.080,00

16

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  1 Nolu

ATM Yeri

6,00

36.000,00

1.080,00

17

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  2 Nolu

ATM Yeri

7,40

36.000,00

1.080,00

18

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  3 Nolu

ATM Yeri

6,00

36.000,00

1.080,00

19

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  4 Nolu

ATM Yeri

5,48

36.000,00

1.080,00

20

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  5 Nolu

ATM Yeri

6,05

36.000,00

1.080,00

21

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  6 Nolu

ATM Yeri

5,65

36.000,00

1.080,00

22

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  7 Nolu

ATM Yeri

6,00

36.000,00

1.080,00

23

Didim

Atatürk Bulvarı Sedef  Pastanesi Önü  8 Nolu

ATM Yeri

5,60

36.000,00

1.080,00

 

 

|