Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 11.08.2020

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:169

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 17.07.2020 tarihli II. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:170

 

Karar: Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi, 219 parsel numarasında kayıtlı 14.600,00 m² yüzölçümlü Mera vasıflı Kamu Orta Malı olarak tapuya tescilli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği gereği vasfının değiştirilerek Belediye Başkanlığımız adına tahsis edilmesi için kamu yatırım kararı alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:171

 

Karar: Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararları ile, Mülga Atburgazı, Bağarası, Güllübahçe, Sazlı, Sarıkemer, Savuca ve Yenidoğan belediyelerine ait olup,  Söke Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında mülkiyetleri yarı yarıya paylaştırılan taşınmazlardan ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilenlerin mülkiyetlerinin Söke Belediyesine devredilmesine ve her iki Belediye Başkanı tarafından imzalanacak protokolle belirlenecek taşınmazların tahsis ve kullanım durumlarının ve sürelerinin belirlenmesi ve protokol imzalanması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|