Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 14.07.2020 Tarihli Toplantı Daveti

                                                                                                                            T.C.

                                                                                                  AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                                                                                              BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DAVETİ

 

                                          Sayın

                                          Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

 

                  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi; 14 Temmuz Salı Günü aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi Kültür 1 Sokak No:2 adresinde bulunan Ahmet Şensan Kültür Merkezinde Temmuz ayı olağan toplantısını yapacaktır.

               Söz konusu toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.                                                                              


                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             Evrim KARAKOZ
                                                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 1. OTURUM SAAT:11.00
 1. 12.03.2020 tarihli birleşime ait zabıt özetinin görüşülüp oylanması
 2. Belediye Encümeni Üye seçimi
 3. İhtisas komisyonlarına üye seçimi
 4. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı bütçe kesin hesabı ile cetvellerinin görüşülmesi
 5. Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 6. Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde müdürlükler arası aktarma yapılması hususunun görüşülmesi
 7. Buharkent Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 8. Çine İlçesi Çömlekçi Mahallesi 714 parselde kayıtlı mezarlık vasıflı taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına, 997 parselde kayıtlı Pınar vasıflı taşınmazın Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi adına tescil işleminin görüşülmesi
 9. Çine İlçesi, Kabalar Mahallesi 15 parselde kayıtlı kayıtlı mezarlık vasıflı taşınmazın Aydın    Büyükşehir Belediyesi adına tescil işleminin görüşülmesi
 10. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Efeler İlçesi Kemer mahallesi 720 ada 175 parselde kayıtlı taşınmazın içerisinde bulunan Şehitlik ve tören alanının Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ücretsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi
 11. Çine İlçesi, Yolboyu Mahallesi 136 ada 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi
 12. Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3609 ada 1 parsele ilişkin alınan 04.03.2020 tarih ve 35 sayılı Didim Belediye Meclis kararının görüşülmesi
 13. Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3771 ada 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi
 14. Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsele ilişkin alınan 06.01.2020 tarihli ve 16 sayılı Didim Belediye Meclis kararının görüşülmesi
 15. Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1861 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin alınan 04.03.2020 tarih ve 36 sayılı Didim Belediye Meclis kararının görüşülmesi
 16. Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 199 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 17. Didim İlçesi, Didim Mahallesi 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1536,1537 adalar ve 291 ada 1, 292 ada 1 ve 175 ada 106 ve 107 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 18. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1660 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 19. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 20. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2299 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 21. Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 2195 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 22. Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi
 23. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 188 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 24. Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 249 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 25. Kuşadası İlçesi, Dağ Mahallesi, 31 ada 37 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 26. Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 354 ada 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 27. Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 889 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 28. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi,1853 ada 1 parselin doğusunda düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 29. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 150 ada 1 parsel ve 729 ada 29 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 30. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2016 ada 59 ve 60 parsellere ilişkin alınan 02.03.2020 tarih ve 91 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararının görüşülmesi
 31. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2476 da 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 32. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 421, 422 ve 2473 numaralı imar adalarının muhtelif parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği talebinin görüşülmesi
 33. Nazilli İlçesi, Yenimahalle 1171 ada 32 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 34. Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 258 ada 5 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 35. Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 556 ada 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

      ARA

 

        II. OTURUM SAAT:12.30

 1. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesi

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız 

 

 


 

 

                                                 

                      

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|