Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2020 Tarihli Olağanüstü Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DUYURUSU

 

                        5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi 12 Mayıs 2020 Salı günü (saat:14.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1529 Sokak No:36 adresinde bulunan Zincirlihan Otel iç avlusunda Mayıs Ayı Olağanüstü toplantısını yapacaktır.

                         Kamuoyuna duyurulur.        

       Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı
 


                                                                                                                                                              

      

TEKLİFLER:

 

  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Aydın Büyükşehir Belediyesinden Toplu Taşıma Hattı kiralayan esnafın 2020 yılı Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden hat kira bedellerinin 3 ay ertelenmesi hususunun görüşülmesi
  2. Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususunun görüşülmesi
  3. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinin 17.7 nci bölümünde yer alan “Yol Kullanım ve Otogar Giriş-Çıkış Ücretlerinden” Mayıs ve Haziran aylarına ait bedelin Meclis Kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınmaması hususunun görüşülmesi

 

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız 

|