Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 13.02.2020

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:43

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2020 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:44

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Söke-Milas Ayrımı-Didim Yolunun Karayolları Genel Müdürlüğü-2.Bölge Müdürlüğü’nün kamulaştırma planı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-21066,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin alınan 06.01.2020 tarih ve 15 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı 17.01.2020 tarihli ve E.136 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı Büyükşehir Belediyesine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisi’nin 03.07.2019 tarihli ve 78 sayılı kararı ile uygun ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2019 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan UİP-21066,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların kabulüne yönelik alınan 06.01.2020 tarih ve 15 sayılı Didim Belediye Meclisi kararının; söz konusu plan değişikliğinin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün karayolu projesi ve kamulaştırma planları doğrultusunda hazırlandığı gerekçesiyle uygun olmadığına, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması durumunda yeniden değerlendirilebileceğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Söke-Milas Ayrımı-Didim yoluna ait UİP-21066,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin alınan 06.01.2020 tarih ve 15 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:45

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yeralan, 6776,77 m2 büyüklüğünde 6678 ada 2 numaralı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 9 m. kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için E.1.49 Yençok: 24,50 m. (8 kat) koşullu konut ve adanın batısında otopark kullanımı getirilmesi amaçlı UİP:2129,131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 189 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediyesi'nin 11.12.2019 tarih ve 149105 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- UİP-2129,131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6678 ada 2 parsele ilişkin UİP-2129,131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:46

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18 K IV pafta, 6679 ada 3 parsel numaralı,  yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 5,50m. kitle nizam ticaret ve trafo alanında yer alan taşınmaz için ticaret kitlesinin Yençok:6 m. (1 kat) olarak yeniden düzenlenmesi ve parseldeki trafonun parselin güneyindeki tescil dışı alana kaydırılması amaçlı UİP:2129,132 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediyesi'nin 11.12.2019 tarih ve 149107 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,132 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6679 ada 3 parsele ilişkin UİP-2129,132 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:47

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesinde, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı ile 19J-III, 19J-IV, 19I-III ve 19I-IV imar paftalarında, 2435 sokak ve 2401 sokak boyunca,  yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında koşu yolunda kalan alanda, Bisiklet yolu projesi düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 186 sayılı kararı ile uygun görülerek, 06.12.2019 tarihli ve E.148737 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde TCDD’nin nihai görüşü bulunmadığı gerekçesiyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.     

Karar: Efeler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi 19J-III, 19J-IV, 19I-III ve 19I-IV imar paftalarında 2435 sokak ve 2401 sokak boyunca,  yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında koşu yolunda kalan alanda, Bisiklet yolu projesi düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:48

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesinde yeralan mülkiyeti Adnan Menderes Üniversitesi’ne ait 154.102,27m² yüzölçümlü 101 ada, 1 parseldeki Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Adnan Menderes Üniversitesi yerleşkesi içerisinde belirlenmesi nedeniyle, bu parselin ‘’Yüksek Öğretim Alanı’’ olarak değiştirilmesi, mülkiyeti yine Adnan Menderes Üniversitesi’ne ait 370.420,57m² yüzölçümlü 102 ada, 1 numaralı parselde mevcut imar planı üzerindeki Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) nın kuzeye kaydırılması yönünde talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 14.02.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanmış, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 06.11.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile uygun görülerek 11.12.2019 tarih ve E.149104 sayılı yazı ve eki dosya ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2133,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsele ilişkin UİP:2133,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:49

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Boyalık Mevkii, 806 ada 140 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kuzey cepheden 3m, batı ve güney cepheden 5m, doğu cepheden 10m yapı yaklaşma mesafeli E:0,80 h:7,50m yapılaşma koşullu turistik tesis alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafesi aynı kalmak koşuluyla E:0,80 Yençok:6,50m (2 Kat) yapılaşma koşullu ticaret alanı ile 5x10m ebatlarında trafo alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,92 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 301.05/45 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 16.01.2020 tarihli ve 1134 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,92 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.                   

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 806 ada 140 parsele ilişkin UİP-13182,92 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu  ile karar verildi.

Karar No:50

Komisyon Görüşü: Neopolis Antik kenti (Yılancıburnu) I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2019 tarihli ve 10185 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kurul Müdürlüğünün 03.12.2019 tarihli ve E.996977 sayılı yazısı ile onay işlemleri için tarafımıza gönderilmiştir. Koruma amaçlı imar planları Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve 418 sayılı kararı ile onaylanarak 26.12.2019 tarihinde askıya çıkartılmış ve 24.01.2020 tarihinde askıdan indirilmiştir. Söz konusu planlara askı süresi içerisinde 15 adet, askı süresi sonrasında 1 adet itiraz gelmiştir. 28.01.2020 tarihinde Belediyemize ulaşan yazı ile 476 ada 110 parsele Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce fener yeri olarak belirlenmesi talep edilmiş olup yazı askı süresi sonrasında gelmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 26.12.2019 ve 24.01.2020 tarihleri arasında NİP 27355 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP 27357 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar planlarına askı süresi içerisinde gelen itirazlar komisyonumuzca değerlendirilmiş olup; 476 ada 71, 72 parseller ile 407 ada, 109 parseldeki kesin yapı yasaklı alanın 1. Derece sit alanından dolayı bu şekilde belirlendiği ve komisyonumuzca bir değerlendirme yapılamayacağı; 1572 ada 51 parselde itirazlara konu park alanının önceki imar planı kararlarından geldiği ve donatı alanı dengesinin azaltılması planlama ilkelerine uyum sağlamadığı; 476 ada 43 ve 74 parsellerdeki kesin yapı yasaklı alanının 1. Derece sit alanından dolayı bu şekilde belirlendiği ve komisyonumuzca bir değerlendirme yapılamayacağı, park alanı kullanımının önceki plan kararlarından geldiği ve donatı alanı dengesinin azaltılmasının planlama ilkelerine uyum sağlamadığı; 476 ada 76 parselin bulunduğu alanda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bir düzenleme yetkisinin belediyemizde bulunmadığı, bölgede büyük yükseklik farkından dolayı kıyıya inişin mümkün olmadığı, yol açılmasına imkan olmadığı; yapı kayıt belgesinin sadece mevcut durumu izinlendiren kalıcı bir hak kazancı oluşturmayan bir belge olmasından dolayı ve park alanının kaydırılması sonucu plan kapsamında tanımsız alan bırakılmasının planlama ilkelerine aykırı olduğu; 2203 ada 1 ve 3 parselin önceki imar planlarında turizm tesis alanı olarak yer aldığı ve donatı dengesinin azaltılması yönünde düzenleme yapılmasının planlama ilkelerine uygun olmadığı, 2203 ada 2 parselin eski imar planı kararlarına geri dönme talebi zaten eski plan hükümleri talep edildiğinden uygun olduğu değerlendirilmiştir. 2203 ada 2 parsele yapılan itirazın uygun olduğu, diğer itirazların reddine, 1. Derece sit alanından dolayı komisyonumuzca değerlendirilemeyecek itirazların koruma kuruluna gönderilmesine askı süresi dışında gelen 476 ada 10 parsele ilişkin itirazın askı süresi sonrasında gelmesi ve 1. Derece sit alanında düzenleme yapma yetkisi belediyemizde bulunmadığından değerlendirme dışı tutulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8’nci maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Neopolis Antik Kenti (Yılancıburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koruma amaçlı NİP-27355 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli  nazım imar planı ve UİP-27357 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:51

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 458 ada 7, 8 ve 459 ada 15 parsellerde turizm alanı (otel alanı), belediye hizmet alanı (sosyal ve kültürel tesis), orman alanı, park alanı, enerji nakil hattı koruma kuşağı 12 ve 17 metre genişliğinde taşıt yolu, genel otopark alanı, trafo alanı ve su yüzeyi belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,126 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih ve 301.05/426 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 20.11.2019 tarih ve E.4203/32001 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,126 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde söz konusu alanın, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanımında olduğu ve Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün görüşünün bulunmadığı, tekliften etkilenen parsellere ilişkin muvaffakanamelerin bulunmadığı ve plan teklifi ile belirlenen belediye hizmet alanı kullanımının yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılması gerektirdiğinden iadesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 458 ada 7, 8 parseller ve 459 ada 15 parsele ilişkin UİP-13182,126 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:52

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 409 ada 4 parsel numaralı 20.784 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın yaklaşık 3735m²’lik bölümünün ön cephe 5m yan cephe 3m yapı yaklaşma mesafeli Ayrık Nizam-4 Kat (5/A-4/3) E:1,20 yapılaşma koşullu Ticaret+Konut alanı ile parselde yer alan tescilli suyolunun işlenmesine ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarihli ve 9976 sayılı kararı uygun bulunan UİP-13182,133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.12.2019 tarihli ve 301.05/460 sayılı kararı ile uygun bulunarak 12.12.2019 tarihli ve 34626 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.          

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 409 ada 4 parsele ilişkin UİP-13182,133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:53

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Ocaklı Mahallesi, yürürlükte bulunan onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat Ön Bahçe mesafesi 5 m. yan bahçe mesafesi 3 m. TAKS: 0,35, KAKS:1,05 yapılanma koşullu yapı adasında yer alan 31, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 numaralı parseller üzerinde yapılanma koşullarını değiştirmeden yapı adasının kuzey cephe hattının DSİ Kamulaştırma sınırına uygun olacak şekilde güneye çekilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülerek, 11.12.2019 tarih ve 4166 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,76 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Ocaklı Mahallesi, 31, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 parsellere ilişkin UİP-8226,76 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:54

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında yer alan 125 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 41 m² büyüklüğünde trafo alanı düzenlenmesi, buna karşılık Zafer Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arazi kullanım kararı trafo alanı olan tescil harici alanın park alanına dahil edilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun görülerek 31.12.2019 tarihli ve 4470 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 125 ada 1 parsele ilişkin UİP-8226,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:55

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Salavatlı Mahallesi eski 286 ada 4 parsel yeni 324 ada 1 parselin konut alanı kullanımından depolama alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan UİP:35898,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Sultanhisar Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve 426 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan imar planları 24.01.2020 tarihinde itirazlı olarak askıdan indirilmiş ve itiraz Sultanhisar Belediye Meclisinin 04.01.2020 tarihli ve 15 sayılı kararı ile değerlendirilerek Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP 35898,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ve itirazı reddeden Sultanhisar Belediye Meclisinin 04.01.2020 tarihli ve 15 sayılı kararı komisyonumuzca değerlendirilerek itirazın uygun olmadığı Sultanhisar Belediye Meclisinin kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Karar: Sultanhisar İlçesi Salavatlı Mahallesi, 324 ada 1 parselde UİP:35898,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin 04.01.2020 tarihli ve 15 sayılı Sultanhisar Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:56

Komisyon Görüşü: 11.02.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 07.01.2020 tarih, 57 ve 58 sayılı Meclis Kararları ile 3.950.000,00TL tutarındaki ek ödeneğin, ekte yer alan tabloya göre, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereğince verilmesi hususu, Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:57

Komisyon Görüşü: 11.02.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ve tarife değişikliği hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ve tarife değişikliği yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:58

Komisyon Görüşü: 11.02.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Büyükşehir Belediyemizce “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Karikatür Yarışmasında verilecek olan ödüllerin yasal kesintiler yapıldıktan sonra net olarak; 1.gelen katılımcıya 3.000.00-TL, 2.gelen katılımcıya 2.000,00-TL, 3.gelen katılımcıya 1.000,00-TL ve ayrıca teşvik ödülü olarak dereceye giren 3 kişiye 500,00’er TL olarak belirlenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ” Konulu Ulusal Karikatür Yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

|