Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10.12.2019 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

 

                5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Aralık 2019 Salı günü (saat:15.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Aralık Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

                Kamuoyuna duyurulur.  

       

           Özlem ÇERÇİOĞLU

 Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

              TEKLİFLER:

 1. 19.11.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması
 2. Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1894 ada 4 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 3. Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 4065 ada 3 ve 4 parseller ili ilgili 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.
 4. Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1187 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.
 5. Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 119 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 6. Karpuzlu İlçesine ait Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
 7. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 217 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 8. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Neopolis Antik Kenti (Yılancıburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının görüşülmesi.
 9. Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 158 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 10. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1887 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 11. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 405 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 12. Kuyucak İlçesi, Gireniz (Pamukören) Mahallesi, 4251 ve 4255 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 13. Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallesi, 2188 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 14. Nazilli İlçesine ait uygulama imar planı plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi ve iptaline ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 15. Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1310 ada 1 parsel ile 1314 ada 30 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 16. Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1353, 1354, 1355, 1356, 1358 sayılı imar adalarının muhtelif parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 17. Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesi, 324 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 18. Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.
 19. Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinde müdürlükler arası aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.
 20. 2020 yılında çalıştırılacak geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi ve geçici işçi çalıştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

 

  Meclis gündemini indirmek için tıklayınız        

|