Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

 

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI 14.11.2019

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:362

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2019 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:363

 

Komisyon Görüşü: 12.11.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Performans Programı ile ilgili komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereği, komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:364

 

Komisyon Görüşü: 12.11.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23 üncü maddesi gereği komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:365

 

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.

   Komisyonumuza havale edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.   

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Kararları indirmek için tıklayınız

|