AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ADAY MEMURLARIN YETISTIRILMELERINE ILISKIN YÖNETMELIK

BIRINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa göre Aydin Büyüksehir Belediyesine ait kadrolara aday olarak atanan memurlarin yetistirilmeleri ve asli memurluga atanmalari için uygulanacak egitim programlarini, egitim sürelerini, egitimlerde uygulanacak sinavlari, sinav degerlendirme esaslarini ve diger hususlari belirlemek amaciyla düzenlenmistir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Aydin Büyüksehir Belediyesine ait kadrolara 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa göre aday memur olarak atananlar hakkinda uygulanir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 21/02/1983 tarih ve 83/6061 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Aday Memurlarin Yetistirilmelerine Iliskin Genel Yönetmelik’in 33 üncü maddesine dayanilarak hazirlanmistir.

IKINCI BÖLÜM

Görev, Yetki ve Tanimlar

Görev ve yetki

MADDE 4- Aday memurlarin egitiminde koordinasyon, haberlesme, teknik ve idari islerin planlanmasi, egitim malzemesi temini, uzman getirilmesi ve genel olarak özlük islemleri Insan Kaynaklari ve Egitim Daire Baskanligi Egitim Sube Müdürlügünce yürütülür.

Tanimlar

MADDE 5 – (1) Bu yönetmeligin uygulanmasinda;

Belediye         : Aydin Büyüksehir Belediyesini,

Baskan           : Aydin  Büyüksehir Belediye Baskanini,

Baskanlik       : Aydin  Büyüksehir Belediyesi Baskanligini,

Belediye Meclisi        : Aydin  Büyüksehir Belediye Meclisini,

Genel Sekreter          : Aydin  Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreterini

Genel Sekreterlik      : Aydin Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreterligini,

Daire Baskani           : Aydin  Büyüksehir Belediyesi Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi

Baskanini,

Daire Baskanligi       : Aydin  Büyüksehir Belediyesi Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi

Baskanligini,

Müdür           : Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Daire Baskanligi Egitim Sube  Müdürünü,

Müdürlük      : Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Daire Baskanligi Egitim Sube Müdürlügünü,

a)Aday Memur: Ilk defa devlet memurluguna atanacaklar için uygulanacak sinavlari kazanarak; temel egitim, hazirlayici egitim ve staja tabi tutulmak üzere Aydin  Büyüksehir Belediyesi kadrolarina atananlari,

b)Asli Memur: Adaylik süresi içerisinde temel, hazirlayici egitim ve staj devrelerinin her birinde basarili olarak adayligi kaldirilan kisileri,

c)Adaylik Süresi: Devlet, kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlarin, atandiklari tarihten baslamak üzere bir yildan az iki yildan çok olmayan süreyi,

ç)Temel Egitim: Bütün aday memurlarin, asli memur olabilmeleri için tabi tutulduklari Devlet memurlarinin ortak vasiflari ile ilgili hususlari kapsayan egitimi,

d)Hazirlayici Egitim: Aday memurlarin atandigi kurumu, sinifi ve görevi ile ilgili olarak yapilan egitimi,

e)Staj: Aday memurlara belediyedeki görevleri ile ilgili olarak yapilan uygulamali egitimi,

f)Sinav: Temel ve hazirlayici egitim dönemleri sonunda yapilacak degerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme islemini,

g)Degerlendirme: Temel ve hazirlayici egitim dönemleri sonunda yapilacak sinavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini puanlama yoluyla ölçme islemini ifade eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Egitim ile Ilgili Ilke ve Esaslar

 

 Egitimin Genel Ilkeleri

MADDE 6- (1) Aday memurlarin egitimi ile ilgili ilkeler asagida belirtilmistir.

a)Egitimlerin amaci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasina, Atatürk Inkilap ve Ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiligine sadakatle bagli kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarini milletin hizmetinde olarak, tarafsizlik ve esitlik ilkelerine bagli kalarak uygulayacak, yurt ve vatandas sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaslara daima yardimci, disiplinli ve bilgili memur yetistirmektir.

b)Aday memurlarin; kamu hizmetlerinin gerektirdigi bilgi, beceri ve aliskanliklar kazandirilarak zaman ve kaynak savurganligina yol açmadan, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini saglayacak sekilde yetistirilmeleri esastir.

c)Egitimleri basari ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluga atanamazlar.

ç)Temel egitim, hazirlayici egitim ve staj, birbirini takip eden sira içinde devam eder.

d)Egitimler, aday memurlarin tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.

e)Egitimler Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanliginin sorumlulugunda yapilir.

f)Egitim sürelerine sinavlar dahildir.

g)Egitimlerini basariyla tamamlayamayan aday memur, asli memurluga atanamaz.

Temel Egitim Ile Ilgili Ilkeler

MADDE 7 - (1)Temel egitimin hedefi, aday memurlara, Devlet memurlarinin ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

(2)Bu egitim, her sinif ve kadrodaki memura, ortak bir program dahilinde ve aday memurlarin ögrenim durumlari dikkate alinarak uygulanir.

(3)Bu egitimin süresi, on günden az iki aydan çok olamaz. Egitim Aydin  Büyüksehir Belediye Baskanligi tarafindan belirlenen tarihte baslar.

Hazirlayici Egitim Ile Ilgili Ilkeler

MADDE 8 - (1)Hazirlayici egitimin hedefi, aday memurlarin isgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alinarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandirmak ve görevlerine intibakini saglamaktir.

(2)Hazirlayici egitimin süresi, bir aydan az üç aydan çok olamaz.

(3)Hazirlayici egitim, temel egitimin bitiminden sonra baslar.

Staj Ile Ilgili Ilkeler

MADDE 9 - (1) Stajin hedefi; aday memurlara hazirlayici egitim döneminde verilen teorik bilgileri ve isgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diger bilgi ve islemleri ve kazandirilan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandirmaktir.

(2)Staj; aday memurun görevi ile ilgili olmak üzere Aydin  Büyüksehir Belediyesi bünyesinde yaptirilir.

(3)Staj, iki aydan az olmamak kaydiyla adaylik süresi içinde tamamlanir.

Egitim Konulari

MADDE 10 - (1) Aday memurlarin Temel Egitim konulari asagida gösterilmistir;

 

1)Atatürk ilkeleri.

2)T.C. Anayasasi.

a)Genel Esaslar,

b)Temel Hak ve Ödevler,

c)Cumhuriyetin Temel Organlari,

 ç) Yürütme.

3)Genel olarak Devlet Teskilati.

4)657 sayili Devlet Memurlari Kanunu.

a)Ödev ve sorumluluklar,

b)Genel Haklar,

c)Yasaklar,

ç)Disiplin isleri,

d)Sosyal ve mali haklar,

e)Amir - Memur Iliskileri,

f)Müracaat ve sikayetler,

g)Kilik kiyafet,

h)Yer degistirme,

i) Beseri iliskiler.

5)Yazisma - Dosyalama usulleri.

6)Devlet malini koruma ve tasarruf tedbirleri.

7)Halkla iliskiler.

8)Gizlilik ve gizliligin önemi.

9)Inkilap tarihi.

10)Milli Güvenlik Bilgileri.

11)Haberlesme.

12)Türkçe Dilbilgisi Kurallari.

13)Insan Haklari.

14)Etik Davranis ilkeleri.

(2)Hazirlayici egitim konulari, aday memurlarin kadro ve görevleri dikkate alinarak;

1)Aydin  Büyüksehir Belediyesinin;

a)Tanitilmasi,

b)Görevleri,

c)Teskilati,

ç) Ilgili mevzuati,

d)Diger kurumlarla iliskileri.

2)Aday memurun görevi ile ilgili hususlar.

3)Kurumun uygun görecegi diger konular.

4)Etik Davranis ilkeleri.

(3)Staj dönemi konulari; Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanliginca belirlenir.

 

Egitim Programlari

MADDE 11 - (1) Temel Egitim Kurulu tarafindan hazirlanan Temel Egitim Programi, ders notlari ve sorulari, Sinav Egitim Yönetme Kurulu tarafindan Devlet Personel Baskanligindan temin edilir.

(2)Hazirlayici Egitim Programlari, 10’ uncu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Sinav  Egitim Yönetme Kurulu tarafindan hazirlanir.

(3)Staj Programlari, Sinav  Egitim Yönetme Kurulu tarafindan hazirlanir.

Programlarin Dagitimi

MADDE 12 - (1) Temel Egitim, Hazirlayici Egitim ve Staj Programlarinin dagitimi ile Hazirlayici Egitim Programinin sorularinin hazirlanmasini Sinav Egitim Yönetme Kurulu saglar.

Egitim Yapilmasi

MADDE 13 - (1) Temel Egitim, Hazirlayici Egitim ve Stajlar programlar çerçevesinde Aydin Büyüksehir Belediyesi Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonunca yaptirilir.

(2) Hazirlayici egitim ve staj programlari, bu egitimlerin baslangiç ve bitis tarihleri, yeri ve egitime katilacaklarin sayisi, egitimlerin baslamasiyla birlikte Devlet Personel Baskanligina bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sinavlara Iliskin Esaslar, Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonu

Sinav Sorularinin Hazirlanmasi

MADDE 14 - (1) Temel egitim sinav sorulari egitim programlari ile birlikte Devlet Personel Baskanligindan temin edilir. Temel Egitim sinavinda sorulacak sorular, sorularin egitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verilecegi dikkate alinarak, 10 uncu maddede tespit edilen konulari kapsayacak ve egitim programlarinda her konu için tespit edilecek zamanlarla orantili olacak sekilde en az 100 adet olmak üzere hazirlanarak zarflanir, zarflar kapatilip mühürlenip, imzalanir ve bir torbaya konularak Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonuna teslim edilir.

(2) Hazirlayici egitime iliskin sinav sorulari, aday memurlarin kadro ve görevleri göz önünde tutularak, egitim programlarindaki her konu için ayri ayri olmak üzere konularin agirliklarina göre Sinav Egitim Yönetme Kurulu tarafindan hazirlanarak Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonuna teslim edilir.

Sinavlarla Ilgili Ilke ve Yöntemler

MADDE 15 - (1) Sinavlar; test, uzun cevapli veya uygulamali sekilde yapilir.Bunlardan biri veya birkaçi da uygulanabilir.

a)Sinavlar, duyurulan yer, gün ve saatte baslar.

b)Sinav sorulari, salon baskani tarafindan yoklama yapilip sinava katilmayanlarin tutanakla tespit edilmesinden ve sinav kurallarinin adaylara açiklanmasindan sonra dagitilir.

c)Sinavlarda kösesi kapali kagit kullanilmasi zorunludur.

ç) Sinav sonunda; sinavin baslayisini, akisini ve bitimini, kullanilan kagitlarin ve sinava giren adaylarin sayisini ve her adayin kullandigi kagit adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, salon baskani ve en az iki gözetmen tarafindan imzalanir.

(2) Egitim dönemlerinin süreleri dikkate alinarak temel, hazirlayici egitim ve staj süreleri içinde de ara sinavlar yapilabilir.

Temel Egitim Sinavlari

Madde 16 - (1) Bu egitim sonunda yapilacak sinavlarda 14 ve 15 nci maddede yer alan esaslar uygulanir. Ancak sinav sorulari, Temel Egitim Kurulunca belirlenen sorular arasindan konularin egitim programindaki agirliklari dikkate alinarak, her konu için ayri ayri olmak üzere kura usulü ile adaylarin huzurunda tespit edilir.

 

Degerlendirme

MADDE 17 - (1) Temel ve Hazirlayici Egitim asagidaki sekilde degerlendirilir.

a)Bu egitimlerde sinav kagitlari, Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonu tarafindan degerlendirilir. Degerlendirme 100 tam puan üzerinden yapilir. 60 ve daha yukari puan alanlar basarili sayilir. Basarisiz olan aday memurlarin kagitlari, komisyonca bir daha okunarak degerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanir.

b)Uzun cevapli, yazili ve uygulamali sinavlarin kesin puani, sinavlari yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanlarin aritmetik ortalamasi alinarak bulunur.

2)Staj: Staja katilanlar Aday Memurlar Staj Degerlendirme Belgesi ile degerlendirilirler.  Staj Degerlendirme Belgesi ek-1’de gösterilmistir. Bu dönemdeki aday memurlar yazili veya uygulamali sinava tabi tutularak da degerlendirilebilir, bu takdirde degerlendirme bu maddenin birinci fikrasina göre yapilir.

Sinav Sonuçlarinin Bildirilmesi

MADDE 18 - (1) Sinav sonuçlari, sinavlarin yapildigi günü takiben iki gün içinde ilan edilir.

(2) Ayrica, sonuçlar basarisiz adaylara yazili olarak teblig edilir.

Yazili Sinavlara Itiraz

MADDE 19 - (1) Aday memurlar, yazili sinav sonuçlarina itiraz edebilirler. Itirazlar, sinav sonuçlarinin adaylara duyurulmasindan baslayarak iki gün içinde, dilekçe ile Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonu Baskanligina yapilir. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde cevap vermek zorundadir. Yapilan bu inceleme sonucu kesindir.

(2) Sinavlara itiraz edenlerin itirazlari neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip egitime devam ettirilirler.

 

Sinavlara Katilmama Hali

MADDE 20 - (1) Saglik sebepleri disinda sinavlara katilmayanlar basarisiz sayilir. Saglik sebebiyle sinava katilmayanlarin sinavlari adaylik süresi içinde uygun bir zamanda yapilir.

(2) Sorularin açilmasi ve yazdirilmasindan veya dagitilmasindan sonra sinav salonuna gelenlerde sinava katilmamis sayilir ve basarisiz olarak degerlendirilirler.

Sinavlari Geçersiz Sayilacaklar

MADDE 21 - (1) Adaylar asagidaki durumlarda sinavlarda basarisiz sayilirlar.

a)Kopya girisiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,

b)Sinav düzenine aykiri davranislarda bulunanlar,

c)Kendi yerine baskasini sinava sokanlar, hakkinda bir tutanak düzenlenerek, sinavlari geçersiz sayilir ve haklarinda gereken kanuni islem yapilir.

 

Sinavlarin Iptalini Gerektiren Haller

MADDE 22 - (1)Asagida belirtilen hallerde sinavlar Aydin  Büyüksehir Belediyesi Sinav Egitimi Yönetme Kurulunca iptal edilir.

a)Sinav sorularinin çalinmis oldugunun tespiti,

b)Soru zarflarinin sinav zamanindan önce açildiginin tespiti,

c)Sorularin yetkili olmayan kisilerce sinavlardan önce görülmüs olmasi,

(2)Yukarida sayilan hususlara sebep olanlar hakkinda kanuni islem yapilir.

 

 

Sinav Egitim Yönetme Kurulu

MADDE 23 - (1) Bu kurul, Büyüksehir Belediye Baskaninin görevlendirecegi Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardimcisinin baskanliginda, Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskani ve üç Daire baskani olmak üzere bes kisiden olusur.

Sinav Egitim Yönetme Kurulunun Görevleri

MADDE 24 - (1) Bu Kurulun görevleri asagida belirtilmistir:

a)Egitimlerin program dahilinde yürütülmesini saglamak,

b)Temel Egitim programlarini ve sorularini Devlet Personel Baskanligindan temin etmek,

c)Egitim yardimci malzemesini saglamak,

d)Egitici personel temin etmek,

e)Egitimlerin ve sinavlarin belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

f)Egitim yapilacak yerleri planlamak ve belirlemek,

g)Diger kurum ve kuruluslarla her türlü isbirligini saglamak,

g)Egitimleri denetlemek,

h)Hazirlayici egitim ve staj programlarini düzenlemek ve sorularini hazirlamak, egitim yerlerine dagitilmasini saglamak.

i)Egitim ve sinav yürütme komisyonlarini kurmak.

Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonu Teskili ve Görevleri

MADDE 25 - (1) Egitime tabi tutulacak aday memurlarin egitim ve sinavla ilgili is ve islemlerini yürütmek üzere kurulacak olan Aydin  Büyüksehir Belediyesi Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonunun baskan ve üyeleri; egitilecek aday memur sayisi, adaylarin egitim seviyeleri ve atandiklari görevler dikkate alinarak müdür ve üstü seviyesindeki yöneticiler arasindan üç kisiden az olmamak üzere Sinav Egitim Yönetme Kurulunca olusturulur.

(2) Egitim ve Sinav Yürütme Komisyonun görevleri sunlardir;

a)Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,

b)Egitimleri Sinav Egitim Yönetme Kurulu tarafindan temin ve tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

c)Egitim ve sinavlari belirtilen süre içinde tamamlamak,

d)Yeteri kadar sinav uygulayicisi, gözetmen ve salon baskanini belirlemek,

e)Sinavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

f)Sinavlari yapmak ve degerlendirmek,

g)Sinav sonuçlarini aday memurlara teblig etmek,

h)Sinav sonuçlarina yapilacak itirazlari inceleyerek sonuca baglamak.

 

BESINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

 

Bildirme

MADDE 26 - (1) Görevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Baskanligi tarafindan tespit edilen form doldurulmak suretiyle Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi tarafindan en geç bir ay içinde adi geçen baskanliga bildirilir.

(2) Bu durumdaki aday memurlarin kayitlari Devlet Personel Baskanliginda tutulur.

 

Memuriyete Alinmama

MADDE 27 - (1) Temel egitim, hazirlayici egitim ve staj devrelerinin her birinde basarisiz olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yil süreyle Devlet memurluguna alinmazlar. Saglik sebebiyle kurumlari ile ilisikleri kesilenler için bu sart aranmaz.

(2) Üç yillik sürenin tespitinde Devlet Personel Baskanliginda tutulan kayitlar esas alinir.

Ders Ücretleri

MADDE 28 - (1) Egitim islerinde egitim - ögretim elemani olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu ile Bütçe Kanunlari hükümleri geregince ödenir.

Sinav Belgelerinin Saklanmasi

MADDE 29 - (1) Sinav belgeleri asagida belirtilen islemlere tabi tutulur.

a)Sorularin cevap anahtarlari, cevap kagitlari bir yil.

b)Tutanaklar, degerlendirme fisleri iki yil.

(2) Kanuni süresi içinde yargi yoluna basvuranlarin evraki ise dava sonuçlanincaya kadar saklanir. Bu sekilde yargi yoluna basvuran aday memurlar durumunu yazili olarak kuruma bildirirler.

 

Isbirligi ve Ortak Egitim

MADDE 30 - (1) Temel egitim, hazirlayici egitim ve staj programlarinin uygulanmasinda; diger kurum ve kuruluslarla isbirligi yapilabilir, ortak egitim imkânlarindan yararlanilabilir.

 

Egitim ve Ögretim Elemanlari

MADDE 31 - (1) Aydin  Büyüksehir Belediyesi Temel egitim, hazirlayici egitim ve staj faaliyetlerinde;

a)Kendi personeli arasindan görevlendirecegi uzman-ehil kisilerden

b)Diger kurum ve kuruluslardaki uzman-ehil kisilerden

c)Üniversite ve yüksekokullarin egitim ve ögretim elemanlari ile diger egitim ve ögretim elemanlarindan yararlanirlar.

Egitim yeri:

MADDE 32 - (1) Hazirlayici egitim, temel egitim ve staj uygulamalari Aydin  Büyüksehir Belediye Baskanligi bünyesinde yapilir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061sayili Bakanlar Kurulu Karari ile kabul edilen “Aday Memurlarin Yetistirilmelerine Iliskin Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanir.

Yürürlük

MADDE 34 - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan kabul edilip onaylanmasini müteakip 3011 sayili Kanunun 2 nci maddesi uyarinca Belediyeye ait kurumsal internet sitesinde yayimlandigi tarihte yürürlüge girer.

 

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyüksehir Belediye Baskani yürütür.

 

(Bu Yönetmelik, Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/09/2019 gün ve 280 sayili Karari ile kabul edilmistir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAY MEMURLAR

STAJ DEGERLENDIRME BELGESI

Ek-1

 

FOTOGRAF

 

1.ADAY MEMURUN KIMLIGI

a)Adi ve Soyadi :

b)Kurumu :

c)Birimi :

d)Kadro - Unvan ve Görevi :

e)Dogum Yili ve Yeri :

f)Baba Adi :

g)Sicil No :

2.ADAYLIK SÜRESI IÇINDE DIGER EGITIMLER

EGITIM                                        ALDIGI PUAN

TEMEL             :

HAZIRLAYICI :

3.MERKEZI SINAVDA ALDIGI PUAN

a)Yaziyla :

b)Rakamla :

4.DOLDURMA TALIMATI

a)Bu belge 2 nüsha olarak tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasina konur. Diger nüsha ise aday memura verilir.

b)Nitelikler kismi, aday memurlarin staj yaptigi birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafindan doldurulur. Eger aday memur baska bir kurumda staj yapiyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasina esas olacak bilgiler aday memurun görevli oldugu kurum ve kurulusa gönderilecek; belge, bu bilgilere dayanilarak aday memurun 1 ve 2'nci amiri (1’inci amir olarak Sube Müdürü 2’nci amir olarak Daire Baskani) tarafindan tanzim edilecektir.

c)Her niteligin toplam puani karsisinda yazilmistir. Nitelige verilecek puan amirlerce o niteligin kriterlerine göre takdir edilerek kendilerine ait sütuna yazilmak suretiyle nitelik puani bulunacaktir.

d)Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden olusacagi ilgili kurum veya kurulusça belirlenecektir.

 

NITELIKLER

 

Puan agirligi ve dagilimi

 

1'inci Amir

 

2'nci Amir

1. GENEL NITELIKLER

10

 

 

a)Kilik - Kiyafetine özeni

2

 

 

b)Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olmasi

2

 

 

c)Agir basliligi ve vakari

1

 

 

d)Ciddiyeti

1

 

 

e)Kisisel çikarlarina düskünlügü

2

 

 

f)Uygulamadaki tarafsizligi ve hakkaniyeti

1

 

 

g)Malzeme ve zamani yerinde kullanimi

1

 

 

2. DISIPLIN KURALLARINA UYARLIGI

15

 

 

a)Kanun, yönetmelik ve emirlere uymasi

4

 

 

b)Görevlerini tam ve zamaninda yapmasi

5

 

 

c)Üstlerine karsi tavir ve hareketi

3

 

 

d)Masa arkadaslarina karsi tavir ve hareketi

1

 

 

e)Itaati

2

 

 

3. ÇALISKANLIGI

15

 

 

a)Görev yapmada heves ve gayreti

5

 

 

b)Arastirma ve inceleme kabiliyeti

5

 

 

c)Fiziki yorgunluga dayanikliligi

2

 

 

d)Fikri yorgunluga dayanikliligi

3

 

 

4. ISBIRLIGINE UYUMU

5

 

 

a)Grup çalismasina yatkinligi

3

 

 

b)Geçimliligi

2

 

 

5. GÜVENILIRLIGI VE SADAKATI

5

 

 

a)Dürüstlügü

2

 

 

b)Dedi - kodu yapma aliskanligi

1

 

 

c)Gizlilige riayeti ve sir saklamasi

1

 

 

 

 

 

d)Güveni kötüye kullanmasi

1

 

 

6. MESLEKI BILGISI

50

 

 

a)Temsil yetenegi

5

 

 

b)Mevzuat bilgisi

10

 

 

c)Müzakere yetenegi

5

 

 

d)Mesleki bilgisini;

 

 

 

-yazili olarak ifade etmesi

3

 

 

-sözlü olarak ifade etmesi

2

 

 

e)Problem çözme yetenegi

5

 

 

f)Kavrama yetenegi

5

 

 

g)Iletisim kurma

5

 

 

h)Araç-gereci kullanma becerisi

5

 

 

i)Karar verme yetenegi

5

 

 

TOPLAM PUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIRLERIN KIMLIGI

 

      1'inci Amir                                   2'nci Amir

ADI VE SOYADI                 :          

UNVANI                               :          

KURUMU                             :          

DOLDURULUS TARIHI    :          

 

IMZA VE MÜHÜR              :                                  

 

1'inci Amirin Toplam Notu    :          

2'nci Amirin Toplam Notu     :          

(1 ve 2'nci Amirin Toplam Notlarinin

 Aritmetik Ortalamasi)           :

STAJ NOTU                          :

 

 

 

…./…./….

TASDIK OLUNUR

 

 

(Tasdik Eden Yetkili Amir)

ADI SOYADI

ÜNVANI

 

 

|