Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10.09.2019 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Eylül 2019 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Eylül Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

                 Kamuoyuna duyurulur. 

 

                                                                                                                          

           Özlem ÇERÇİOĞLU
   Büyükşehir Belediye Başkanı


 

 

 

TEKLİFLER:

 1. 09.08.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması
 2. Çine İlçesi, Yenimahalle, 288 ada 46 parselin sağlık alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 11.06.2019 tarihli ve 38 sayılı Çine Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.
 3. Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1384 ada 2 parselde yaya yolu belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 4. Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1894 ada 4 parsel ile 2583 ada 1 parsel ve çevresinin ibadet alanı ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 5. Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 2371 ada 1 parselin özel eğitim alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 6. Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 666 ve 1831 parsellerin ticaret alanı, gelişme konut alanı, park, otopark ve yol olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.
 7. Didim İlçesi, Didim Mahallesinde 5 adet trafo alanı belirlenmesi amaçlı Didim Belediye Meclisi'nin 07.01.2019 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 8. Didim İlçesi, Didim Mahallesinde 7 adet trafo alanı belirlenmesi amaçlı Didim Belediye Meclisi'nin 06.03.2019 tarihli ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 9. Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, Küçükarık Sokak Kentsel Sit Alanına ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.
 10. Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 874 ada 1 parselde ada ayırma çizgisinin kaldırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 11. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Neopolis Antik Kenti (Yılancıburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının görüşülmesi
 12. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 125 ada 49 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 02.07.2019 tarih ve 258 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.
 13. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 125 ada 49 parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 14. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1950 ada 2 parselin resmi kurum alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 15. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 421 ada 19 parselde tescilli suyolunun imar planına aktarılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 16. Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 314 ada 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 17. Kuyucak İlçesi Yöre ve Horsunlu Mahallelerinde bulunan taşınmazların mezarlık alanı olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescili hususunun görüşülmesi
 18. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan deve güreşi etkinliklerine Belediyemiz bütçesinden ödenek ayrılması hususunun görüşülmesi
 19. 2019 Yılı Sonbahar döneminde Kuşadasında atletizm koşu yarışmaları düzenlenmesi ve bu kapsamda Belediyemiz bütçesinden ödenek ayrılması hususunun görüşülmesi
 20. Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 21. II ve III Sayılı Memur Kadro Değişikliği Cetvellerinin görüşülmesi
 22. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız...

 

|