T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Aykome Kuruluş Görev Çalışma Ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği

 

T.C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

AYKOME KURULUS GÖREV ÇALISMA VE

USULLERI UYGULAMA YÖNETMELIGI

 

 

BIRINCI KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

1. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar


Amaç 

MADDE 1- Bu Yönetmeligin amaci; Aydin il mülki sinirlari içindeki altyapi hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amaciyla Aydin Büyüksehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapi  Koordinasyon Merkezinin çalisma esas ve usullerini düzenlemektir.


Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisindeki altyapi hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülebilmesi amaciyla Büyüksehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliginde yer almayan altyapi ruhsat süreçlerini, hizmetin nitelik ve niceligini, mahalli özelliklerini, yatirimlarla ilgili her türlü insaat ve kazi yapilmasinda, bagimsiz ve ortak transe açilmasinda ve benzeri konularda uyulmasi gereken zaman ve sartlara iliskin esaslar ile altyapi yatirim hesabinin olusumunu ve gelirini kapsar.


Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununa, 5393 sayili Belediye Kanununa, 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununa ve 15.06.2006 tarih 26199 sayili Resmi Gazete de yayinlanan Büyüksehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeligine dayanilarak hazirlanmistir.


Tanimlar

MADDE 4– Bu Yönetmelikte geçen;

Büyüksehir: Aydin Büyüksehir Belediyesi’ni

Ilçe Belediyesi: Aydin ili kapsamindaki ilçe Belediyelerini

AYKOME: Aydin Büyüksehir Belediyesi Altyapi Koordinasyon Merkezi’ni

AYKOME Sube Müdürlügü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Fen Isleri Daire Baskanligi Altyapi Koordinasyon Sube Müdürlügü’nü

Altyapi: Içme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, dogalgaz, telefon, kablolu televizyon baglanti hatlari projeleri, termal isinma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi genel olarak yer altindan geçebilecek bütün tesisleri, 

Taslak program: Altyapi yatirimi yapan Kurumlar, belli ise bes yillik, degilse kalkinma plani yillik programlarina uygun taslak programlarini, yol ismi ve öngörülen ise baslama ve bitme tarihleri ile yatirim metrajini da kapsayacak bir liste halinde yapilan programi,

Kesin program: AYKOME Sube Müdürlügü, taslak programlari, öngörülen baslama ve bitirme tarihlerini, transelerin uzunlugunu, isin önem ve geregini, anayol veya tali yol durumlarini, yolun kaplama tipini ve diger faktörleri göz önüne alarak, kesin program haline dönüstürülmesini,  

Transe: Altyapi tesislerinin içine yerlestirildigi ve üstünün usulüne göre kapatilarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazisini, 

Münferit transeler:  Ortak yatirima girmeyen altyapi yatirimlari transelerinin, AYKOME Sube Müdürlügü’nün tespit ettigi programa ve verilen ruhsata uygun olarak yapilan kazilari, 

Ortak transeler:   Birden fazla Kurumun ayni yerde altyapi yatirimi yapacagi anlasilirsa Ortak Programa alinan altyapi yatirimlari teknik bir engel yoksa ortak transe ile ilgili bütün is ve islemler, bu meyanda ilk kesif, ihale dosyasi hazirlanmasi, Kurumlarin hisselerine düsen masraf miktarinin belirlenmesi, ortak ruhsatin verilmesini,

Galeri: Altyapi tesislerinin yer altinda bir arada geçtigi ortak sistemi,

Yol: Imar planlarinda bir parselden karsi parsele kadar olan açiklik, trotuar, trafik seritleri ve refüjleri, mahalle baglantilarini, 

Bariyer:   Transelerin uygun yerlerinde konulan, transeden çikan molozlarin yola tasmasini önleyen can ve mal emniyeti bakimindan kullanilan sistemleri, 

Salt çogunluk: Belli sayinin yarisindan fazla olan çogunlugu, 

Kisa Metraj:25m’den küçük uzunlukta yapilan çalismalari, 

Uzun Metraj:25m’den büyük uzunlukta yapilan çalismalari,

Ariza: Altyapi hatlarinda meydana gelen hasari,

CBS: Cografi Bilgi Sistemi’ni 

ifade eder.

 

2. BÖLÜM

Baglilik ve Baglayicilik

 

Baglilik

MADDE 5- Büyüksehir Belediyesi Altyapi Koordinasyon Merkezi Büyüksehir Belediye Baskanina baglidir. Baskan bu görevi bizzat veya görevlendirecegi kisi eliyle yürütür. 


Baglayicilik

MADDE 6- AYKOME tarafindan alinan kararlarin tamami; Büyüksehir Belediyesi, Ilçe Belediyelerini ve Büyüksehir sinirlari içindeki kamu kurum ve kuruluslari ile diger gerçek ve tüzel kisileri baglar. 

 

 

IKINCI KISIM

ALTYAPI KOORDINASYON MERKEZI KURULUSU ve ORGANLAR


Kurulus

MADDE 7– AYKOME:

a)      GENEL KURUL

b)      YÜRÜTME ORGANI

c)      TEKNIK KURUL’dan meydana gelir.

 

 

1. BÖLÜM

Kurulus, Görev ve Yetkileri

 

Kurulus

MADDE 8– (1)AYKOME Genel Kurulu, Büyüksehir Belediye Baskani veya görevlendirecegi kisinin baskanliginda;

1.      Büyüksehir belediyesi fen isleri daire baskani ile büyüksehir belediye baskaninin belediye ve isletmeleri ile bagli kuruluslarindan en az sube müdürü seviyesinde görevlendirecegi en fazla on kisinin,

2.      Milli Savunma Bakanligi temsilcisi,

3.      Karayollari Genel Müdürlügü temsilcisi,

4.      Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü temsilcisi,

5.      Altyapi Yatirimlari Genel Müdürlügü temsilcisi,

6.      Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Genel Müdürlügü temsilcisi,

7.      Türkiye Elektrik Dagitim A.S temsilcisi,

8.      Türkiye Elektrik Iletim A.S. temsilcisi,

9.      Sehir içi Elektrik Dagitim Sirketi temsilcisi, (Aydem EDAS)

10.  Boru Hatlari ile Petrol Tasima A.S. temsilcisi,

11.  Belediyelerini ilgilendiren konularin görüsüldügü toplantilara Ilçe Belediye Baskanlari veya görevlendirecekleri bir üyenin,

12.  Belediye alt yapi hizmetlerini etkileyecek derecede yatirim yapan ve belediye tarafindan belirlenen özel kurulus temsilcisinin,

katilimindan olusur.

(2) AYKOME toplantilarina katilacak üst düzey yetkililerin isimleri kurumlarca en az iki kisilik liste halinde her yil Ocak ayi sonuna kadar Büyüksehir Belediyesi’ne bildirilir. Temsilcilerin degismesi halinde ayrica yetki belgesi aranir.

(3) AYKOME toplantilarina gündemdeki konularla ilgili, üniversitelerin bölüm temsilcileri ile ilgili kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin (oda üst kurulusu bulunan yerlerde üst kurulusun) temsilcileri AYKOME Baskani tarafindan oy hakki olmaksizin davet edilebilir.

(4) Belediye altyapi hizmetlerini etkileyecek derecede altyapi yatirimi olmayan kurum ve kuruluslarin temsilcileri AYKOME Baskani tarafindan  oy hakki olmaksizin  davet edilebilir.

 

Görev ve yetkileri

MADDE 9– AYKOME Genel Kurulu; Büyüksehir dâhilindeki altyapi hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amaciyla;

 1) AYKOME’nin faaliyetlerini düzenleyici kararlar alir, yöntem tespit eder.

 2)Yatirimci kamu kurum ve kuruluslari tarafindan Büyüksehir dahilinde yapilacak altyapi yatirimlari için kalkinma plan ve yillik programlara uygun olarak yapilacak taslak programlari birlestirerek kesin program haline getirir.

 3) Altyapi programlarinin hazirlanmasinda, taslaklarinin birlestirilip kesinlestirilmesinde üst yapi program ve çalismalari ile koordinasyonu saglar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kurulusu tarafindan ayni anda yapilmasi gerekenleri ortak programa alir.

 4) Ortak programa alinan altyapi hizmetlerinin amaca uygun bir sekilde gerçeklestirilmesi için “Altyapi Yatirim Hesabi” adi altinda bir hesap olusturur. 

 5) Ortak programa alinmayan yatirimlarin her Bakanlikla ile Büyüksehir, ilçe belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluslarinca kendi bütçelerinden yapacaklari harcamalarla yerine getirilmesi saglamak üzere bir program tespit eder ve bu programin uygulanip uygulanmadigini kontrol eder.

 6) Ilgili kuruluslarca imar plani olmayan alanlarda önceden yapilmis tesislerin, ilgili kurumca yeni imar durumuna uygun yol yapim çalismalari bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini saglar  

7) Kazi yapilacak tarihleri tespit eder, kazi yapmanin yasak oldugu tarihlerde acil durumlar için Büyüksehir Belediye Baskanina veya AYKOME Sube Müdürlügü yöneticisine yetki verir.

 8) Altyapi ile ilgili kazi yapacak gerçek ve tüzel kisilere izin ve kazi ruhsati verir ve buna iliskin bedeli belirler.

 9) AYKOME’ye katilan tüm kuruluslarin kent içinde kullanacaklari malzemelerle ilgili standartlari belirler.

10) Gerekli görülen konularda Ulasim Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile isbirligi yapar.

 

      Toplanti ve Toplanti Usulü

      MADDE 10-

1)      AYKOME Genel Kurul olagan toplantilari Büyüksehir Belediye Baskaninin veya görevlendirecegi kisinin baskanliginda 8.Maddede belirtilen üyelerle önceden kararlastirilan tarih ve yerde toplanir.

2)      Baskanin gerekli gördügü hallerde veya üyelerin yazili teklifi ve baskanin daveti üzerine belli konulari görüsmek üzere en geç bir hafta içinde toplanir.

3)      Toplantilarda belirlenen gündem disinda üyelerin teklif ettigi konular, kurul tarafindan kabul edilmek sartiyla görüsülebilir.

4)      Toplantilar 8. Maddede sayilan üyelerin salt çogunlugunun katilimi ile baskan tarafindan açilir.

5)      Oylamalar açik oylama seklinde yapilir. Kararlar toplantiya katilanlarin salt çogunlugu ile alinir. Oylarin esitligi halinde baskanin kullandigi oy yönünde çogunluk sayilir. Kararlarda çekimser kalinamaz.

 

 

2. BÖLÜM

AYKOME YÜRÜTME ORGANI Kurulus, Görev ve Yetkileri, Çalisma Esas ve Usulleri

 

Kurulus

MADDE 11- AYKOME Yürütme Organi Büyüksehir Belediyesi Fen Isleri Daire Baskanligi’na bagli Altyapi Koordinasyon Sube Müdürlügü’dür.

 

Görev ve yetkileri

MADDE 12-

1)      AYKOME Sube Müdürlügü altyapi yatirimi yapan kamu kurum ve kuruluslarinin çalismalarina iliskin kazi izni ruhsat belgesini tanzim eder.

2)      Ayrica, söz konusu kurumlarin bilgi ve denetimi altinda özel sahislarin yapacagi altyapi hizmetlerine iliskin kazi ruhsat teklifini inceler. Gerekli hallerde ruhsat verir, çalismalari kontrol eder.

3)      Baskanligin talimati dogrultusunda Genel Kurul gündemini hazirlar, görüsme tutanaklarini ve kararlari düzenler, alinan kararlari ilgili makamlara gönderir.

4)      AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluslari arasinda iletisim ve koordinasyon saglar.

5)      Altyapi yatirimi yapan kamu kurum ve kuruluslarina ait taslak programlari birlestirerek kesin program taslagini hazirlar ve AYKOME Genel Kurulu’nun onayina sunar.

6)      Birden fazla kurumca ayni yer ve ayni anda yapilmasi gereken altyapi yatirimlarini ortak program taslagina alir ve AYKOME Genel Kurulu’nun onayina sunar. Kamu kurum ve kuruluslarinin ortak programa alinmayan altyapi yatirimlari için hazirlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsiz kazi yapilmasini önler. Ruhsatsiz kazi yapildiginin tespiti durumunda, kazi yapanlar hakkinda gerekli islemin yapilmasini saglar.

7)      Kurumlarin kendilerince yapilan altyapi yatirimlarinin AYKOME programina ve kararlarina uygun yapilip yapilmadigini izler.

8)      Dogal afet, güvenlik, saglik gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazi izni verir.

9)      Kazi izni ruhsatlarina konu insai faaliyetler özel teknik bilgi gerektiren konularla ilgili kararlarda ilgili kuruluslarin görüsleri esas alinir.

10)  Ruhsatlandirilmis kazilarin imalatlarina ve sahada yürütülen çalismalarin AYKOME ilke ve kararlarina uygunlugunu denetler.

 

Çalisma esas ve usulleri

MADDE 13-

1)      AYKOME üyesi olan tüm kurumlar ve ilçe belediyeleri müteakip yilin taslak programlarini Eylül ayi sonuna kadar AYKOME Sube Müdürlügü’ne iletirler. AYKOME Sube Müdürlügü, taslak programlarin öngörülen baslama ve bitirme tarihlerini, transelerin uzunlugunu, isin önem ve geregini, ana yol veya tali yol durumlarini, yolun kaplama tipini ve diger faktörleri göz önüne alarak kesin program taslagi haline dönüstürür ve Genel Kurulun onayina sunar.

2)      Altyapi programlarinin hazirlanmasinda, taslaklarin birlestirilip kesinlestirilmesinde gerekli koordinasyonu saglar.

3)      Kurum ve kuruluslar ile özel ve tüzel kisiler acil ariza halleri disinda ruhsatsiz altyapi kazisi yapamazlar. Altyapi çalisma ruhsatlarinda belirtilen sartlar disinda, bildirimsiz ve ruhsatsiz kazilar için bu yönetmelikte belirtilen yaptirimlar uygulanir.

4)      Karayollari Genel Müdürlügü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari ve bu gibi kuruluslarin bakim ve sorumlulugunda olan yol ve alanlarda, yapilacak altyapi çalismalari için ilgili kuruluslardan izin alinacaktir. Söz konusu çalismalar ilgili kuruluslarca belirlenen sartlarda yürütülecektir. Bu tür çalisma islemler 2918, 3348 ve 5539 kanunlarin ilgili hükümlerine aykiri düsmemek kaydi ile AYKOME’nin yönetmelik ve sartlarina uygun olarak yürütülecektir. Protokol ile bakim ve onarimi belediyelere devredilen Karayollari Genel Müdürlügü sorumlulugundaki yollar ile ilgili geçis izni Karayollari tarafindan verilir Altyapi tesisi açim ruhsati islemleri AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan düzenlenir ve zemin tahrip bedeli Altyapi Yatirim Hesabina yatirilir.

   

 

3. BÖLÜM

AYKOME TEKNIK KURULU Kurulus, Görev ve Yetkileri

 

Kurulus

MADDE 14- AYKOME Teknik Kurulu, Genel Kurulu’na katilan kurumlarin kendi belirleyecekleri birer adet teknik temsilciden olusur. Teknik Kurul Baskani Altyapi Koordinasyon Sube Müdürü’dür.

 

Görev ve yetkileri

MADDE 15-

1)      AYKOME’nin faaliyetlerine ve uygulamalarina yol gösterecek teknik nitelikli kararlari almakla görevlidir.

2)      Kurul gerektiginde kurul baskaninin daveti ile toplanir. Teknik Kurula katilacak Teknik Elemanlar Kurumlarca 2 kisilik liste halinde Büyüksehir Belediyesi’ne bildirir. Isim degisikligi halinde ayrica yetki yazisi aranir.

3)      Genel Kurul onayi ile Teknik Kurul yapilir. Genel Kurul yetki vermis ise teknik kurul karari Genel Kurul toplantisi beklemeden uygulamaya konulur.

 

 

ÜÇÜNCÜ  KISIM

RUHSAT ISLEMLERI ve BEDELLERI, TEMINAT,

ALTYAPI ÇALISMALARI, AYKOME HESABI VE YAPTIRIMLAR

 

 

1. BÖLÜM

Ruhsat Islemleri

 

Altyapi Ruhsat Islemleri

MADDE 16- ( Degisik : Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarih ve 58 sayili karari ) 

1.      Il mülki sinirlarinda yapilacak olan tüm altyapi çalismalariyla ilgili olarak, Kamu Kurum ve Kuruluslari, özel ve tüzel kisiler bu yönetmelik kapsamindaki islerde 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesinin “d” fikrasina göre ruhsat almaya ve Büyüksehir Belediye Meclisinin belirlemis oldugu bedelleri ödemeye mecburdurlar.

2.      Zemin cinsi birim bedelleri, kesif birim bedelleri, ruhsat birim bedelleri, tahrip birim bedelleri her yil olmak üzere 2464 sayili Belediye Gelirler Kanununun 87.maddesi ile 5393 sayili kanunun 18. maddesi uyarinca Belediye Meclis Karariyla belirlenir.

3.      Altyapi tesisi açim ruhsat bedeli hesabinda; Zemin Tahrip Bedeli, Altyapi Tesisi Açim Ruhsat Bedeli, Denetim/Tespit Bedeli ve Güvence Bedelleri alinir. Hesaplama kistaslari Ek:3’de gösterilmistir.

4.      Büyüksehir belediyesi sorumlulugunda olan mahalle (mülga köy yollari) yollarinda yapilacak altyapi tesisi bedellerinde, Altyapi Ruhsat Açim Bedeli alinmaz. Bu tip yollarda yapilacak çalismalarda; Zemin Tahrip Bedeli ve Büyüksehir Belediye Meclis Karariyla hesaplama yöntemi ve birim fiyati belirlenen Teknik Danismanlik ve Kontrollük Ücreti (TDK) alinir.

5.      Altyapi hizmeti veren kamu kurum ve kuruluslarca yapilacak altyapi çalismalari için ruhsat basvurulari ilgili kurum tarafindan AYKOME TAKIP PROGRAMI araciligi ile AYKOME Sube Müdürlügü’ne yapilir. Özel Sahis basvurularinda talep sahibi yapacagi sebeke, abone ve parsel baglantisi basvurusunu ilgili altyapi kurulusuna yapar.

6.      AYKOME üyesi altyapi kuruluslarinin yetki ve is kapsamina girmeyen islerle ilgili yapilan özel kisilerin müracaatlari bizzat AYKOME Sube Müdürlügü’ne yapilir.

7.      Gerek görüldügü hallerde ruhsatlandirilmis altyapi çalismalarinin, üstyapisi ilçe belediyesi tarafindan yapilmasi sarti ile ilgili belediyeye yönlendirilir. Böyle durumlarda tahsil edilen Zemin Tahrip Bedeli, üst yapi düzenlenmesi yapildiktan sonra ilgili belediyeye ödenir. Teminat bedelleri bu yönetmelikte belirlenen sartlara göre iade edilir.

8.      Altyapi tesisi basvurusu yapacak kurum tesisin geçecegi güzergâhlardaki imar ve kadastral durumunu inceledikten sonra ruhsat basvurusunda bulunur. Imara uygun yapilmayan altyapi tesisine ruhsat yapilmis olsa dahi sorumluluk basvuru yapan kuruma aittir.

9.      Menhol, baca ve baglanti odalari gibi yerlerde yapilan temizlik, kontrol çalismalari ve kablo çekimi çalismalari için kazisiz çalisma basvurusu yapilir. Telekomünikasyon firmalarinin menhol içi bakim onarim çalismalarinda basvuru yapma zorunlulugu bulunmamaktadir. Kazisiz çalisma yapilan yerde kazi çalismasinin yapildigi tespit edilmesi halinde ruhsatsiz çalisma yaptirimi uygulanir.

10.  Büyüksehir Belediye Meclisince belirlenen zemin tahrip bedelleri üzerinden AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan ruhsat verilecek isle ilgili üstyapi metrajlarina göre harç ve teminat bedelleri hesaplanacaktir. Basvuru sahibi tarafindan hesaplanan harç, zemin tahrip bedeli, teminat bedeli Büyüksehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Baskanligi Gelir Sube Müdürlügü veznesine yatirilmasi sonrasinda ruhsat onaylanir. ASKI’den sadece teminat bedeli alinmaz. Sadece Büyüksehir Belediyesi altyapi kurum ve kuruluslari ile protokol yapma hakkina sahiptir.

11.  Büyüksehir Belediyesine bagli kurum-kuruluslarin, tamamlanan altyapi yatirim, bakim, onarim çalismalarinin altyapi ruhsat açim bedeli,  ruhsat bildirim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde Büyüksehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi’na ödenir.

12.  Ruhsat basvurularinin degerlendirilmesinde ve verilmesinde AYKOME Sube Müdürlügü serbesttir. Ortak kazilarda ilgili kurumlardan altyapi ruhsati için belirlenen bedellerin hangisinin alinip alinmayacagina AYKOME Genel Kurulu karar verir.

13.  Sebeke kazi ruhsati müracaatlari AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan ilgili kurumlara görüs alinabilmesi amaciyla gönderilir, ruhsat talep edilen güzergahlarda çalisma planlari bulunup bulunmadigi bilgisi sorgulanir. Altyapi hatlari/sebekeler için 3 is günü içerisinde görüs bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir cevap verilmedigi takdirde görüsü olmadigi kabul edilecektir. Ilgili kurumlar ruhsat üzerinde görünmesini istedikleri bilgi notlarini bu asamada bildirir, ortak kazi talebinde bulunabilir.

14.  Yil içerisinde üstyapi programina alinan yerlerde yapilacak altyapi çalismalarinda ilgili kurumlardan zemin tahrip bedeli alinmaz. Uzun metrajli sebeke çalismalari dolayisi ile üstyapisi yenilenecek olan yollarda çalisma yapan kurumdan zemin tahrip bedeli alinir.

15.  Çalisma yapilacak güzergâhla ilgili belediye çalismanin içerigini, adresini ve süresini belirten Çalisma Bildirimi evrakini hazirlar, tüm altyapi kurum ve kuruluslari ile ilgili kurumlara gönderir.

16.  Üstyapisi yenilenen cadde ve sokaklarda yenileme tarihinden itibaren 3 yil içerisinde sebeke çalismalarina izin verilmesi durumunda, caddelerden 5 kati, sokaklardan ise 3 kati zemin tahrip bedeli alinir.

17.  Ilçe belediyelerin kendi sorumluluk alanlarinda yaptiklari altyapi çalismalari izne tabi olmakla birlikte herhangi bir bedel alinip alinmayacagi AYKOME Genel Kurulunda karar verilir.

18.  Çalisma yapilip bitirilen yerde üstyapi yapildiktan sonra, teknik hatadan dogan (baglanti yanlisliklari eksik baglanti vb. gibi) sebeplerden dolayi ayni is için tekrar çalisma yapan kurum tarafindan izin alinmadan kazilmasi durumunda, kazi yapandan kazilan yerdeki zemin tahrip ücretinin caddeler de 10 kati, sokaklarda 5 kati olmak üzere hesaplanan bedel alinir.

19.  Zemin tahrip bedellerinde alinan minimum transe genislikleri;

ASKI Kanal: 1mt - ASKI Içme suyu: 0,50 mt - Telekomünikasyon: 0,50mt -  Elektrik: 0,50 mt Dogalgaz:  0,50 mt ’dir. Mini transe ile yapilan çalismalarda kazi genisligi 0,30 mt olarak hesaplanir.

20.  Hasar tespit bedellerinde alinan transe genisligi parke yollarda yukarida belirtilen genislikler üzerinden 0,30mt arttirilarak hesaplanir.

21.  Izinsiz kazi müeyyidesi uygulanan çalismada kazi durdurulur. Çalisma yapilan kisim ruhsatlandirilir. Yaptirim bedeli uygulandigindan sadece ruhsat harci alinir.

22.  Altyapi Tesisi Açim Ruhsat süresi kazi güzergâhi uzunluklarina göre siniflandirilir;

 0-300 metre arasi 20 gün

 301-500 metre arasi 25 gün

 501-1000 metre arasi 30 gün

 1 km ve üzeri 3 ay

AYKOME Sube Müdürlügü belirlenen bu çalisma sürelerini istedigi oranda arttirabilir ve ya azaltabilir.

23.  Üstyapinin altyapi kurumlari tarafindan yapilacagi, abone ve ariza çalismalarinda üstyapi tamir süresi de göz önünde bulundurularak ruhsat süresi belirlenir. Sebeke çalismalarinda ise ruhsata özel sartlara çalisma tamamlandiktan sonra ne zaman üstyapi çalismalarina baslanacagi bilgisi eklenir.

 

Süre uzatimi, Zemin tahrip iadesi ve Ek Ruhsat  Islemleri

MADDE 17-

1.      Kamu Kurum ve Kuruluslari ile özel ve tüzel kisilerinin, kazi çalismasinin kazi ruhsatinda belirtilmis baslama ve bitis tarihleri arasinda tamamlanamayacagi belirlendigi takdirde süre bitim tarihinden 3 gün önce ruhsat sahibince süre uzatimi gerekçeleri yazili olarak beyan edilerek AYKOME Sube Müdürlügüne müracaatta bulunulur. Süre uzatimi talep nedenleri uygun bulundugu takdirde ruhsat süresi uzatilir.

2.      Ruhsat süresi içerisinde baslanilmayan, süre uzatimi yapilmayan veya ruhsat iptal talebi yapilmayan çalismalarin, teminat bedelleri hariç diger bedelleri iade edilmez.

3.      Ruhsat süresi içerisinde yapilan çalisma bildiriminin bitis tarihi, ruhsat bitis tarihini en fazla 10 gün geçebilecek sekilde uzatilabilir. Çalisma bildiriminde belirtilen bitis tarihinden sonra süre uzatimi yapilmadan isin devam etmesi halinde AYKOME Yönetmeliginin kaçak kazi ile ilgili yaptirim maddesi uygulanir.

4.      Ruhsatta belirtilen metrajin artmasi durumunda; Ruhsatta belirtilen metrajlara göre çalisma tamamlandiktan sonra, metrajin üzerinde ki çalismalar için Ek Ruhsat hazirlanir. Ek Ruhsat basvurulari normal ruhsat basvuru islemi gibi yapilir. Ek ruhsat için alinacak ruhsat bedelleri ek ruhsatin düzenlendigi tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanir.

5.      Basvurusu yapilarak düzenlenmis olan altyapi tesisi açim ruhsatina ragmen herhangi bir sekilde kazi çalismasi gerçeklestirilmeyip, zemin tahribi yapilmamis isler için ruhsat tarihleri içerisinde iptal basvurusu yapildigi durumlarda zemin tahrip ve teminat iadesi yapilir.

6.      Ruhsatta belirtilen metrajin altinda bir zemin tahrip olustugunda yeni belirlenen metraj üzerinden hesaplamalar yapilarak farkin kuruma iadesi gerçeklestirilir.

7.      Kazi Ruhsati ile ilgili süre uzatimi veya iptal talebi ruhsat süresi içerisinde yapilir. Ayni is için ikinci kez süre uzatimi istenilirse, AYKOME Sube Müdürlügü bu istegi reddetme hakkina sahiptir. Istenen ek süre AYKOME Sube Müdürlügü’nce arttirilip azaltilabilir.

 

Harç ve Zemin türleri birim fiyatlari                                                          

MADDE 18-

1.      Altyapi tesis açim ruhsati için Birim Bedel Büyüksehir Belediye Meclisi’nce belirlenir.

2.      Kesif Birim Bedeli Büyüksehir Belediye Meclisi’nce belirlenir.

3.      Altyapi tesisi açim ruhsati ile ilgili uygulanacak olan zemin tahrip bedelleri Karayollari Genel Müdürlügü ile Çevre ve Sehircilik Bakanliginin her yil belirlenen bedellerine göre güncellenerek AYKOME ’nin teklifi ile Büyüksehir Belediye Meclisi’nce belirlenir.(Ek:3)

4.      Elektrik altyapi yatirimlari yapan sirketlere 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanununun 17. Maddesine göre belirlenen zemin tahrip bedelleri uygulanir.

 

2. BÖLÜM

Altyapi Çalismalari

 

Altyapi tesis çalismalarinin yürütülmesi

MADDE 19-

1.      Yapilan tüm altyapi çalismalarinda, kurumlar tarafindan müteahhit çalistiriliyor olsa dahi sorumluluk ruhsat sahibindedir.

2.      Kazi basvurusunun saha incelemesi sirasinda (kesfinde) altyapi kurumu tarafindan sahada teknik eleman bulundurulmasi zorunludur. Teknik elemanin gelmemesi halinde basvuru reddedilir.

3.      Kanallar asfalt yollarda 50 m, diger yollarda 100 m etaplar halinde açilir. Bitirilmeden 2.etap hendek kazisina baslanilmaz. Isin teknik geregi olarak, verilen bu uzunluklar disinda uygulama yapilacak ise, ruhsatta açikça belirtilmek sarti ile farkli uzunlukta kanallar açilabilir.

4.      Altyapi kazilari günlük açilip kapatilabilecek seklinde olur. Ancak dogalgaz çelik hat ve ASKI Genel Müdürlügü’nün yapmis oldugu sebeke çalismalarinin test noktalarinda maksimum 100 m, teknik zorunluluk arz eden durumlarda ise belirlenen uzunlugun 48 saat açik kalmasina izin verilebilir.

5.      Minimum kazi derinlikleri TSE’nin belirledigi standartlara uygun olmalidir.

6.      Kazilardan artan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldirimlarinda birakilamaz. Kazi esnasinda araçlara yüklenerek depolama alanina gönderilir.

7.      Kazidan çikan toprak, kaplamasi yapilmis yol ve tretuarlarda dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanilmaz. Yerine ilgili sartnameye uygun malzeme kullanilir.

8.      Altyapi çalismalarinda hatlarin belirlenmesi ve emniyeti için dösenen borularin uygun malzeme ile gömleklemesi yapildiktan sonra muhakkak surette kurumun teknik sartnamesine göre ikaz bandi kullanilmasi gerekir.

9.      Kamyonlar ile tasinan dolgu malzemesi dogrudan hendek içerisine bosaltilmaz, kazi boyunca depolanir. Daha sonra malzeme 30'ar cm. kalinlikta tabakalar halinde serilir, her bir tabaka el kompaktörü ile sikistirilir. Transe, dolgunun yapimindan sonra üstyapi kaplamasi kotuna getirilir.

10.  Çalisma mahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde dolgu çalismalari yapilmayacaktir. Kompaktörle sikistirma yapilmaksizin gerçeklestirilmis olan dolgular ile kazidan çikan malzeme kullanilarak yapilmis olan dolgular bosalttirilacaktir.

11.  Kazi yapan kamu kurum, kurulus veya sahislar tarafindan altyapi çalismalari sirasinda yayalarin geçisleri için uygun araliklarla seyyar yaya köprüleri kullanilir.

12.  Kazi sirasinda gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalismayi yapan kurum veya ruhsat sahibi tarafindan alinir. Çevre güvenligi ile ilgili olan bütün bariyerler, isaret ve bilgilendirme levhalari, trafik ikaz isaret ve cihazlari, gerekli hallerde akülü flasör, ikaz fenerleri vb. sahada bulundurur. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasindan kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybindan ruhsat sahibi sorumludur.

13.  Çalisma ile ilgili, çalismanin basladigi noktaya bildirme levhasi üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi, çalismanin baslama ve bitis tarihi varsa süre uzatimi, telefon no'su islenerek konulur. Bu bilgilerin dogrulugundan ve güncelliginden ruhsat sahibi sorumludur.

14.  Altyapi ve üstyapi çalismalari esnasinda tüm çalisan kisilerin ilgili kurumu tanitici olacak sekilde is elbisesi giymesi saglanir.

15.  Diger kuruluslara ait tesis bulundugu bilinen kesimlerde çalismayi yaptiran kurum, kazi yerinde bu kuruluslardan gözlemci bulunmasini saglar.

16.  Yönetmeligi yürürlüge giris tarihi itibari ile yapilan altyapi hatlarinin AYKOME Sube Müdürlügü’ne CBS uyarlanmi haliyle teslim edilmemesi veya AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan istenen koordinat sistemine göre teslim edilen hatlarin maksimum +- 40 cm içinde bulunmamasi durumunda sebekenin görebilecegi olasi zararlardan ilgili sebeke projelerini AYKOME Sube Müdürlügüne teslim eden kurumlar sorumludur. Yönetmeligin yürürlüge giris tarihi öncesine ait koordinatli verileri bulunmayan kurumlar, diger kurumlarin altyapi ve üstyapi çalismasi öncesinde hattin tespiti için sahada eleman bulundurmak zorundadir.

17.  Altyapi ve üst yapi çalismalari esnasinda mevcut altyapi tesislerine zarar verilmesi durumunda mevcut altyapinin standartlara uygun olup olmadigi kontrol edilir. Emniyet bandinin ve stabilize dolgunun bulunmamasi veya hatti olan kurumun sahada hat tespiti yapip çalisacak kuruma teslim etmemesi, kontrol elemani görevlendirmemesi durumunda altyapi hattina verilen hasardan çalismayi yapan kurum sorumlu degildir.

18.  Standartlara uygun altyapi hatlarina verilen zararlarda ise hasar, çalismayi yapan kurum tarafindan giderilir veya altyapisi zarar gören kurum tarafindan hesaplanan hasar bedeli çalismayi yapan ilgili kurum tarafindan ödenir.

19.  Üstyapi imalatina baslanilmadan önce çalismayi yapan kurum tarafindan bilgi verilerek AYKOME Sube Müdürlügü kontrolünde menhol, rogar, izgara vb. yapilarin mevcut durum kontrolü yapilarak tutanaga baglanir. Kontrolün yapilmamasi durumunda çalisma sonunda menhollerde olusabilecek sorunlarda sorumluluk üstyapi kurumuna aittir.

20.  Altyapi kurumlari tarafindan yapilan altyapi sebeke çalismalari esnasinda kurumlarin hatlarina zarar verildigi andan itibaren acil müdahale süreleri;

ASKI Genel Müdürlügü için acil müdahale süresi; Hafta içi: 20 dakika, Hafta sonu: 30 dakika,

AYDEM EDAS Il Müdürlügü için acil müdahale süresi; Belediye merkezlerinde 20 dakika, belediye merkezi disinda 40 dakika,

Dogalgaz için acil müdahale süresi; 15 dakika,

Telekomünikasyon için acil müdahale süresi; 2 saat’ tir.

21.  Altyapi çalismalari esnasinda ortaya çikabilecek diger altyapi kuruluslarina ait hatlarin deplaselerinde olusacak maliyet çalismayi yapan altyapi kurumu tarafindan karsilanir.

22.  Altyapi tesisi ile ilgili olarak gerektigi yerlerde asil çalismaya yardimci olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine min. 20mt’de bir kontrol çukurlarinin açilmasi gerekir. Kontrol çukurlari için elle kazi yapilir ve ayni gün kapatilir.

23.  Altyapi kuruluslarinin sebeke çalismalarinda üstyapisi yapilacak özellikli caddelere, ana arterlere baglanan yerlesimi yogun olan cadde ve sokaklara bransman birakilir.

24.  Üstyapisi yapilacak cadde ve sokaklarda diger kurumlara ait menhol, muayene bacasi, yagmursuyu izgarasi vb. görünen tesislerin yükseltilmesi ilgili kurum tarafindan yapilir. Dogalgaz vanasi, içmesuyu vanasi ve dogalgaz servis kutusu yapimi teknik özellik gerektirdiginde bu tesislerin yükseltme çalismalari ilgili kurum veya kuruluslar tarafindan yapilir.

25.  Mini kanal ile yapilan altyapi çalismalari standartlara uygun olmadigindan ileride olusabilecek her türlü deplase ve hasar, mini kanal çalismasini yapan altyapi kurumun sorumlulugundadir.

26.  Kazi yasaklari döneminde, mevsim sartlarinin kötü oldugu dönemlerde ve özel durumlarda, çalismanin yapilmasi elzem ise beton atilmasi sarti ile izin verilebilir.

27.  Altyapisi tamamlanan cadde ve sokaklarda altyapi çalismasindan kaynakli olusabilecek zararlardan altyapi imalati yapan kurum sorumlu olur.

28.  Ayni ruhsat kapsaminda ayni konu ile ilgili yazili uyari yapilmis ise ikinci bir uyari yapilmadan direk Yönetmelikte belirtilen yaptirimlar uygulanir.

29.  Bu yönetmelik altyapi kuruluslari ile Büyüksehir, Büyüksehir yan kuruluslari ve Alt Belediye Baskanliklarinin yapmis olduklari ihale sözlesmelerine ek olarak konulur.

30.  Kazi izni verilen güzergahlarda tespit raporunda veya ruhsata özel sartlarda belirtilen güzergah disina çikilmasi durumunda  (farkli cadde veya sokaktan gidilmesi, cadde üzerinde belirtilen eksenin disina çikilmasi (sol-sag) belirlenen zemin cinsinin disina çikilmasi vb.) izinsiz kazi yaptirimlari uygulanir.

31.  Yeni yapilacak bir altyapi hattinin imalati, mevcut altyapi hatlari ile üst üste çakismayacak sekilde yapilir.  Zorunlu hallerde mevcut altyapi hattina sahip kurumun belirledigi standartlara ve teknigine göre imalat yapilir.

32.  Birden fazla cadde ve sokagi kapsayan ve proje üzerinde farkli güzergahlarin bulundugu altyapi proje çalismalarinda, kazi güzergahlari ile ilgili AYKOME Sube Müdürlügünden görüs alinir. Hazirlanmis mevcut projelerde ise ihale öncesinde güzergah bildirilir.

 

 

3. BÖLÜM

Is Bitimi Ve Teminat

 

Is Bitim ve ilisik kesme

MADDE 20 -

1.      Büyüksehir Belediyesini ruhsat verdigi altyapi çalismalarinda (ASKI’nin kendi ekipleri ile yaptigi ve sahislar tarafindan yapilan abone ve ariza çalismalari hariç) çalismayi yapan kurum ve kisilerin iliskilerinin kesilmesi için, ilgili tüm altyapi kurumlarina ve ilgili Belediyelere “Ilisigi Kesildi Belgesi ve Is Bitim Tutanagi” ni imzalatmasi ve onay için AYKOME Sube Müdürlügü’ne iletmesi zorunludur. Is bitim ve ilisigi kesildi belgeleri her bir ruhsat için ayri ayri hazirlanir.

2.      Altyapi ve üst yapi çalismasi yapan ilgili müteahhit firmalarin da (abone baglantilari dahil)  is bitimi sonrasinda müteahhitligini yaptigi kurum ile ilisigini kesmeden önce Ilisigi Kesildi Belgesi ve Is Bitim Tutanagini onaylatmasi zorunludur. AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan onaylanmamis islerin kesin hesaplari yapilmaz. Ayrica tüm bu islemler kurum, kurulus ve sahislardan altyapi çalismalari için alinan teminat bedeli veya teminat mektubu iadeleri içinde uygulanir.

3.      Is Bitim Tutanagi ve Ilisigi Kesildi Belgelerinin her bir kurum tarafindan 2 km ve altindaki çalismalarda 10 gün, 2 km üzerindeki çalismalarda ise 20 gün  içerisinde onaylanmasi veya varsa belirtilen aksakliklarin belge üzerine yazilarak iade edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen Is Bitim Tutanagi ve Ilisigi Kesildi Belgeleri için imzalamayan kuruma yazili bildirim yapilir resmi cevap verme süresi (5 gün) içerisinde geri dönüs olmadigi takdirde herhangi bir hasar olmadigi kabul edilir.

 

Teminat   

MADDE 21-   

1.      Zemin Tahrip Bedeli alinan ruhsatlarda %50 oraninda uygulanir.(TDK uygulamalarinda Zemin tahrip bedelinin tamami alinir.) 

2.      Kesin ve süresiz teminat mektuplari kabul edilir.

3.      Kamu Kurum ve Kuruluslar, Belediye Isletme ve Istirakleri, Tüzel ve Gerçek kisiler tarafindan yapilacak altyapi çalismalari dolayisiyla, alinmasi gereken teminat bedeli, Ek:3’de belirtilen sekilde hesaplanip ve tahsil edilecektir. Hesaplanan Zemin Tahrip Bedeli 250,00 TL. ve üzerinde ise Teminat Bedeli alinacaktir.

4.      Üstyapinin ilgili kurum tarafindan eski haline getirilecegi taahhüt edildigi ve ilgili belediyesi tarafindan onaylandigi takdirde, zemin tahrip bedeli alinmaz zemin tahrip bedeli kadar teminat alinir. ASKI Genel Müdürlügünden teminat bedeli alinmaz.

 

Teminat iadesi

MADDE 22- (Degisik: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarih ve 58 sayili karari)

1-      Ruhsat sahibi tarafindan üst yapinin onarilmasi taahhüt edilmis ise teminat üst yapinin bitiminden sonra gerekli sartlar yerine getirildigi takdirde 6 ay içerisinde iade edilir.

2-      Üstyapisi ilgili belediye tarafindan tamir edilecek altyapi çalismalari ile ilgili alinan teminatlar ruhsat süresi bitiminden en erken 3 ay sonra gerekli sartlar yerine getirildigi takdirde iade edilir.

3-      Is bitim ve ilisigi kesildi belgeleri AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan onaylanmadigi sürece teminat iade edilmez.

 

 

4. BÖLÜM

AYKOME Hesabi

 

Hesabin olusumu ve geliri

MADDE 23- Altyapi yatirim hesabi, ortak programa alinan altyapi hizmetlerinin amaca uygun bir sekilde gerçeklestirilmesi için belediye ve diger kamu kurum ve kuruluslarinin bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapilacak aktarim ile kazilardan elde edilen gelirlerden olusur.

Altyapi koordinasyon merkezinin bütçe Büyüksehir Belediye bütçesi içinde yer alir. Ayrica, belediye ve diger bütün kamu kurum ve kuruluslarinin bütçelerine konulan ödeneklerden, altyapi koordinasyon merkezi bünyesinde olusturularak altyapi yatirim hesabina aktarilacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacinin disinda harcanamaz.

Büyüksehir, belediyesi sinirlarinda yapilacak tüm kazilardan elde edilecek gelirler Büyüksehir Belediyesi bünyesinde açilacak altyapi yatirim hesabinda toplanir. Bu paralar Büyüksehir Belediyesi tarafindan sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklarin asfalt ve kaldirimlarin yapiminda kullanilir. Üst yapi çalismasini ilçe belediyesi yapmasi durumunda bu bedel ilçe belediyesine aktarilir. AYKOME gelirleri amaci disinda kullanilamaz.

 

Harcama usulü

MADDE 24- Altyapi yatirim hesabinin kullanimi Büyüksehir Belediyesinin tabi oldugu harcama usul ve esaslarina tabidir.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 25- Altyapi yatirim hesabinin harcama yetkilisi Fen Isleri Daire Baskanidir.

 

 

5. BÖLÜM

Yaptirimlar

 

Yaptirimlar

MADDE 26-

1.      Kamu Kurum ve Kuruluslari, özel ve tüzel kurum, kuruluslar ve sahislar tarafindan ruhsatsiz ve çalisma bildirimsiz kazi yapilmasi halinde caddelerden 5 misli,sokaklardan 3 misli zemin tahrip ücreti, Altyapi Tesis Açim Ruhsat Bedeli ve Denetim Tespit Bedeli alinir. Tespit edilen çalisma toprak alanda yapilmakta ise stabilize zemin olarak islem yapilir. Saha dolabi, kutu vb. çalismalarin izinsiz yapildigi tespit edildiginde tutanakla uyari yapildiktan sonra 24 saat içerisinde ruhsat basvurusunun yapilmamasi durumunda her bir adedi için, Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

2.      Kazisiz çalismalarin (madde 16/9) izinsiz yapildigi tespit edilmesi durumunda her bir tutanak için, Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

3.      Kazilan ve dolgusu yapilan yerin çalisma tamamlandiktan sonra teknik bir hatadan dolayi 1 yil içerisinde çökmesi halinde, üstyapi düzenlemesi bitmis ise çöken kismin zemin tahrip bedelinin 5 kati alinir. Üstyapi tamamlanmamis ise çalismayi yapan kurum tarafindan dolgusu yapilir, yapilmamasi halinde stabilize zemin bedeli üzerinden 5 kati bedel alinir.

4.      AYKOME tarafindan alinan karar dogrultusunda kazi yasaklarinin uygulandigi tarihlerde yapilan izinsiz kazilarda zemin tahrip ücretinin 10 kati bedel alinir.

5.      Kazidan çikan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanildigi tespit edildiginde tutanakla uyari yapildiktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzlugun giderilmemesi durumunda çalisma durdurulur, her bir metre için , Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

 

6.      Ruhsat da üstyapinin eski haline getirilecegi taahhüt edilmesine ragmen ruhsata özel sartlarda belirtilen süre içerisinde üstyapi çalismasina baslanilmamasi durumunda olumsuzluk yazi ile ruhsat sahibine teblig edilir. Teblig tarihinden itibaren abone ve ariza çalismalarinda 5 gün, sebeke çalismalarinda 10 gün içerisinde üstyapi tamirine baslanilmamasi halinde ilgili belediye tarafindan üstyapi yapilir ve ruhsat sahibinden zemin tahrip ücretinin 3 kati bedel alinir.

7.      Altyapi çalismalarinda asfalt kesme makinesinin kullanilmasi gerektigi durumlarda kullanilmadigi tespit edildiginde metre basina , Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

8.      Çalismalar esnasinda hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alinmadigi tespit edildiginde, Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

9.      Çalisma süresi ve bitiminde çalisma mahallinde moloz ve insaat artigi (dolgu veya insaat malzemesi vs.) birakildigi tespit edildiginde, tutanakla uyari yapilir. 24 saat içerisinde olumsuzlugun giderilmemesi durumunda düzenlenen her bir tutanak için  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

10.  Tüm altyapi ve üstyapi çalismalarinda açik menhol, vana odasi vb. birakilmaz, devam eden islerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatilir. Aksi davranildigi tespit edildiginde, tutanakla sahada uyari yapilir. 24 saat içerisinde gerekli sartlarin yerine getirilmemesi durumunda,  her menhol ve baca adedi için Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

11.  Açik birakilmis, kaybolmus veya zarar görmüs menhol, rogar vb. yapilarin tespitinde, kurum tutanakla uyarilir, sorun giderilene kadar tüm emniyet tedbirleri kurum tarafindan alinir ve sorunun 2 gün içerisinde giderilmemesi durumunda her bir yapi için  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

12.  Her türlü emniyet tedbirinin yetersizligi durumunda her bir tutanak için  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

13.  Altyapi çalismalarinda boru gömleklemesi veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz bandinin konulmadiginin tespiti halinde tutanakla sahada uyari yapilir. 24 saat içerisinde gerekli sartlarin yerine getirilmemesi durumunda her bir metre için  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir. Hata düzeltilene kadar çalisma durdurulur.

14.  Çalisma usul ve esaslari madde 19/4 de ki uygulamalarin disinda gece açik birakilan transeler de her metre için  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

15.  a) Kontrol çukurlarinin ayni gün içerisinde kapatilmamasi durumunda tutanak basina  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

b) Kontrol çukurlarinda makineli kazi yapildigi tespit edildigi takdirde tutanak basina  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

 

16.  Üstyapi ve altyapi çalismalarinda muayene bacalari, menhol, rogar vb. yapilarin insaat malzemesi veya moloz ile doldurulmasi halinde tutanak ile sahada uyari yapilir. 24 saat içerisinde temizlenmemesi durumunda çalismayi yapan firmadan her bir menhol, rogar vb. için, Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.  Ayrica üst yapi kurumunun bu durumu çalisma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptirilir. Bu kuruma kendi hesapladigi bedeller üzerinden üst yapi kurumu tarafindan ödeme yapilir.

17.  Üstyapi veya altyapi çalismalarinda menhol vb. yapilarin müdahale edilemeyecek sekilde çalismayi yapan firma tarafindan kapatilmasi (örtülmesi) durumunda, her biri için, Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.  Ayrica üst yapi kurumunun bu durumu çalisma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptirilir. Bu kuruma kendi hesapladigi bedeller üzerinden üst yapi kurumu tarafindan ödeme yapilir.

18.  Beton atilmasi sarti ile izin verilen çalismalarda beton atilmadigi tespit edildiginde caddelerde ve sokaklarda her bir m için  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

19.  Çalisma ile ilgili, çalismanin yapildigi belirli bir noktada bildirme levhasi üzerine ilgili kurumun amblemi, kurumun adi, telefon no’su, çalismanin süresi ve içerigi gibi tanitici bilgiler içeren bir tabela bulundurulmamasi durumunda tutanakla tespit edilir, ilgili kurumdan  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir. 24 saat içerisinde eksikligin giderilmemesi durumunda  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir. Arizalar için bu bilgilendirme tabelasi bulundurma zorunlulugu yoktur. Kurum tabelalarinin bulunmasi yeterlidir.

20.  Sahada çalisan elemanlarin is elbiseleri giymedigi tespiti halinde tutanak ile sahada kuruma uyari yapilir. 24 saat içerisinde gerekli kiyafetler temin edilmedigi takdirde tutanak basina  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

21.  Kazi çalismalarinda kanal dolgusunun standartlara uygun sikistirilmamasi (kompaktör kullanilmamasi, kademeli serim yapilmamasi gibi) durumunda her bir m için  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

22.  Çalisma yapan kurum tarafindan is makineleri veya aparatlari ile çalisma alani disinda kalan zemine zarar verilmesi halinde tespit edilen alanin zemin tahrip birim fiyatlari üzerinden belirlenen bedelinin 5 kati ücret alinir.

23.  Altyapi kurumlari tarafindan diger altyapi kurumlari ile çakistiklari noktada açilan kanallarin ilgili kurumun standartlarina uygun kapatilmadiginin tespiti halinde tutanakla sahada uyari yapilir. 24 saat içerisinde eksikligin giderilmemesi durumunda tutanak basina  Aykome yaptirim bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden islem yapilir.

24.  Büyüksehir Belediyesi sorumlulugunda bulunan mahalle (mülga köy) yollarinda izinsiz yapilan kazi çalismasi ve yol geçislerinde hesaplanacak TDK’nin 2 kati ücret alinir.

25.  Makine ile Kazi Yetki Belgesi almadan transe çalismalarinda bulunanlarin tespiti halinde Makine ile Kazi Yetki Belgesi bedelinin 5 kati ücret alinir.

     26. Altyapi yaptirim ( ceza ) bedelleri AYKOME Yönetmelik ekinde yer almakta olup her yil Belediye Meclis Karari ile belirlenir.

Altyapi Kontrolleri

MADDE 27- 

  1. Kurum ve kuruluslar ile özel ve tüzel kisilerin yaptigi veya yaptirdigi altyapi insaatinin ruhsata, program ve teknik sartlara uygun devam edip etmedigi AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan kontrol edilir. Yapilan kazilarin uyulmasi gereken hususlara uygun yapilmayan çalismalari için kurumlar uyarilir. Uyariya uyulmazsa gereken tamirat, vs. Büyüksehir Belediyesi tarafindan yerine getirilir ve ilgili mevzuatin öngördügü yaptirimlar uygulanir.
  2. Yaptirim bedellerine esas olan tutanaklara teblig tarihinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edilebilir. AYKOME Sube Müdürlügü tarafindan yerinde tespit yapilarak itiraz degerlendirilir, yeni tespit ve degerlendirme sonucunda ilk yapilan islemler ile ilgili degisiklik, düzeltme ve iptal söz konusu ise bu islemler Daire baskanligi Oluru ile tamamlanir. Yapilan yeniden degerlendirme ve itiraz süreçleri sonrasinda uygulanacak yaptirim bedelleri Aydin Büyüksehir Belediyesi Encümeni karari sonrasinda kesinlesir.
  3. Hatali çalismalardan dolayi yaptirim uygulanan çalismalarda, teblig tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yaptirim bedeli Büyüksehir belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi’na ödenir. Gecikmis islemlerin tahsili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre yapilir.

 

 

BESINCI KISIM

ÇESITLI, GEÇICI VE SON HÜKÜMLER

 

1. BÖLÜM

Çesitli Hükümler

 

Altyapi ve üstyapi verileri

MADDE 28-

1-      AYKOME üyesi olan tüm kurumlarin 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 8.maddesine de uygun olarak uhdelerindeki CBS’ne dair her türlü bilgiyi süreklilik arz edecek sekilde AYKOME Sube Müdürlügü ile paylasmasi zorunludur.

2-      CBS verilerinin Büyüksehir Belediyesi ve AYKOME üyesi altyapi kuruluslari tarafindan ortak belirlenen standartlara uygun verilmesi zorunludur. CBS’ye ait her türlü sebeke verisi teslim edilmeyen altyapi çalismalari ile ilgili is bitim tutanagi imzalanmayacagindan teminat bedeli de iade edilemez.

3-      Ilçe belediyeleri ve Büyüksehir Belediyesi yaptiklari yol, kaldirim vb. isleri ölçerek yol ile ilgili genislik, uzunluk, kaplama cinsi yapim yili vb. bilgileri CBS’ne tanimlar.


Komisyonlar

MADDE 29- AYKOME görevleri ile ilgili konularin incelenmesi için üyeleri arasindan komisyon görevlendirilebilir. Komisyonun çalisma süresi, komisyonun kurulmasina iliskin kararda belirtilir ve komisyon raporunu bu süre içinde vermek zorundadir.

 
Koordinasyon
MADDE 30- AYKOME’nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluslari ile gerekli koordinasyon Büyüksehir Belediye Baskani tarafindan saglanir.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 31- AYKOME’nin islerini yürütmek üzere olusturulan birimlerde, Büyüksehir Belediye personeli disinda da kamu kurum ve kuruluslarindan program hazirlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalistirilmak üzere geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarina iliskin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanir.

 

Harcamalar

MADDE 32- AYKOME’nin idari is ve islemlerinin gerektirdigi her türlü harcamalar Büyüksehir Belediyesi bütçesinden karsilanir.

 

 Yürürlük

MADDE 33(Degisik: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarih ve 58 sayili karari)

Bu yönetmelik Büyüksehir Belediye Meclisince kabul edildikten sonra Belediyemiz web sitesinde yayinlandigi tarihte yürürlüge girer.


Yürütme

MADDE 34- Bu yönetmeligin hükümlerini Büyüksehir Belediye Baskani yürütür.


GEÇICI MADDE 1- Bu yönetmeligin yürürlüge girmesinden önce ihaleleri kesinlesmis yatirimlara ve protokol düzenlenerek kazi izni verilmis kamu kurum ve kuruluslari ile özel sirketlere bu yönetmeligin aykiri olmayan hükümleri uygulanir. Ancak yaptirimlar bölümü hükümleri baslamis olan tüm altyapi çalismalari için hemen uygulanmaya baslayacaktir. Cografi bilgi sistemi standartlari AYKOME Genel Kurulunda belirlendikten sonra isleme konulacaktir.

 

YÖNETMELIK EKLERI

      EK1- ALTYAPI TESISI AÇIM RUHSATI

      EK2- AYKOME RUHSAT HESAP KAGIDI

      EK3- ZEMIN TAHRIP, RUHSAT HARCI VE KESIF BEDELI BIRIM FIYATLARI

      EK4- ALTYAPI ÇALISMA BILDIRIMI

      EK5- TEMINAT HESAPLAMA KRITERLERI

      EK6- IS BITIM VE ILISIGI KESILDI BELGESI

      EK7- DENETIM RAPORU

      EK8- YAPTIRIM BEDELLERI CETVELI

 

|