Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ULASIM KOORDINASYON MERKEZI KURULUS, GÖREV, YETKI, ÇALISMA, USUL VE ESASLARININ UYGULANMASINA DAIR YÖNETMELIK

 

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu uygulama Yönetmeligin amaci, Aydin Büyüksehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulasim Koordinasyon Merkezinin kurulus, görev, yetki, sorumluluk ve çalismalarini düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içinde kara, deniz, hava ve demiryolu üzerinde her türlü tasimacilik hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için Büyüksehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeligi'nde yer almayan hususlar ile birlikte Aydin Büyüksehir Belediyesi Ulasim Koordinasyon Merkezinin kurulus, görev, yetki ve sorumlulugunda bulunan is ve islemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine iliskin çalisma usul ve esaslarini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik;

a. 2918 Sayili Karayollari Trafik Kanunu ve Yönetmeligi,

b. 4925 sayili Karayolu Tasima Kanunu ve Yönetmeligi,

c. 5216 Sayili Büyüksehir Belediyeleri Kanunu,

ç. 5393 Sayili Belediye Kanunun 14. maddesinin (a) ve 15. maddesinin (f) bendi,

d. 6360 Sayili On Dört Ilde Büyüksehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ilçe Kurulmasi Ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun,

e. Resmi Gazetede yayinlanan ve yürürlükte bulunan Büyüksehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeligi'ne dayanilarak hazirlanmistir.

f. Bu yönetmelikte herhangi bir kisi ya da kurulusa getirilen yükümlülük, o kisi ya da kurulusun herhangi bir mevzuatla tabi oldugu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet saglamaz.

 

 

Tanimlar

MADDE 4- Bu Yönetmeligin uygulanmasinda;

a. Belediye: Aydin Büyüksehir Belediyesi'ni,

b. Belediye Baskani: Aydin Büyüksehir Belediye Baskani’ni,

c. Daire Baskanligi: Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne bagli Ulasim Dairesi Baskanligi'ni,

ç. Sube Müdürlügü: Aydin Büyüksehir Belediyesi, Ulasim Dairesi'ne bagli Ulasim Koordinasyon Sube Müdürlügü'nü,

d. Tasima: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kisilerin seyahat ihtiyacini temin etmek üzere kullanilan taksi dahil ulasim araçlari ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulasim sistemlerini,

e. UKOME: Aydin Büyüksehir Belediyesi Ulasim Koordinasyon Merkezi'ni,

f. Yol: Imar planlarinda bir parselden karsi parsele kadar olan açiklik, tretuvar, trafik seridleri ve refüjleri, ifade eder.

 

IKINCI BÖLÜM

Baglilik, Baglayicilik

Baglilik

MADDE 5- Aydin Büyüksehir Belediyesi Ulasim Koordinasyon Merkezi Büyüksehir Belediye Baskanina baglidir. Büyüksehir Belediye Baskani bu görevi bizzat veya görevlendirecegi kisi vasitasi ile yürütür.

Baglayicilik

MADDE 6- Ulasim Koordinasyon Merkezi tarafindan alinan kararlar; Büyüksehir Belediyesi, Büyüksehir dahilindeki diger belediyeler ve Büyüksehir sinirlari içindeki kamu kurum ve kuruluslari ile diger bütün gerçek ve tüzel kisileri baglar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulus, Görev ve Yetkileri

Kurulus

MADDE 7-

(1) UKOME, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani veya görevlendirecegi kisinin Baskanliginda;

a. Aydin Büyüksehir Belediye Baskaninca, Belediyenin ulasim ve yatirimlarla ilgili daire ve isletmeleriyle bagli kuruluslardan en az sube müdürü seviyesinde görevlendirdigi en fazla onbir (11) kisinin,

b. Milli Savunma Bakanligi temsilcisi,

c. Jandarma Genel Komutanligi temsilcisi,

ç. Emniyet Genel Müdürlügü temsilcisi

d. Sahil Güvenlik Komutanligi temsilcisi,

e. Liman Baskanligi temsilcisi,

f. Karayollari Genel Müdürlügü temsilcisi,

g. Devlet Demiryollari Genel Müdürlügü temsilcisi,

g. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlügü temsilcisi,

h. Altyapi Yatirimlari Genel Müdürlügü temsilcisi,

i. Devlet Hava Meydanlari Isletmesi Genel Müdürlügü temsilcisi,

i. Türkiye Soförler ve Otomobilciler Federasyonunun temsilcisi,

j. Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alani içerisinde olusan ve o belediyenin sinirlari içerisinde baslayan ve biten ulasim konularinda ilçe belediye baskanlari veya görevlendirecekleri bir üyenin katilimindan olusur.

 (2) UKOME Kurul toplantilarina ayrica, gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulasim sektörü ile ilgili kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarindan ihtisas meslek odalarinin temsilcileri de gündemdeki maddeler oy hakki olmaksizin davet edilerek görüs alinir.

(3) Büyüksehir Belediyesinin öteki birim baskanlari ile diger kamu kurum ve kuruluslari, üniversiteler, ilgili vakif ve dernek temsilcileri görev alanlarina giren konularda, oy hakki olmaksizin görüsleri alinmak üzere toplantilara davet edilebilirler.

(4) UKOME Kurul toplantilarina katilacak olan yetkililerinin isimleri kurumlarinca her yilin ilk toplantisindan önce Büyüksehir Belediyesine bildirilir. Daimi isim degisikligi olmasi halinde, yeni yetkili temsilci bir yazi ile Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi'na bildirilir. Daimi isim degisikligi halinde ayrica yetki belgesi aranir.

 

Görevleri ve Yetkileri

MADDE 8- (1) UKOME, Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisindeki kara, deniz, göl, nehir, ve demiryolu üzerinde her türlü tasimacilik hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini saglamak üzere; ulasim, trafik ve toplu tasima konularinda üst düzeyde yönlendirici, uygulayici ve uygulatma kararlarini ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken tesisleri kurma, kurdurma, ve isletme hak ile yetkilerine hazidir. Bu amaçla;

 

a. Büyüksehir Belediyesi sinirlari içinde, mevzuatla yetkili kilindigi durumlarda mahalli ihtiyaç ve sartlara göre trafik düzeni ve güvenligini saglamak amaciyla gerekli tedbirleri almakla,

b. Büyüksehir belediye ve mücavir alan sinirlari içinde nazim plan çerçevesinde, arazi kullanim ve ulasim planlama çalismalariyla Büyüksehir ulasim planini yapmak, yaptirmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,

c. Trafigin düzenli bir sekilde akimini saglamak bakimindan alt yapi hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunlari çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülke genelini ilgilendiren veya mevzuat degisikligi gerektiren hususlari Içisleri Bakanligina iletmekle,

ç. Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde isletilen her türlü servis ve toplu tasima araçlari ile taksi sayilarini, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarini belirlemek; otobüs, taksi, dolmus ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kisiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluslara ait otopark olmaya müsait bos alan, arazi ve arsalari geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunlarin sahiplerine veya üçüncü sahislara isletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diger park yerlerinde engelliler için isaretlerle belirlenmis bölümler ayrilmasini saglamakla,

d. Karayolu tasimaciligina ait mevzuat hükümleri sakli kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenligi yönünden belediye sinirlari içinde ticari amaçla çalistirilacak yolcu ve yük tasitlari ile motorsuz tasitlarin çalisma sekil ve sartlari ile bu tasitlarin teknik özelliklerini tespit etmek, çalistirilabilecegi yerler ile güzergahlarini tespit etmek ve sayilarini belirlemek, bunlara izin ve çalisma ruhsati vermekle,

e. Büyüksehir Belediyesinin sinirlari içinde, ulasim, toplu tasima ve trafik mevzuatinin Büyüksehir Belediyesine verdigi yetkiler dogrultusunda uygulamaya yönelik her türlü yönlendirici kararlari almak, görüs olusturmak ve uygulamakla,

f. Ilçe belediyelerce düzenlenen yol ve kavsaklar ile Büyüksehir belediyesince yapilan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklik tespit edildigi takdirde uyarida bulunmak ve düzeltilmesini saglamakla,

g. Büyüksehir Belediyesinin sinirlari içinde kalan karayollarinin bir kisminin veya tamaminin yoldan faydalananlarin bir kismina veya tamamina kapatilmasina, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçlarin gelis ve gidis yollarinin ve yollara konulacak trafik isaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

g. Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisinde, 13 /10 /1983 tarihli ve 2918 sayili Karayollari Trafik Kanunun belirledigi sinirlar içinde, araçlarin kullanacagi seritleri ve yol kullanim esaslarini tespit etmek ve gerekli yasaklari koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hiz limitlerini belirlemekle de görevli ve yetkilidir,

h. Her türlü tasit yolu kenarinda yapilacak ve açilacak yapi ve tesislere, Geçis Yolu Ön Izin Belgesi ve Geçis Yolu Izin Belgesi ile ilgili islemleri yapmak ve yaptirmak. Karayollari Genel Müdürlügü sorumluluk agindaki devlet ve il yollari ile ilgili hususlarda Karayollari Genel Müdürlügü’nün uygun görüsünü almak.

 

(2) UKOME; Büyüksehir belediyelerine 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu ile verilen görev ve yetkileri kullanirken, 2918 sayili Karayollari Trafik Kanunu'nun, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu'na aykiri hükümleri uygulanmaz.

                                              

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplanti ve Toplanti usulü

 

Toplanti

MADDE 9- (1) UKOME büyüksehir belediye baskaninin veya görevlendirecegi kisinin baskanliginda, 7. maddede belirtilen üyelerle önceden kararlastirilan tarih ve yerde toplanir.

 

(2) Baskanin gerekli gördügü hallerde veya üyelerin yazili teklifi ve baskanin daveti üzerine belirlenen konularin görüsülüp karara baglanmasini ve uygulamaya konulmasini saglamak üzere en geç bir hafta içerisinde Baskan tarafindan belirlenen yer ve saatte toplanir.

(3) Büyüksehir Belediyesi ve/veya UKOME Sube Müdürlügü'nün gerek duydugu hallerde; UKOME toplanti tarihi degistirebilir.

(4)  Toplantilarda belirlenen gündem disinda üyelerin teklif ettigi konular, Kurul tarafindan kabl edilmek sartiyla gündeme alinarak görüsülebilir.

 

Toplanti Usulü

MADDE 10 (1) Bu Yönetmeligin 8. maddesinde sayilan üyelerin salt çogunlugunun katilimi ile baskan tarafindan açilir.

 

(2) Mazereti olan üyenin o toplanti için yerine kurumlari tarafindan yaziyla görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantiya katilir.

(3) Oylamalar açik oylama seklinde yapilir. Kararlar toplantiya katilanlarin salt çogunlugu ile alinir. Oylarin esitligi halinde baskanin kullandigi oy yönünde çogunluk saglanmis sayilir. Kararlarda çekimser kalinamaz.

(4) Ulasim Koordinasyon Merkezleri Kurul kararlari, Aydin Büyüksehir Belediye Baskaninin onayi ile yürürlüge girer.

BESINCI BÖLÜM

Yürütme Organinin Kurulus, Görev, Yetki, Çalisma, Esas ve Usulleri ile Birimleri

 

Kurulus

MADDE 11- UKOME'nin yürütme organi, Aydin Büyüksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanligi'dir.

 

                                                                                     

Görev, Yetki, Çalisma, Esas ve Usulleri ile Birimleri

Sube Müdürlügü

 

MADDE 12- (1) Ulasim Dairesi Baskanligi, UKOME ile ilgili hizmetleri Ulasim Koordinasyon Sube Müdürlügü eli ile yürütür.

(2) Büyüksehir içindeki her türlü ulasim hizmetlerini etkili bir koordinasyon içinde ve en kisa zamanda sonuca ulastiracak birim olan Ulasim Koordinasyon  Sube Müdürlügü:

a. Baskanin emir ve talimatlari dogrultusunda gündemi hazirlar ve üyelere duyurur,

b. Görüsme tutanaklarini düzenler,

c. UKOME Kurul toplantisinda alinan kararlari yazar, üyelerin imzalarini tamamlatir ve ilgili mercilere gönderir,

ç. UKOME toplantilarina üye gönderen kurum ve kuruluslarla irtibati saglar,

d. Aydin Büyüksehir Belediyesi ve mücavir alan sinirlari içinde Nazim Imar Planina ve arazi kullanim, kosullarina uygun ulasim planlama çalismalari dogrultusunda Aydin Büyüksehir Ulasim Planinin yapilmasi için gereken ön çalismalari yaparak UKOME Kuruluna sunar,

e. UKOME Kurulunun verecegi diger görevleri yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Teknik Komisyonlarin Kurulus Görev ve Yetkileri

 

Teknik Komisyonlar

Kurulus, Görev ve Yetkileri

MADDE 13- (1) Ulasimi etkileyen konularda daha detayli ve kapsamli incelenebilmesi için, bu yönetmeligin 7. maddesinde belirtilen Belediye, Kurum, Kurulus ve birimlerin temsilcilerinin katilimiyla; UKOME Kurulunca teknik komisyonlar olusturulabilir.

(2) Teknik Komisyonlar ihtiyaç duyuldugunda, UKOME Kurul Karari ile kurulur. Teknik Komisyon katilimcilari komisyon olusturulmasi karari ile birlikte belirlenir.

(3) Teknik Komisyonlar tarafindan incelenmesi gereken konular, UKOME Sube Müdürlügü tarafindan  Kurula girmeden önce ilgili komisyonlara havale edilebilir.

(4) Teknik Komisyonlar, UKOME Kurul'unun faaliyetlerine, karar almasina ve uygulamalarina yol gösterecek teknik nitelikli istisari kararlari alir.

(5) Teknik Komisyonlarin çalisma süresi, UKOME Kurulunda alinan komisyon olusturulmasi kararinda belirtilen süredir.

 

 

Ilçe Teknik Komisyonlari Kurulus, Görev ve Yetkileri

MADDE 14- (1) Gerekmesi halinde, Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içinde yer alan Ilçe Belediyelerinin talebi üzerine, yerel ihtiyaç ve sartlara göre trafik düzeni ve güvenligini yerinden ve dogru bir sekilde saglayabilmek amaciyla, Ulasim Koordinasyon Sube Müdürlügü Baskanliginda, bagli bulundugu Ilçe Emniyet Müdürlügü, bagli bulundugu Ilçe Jandarma Komutanligi, Karayollari Bölge Müdürlügü temsilcileri ile Ilçe Belediye Baskanlarinin görevlendirecegi teknik personelin katilacagi Ilçe Teknik Komisyonlari kurulabilir.

(2) Ilçe Teknik Komisyonlarina, kendilerini ilgilendiren konularin görüsülmesi sirasinda ilgili kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin temsilcileri oy hakki olmaksizin görüsleri alinmak üzere davet edilebilir.

(3) Ilçe Teknik Komisyonlarinda alinan istisari kararlar, UKOME  Kurulu'nda gündeme alinmak üzere Büyüksehir Belediyesine iletilir.

YEDINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Personel görevlendirilmesi

MADDE 15- UKOME'nin islerini yürütmek üzere olusturulan birimlerde, Büyüksehir Belediye personeli disinda da çesitli Kamu Kurum ve Kuruluslarindan program hazirlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalistirilmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarina iliskin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanir.

 

Koordinasyon

MADDE 16-  UKOME’nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluslari ile gerekli koordinasyon Büyüksehir Belediye Baskani tarafindan saglanir.

 

Harcamalar

MADDE 17-  UKOME’nin idari is ve islemlerinin gerektirdigi her türlü harcamalar Aydin Büyüksehir Belediyesi bütçesinden karsilanir.

 

Düzenleme yapma yetkisi

MADDE 18– Büyüksehir belediyeleri; ulasim ve toplu tasima hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini saglamak üzere bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; a. Hizmet ve hizmet alanlarinin mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden digerine çesitlilik ve farklilik arz eden, nicelik ve niteliklerini hususunda Büyüksehir Belediye Meclisinin karari ile düzenleme yapabilirler.

 

 

Ulasim hizmetlerine iliskin islemler

Madde 19- (1) Nüfus artisi ve sehrin ulasim plani ve ihtiyaci dikkate alinmak suretiyle Büyüksehir Belediyesi sinirlari dahilinde tasima ihtiyaci, güzergah degisiklikleri UKOME'ce belirlenir.

(2) Taksi, dolmus, minibüs ve umum servis araçlari ile toplu tasim araçlarinin tahsis süreleri, ticari plaka sayilari ile bu plakalarin verilmesine iliskin usul ve esaslar UKOME' ce tespit edilir.

Kazanilmis haklar

Madde 20- Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlarini olusturan ve daha önce iI/Ilçe Trafik Komisyonlari veya Valiliklerce alinan karar veya izinlerle elde edilmis haklar saklidir.

 

Hüküm Bulunmamasi

MADDE 21 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmamasi durumunda Ulasim Dairesi Baskanligi ile görev alanina giren konularda UKOME Kurulunun aldigi ve alacagi kararlar uygulanir.

 

 

SEKIZINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

MADDE 22- (1) UKOME, görev alaninda yer alan hizmetlere iliskin olarak basvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelere iliskin kararlarinda asagidaki ölçütleri esas alir:

a. UKOME hizmetlerine iliskin olarak basvuru sahiplerinden istenecek belgeleri beyan esas alinacak sekilde belirler. Zorunlu olmadikça islemin tekemmülü asamasina kadar belge talep edilmez.

b. Büyüksehir Belediyelerinin görevleri geregi kendilerinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce basvuru sahibinden alinarak kurum kayitlarina aktarilan ve degismedigi basvuru sahibi tarafindan beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

c. Istenen belgenin aslinin getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslina uygunlugu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafindan isim ve unvan yazilarak tasdik edilir.

ç. Diger kamu kurum ve kuruluslarinin elektronik ortamda paylasima açtigi bilgi ve belgeler, basvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erisim için gerekli bilgiler istenebilir. Bu baglamda basvuru sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerine ihtiyaç duyulmasi halinde basvuru sahiplerinden nüfus cüzdani sureti veya ikametgâh belgesi istenmez, bu bilgiler Kimlik Paylasim sistemi üzerinden alinir. Basvuru sahibinin vergi levhasi bilgilerine ihtiyaç duyulmasi basvuru sahibinin vergi kimlik numarasi ve bagli bulundugu vergi dairesinin adi istenerek, Gelir idaresinin kurumsal internet sayfasi üzerinden e-vergi levhasi sorgulamasi yapilir. Basvuru sahibinden ayrica vergi levhasi sureti istenmez.

 

 

d. Basvuru sahibinin adli sicil bilgilerine ihtiyaç duyulmasi halinde basvuru sahibinden adli sicil kaydi istenmez, bunun yerine yazili olarak beyan istenir. Basvurunun form kullanilarak yapildigi hallerde, formda adli sicil beyani bölümü ayrilir. Idare, beyanin dogrulugunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. Ilgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapisi hazir olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diger hallerde en geç üç is günü içinde verir.

e. Gerçege aykiri belge verdigi veya beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri yapilmaz, islem veya sözlesmeleri yapilmis ise iptal edilir, bu kisiler hakkinda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanir. Basvurunun form kullanilarak yapildigi hallerde, gerçege aykiri belge verdikleri veya beyanda bulunduklari tespit edilen basvuru sahipleri hakkinda yapilacak islemler basvuru formlarinda yazili olarak belirtilir.

f. Basvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. Istenen belgeler arasinda, idare tarafindan istenecek diger belgeler veya benzeri belgeler gibi muglak ibarelere yer verilmez.

g. Basvuru sirasinda istenen formlar asagidaki EK_1 formundaki gibi olup, gerektiginde idarenin internet sayfasinda da yayimlanir.

Yürürlük

MADDE 23- Bu Yönetmelik Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisinde görüsülüp karar alindiktan ve ilan edildikten sonra yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 24- Bu Yönetmeligi Aydin Büyüksehir Belediye Baskani yürütür.

 

MADDE 25- Bu Yönetmelik 25 Madde ve EK_1 formundan olusmaktadir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UKOME GENEL KURULU VE/VEYA ALT KOMISYONLARCA INCELENECEK KONULARA ILISKIN ILGILI BELEDIYE, KURUM, KURULUS, BIRIM VE SAHISLARCA HAZIRLANACAK BELGELER

EK_1

1. Kasis, sinyalizasyon, dolasim planlama, yön düzenlemeleri,  park yasaklari, engelli park yeri talepleri vb. ile ilgili konularin degerlendirilmesi için;

a) Fotograf,

b) Sayisal konum bilgisi,

c) Araç Ruhsat Fotokopisi,

ç) Engel raporunun belirtildigi tam tesekküllü saglik raporu,

d) Basvuru dilekçesi,

2. Kavsak ve Yol Düzenlemeleri, Dolasim Plani, Geçis Yolu Izin Belgesi, Ulasilabilirlik Raporu, Geometrik Düzenleme Projelerinin degerlendirilmesi için,

a) Güncel halihazir harita,

b) Güncel imar plani,

c) Daha önce alinan kararlar ve/veya uygulamalar,

ç) Teknik görüs,

d) Basvuru dilekçesi,

3. Geçis Yolu Izin Belgesi için ayrica;

a) Tesisin yerine göre 1/200 Ölçekli Onayli Vaziyet Plani,

b) Güncel tapu veya tapu kayit sureti,

c) Imar çapi fotokopisi,

ç) Ölçü kroki fotokopisi,

d) Araci veya takipçisi var ise noter onayli vekaletname,

e) Ilgili kurumlardan alinmis olan teknik görüs,

f) Fotograflar,

g) Konum bilgisi (kmz)

3.1 Arazi Kiralik veya Sirket ise;

g) Kira sözlesmesi uygunsa;

h) Imza Sirküleri

4.1 Yol Kapatma Çalismalari için;

a) Sayisal konum bilgisi,

b) Alternatif güzergah önerileri,

c) Çalismanin yapilacagi tarih ve saat dilimleri

4. Yediemin Deposu ve Otoparklari, Açik ve Kapali Otoparklar, Parkomatlar, Çekiciler fiyat tarifelerinin görüsülmesi için;

a) Fotograf,

b) Ruhsat fotokopisi,

c) Konum  bilgisi,

ç) Daha önce alinan kararlar ve/veya uygulamalar,

d) Basvuru dilekçesi.

5. Yediemin Deposu ve Otoparklari, Açik ve Kapali Otoparklar ve Parkomat uygunlugu için basvuruda bulunanlardan;

a) Sahiplik Belgesi (Tapu-Kira Kontrati)

b) Muvafakatname,

c) Vaziyet Plani (kapasite ve giris çikislari gösterir sekilde),

ç) Imar durumu uygunluk belgesi,

d) Basvuru dilekçesi,

e) Geçis Yolu Izin Belgesi düzenlenmesi durumunda 3. Maddede belirtilen.

6. Ticari taksiler ile ilgili konularin (Sayi-Sinir-Bekleme Yeri-Depolama Noktasi vb.) degerlendirilmesi için;

a) Fotograf (cep, bekleme yeri, durak kulübesi vb. konularda)

b) Sayisal Konum Bilgisi (cep, bekleme yeri, durak kulübesi vb. konularda)

c) Basvuruya iliskin daha önce alinan kararlar ve/veya uygulamalar

ç) Meslek Odasinin görüs yazisi

d) Gerekli durumlarda; sinir, kapasite, sayi bilgileri.

e) Basvuru dilekçesi,

7. Taksi, Toplu Tasima, Her Türlü Servis konularinda uygulanacak ücretlerin degerlendirilmesi için;

a) Basvuruya iliskin daha önce alinan kararlar ve/veya uygulamalar.

b) Basvuru dilekçesi,

8. Toplu Tasima Araçlarinin tümünün hatlari ile ilgili konularin (Sayi-Sinir-Durak Yeri- Depolama Noktasi, Güzergah vb.) degerlendirilmesi için;

a) Sayisal konum bilgisi (kmz)

b) Basvuruya iliskin daha önce alinan karar ve/veya uygulamalar

c) Basvuruyla iliskili diger kullanim/sunum/talep bilgileri

ç) Talebe iliskin arz ve talep bilgileri

d) Basvuru dilekçesi,

Taleplerin ilgili tüm yönetmeliklerle uyumu kontrol edildikten sonra UKOME Genel Kurul ve/veya alt komisyonlarca incelenmesi için UKOME Sube Müdürlügü’ne sunulacaktir.

 

 

|