Otopark Yönetmeliğine Dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usül Ve Esasları

OTOPARK YÖNETMELIGI’NE DAIR

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI UYGULAMA USÜL VE ESASLARI

 

          Yasal Dayanak

          MADDE-1

          Otopark Yönetmeligi’ne Dair Aydin  Büyüksehir Belediyesi  Uygulama Usül ve Esaslari;

           22.02.2018 tarih ve 30340 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Otopark Yönetmeligi’nin ilgili maddeleri dogrultusunda hazirlanmistir.

 

          Amaç

          MADDE-2

          Otopark Yönetmeligi Uygulama Usül ve Esaslarinin amaci; Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içindeki yerlesme yerlerindeki bina ve tesislerde, otopark  bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili  ile ilgili esaslari düzenlemektir.                                          

 

          Kapsam

          MADDE-3

          Otopark Yönetmeligi Uygulama Usül ve Esaslari, Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisindeki her türlü yapida, yapi ruhsati vermeye ve uygulamaya yetkili idarelerce uygulanir.

 

    Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili

          MADDE- 4

          Otopark Yönetmeliginin 12. maddesi uyarinca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alinacak otopark bedelinin hesabina ve tahsiline iliskin esaslar asagida açiklanmistir:

         

           4.1 Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisinde yer alan yerlesim yerlerinin emlak vergisine esas arsa rayiç bedelleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 5 gruba ayrilmistir.

           

            1. Grup 900 TL üstü için tarifedeki bedelin %100'ü

            2. Grup 700 TL  - 900 TL arasi için tarifedeki bedelin %90’i

            3. Grup 500 TL  - 700 TL arasi için tarifedeki bedelin %80'i

            4. Grup 300 TL  - 500 TL arasi için tarifedeki bedelin %70'i

            5. Grup 1 TL      - 300 TL arasi için tarifedeki bedelin %60'i

            otopark bedeli olarak alinir.

 

                      

            4.2 Otopark bedelinin tamami, yapi ruhsati verilmesi sirasinda nakden veya yüzde ellisi    (% 50) yapi ruhsati verilmesi sirasinda, bakiyesi ise, en çok alti (6)  ay içinde, alti (6) esit taksitle nakden ödenir.Yapi kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce otopark bedelinin tamaminin ödenmis olmasi esastir.

            

            4.3  Imar planlarinda otopark alani olarak belirlenen (yeralti, katli, cep vb.) tüm otopark alanlari genel ve bölge otopark olarak degerlendirilecektir. Ayrica 4000 m²’nin üstündeki park alanlarinin alti yeralti otoparki olarak kabul edilecektir.

 

           

            4.4  Açik otopark alanlarinda ve yeralti otopark alanlarinda, birim otopark arsa payi hesap edilirken, emsal 1.00 olarak alinacaktir.

              

             4.5  Parsel içinde otopark tesis edilemeyen durumlarda, parsele kus uçusu en yakin otopark alani üzerinden birim otopark bedeli hesap edilecektir.(En yakin otopark alani, parselin en yakin köse noktasi ile otopark alaninin en yakin köse noktasi arasindan hesap edilecektir.) Parsele ayni mesafede iki veya daha fazla otopark alani olmasi durumunda emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan otopark alani seçilecektir.

 

             4.6 Otopark alaninin 2 veya daha fazla yola cephesi olmasi durumunda, birim otopark bedeli hesabi, emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan yola göre yapilacaktir.

       

            Uygulama Esaslari

            MADDE-5

            Cephesi 9.00 metreden veya alani 250 m²’den küçük olan parsellerde, otopark ihtiyacinin tamaminin, bodrum katlarda veya parselinde karsilanamadiginin ilgili ilçe belediyesince bir teknik raporla tespit edilmesi ve otopark ihtiyacinin en az yarisinin parselinde karsilanabilmesi sarti ile, konut kullanimina ait asgari otopark ihtiyaci %50 oraninda azaltilir.

           

 

            Yürürlük

            MADDE-6

            Otopark Yönetmeligi’ne Dair Aydin  Büyüksehir Belediyesi  Uygulama Usül ve Esaslari,             22.02.2018 tarih ve 30340 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Otopark Yönetmeligi’nin yürürlüge girdigi tarihte yürürlüge girer. Bu tarih itibari ile, 13.04.2017 tarih ve 154 Sayili Meclis Karari ile onaylanan Otopark Yönetmeligi’ne Dair Aydin Büyüksehir Belediyesi Uygulama Usül ve Esaslari yürürlükten kalkar.

 

 

           Yürütme

           MADDE-7

            7.1 Otopark Yönetmeligi’ne Dair Aydin  Büyüksehir Belediyesi  Uygulama Usul ve Esaslari  hükümlerini, Büyüksehir Belediye Baskanligi ve Ilçe Belediye Baskanliklari yürütür.

            7.2 Aydin Büyüksehir Belediyesi, uygulamalarin, Otopark Yönetmeligi Uygulama Usul ve Esaslarina uygun olarak yapilip yapilmadigini denetlemeye ve gerekli yasal islemleri yapmaya yetkilidir.

           

             Çesitli Hükümler

             MADDE-8

            8.1 Bu ilke ve esaslarin uygulanmasinda tereddüde düsülen hususlarda Büyüksehir Belediye Baskanliginin yazili görüs alinir ve bu görüse uyulur.

            8.2 Emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli belirlenmemis olan yerlerde otopark bedeli en düsük gruptan alinir.

            8.3 Yürürlülükteki Otopark Yönetmeligi'nin Geçici 3. Maddesinin 1., 2. ve 3. fikrasina istinaden yürütülecek ruhsat islemlerinde , otopark ücretinin tespiti ve tahsili, 15.09.2018 tarihinde yürürlülüge giren Otopark Yönetmeligi'nin yürürlülüge girmesinden önce yürürlülükte olan Yönetmelige göre gerçeklestirilecektir. Otopark ücretinin tespitinde , bu Usül ve Esaslarda belirtilen otopark gruplamasi geçerli olacaktir.

 

 

 

           

 

 

|