Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 13.03.2018 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

         5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Mart 2018 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mart Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

          Kamuoyuna duyurulur.      

            Evrim KARAKOZ
 Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

                                                                                                                                                                                                                

    TEKLİFLER :

 

1. 15.02.2018 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2. Çine İlçesi, Evciler Mahallesi, 272 ada 22 parselin Motel Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.

3. Didim İlçesi, Didim Mahallesi muhtelif parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraza ilişkin 12.02.2018 tarihli ve 26 sayılı Didim Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.

4. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 262 numaralı imar adasında düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

5. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2090 ada 1 numaralı parselde Konut Alanı kullanımında yer alan taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

6. Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 915 ada 14 parselde konut alanında düzenleme yapılmasına ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

7. Efeler Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih 47 sayılı kararının görüşülmesi.

8. Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi 148 ada 253 parselde trafo yeri belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

9. Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesinden geçen 154 kV Germencik TM - Aydın TM Enerji İletim Hattı güzergah değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

10. Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi 530 parsel ve çevresine ilişkin Organize Tarım Alanı kullanımında düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

11. İncirliova İlçesi Koçarlı Yolu kavşağı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

12. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 102 ada 4 parselin Ticaret+Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

13. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 953 ada 5 parselde konut ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

14. Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 20 sayılı kararının görüşülmesi.

15. Kuyucak ilçesi, Aydınoğlu Mahallesi 446 ada, 10 numaralı parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.

16. Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1291 ada 1 parselin Sağlık Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

17. Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1807 ada 1 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve park alanı kullanımının oluşturulması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

18. Nazilli ilçesi, Zafer Mahallesi, 727 ada 60 parselin Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

19. Söke İlçesi, Çeltikçi ve Cumhuriyet Mahallerini kapsayan alanda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan "Aydın İli, Söke İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu" doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 2. etabının görüşülmesi.

20. Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin 02.02.2018 tarih 27 sayılı Söke Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.

21. Bozdoğan İlçesi Güney Mahallesi 101 ada 128 parselde kayıtlı 2.889,69 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık yapılması şartıyla bağış yapılması hususunun görüşülmesi

22. Nysa Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması hususunun görüşülmesi

     Gündemi İndirmek için Tıklayınız...

|