Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 09.01.2018 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 09 Ocak 2018 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Ocak Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

               Kamuoyuna duyurulur.      

 

                                                                                                                                                                                                      

         Özlem ÇERÇİOĞLU 
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

TEKLİFLER :

 

1.         14.12.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.         Çine İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

3.         Didim İlçesi sınırları içerisinde çatılara ilişkin, Didim Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli ve 125 sayılı ve 11.12.2017 tarih ve 140 sayılı kararlarının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi

4.         Didim İlçesi uygulama imar planı plan notlarına ilave plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.11.2017 tarihli ve 124 sayılı belediye meclis                        kararının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi

5.         Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 409 ada 1 parselde trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

6.         Efeler İlçesi, Zafer ve Kemer Mahallelerini kapsayan TEİAŞ'a ait enerji iletim hattı güzergâhına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Efeler Belediye Meclisinin                      05.12.2017 tarih ve 272 sayılı kararının görüşülmesi.

7.         Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 1845 ada, 4 parsel üzerinde Sosyal Tesis Alanı ve Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

8.         Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 915 ada 14 parselde konut alanında düzenleme yapılmasına ilişkin Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin                  görüşülmesi.

9.         Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi 1187,1202,1210,1955,1958,1959,1961,-..,-1977 no.lu parsellerde düzenleme yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

10.     Efeler, İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 101 ada, 37 numaralı parselle ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi.

11.     Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 624 ada 1, 48, 71, 72 no.lu parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin                            görüşülmesi.

12.     Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12 ve 19 parsellerde konut alanı ve otopark belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

13.     Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi, 102 ada 1 parselde Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) ve yol düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşülmesi.

14.     Efeler İlçesi Kemer Mahallesinde 3 adet trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

15.     Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 6722 ada 1 parselde konut alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

16.     Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1503 ada 5 ve 6 parsellerde okul alanı ve sosyal tesis alanı arasındaki plan hattının doğuya kaydırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı                                değişikliğinin  görüşülmesi.

17.     Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi 113, 118, 119, 120 no.lu adalara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.11.2017 tarih ve 248 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı'nın                          görüşülmesi.

18.     Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 1832 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no.lu parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.11.2017 tarih ve 249 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı'nın                    görüşülmesi.

19.     Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi 199 ada 53 parselde resmi kurum alanı belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

20.     İncirliova İlçesi İncirliova (Zafer) Mahallesi 121 ada 2 parsel ve 131 ada 2 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı                      değişikliğinin görüşülmesi.

21.     Karpuzlu İlçesi Karpuzlu Mahallesi 3083 parselde park alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

22.     Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 661 ada 8 parselde ticaret-turizm alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

23.     Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 39 parselde ticaret-turizm alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

24.     Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi 709 ada 9 parselde ticaret-konut alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

25.     Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 794 ada 1 parselde ticaret-konut alanı belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

26.     Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 323 ada 88 parselin kuzeydoğusunda park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

27.     Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi 1008 ada 87 parselde akaryakıt istasyonu alanı belirlenmesi ve çevresindeki yollarda düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin            görüşülmesi.

28.     Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 5200 parselde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

29.     Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 733 ada 175 parselde belediye hizmet alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

30.     Sultanhisar İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan cadde isminin değiştirilmesi hususunun görülmesi.

31.     Sözleşmeli personel ve Başkan Danışmanlarına 2018 yılında ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

32.     01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında İtfaiye personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

33.     01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

34.     Sebze ve Meyve Toptancı Halindeki işyerlerine ait hal teminat bedellerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

35.     Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 Yılı Çalışma Takviminin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

36.     Denetim Komisyonu kurulması ve üye seçimi hususunun görüşülmesi

 

          Meclis Gündemini indirmek için Tıklayınız...

 

|