T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 10.10.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Ekim 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Ekim Ayı Olağan toplantısının I.Birleşimini yapacaktır.

 

 

           Kamuoyuna duyurulur.   

 

        Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                              

  TEKLİFLER:

 

1.    14.09.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.    Çine İlçesi uygulama imar planları plan notlarında çatılarla ilgili yedi maddelik plan notu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

3.    Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parselin bir kısmının Ticaret Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği hususunun görüşülmesi

4.    Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 15378 ve 15379 parsellerin Küçük Sanayi Alanları, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alan, Trafo Alanı, Yol ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı hususunun görüşülmesi

5.    Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 945 ada 3, 4 ve 5 parsellerde yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 07.06.2017 tarihli ve 65 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

6.    Didim İlçesi, Didim Mahallesinde Küçük Sanayi Alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 05.07.2017 tarih 79 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

7.    Efeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Namık Kemal Bulvarı üzerinde yer alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

8.    Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 620. sokak üzerinde yer alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

9.    Efeler İlçesi, Girne Mahallesi, Meşrutiyet Bulvarı üzerinde yer alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

10.  Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 1845 ada 4 parselin bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

11.  Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi, 2375. sokak üzerinde yer alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

12.  Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi ve OSB planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

13.  Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1930 ada 4 parselin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

14.  İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 106 ada 5, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsellerde yer alan Konut Alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi ve yaya yollarının genişliklerinin arttırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

15.  Karacasu İlçesi, Alemler Mahallesi, 90 parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesis alanı (GES) belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

16.  Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi, 3083 numaralı parselin Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

17.  Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 378 ada 1 parsel, 372 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile 695 ve 696 parsellerde Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2011/2325 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

18.  Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesinde imar planları mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen 1828 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

19.  Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 786 ada 83 parselin Otel Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

20.  Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 953 ada 5 parselde yer alan konut ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

21.  Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesinde 15 adet parseli kapsayan imar adasında ada orta çizgisinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

22.  Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 307 ada 10 parselin doğu cephesinde yer alan yolda düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

23.  Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 455 ada 84 parselde Konut Alanı içerisinde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

24.  Kuşadası İlçesi, Yayla Mahallesi, 497 ve 498 parsellerin doğusunda yer alan Park Alanında Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

25.  Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 255 ada 1 parselin Özel Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

26.  Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 715 ada 1 parselin doğusunda bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

27.  Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 233 ada 1 parselde kayıtlı tescilli taşınmazın mülkiyet sınırlarının korunması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

28.  Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 571 ada 1 parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesis alanı (GES), orman alanı, trafo alanı ve taşıt yolu belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

29.  Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 30 ada 1 parselde Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

30.  Bozdoğan Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi

31.  Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aralık ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan deve güreşi etkinliklerine ödenek ayrılması

 

 Gündemi İndirmek Tıklayınız...

|