T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 11.07.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

               5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Temmuz 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Temmuz Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

 

               Kamuoyuna duyurulur.   

         Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

                                                                                                                                                                                                             

       TEKLİFLER:

 

1.15.06.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1319 ada 1 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

3.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada 8 ve 9 parseller ile 6608 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

4.Efeler İlçesi, Kocagür Mahallesi, Aydın-Denizli Devlet Yolu Çevre Yolu Bağlantısına yapılan itiraza ilişkin 04.05.2017 tarih ve 116 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

5.Efeler İlçesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notlarının değiştirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

6.Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 5958 ada 7 parselin Konut ve Ticaret Alanları olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

7.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 393 ada 4 ve 5 parsellerin İbadet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

8.Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 44 ada 101 parselin Trafo Alanı ve Taşıt Yolu olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği talebinin görüşülmesi.

9.İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1969 ve 8479 parsellerde imar hatlarının kadastral hatlara göre düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

10.Karacasu İlçesi, Küçükdağlı Mahallesi, 120 ada 7 parselde yol düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

11.Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 264 ada 1 parselin Özel Proje Alanı (Depo ve Ticaret) ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

12.Koçarlı İlçesi, Karadut Mahallesi, 280 parsele ilişkin GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.

13.Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 709 ada 9 parselin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

14.Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 1828 parselde mahkeme kararları doğrultusunda yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.

15.Kuşadası İlçesi, Kuşadası şehir geçişine isabet eden km (10+604,77-11+310,16) arasında yer alan Davutlar Kavşağı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

16.Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Neopolis (Yılancıburnu) Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma amaçlı imar planının görüşülmesi.

17.Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 503 ada 26 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

18.Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 661 ada 8 parselin Ticaret-Turizm (TİCT) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

19.Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 970 ada 139 ve 142 parsellerin Ticaret-Turizm (TİCT) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

20.Kuyucak İlçesi, Horsunlu Mahallesi, 1624 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

21.Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1661 ada 1 parselin Tescilli Mezarlık olarak işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

22.Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2096 ada 3 parselin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

23.Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 695 ada 17, 18, 19, 20, 23, 24 ve 26 parsellerin cephe hatlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

24.Söke İlçesi, Söke Çayı (Seyitahmetli Deresi) güzergahına ilişkin değişikliğin uygulama imar planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

25.Koçarlı İlçesi Satılar Mahallesi 135 parselde kayıtlı 50.120,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz adına tescili hususunun görüşülmesi

26.Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi

 

Gündemi İndirmek İçin Tıklayınız...

|