T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 13.06.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

               5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Haziran 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Haziran Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

                Kamuoyuna duyurulur.      

 

                                                                                                                                                                                                           

                Evrim KARAKOZ
  Büyükşehir Belediye Başkan V. 

 

 

       TEKLİFLER:

 

1.11.05.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.Bozdoğan İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 101 ada 45 ve 47 parsellere ilişkin GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

3.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2389 ada 8 ve 9 parsellerdeki kitlelerin birleştirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

4.Efeler İlçesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve plan notlarına ilişkin uygulama hükümlerine ilave ve özel koşul belirleme hakkında 3 adet meclis kararı hususunun görüşülmesi

5.Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1930 ada 2 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

6.Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1931 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

7.Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1931 ada 2 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

8.Germencik İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 121 ada 69 ve 77 parsellerde yer alan Konut, Park ve Otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

9.Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1823 ada 7 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

10.Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 730 ada 72 parselin doğusunda kalan alanın Trafo Alanı ve Park olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

11.Kuyucak İlçesi, Yakuppaşa Mahallesi 99 ada 2 ve 5 parseller ile Aydınoğlu Mahallesi 222 ada 1, 3 ve 4 parsellerin Kargılıdere Islah Projesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

12.Nazilli İlçesi, Bereketli Mahallesi, 79 parselin Otel Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

13.Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi, 112 ada 1 ve 2 parseller ile çevrelerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

14.Köşk İlçesinde bulunan cadde isminin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi

15.Kuyucak İlçesi, Başaran ve Beşeylül Mahallelerinde isimsiz yollara isim verilmesi hususunun görüşülmesi

16.Koçarlı İlçesi, Haydarlı Mahallesi, 471 parsel numaralı metruk mezarlık vasfındaki taşınmazın belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun görüşülmesi

17.Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2017 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline 1 adet Tuz Sericili Damperli Kamyonun işlenmesi ve aracın Devlet Malzeme Ofisinden Satın alınması hususunun görüşülmesi

 

 

Gündemi indirmek için Tıklayınız...

 

|