Didim Huzurevi İç Hizmet Yönetmeliği

TC.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

DIDIM HUZUREVI

IÇ HIZMET YÖNETMELIGI

 

BIRINCI BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik Aydin Büyüksehir Belediyesi Didim Huzurevindeki hizmetlerin yürütülmesine iliskin esaslari, huzurevi personelinin görev, yetki ve sorumluluklarini, personel niteliklerini, fiziki sartlarini, teftis ve denetim islemlerini, disiplin hükümlerini ve cezalari ile diger hususlari mevcut mevzuata uygun, bir sekilde belirleyerek, çagdas anlayis ve sartlara uygun düzeyde hizmet verebilmeyi saglamaktir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan, muhtaç, yasli kisileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarini karsilamakla görevli ve yükümlü olan Aydin Büyüksehir Belediyesi bünyesinde kurulup isletilen Huzurevini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi ve 05.04.1987 tarih 19422 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge giren ''Kamu Kurum ve Kuruluslari Bünyesinde Açilacak Huzurevlerinin Kurulus ve Isleyis Esaslari Hakkinda Yönetmelik'' hükümleri esas alinarak hazirlanmistir.

Baglilik

Madde 4- Huzurevi birimi, Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne baglidir. Faaliyetlerini yönerge esaslari geregi Büyüksehir Belediye Meclisi, Büyüksehir Belediye Baskanligi ve Büyüksehir Belediye Encümeni kararlari dogrultusunda sürdürülür.

Tanimlar

Madde 5- Bu yönetmelikte geçen,

a)      Büyüksehir Belediyesi: Aydin Büyüksehir Belediyesi'ni

b)     Baskan: Aydin Büyüksehir Belediye Baskani'ni

c)      Belediye Baskanligi: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi'ni

d)     Belediye Meclisi: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi'ni

e)      Encümen: Aydin Büyüksehir Belediyesi Encümeni'ni

f)       Sosyal Yardim Kurulu: Aydin Büyüksehir Belediyesi Sosyal Yardim Esaslari Yönetmeligi'nde tanimlanan kurulu ifade eder.

g)      Daire Baskani: Sosyal Hizmetleri Dairesi Baskani'ni

h)     Sube Müdürlügü: Kadin Konukevleri ve Huzurevleri Sube Müdürlügü'nü

i)        Huzurevi: Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde korunmaya, bakima, yardima muhtaç olan(ruh sagligi yerinde,bulasici hastaligi olmayan,fiziksel gerileme nedeniyle özel ilgi,destek ve koruma gerektirmeyen,yataga bagimli olmayan) yasli kisileri, huzurlu bir ortamda korumak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarini saglamak üzere yirmi dört (24) saat yatili olarak sosyal hizmet amaciyla kurulan Aydin Büyüksehir Belediyesi birimini,

j)       Yasli: 60 yas ve üzeri sosyal ve\veya ekonomik yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakima ve yardima muhtaç kisiyi,

k)     Sosyal Yoksunluk: Sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarini karsilayamayan kimsesiz kisiyi,

l)        Ekonomik Yoksunluk: Günlük yasamda, temel ihtiyaçlarin karsilanabilmesi için gerekli maddi olanaklari bulunmayan kisi,

m)   Sosyal Servis: Mesleki çalismalarin ve uygulanacak programlarin koordineli ve etkin bir sekilde yürütülmesi amaci ile sosyal hizmet uzmani, sosyal çalismaci ve psikolog gibi meslek elemanlarindan olusan huzurevi bölümünü,

n)     Meslek Elemani: Sosyal Hizmet Uzmani, psikolog, sosyolog, doktor, diyetisyen, hemsire, saglik memuru vb meslek niteligindeki kisileri ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Huzurevi Personelinin Nitelik, Görev ve Sorumluluklari

Madde 6- Huzurevi kapasite ve gereksinimine göre Aydin Büyüksehir Belediye Baskanliginca birimin ihtiyacina göre norm kadro cetvellerinde belirtilen sayi ve niteliklerine uygun olarak, sorumlu müdür, sosyal çalismaci, psikolog, doktor, diyetisyen, hemsire, fizyoterapist, yasli bakicisi, asçi, asçi yardimcisi, güvenlik elemani, genel idari ve diger yardimci hizmetler sinifinda çesitli personel çalistirilir.

a)      Sorumlu Müdür: Huzurevi amacina uygun olarak idari ve teknik isleri yürütmek, yaslilarin bakim(barinma) ve korunmasi ile psiko-sosyal ihtiyaçlarinin saglanmasindan birinci derecede sorumludur. Sorumlu Müdür olacaklarda en az dört yillik yüksek ögrenim mezunu olma sarti aranir. Bir kisi birden fazla huzurevinde sorumlu müdür olamaz ve çalisma saatleri içerisinde bir baska iste çalisamaz, görev yapamaz.

b)     Sosyal Çalismaci: Huzurevinde her 100 (yüz) kisilik kapasiteye kadar 1 (bir)  sosyal çalismaci görevlendirilir. Huzurevine girmek için basvuran yaslilarin incelemelerini yapmak, yaslilarin huzurevine alismasi ve uyumunu gözlemek ve saglamak, yakinlari ile toplumla olan iliskilerini sürdürmek ve ilgilerine göre zamanlarini degerlendirici faaliyetler düzenlemekten sorumludur.

c)      Psikolog: Huzurevinde her 100 (yüz) kisilik kapasiteye kadar 1 (bir) psikolog görevlendirilir. Psikolog Huzurevindeki yaslilarin, psikolojik incelemelerini yapmak, sorunlarini mesleki iliskiler kurarak çözmeye çalismak, zamanlarini degerlendirici faaliyetler düzenlemekten sorumludur.

d)     Doktor: Huzurevinin saglik hizmetlerini yürütmek, yaslilarin saglik kontrollerini, tedavi ve takiplerini yapmaktan sorumludur. Iç Hastaliklari Uzmanlari tercih edilmelidir. Bu mümkün olmadigi zamanlarda Pratisyen Hekimlerde bu görevi yapabilir. Her huzurevi için bir tabip sürekli görevlendirilebilecegi gibi, her gün belirli saatlerde yada haftanin belirli gün ve saatlerinde de görevlendirilerek istihdam edilir.

e)      Diyetisyen: Yaslilarin beslenmelerine iliskin hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Her Huzurevi için bir diyetisyen görevlendirilir.

f)       Hemsire: Tabibin yardimcisi ve en az saglik lisesi ve dengi okul mezunu olup, yaslilari muayene ve tedaviye hazirlamak, ilaçlarinin takibi ve kullanmalarini saglamak, enjeksiyonlarini yapmak, yaslilarin her türlü temizlik ve bakimi ile huzurevinin genel temizligini saglamaktan sorumludur. Huzurevinde her 50 (elli) yasli için 1 (bir) hemsire görevlendirilir. Bu görevlendirmede hizmetin sürekliligi göz önünde bulundurulur. 24 saat esasina göre hizmet yürütülür.

g)      Fizyoterapist: Fizyoterapist, yaslilarin tabip tarafindan tespit edilen fizyoterapiye ait tedavilerini yapmak ve izlemekten sorumludur. Her kurulus için 1 (bir) Fizyoterapist görevlendirilir.

h)     Yasli Bakicisi: Bakicilar, yaslilarin ve huzurevinin bakim ve temizlik hizmetlerini yürütmekten sorumludur. En az ilkögretim mezunu olmasi sarti aranir. Bakicilarin görevlendirilmesinde hizmetin sürekliligi göz önünde bulundurularak her 15 (onbes) yasli için 1 (bir) yasli bakicisi çalistirilir.

i)        Diger Personel: Huzurevinde is hacmine göre teknik, idari ve diger hizmetlerin yürütülmesi için büro elemanlari, soför, teknisyen, teknisyen yardimcisi, kaloriferci, terzi, berber, asçi, bekçi ve diger hizmetliler istihdam edilir. Bu personel huzurevi müdürlügünce verilecek isleri yapmakla görevli ve sorumludur.

Huzurevi Müdürünün Görev ve Sorumluluklari

Madde 7- Huzurevi Müdürü;

a)      Huzurevinin idari ve teknik tüm islerini; ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve Aydin Büyüksehir Baskanligi genelgelerine göre yürütmek,

b)     Huzurevinden yararlanacak yaslilarla ilgili resmi islemleri (kayit, kabul, çikarma, nüfus müdürlügü ve emniyet müdürlügü gibi) yürütür,

c)      Huzurevindeki yaslilarin en iyi sekilde korunmasi, barinmasi, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarinin karsilanmasi için gerekli önlemleri almak, görevliler arasinda is bölümü saglamak ve denetlemek,

d)     Huzurevinin çalisma programlarini ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak,

e)      Huzurevinin yillik bütçe teklifini hazirlamak ve Daire Baskanligina sunmak,

f)       Huzurevi personelinin özlük dosyalarinin tutulmasini ve buna iliskin her türlü islemlerin günü gününe yürütülmesini saglamak,

g)      Huzurevinin amacina uygun olarak Sube Müdürlügü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanliginca gelistirilen kayit ve standart formlarinin uygulanmasini saglamak, denetlemek ve bunlara iliskin istatistik bilgileri belli zaman ve araliklar ile ilgili mercilere göndermek,

h)     Her yilsonunda Huzurevinin çalismasi, ihtiyaçlari ve karsilasilan sorunlari kapsayan bir rapor hazirlayarak Daire Baskanligi'na sunmak,

i)        Yasa, tüzük ve genelgeler uyarinca Huzurevi personelinin tutum, davranis, kilik, kiyafet vb. özelliklerini izleyerek gerekli denetimlerini yapmaktir.

Sosyal Servis Görev ve Sorumluluklari

Madde 8- Huzurevlerindeki mesleki çalismalari koordineli bir sekilde yürütmek üzere sosyal çalismacilardan ve psikologlardan olusan bir Sosyal Servis kurulur. Huzurevine girmek için basvuran yaslinin, kabul islemlerinin baslangici ile yaslinin huzurevinden ayrilis sürecinde, yaslinin huzurevine kabulü ve uyumuna iliskin psiko-sosyal programlar hazirlamak, yaslilara yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek, yaslinin çevre ve yakinlariyla saglikli iliskiler kurmasini saglamaya yönelik yapilacak Sosyal Servis hizmetlerini Huzurevi yönetimine bagli olarak yürütür. Görevleri:

a)      Yaslinin huzurevine kabulü için gerekli inceleme ve degerlendirme hizmetlerini yürütmek,

b)     Huzurevi ve çevre kosullari göz önüne alinarak yaslilara iliskin psiko-sosyal programlar hazirlamak, uygulamak ve degerlendirmek,

c)      Yaslinin yakinlari ile olan iliskilerini saglamak,

d)     Yaslilara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri düzenlemek,

e)      Yaslilarin resmi daireler ile ilgili sorunlarinin çözülmesinde yardimci olmak,

f)       Gizlilik ilkesine bagli kalarak yasliya iliskin tüm kayitlari tutmak, hazirlamak, dosyalamak, saklamak, hizmetin gerektirdigi tüm yazismalari ve raporlama islemlerini sürdürmek,

g)      Yaslilarin ihtiyaçlarinin karsilanmasi ve sorunlarinin çözümlenmesine yardim amaci ile Sosyal-Kisisel Çalisma ve Sosyal Grup Çalismasi yöntemleri ile meslek uygulamalari gerçeklestirmek ve bunlarla ilgili raporlari düzenlemek,

h)     Yaslilarin ilgilerine göre zamanlarini degerlendirici eglence programlari, geziler, elisleri, bahçe isleri vb. faaliyetler düzenlemek,

i)        Sosyal sorumluluk çerçevesinde, huzurevinde verilen hizmetlere halkin gönüllü katki ve katilimini saglayici etkinlik programlari düzenlemek, düzenlenen programlarin gerçeklestirilmesi amaciyla gönüllü kisi ve kuruluslar arasinda isbirligini saglamak, ayrica kamu kurum ve kuruslariyla isbirligi yapmak,

j)       Huzurevinin çevreye ve topluma tanitilmasini saglamak, bu amaçla kamu ve gönüllü kuruluslarla isbirligi olusturup gönüllü çalisma programlarini izlemek,

k)     Huzurevinin amacina uygun konularda mesleki arastirma ve incelemeler yapmak istatistikî bilgileri toplamak ve degerlendirmek,

l)        Sosyal amaçli yapilan tüm çalisma, program ve degerlendirmelerini diger meslek elemanlari ve Sorumlu Müdür ile ekip çalismasi halinde Sube Müdürünün bilgisi ve Daire Baskanliginin onayindan sonra uygulamak ve yönetimce verilen diger görevleri yapmaktir.

Sosyal Çalismacinin Görev ve Yetkileri

Madde 9- Sosyal Çalismacinin görev ve yetkileri asagidaki gibi belirlenmistir:

a)      Basvuran yaslilarin basvuru belgelerini düzenlemek, sosyal incelemelerini yapmak ve raporlastirmak, basvurulari siraya koymak, dosyalamak, gerekli yazismalari yapmak,

b)     Kabulü yapilan yaslinin kurulusa uyumunu saglamak, uyumsuzlugu olan yaslilarin sorunlarini saptamak ve çözümüne yönelik çalismalarda görev almak,

c)      Sosyal Servis isleyisine iliskin olarak mevzuattaki standart formlari doldurmak,

d)     Sosyal Servis bünyesinde yaslilara yönelik psiko-sosyal programi hazirlamak,

e)      Yaslilarin psiko-sosyal, fiziksel ve ruhsal durumlarini sürekli izlemek, sosyal, kisisel, grup ve toplumla çalisma yöntemleri araciligiyla sorunlarinin çözümüne yardimci olmak, ilgili raporlari düzenlemek,

f)       Yaslilarin hukuki sorunlarinin çözümlenmesine yardimci olmak,

g)      Yaslilarin yakin çevresi ile olan sosyal iliskilerini düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere yaslilarin katilimini saglamak,

h)     Sosyal, kültürel, egitsel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere yaslilarin katilimini saglamak,

i)        Kurulusla iliskisi kesilecek olan yasliyi yeni yasantisina hazirlamak,

j)       Kurulusun çevreye ve topluma tanitilmasini saglamak amaciyla resmi ve gönüllü kuruluslarla isbirligi yapilmasinda ve gönüllü çalismalarinin programlanmasinda görev almak,

k)     Sosyal Servisin isleyisine iliskin aylik ve yillik çalisma programlarinin uygulama sonuçlarini degerlendirmek, raporlamak ve müdüre sunmak,

l)        Hizmetin amacina uygun konularda mesleki arastirma ve incelemeler yapmak, sayisal verileri toplamak ve bunlari degerlendirmek,

m)   Hizmet içi egitim programlarinin uygulanmasinda görev almak,

n)     Müdür tarafindan verilen diger mesleki görevleri yapmak.

Psikologun Görev ve Yetkileri

Madde 10-Psikologun görev ve yetkileri asagida belirtilen sekilde düzenlenmistir:

a)      Huzurevine kabul edilecek yaslilarin gerektiginde psikolojik incelemelerini yapmak,

b)     Huzurevine kabul edilen yaslilari uyum asamasinda izlemek, ilgili raporlari düzenlemek,

c)      Sosyal servis isleyisine iliskin Bakanlik tarafindan gelistirilen standart formlarin doldurulmasini saglamak,

d)     Yaslinin ruhsal özelliklerini ve huzurevi yasantisindan dogan sorunlarini saptamak ve bu sorunlarin çözümüne yardimci olmak. Gerektiginde hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluslarla iletisime geçerek  vaka takibi yapmak,

e)      Yaslilarin yetenek ve ilgilerine göre çesitli islerle mesgul olmalarini saglamak, bos zamanlarini degerlendirme çalismalarina katkida bulunmak, düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katilimlarini saglamak,

f)       Kendi ya da yakinlarinin istegi ile huzurevi iliskisi kesilecek olan yasliyi yeni yasantisina hazirlamak,

g)      Huzurevinin çevreye ve topluma tanitilmasini saglamak amaciyla resmi ve gönüllü kuruluslarla isbirligi yapilmasinda ve gönüllü çalismalarinin programlanmasinda görev almak,

h)     Hizmet içi egitim programlarinin uygulanmasinda görev almak,

i)        Hizmetin amacina uygun konularda mesleki arastirma ve incelemeler yapmak, sayisal verileri toplamak ve bunlari degerlendirmek,

j)       Sosyal Servis isleyisine iliskin aylik ve yillik çalisma programlarinin uygulama sonuçlarini degerlendirmek, raporlastirmak ve müdüre sunmak,

k)     Müdür tarafindan verilen diger mesleki görevleri yapmak.

Psikolog yukarida sayilan görevlerini diger meslek elemanlariyla isbirligi yaparak, ekip çalismasi halinde Sosyal Servis bünyesinde yürütür.

Saglik Servisinin Görev ve Sorumluluklari

 

Madde 11- Saglik Servisi; tabip, dis tabibi, fizyoterapist, diyetisyen ve hemsireden olusur. Servis sorumlusu tabip olup, müdüre karsi sorumludur. Saglik Servisi görevlileri; yaslilarla dogrudan ilgili yardimci hizmetli personeli görevlendirir.

Saglik Servisinin görevleri asagida belirtildigi gibidir:

a)      Genel Müdürlükçe olusturulan standart formlari doldurmak,

b)     Yaslilarin genel muayenesini yapmak, hastalanmalari halinde teshis ve tedavilerini saglamak, gerektiginde hastaneye sevk etmek, hastanedeki durumunu izlemek,

c)      Yaslilarin yilda bir kere genel muayenelerini yapmak ya da yaptirmak,

d)     Huzurevinin olanaklari dikkate alinarak yaslilarin günlük saglik kontrollerini saglamak,

e)      Huzurevinin revir sarf malzemelerini saglamak, korumak, gerekli kayitlari tutmak.

Tabibin Görev ve Yetkileri

Madde 12-Tabibin görev ve yetkileri asagida belirtilen sekilde düzenlenmistir:

a)      Huzurevinin saglik hizmetlerini yürütmek, saglik servisi çalisanlarinin görevlerini yapmasini saglamak ve denetlemek,

b)     Kabulü yapilan yaslinin muayene ve degerlendirmesini yapmak,

c)      Düzenli araliklarla yaslilarin saglik kontrolünü yapmak, her yasli için saglik dosyasini düzenlemek, Genel Müdürlükçe gönderilen standart formlarin doldurulmasini saglamak,

d)     Hasta yaslilar ve personel ile personelin bakmakla yükümlü oldugu kisilerin muayenelerini yapmak, gerekenlerin hastaneye sevkini saglamak ve izlemek,

e)      Bulasici hastalik durumunda ilgili kurumlara ihbarda bulunmak, koruyucu, önleyici ve tedavi edici önlemleri almak,

f)       Huzurevi personelinin hijyen kurallarina uymasini saglamak ve denetlemek,

g)      Hizmet esnasinda gereksinim duyulan ilaç ve tibbi sarf malzemeleriyle diger araç ve gereçlerin saglanmasi için teklifte bulunmak, var olanlari korumak, her an hizmete hazir hale getirmek, gerekli kayitlari tutmak,

h)     Yaslinin rehabilitasyonu, beslenmesi, sosyal ve psikolojik sorunlariyla ilgili olarak diger servis görevlileri ile isbirligi yapmak,

i)        Diyetisyenin bulunmadigi kuruluslarda yaslilarin beslenmesiyle ilgili çalismalari yönlendirmek,

j)       Saglik alaninda hizmetin amacina uygun arastirma ve incelemeler yapmak,

k)     Hizmet içi egitim programlarinda verilen görevleri yerine getirmek,

l)        Saglik servisinin isleyisine iliskin aylik ve yillik çalisma programlarinin uygulama sonuçlarini degerlendirmek, raporlastirmak ve müdüre sunmak,

m)   Müdür tarafindan verilen diger mesleki görevleri yapmak.

Tabip saglik hizmetlerinin gerçeklestirilmesinde diger saglik personeli ile isbirligi halinde çalisir. Kurulusta birden fazla tabip varsa ve dis tabibi oldugunda en kidemli tabip, bastabip olarak görev yapar. Diger tabipler de bastabibe karsi sorumludur.

Fizyoterapistin Görev ve Yetkileri

Madde 13- Fizyoterapistin görev ve yetkileri asagida belirtilen sekilde düzenlenmistir:

a)      Uzman tabip tarafindan konulan teshise göre fizik tedavi ve rehabilitasyona gereksinim duyan yasliyi degerlendirmek, bu dogrultuda tedavi programi olusturmak,

b)     Çesitli fizyoterapi teknik ve yöntemlerini kullanarak yaslinin fiziki gücünü gelistirmek, günlük aktivitelerini bagimsiz yapabilmelerine yardimci olmak,

c)      Fizik tedavi biriminin isleyisinden sorumlu olmak,

d)     Fizik tedavi ve rehabilitasyon programina alinan yaslidaki gelisimleri izleyerek,kayit tutmak,

e)      Yaslilarin bos zamanlarini degerlendirici ve fiziki aktivitelerini arttirici uygun egzersiz programlarini düzenlemek,

f)       Göreviyle ilgili sarf malzemelerinin, araç ve gerecin saglanmasi için teklifte bulunmak, mevcut araçlari korumak, hizmete hazir hale getirmek,

g)      Meslegi ile ilgili konularda inceleme ve arastirma yapmak,

h)     Müdür tarafindan verilen diger mesleki görevleri yapmak.

Fizyoterapist, diger saglik çalisanlari ile isbirligi halinde çalisir. Birden fazla fizyoterapist olmasi durumunda en kidemli olan, servis sorumlusu olarak görev yapar. Diger fizyoterapistler de sorumlu fizyoterapiste ve sorumlu fizyoterapist de bastabibe karsi sorumludur.

Diyetisyenin Görev ve Yetkileri

Madde 14- Diyetisyenin görev ve yetkileri asagida belirtilen sekilde düzenlenmistir:

a)      Yaslilarin beslenmesine iliskin program ve cetvelleri hazirlamak ve uygulanmasini saglamak,

b)     Hasta yaslilarin beslenmesine iliskin program ve cetvelleri hazirlamak ve uygulanmasini saglamak,

c)      Yemeklerin kalite ve isisinin bozulmadan servise gelmesini ve yaslilara dagitilmasini saglamak,

d)     Tabelaya göre çikan ya da bagis olarak gelen yemek ve gida maddesi numunelerinin hijyen kosullarina uygun bir yerde, yirmi dört saat korunmasini saglamak,

e)      Mutfak ve yemek servis bölümünün genel hijyen kosullarina uygunlugunu saglamak, görevlileri konuyla ilgili olarak egitmek, alti ayda bir portör muayenesi ve genel saglik kontrolü yaptirilmasini saglamak,

f)       Alinacak gida maddelerinin cins ve miktarlarini belirlemek, alinanlarin ise sartnamelerine uygunlugunu saglamak, yiyeceklerin saklanmasini ve korunmasinda uygulanacak kurallari diger görevlilerle birlikte yerine getirmek,

g)      Hizmet esnasinda gereken malzeme araç ve gereçlerin saglanmasi hususunda teklifte bulunmak, var olanlari korumak, her an hizmete hazir hale getirmek ve kullanilmasini saglamak,

h)     Özel gün ve geceler için planlanan beslenme ile ilgili görevleri yürütmek,

i)        Mutfak ve yemek servis bölümü görevlilerinin çalisma yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinde yönetime yardimci olmak,

j)       Saglik servisi çalisanlari, döner sermaye ve ayniyat saymanligi ile isbirligi halinde çalismak.

Diyetisyen diger saglik çalisanlari ile isbirligi halinde çalisir. Birde fazla diyetisyen olmasi durumunda en kidemli olan, servis sorumlusu olarak görev yapar. Diger diyetisyenler de sorumlu diyetisyene, sorumlu diyetisyen de bastabibe karsi sorumludur.

Diyetisyen, kurulus muayene komisyonunun dogal üyesidir.

Hemsirenin Görev ve Yetkileri

Madde 15- Hemsirenin görev ve yetkileri asagida belirtilen sekilde düzenlenmistir:

a)      Hasta, personel ve personelin bakmakla yükümlü oldugu yakinlari ile yaslilardan hastaliklariyla ilgili bilgi almak, hastayi muayeneye hazirlamak, tedavinin gerçeklestirilmesinde tabip, dis tabibi ve fizyoterapiste yardimci olmak,

b)     Yaslilara verilen ilaçlarin kullanilmasini saglamak, miktar ve zaman belirterek kaydetmek, enjeksiyon ve pansuman yapmak, tansiyon ölçmek,

c)      Acil durumlarda mesleginin gerektirdigi ilk yardimi yaparak, tabibi bilgilendirmek,

d)     Bulasici hastalik durumunda gerekli önlemleri almak,

e)      Saglik kuruluslarina sevk edilen yaslilara gerektiginde eslik etmek, taburcu durumunda geregini yapmak,

f)       Revir ve tecrit odasi ile ilgili isleri yürütmek,

g)      Kurulusun genel hijyen kosullarina uygun olmasi yönünde çalismalari yapmak,

h)     Yaslilarin yatak, çamasir ve vücut temizligi ile düzeninden sorumlu olmak, saptadigi eksiklikleri gidermek,

i)        Sorumlu oldugu bölümde yemek dagitimi ve yaslilarin yemek yemeleri ilgilenmek, yemegini yemekte zorluk çeken yaslilara yardimci olmak,

j)       Diyetisyen bulunmayan kuruluslarda mutfak ve yemek servis bölümünün hijyen kosullarina uygunlugunu saglamak, mutfak görevlilerinin gerekli temizlik kurallarina uymalarini denetlemek ve onlari egitmek.

Hemsire, saglik ve fizik tedavi servisi bünyesinde, diger servis çalisanlari ile isbirligi halinde çalisir. Bastabibe karsi sorumludur.

Diger Hizmet Görevlileri

Madde 16-Huzurevinde görevli teknisyen, teknisyen yardimcisi, soför, asçi, bahçivan, yasli bakicisi, çamasirci, ütücü, odaci ve diger personel huzurevi idaresinin verdigi her çesit isi görür ve sorumlulugunu tasir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Huzurevi Bölümleri

Madde 17-Huzurevinde binanin fiziksel sartlarina uygun olarak; yatak odalari, oturma salonu ve sosyal amaçli salonlar, yemekhane, mutfak, yasli mutfagi, revir, çamasirhane, tuvalet ve depo ile diger bölümler bulunur.

Yatak Odalari:

a)      Yatak odalari, binanin fiziki sartlarina uygun, ev ortaminin sicak havasini yansitacak sekilde dösenmesine özen gösterilerek, tek veya çok kisilik odalar halinde düzenlenir.

b)     Her yasliya tek kisilik karyola, bir etajer, gardrop, bir koltuk ve sandalye verilmesi esastir.

c)      Her odada banyo-tuvalet bulunmali, yaslilarin tutunmalarina oturup kalkmalarina destek saglayacak tutunma gereçleri monte edilmelidir.

d)     Her odada bir televizyon, bir masa ve yeteri sayida sandalye, mini buzdolabi bulunmasi saglanmalidir.

e)      Her odada telefon bulunmalidir.

f)       Odada bulunacak malzemeler de ahsap ve plastik tercih edilmelidir.

g)      Odalarin tabandan tavana yüksekligi en az 2,70 m olmalidir.

h)     Tek kisilik odalar en az 12 m2 genislikte, iki kisilik odalar en az 18m2 genislikte olmalidir.

i)        Üç ya da dört kisilik odalar yaslilarin rahat hareket edebilecekleri genislikte olmali, karyolalar birbirine bitisik yada çok yakin bir durumda yerlestirilmemelidir.

Oturma Salonlari

a)      Bu salonlar yaslilarin oturup sohbet edebilecekleri, gazete, dergi okuyabilecekleri televizyon izleyebilecekleri, satranç, dama, tavla vb oyunlari oynayabilecekleri sekilde düzenlenir.

b)     Huzurevinin antre, merdiven baslari vb. uygun yerlerinde küçük gruplar halinde oturup dinlenebilecekleri oturma köseleri düzenlenir.

c)      Oturma salon ve dinlenme köseleri ev ortamini yansitan sekilde dösenir ve binanin fiziki sartlarinin da uygun olmasi halinde oturma ve dinlenme köseleri manzarayi pencere önlerinden izleyebilmelerine olanak saglayacak sekilde düzenlenir.

Yemekhane

a)      Yemekhane yaslilarin toplu olarak yemeklerini yiyebilecekleri ve yorulmadan ulasabilecekleri merkezi bir yerde düzenlendir.

b)     Sürekli olarak havalandirilmasi için tedbir alinmalidir.

c)      Tabak, kasik, çatal ve diger yemek malzemeleri yemekhanede bulunan kapali dolaplarda temiz ve düzenli sekilde korunur.

d)     Masalarin temiz ve düzenli olmasina özen gösterilir.

e)      Yaslilarin yemekhaneye temiz, düzgün giyimli gelmeleri ve yemek sonrasi temizliklerini yapabilmeleri için gerekli olanaklar saglanir.

Mutfak

a)      Mutfak sürekli temiz, düzenli tutulabilecek nitelikte, aydinlik, yemek yapilmaya uygun kosul ve sartlarda olmalidir.

b)     Yemek pisirmede kullanilan araç ve gereçlerin düzenli bir sekilde dolaplarda bulunmasi saglanir.

c)      Yemek yapiminda, sebze, meyve yikama ve bulasik yikamak için ayri ayri islem yerleri düzenlenir.

d)     Yemek pisirmede ve serviste kullanilan araç gereçler standartta uygun malzemeler olmalidir.

e)      Her ögün çikan yemekler ayri bir buzdolabi içinde üç gün süre ile muhafaza edilir.

f)       Mutfakta günlük kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi vb. malzemelerin korunmasi için malzeme cinslerine uygun nitelikte ayri dolap ve depolar bulunmalidir.

g)      Mutfak her gün belirli araliklarla yikanir, sürekli temiz ve düzenli tutulur.

h)     Haserelere karsi belirli araliklarla ilaçlama yapilir.

i)        Yemek kokularinin bina içine dagilmamasini önlemek için gerekli havalandirma sistemi kurulur.

j)       Mutfak personelinin alti ayda bir portör muayenesi ve genel saglik kontrolü yapilir.

k)     Mutfak personelinin görevlerine uygun, her zaman temiz, düzenli ve yemek pisirme kosullarina uygun giyinmeleri saglanmalidir.

l)        Sogukta korunmasi gerekli olan yiyeceklerin korunmasi için soguk hava deposu bulundurulur.

m)   Huzurevinde katlarda yada bölümlerde yaslilarin istedikleri zaman çay, kahve vb. pisirebilecekleri, bulasiklarini yikayabilecekleri ufak bir mutfaklar düzenlen bulunur.

Revir

a)      Huzurevinde bir revir ve burada gerekli tibbi araç ve gereçler bulunur.

b)     Günlük saglik takibi gereken ve ani olusan saglik sorunlari nedeni ile yaslilar revir kismina alinir ve takipleri yapilir, gerekli durumlarda hastaneye sevkleri yapilir.

c)      Revirin saglik hizmetleri ve kayit isleri tabibin direktifleri, tabip yoksa geregi gibi hemsire tarafindan yürütülür.

d)     Tabip oldugu taktirde, revir protokol ve hasta kayit defteri ve hasta tedavi defteri tutulur. Tabip olmadigi durumlarda yalniz ilaç kullanimi hemsire tarafindan kaydedilir.

e)      Huzurevinde tabibin sorumlulugu altinda kullanilmak üzere revir yada gerekli görülen yerlerde ilaç ve ilk yardim dolabi bulundurulmalidir.

f)       Ilaç ve ilk yardim dolabinda acil durumlar dikkate alinarak tabip tarafindan veya ihtiyaca göre kullanilacak ilaçlar ve malzemeler(siyriklar, yara bere, ufak türde kazalar, böcek sokmasi vb. için) bulundurulur ve korunur.

Çamasirhane ve Çamasir Yikama Odasi

a)      Çamasirhane; çamasirlarin yikanma, kurutma,ütüleme ve tasnifi ile ilgili islemlerin yapilabilecegi bölümleri ihtiva edecek sekilde düzenlenmelidir.

b)     Yaslilarin kendi çamasirlarini yikayabilmelerini saglamak amaciyla Müdürün onayi alinarak odalarinda bireysel olarak ev tipi çamasir makinesi kullanabilirler. Çok kisili odalarda ise çamasir makinesini ortak olarak kullanabilirler.

Emanet ve Esya Dolabi

a)      Yaslilarin odalarinda saklayamadiklari fazla esyalari, binanin fiziksel durumuna göre uygun bir yer belirlenerek emanet esya deposu olarak kullanilabilir.

b)     Yaslilara ait fazla esyalarin cins ve miktari belirlenerek, depo sartlari göz önünde bulundurularak yaslinin bilgisinde ve emanet makbuzu karsiligi ve emanet makbuzu karsiligi teslim alinir, depoya düzenli bir sekilde konur.

c)      Esyalarin muhafazasi için raf ya da uygun dolaplar bulundurulur.

d)     Yaslilara ait kiymetli esyalar tutanakla emanet esya kasasinda saklanir.

Diger Bölümler

a)      Temizlik isleri için gerekli malzemeler, gereçler için malzeme deposu bulunmali.

b)     Yaslilarin güzel havalarda çikip dolasabilmeleri, oturup hava alabilmeleri için huzurevinin düzenlenmis bir bahçesi olmalidir.

c)      Ihtiyaca göre yaslilarin zamanlarini degerlendirebilecekleri, özel ilgilerini gelistirebilecekleri, hobi odalari düzenlenmelidir.

d)     Merdivenler, sahanlik ve holler iyi aydinlatilmis olmalidir.

e)      Kuruluslarda, özel yasli alanlarindan ayri bir bölümde gerekli sekilde düzenlenmis ibadet yeri,

f)       Kolay tasinabilir ve silinebilir koltuk, masa ve sandalyelerin yer aldigi kafeterya

g)      Açik raf sistemine uygun, bol isik alan yeterli masa, sandalye ve koltugun bulundugu bir kütüphane,

h)     Ayrica, kuruluslarda blok ve katlara esya, insan ve sedye tasimaya uygun asansör ve yaslilarin fiziki özelliklerine uygun yangin merdiveni bulunmasi esastir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HIZMET VE ISLEYIS

Huzurevine Kabul Sartlari

Madde 18 – Huzurevine kabul edilecek yaslilarda aranacak nitelikler sunlardir:

a)      60 (altmis) ve üzeri yaslarda olmak,

b)     Günlük yasama faaliyetlerini ( yeme, içme, tuvalet vb. gibi ) ve ihtiyaçlarini bagimsiz olarak kendi kendine yapabilecek nitelikte olmak,

c)      Yatalak yada devamli yatarak tibbi tedavi ve bakima ihtiyaci olmamak,

d)     Beden fonksiyonlarinda kendi ihtiyacini karsilamasina engel olacak sakatligi ve bir hastaligi bulunmamak,

e)      Ruhsal sagligi yerinde olmak,

f)       Bulasici ya da sürekli tedaviyi gerektiren agir hastaligi bulunmamak,

g)      Uyusturucu madde, alkol bagimlisi olmamak ve kullanmamak,

h)     Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde oldugu Sosyal Inceleme Raporu ile saptanmis olmak.

Yasli Kabulü

Madde 19- Huzurevine yasli kabulü asagidaki sartlari sagladigi takdirde yapilir:

a)      Huzurevine kabul edilecek her yasli için sosyal çalismaci tarafindan düzenlenecek sosyal inceleme raporunda yaslinin sosyal ve ekonomik özelliklerinin yani sira, Huzurevine girmek için geçerli nedenleri, Huzurevi bakimina uygun olup olmadigi, öncelikle alinmasinin gerekip gerekmedigi ve nedenleri belirtilir, Sosyal Inceleme Raporunun düzenlenmesinde; yaslinin ikametgâhinin da göz önünde bulundurulmasina dikkat edilir.

b)     Sosyal Inceleme Raporu ve düzenlenen diger belgelerle birlikte gerekli sartlari saglayip saglamadigi Sube Müdürü tarafindan yapilan degerlendirme sonucu yaslinin Huzurevine Kabulü yapilir ya da istekleri reddedilir.

c)      Basvuru uygun bulundugu takdirde dilekçe tarihi itibariyle Daire Baskani'na onaya sunulur. Onay verilmesi halinde yasli kurulusa yerlestirilir. Iki ay içerisinde kabule gelmeyen basvuru islemden kaldirilir ve arsivlenir.

d)     Huzurevine kabul edilecekler arasinda irk, renk, cinsiyet ,din, siyasi düsünce, felsefi inanç, sosyal köken ve servet yönünden hiçbir ayrimcilik söz konusu yapilamaz.

Huzurevine Girmek Için Basvurulacak Merciler:

Madde 20- Huzurevine girmek isteyen yaslilar ilgili Sube Müdürlügü'ne bizzat müracaat ederler. Ön görüsme ile gerekli sartlari saglayip saglamadigi belirlendikten sonra, Sube Müdürlügü  tarafindan müracaat uygun bulundugu takdirde, Daire Baskani'na dilekçe ve ekinde istenilen belgelerle birlikte sunulur.

Huzurevine Kabulde Istenecek Belgeler:

Madde 21- Huzurevine kabul edilecek yaslilarin basvurularina iliskin düzenlenmesi gereken belgeler sunlardir:

a)      Basvuru dilekçesi,

b)     Vukuatli nüfus kayit belgesi asli

c)      “Huzurevine girmesinde sakinca yoktur” ibareli Saglik Raporu ( Yaslinin bulasici ve sürekli tibbi bakim isteyen bir hastaligi bulunmadigini ruhsal dengesinin yerinde oldugunu, alkol ve uyusturucu madde bagimlisi olmadigini kanitlayan belge)

d)     Nüfus Cüzdani fotokopisi ( T.C. kimlik numarali)

e)      Gelir durumunu gösterir belge (varsa birinci derece veya yakinin tarafindan maddi veya manevi kefilligini ibraz eden kimlik fotokopi imza tasdiki kefalet senedi veya taahhütname)

f)       Ücretsiz kalacaklar için tüm sosyal güvenlik kuruluslarindan maas almadigina dair belge

g)      Mahalle Muhtarindan alinan Yoksulluk belgesi

h)     Hepatit B tetkik sonucu

i)        Verem savas Dispanseri raporu

j)       Sosyal Inceleme Raporu

k)     Alti adet vesikalik fotograf

l)        Cumhuriyet savciligindan alinmis bilgi amaçli Sabika kaydi.

Ücret

Madde 22-  Huzurevi için alinacak aylik bakim ücreti;  yaslinin huzurevinde kaldigi sürece yatak, yemek, ve bakim giderlerini kapsar. Bunun disinda kalan harcamalar yasliya aittir. Büyüksehir Belediye Huzurevinin Aylik Bakim Ücretleri; Aile Sosyal Politikalar Bakanligi bünyesindeki Engelli ve Yasli Hizmetleri Genel Müdürlügü’nün bakanliga bagli huzurevleri için belirledigi en yüksek aylik bakim ücretini asmamak kaydi ile; her mali yil için Büyüksehir Belediye meclisince belirlenir ve makbuz karsiligi tahsil edilir. Makbuzun bir örnegi yasli dosyasinda bulundurulur.

Huzurevi ücretlerine iliskin esaslar asagida belirtildigi gibidir;

a)      Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kuruluslarindan (Bag-Kur, Emekli Sandigi, SGK, Özel Emeklilik, vb.) emekli, dul ve yetim ayligi geliri olanlar veya kanunen bakmakla yükümlü yakinlari olan ya da yakinlari olup da sosyal yoksunluk içinde bulunan yaslilar huzurevi hizmetlerinden ücretli olarak yararlanirlar.

b)     Huzurevi hizmetlerinden a fikrasinda sayilan sartlari bulunmayan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup, yükümlülerin ekonomik gücü yeterli olmayan, mahalle muhtarindan yoksullugunu belgeleyen, yaslilar huzurevi hizmetlerinden ücretsiz yararlanirlar.

c)      Yaslinin bakim ücretini ödemekle yükümlü olan akraba ve yakinlarinin ödemeyi üstlenmesi durumunda üstlenen kisiden “Yüklenme Senedi” alinir.

d)     1005 sayili Vatani Hizmet Tertibinden Seref Ayligi Baglanmasi Hakkinda Kanun uyarinca Istiklal Madalyasi verilerek maas baglanan kisiler bu gelirlerinden baska hiçbir yerden aylik geliri olmamak kaydiyla varsa esleri ile birlikte huzurevlerinde ücretsiz olarak kalabilirler.

e)      Huzurevine ücretli olarak kabul edilen ancak huzurevinde bulunduklari sirada gelirlerini ve varliklarini kaybedenler ile bakmakla yükümlüsü bulunup onlarinda ekonomik durumlarinin bozulmasini belgeleyen yaslilar hakkinda düzenlenecek Sosyal Inceleme Raporuna dayanilarak Sosyal Yardim Kurulu karari ile huzurevi hizmetlerinden ücretsiz yararlanir.

f)       Ücretsiz olarak kalmakta iken huzurevi ücretlerini karsilayabilecek kadar mal ve geliri bulundugu saptanan yaslilar hakkinda gerekli islemler yapilarak bakim ücretli hale dönüstürülür. Gelirin mevcut tarih itibari ile yapilan masraflar ve ayliklar ödettirilmek üzere geriye dönük ücret tahakkuk edilir ve tespit raporuna dayanilarak konu encümen karari alinmak üzere Büyüksehir Belediye Baskanligina iletilir. Ödeme kararini kabul etmeyenlerin huzurevi ile iliskileri Daire Baskani'nin onayi ile kesilir. Borcun tahsiline ayrica devam edilir.

g)      Huzurevinde ücretli olarak kalan yaslilar her ayin son is gününe kadar aylik bakim ücretini ödemek zorundadirlar. Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin ücret yatirmayan yasli veya yasli yakinlarina takip eden ayin en geç 15'ine (onbes) kadar yazili uyari yapilarak teblig tarihinden itibaren 15 (onbes) gün içerisinde ödeme yapilmasi istenir ve tahsili saglanir. Yil içerisinde farkli tarihlerde 3 (üç) kez yazili uyari yapilan yasli Daire Baskaninin onayi ile huzurevinden çikartilir.

h)     Huzurevine yerlesmis olan yaslilarin tercih ettikleri odayi farkli tarifedeki bir oda ile degistirmeleri Sube Müdürünün onayi ile mümkündür.

i)        Ücreti karsilayabilecek geliri olmadigi saptanan yaslinin aylik gelirinin % 25'i harçlik olarak birakilarak gerisi aylik ücret olarak tahsil edilir.

j)       Geliriyle ücreti ancak karsilayabilen ya da ücreti ödemesi durumunda kendisine gelirinin % 25 inden az harçlik kalan yaslidan gelirinin % 25'i harçlik birakilmak üzere % 75'i ücret olarak tahsil edilir.

k)     Geliriyle ücreti ancak karsilayabilen yada ücreti ödemesi durumunda kendisine gelirlerinin %25 inden az harçlik kalan evli çiftlere toplam gelir ve giderleri baz alinarak  % 25 oraninda harçlik birakilir.

l)        Yasliya bakmakla yükümlü olup, bakim ücretini ödeyen kisi/ kisilerin ödeme güçlügü çektiklerinin belgeleriyle beyan edilmesi durumunda aylik bakim ücretinden en fazla % 25 oraninda indirim yapilir.

m)   Yaslinin Huzurevine alindigi gün ay ortasinda bir gün olmasi halinde o ay ödeyecegi aylik bakim ücreti; o odanin aylik ücretinin 30'a bölümü sonucu bulunan günlük ücretin ay sonuna kadar kalacagi gün sayisi ile çarpimi sonucu bulunan miktar kadardir. Sonraki aylarin bakim ücreti tam olarak tahakkuk ettirilir.

Yaslilarin Beslenmesi

Madde 23-  Huzurevinde bulunan yaslilara sabah kahvaltisi ile öglen ve aksam yemekleri verilir.

a)      Yaslilarin gida ve beslenme rasyonlari, saglikli yaslilarin ihtiyaçlarini karsilayabilecek günlük kalori ve besin istihkaklari hakkinda teklifleri kapsayan Huzurevlerinde Uygulanan Gida Rasyonu’nda belirtilen esaslardan yararlanilarak düzenlenir.

b)     Huzurevlerinde hastaliklari sebebi ile kendilerine özel rejim hazirlanmasi gerekenlere Tabibin tavsiyelerine göre diyet hazirlanir.

c)      Kurulusun 3 ögün (sabah, ögle ve aksam) yemek ihtiyaci Daire Baskanligi bünyesindeki Asevleri Sube Müdürlügü tarafindan karsilanir.

d)     Gida Mühendisleri denetiminde Asevleri Sube Müdürlügü bünyesindeki Yemek Fabrikalarinda hazirlanan ve kurulusa sevk edilen yemekler mutfak personeli tarafindan yaslilara servis edilir.

Izin

Madde 24 – Huzurevi personelinin çalisma gün ve saatleri Sorumlu Müdür tarafindan aylik olarak düzenlenir ve Sube Müdürlügünce onaylanir. Hizmet sürekliligi göz önünde bulundurularak, hafta sonu, resmi tatil, özel günler ile sosyal etkinliklerin düzenlendigi günlerde personel Huzurevi Müdürü tarafindan görev çizelgesine göre görevlendirilir. Mesai ve Nöbet çizelgeleri görünen bir yere panoya asilir. Bu personelin mesai ve izin haklari kurum uygulamalarina göre düzenlenir.

Nöbet Hizmetleri

Madde 26 – Nöbet hizmetleri su sekilde düzenlenir.

a)      Nöbet tutmakla yükümlü personelin sayisi ve nöbetle ilgili talepleri olan personelin sinif ve sayilari Huzurevi Müdürü ve  Sube Müdürlügü'nün onayi ile düzenlenir.

b)     Nöbetçi huzurevi disiplin, temizlik ve düzeni ile ilgilenecek, görev esnasinda tuttugu her türlü isin sorumlulugunu imza altina alacak, odasinda isin haricinde durmayacak, huzurevi islerine hakim olarak ilk müdahaleyi yapacaktir. Mesai saati bitmeden nöbet terk edilmeyecek, devredilmeyecektir (ölüm, acil saglik sorunlari hariç). Nöbet raporu hariç her gün saati saatine Nöbet Defterine yazilacak ve imzalanacaktir.

c)      Huzurevine saat 24.00 ten sonra gelen yasli da içeriye alinacak, ancak durum nöbetçi tarafindan deftere yazilacaktir.

Ziyaretçiler ve Refakatçiler

Madde 27- Huzurevinde ziyaretlere iliskin olarak yapilacak isler asagidaki gibidir,

a)      Yaslilarin aileleri ve arkadaslari ve personelin ziyaretçileri; Sorumlu Müdürün misafirler için belirledigi bölümlere kabul edilir.

b)     Sorumlu Müdürün ve yaslilarin izni olmaksizin yaslilarin yasadiklari bölümlere ve odalara ziyaretçi kabul edilemez.

c)      Huzurevi Yönetiminin belirledigi ilaçlama günleri kat temizligi ve yaslilarin kisisel bakim saatlerinde ziyaretçi kabul edilmez.

d)     Huzurevi genel ziyaret saatleri 10.00 – 11.30 ve 14.00 – 16.30 arasidir. Sorumlu Müdür gerekli gördügü takdirde bu saatleri degistirme hakkina sahiptir.

e)      Yasli yakinlari saat 23.00 den sonra yaslilarin bulunduklari odalara kabul edilmez, bu saatten sonra olasi acil durumlarda personelin gözetiminde görüsme yapilabilir.

f)       Huzurevinde yapilacak toplu ziyaretler için Huzurevi Sorumlu Müdüründen randevu alinacaktir.

g)      Genel ve toplu ziyaretler azami iki saattir.

h)     Huzurevi yönetimi tarafindan belirlenen talimat ve düzenlemeye uygun olarak ziyarette bulunulmasi esastir.

i)        Yasli ziyaretçisinin ziyaret sebebi ve kimlik bilgileri Huzurevi yönetimine bildirilir, ziyaretçi defterine bilgiler islenir.

j)       Yasli ziyaretçisi sehir disindan geldiyse yaslinin odasinda bir senede en fazla üç defa üçer günü geçmemek üzere kalabilirler.

k)     Sorumlu Müdür tarafindan uygun görülmesi halinde, geçici ve agir hastalik durumlarinda yaslinin yaninda refakatçi bulunmasina izin verilir. Refakatçi yedek yatak ve yemekten yararlandirilir. Refakatçi huzurevinde kaldigi süre için yaslinin oda ücretinin yarisini öder. Refakatçilik süresini Sorumlu müdür belirler.

BESINCI BÖLÜM

DISIPLIN KURULU

Disiplin Kurulu ve Hükümleri

Madde 28 – Huzurevi yönetmelik ve kurallarini ihlal edici hal ve davranislarin ortaya çikmasi halinde, disiplin islemlerini yürütmek üzere; Sosyal Çalismaci, Psikolog, Doktor, Hemsire arasindan seçilen bes kisilik personelden Disiplin Kurulu olusturulur. Yeterli meslek personeli bulunmadigi takdirde ve durumlarda Disiplin Kurulu Daire Baskani'nin uygun gördügü en az üç personelden olusturulur. Sorumlu Müdür kurulun dogal baskanidir. Bulunmadigi toplantilarda müdürün görevlendirecegi kurul üyelerinden birisi toplantiya baskanlik eder. Kurul raporlu ve izinli olanlarin disindaki tüm üyelerin katilimi ile toplanir. Gerekli hallerde Sorumlu Müdür Kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilir.

a) Kurul yaslilardan alinan savunmanin da yer aldigi olay dosyasini degerlendirir; gerektiginde olayla ilgili personel ve/veya yaslilarin görüsüne basvurulur.

b) Kurul oy çoklugu ile karar alir, oylarin esitligi halinde Kurul Baskaninin katildigi karar kabul edilir. Karara katilmayan üye, muhalefet serhi düsebilir.

c) Huzurevi hizmetleri geregince, yürütmeyi güçlestiren, çalisma düzenini, huzur ve sükuneti bozan fiilleri isleyen ve bu yönetmelik geregi ve yönetimce konulari kurallara uymayan yaslilara ceza verilir. Disiplin kurulu fiilin niteligine göre;

1) Uyarma

2) Oda, kat veya bölüm degistirme

3) Huzurevinden çikarma cezalarindan birini verir.

Uyarma

Madde 29 – Yasliya davranislarinda daha dikkatli olmasi gerektiginin yazi ile bildirilmesidir.

Uyarma gerektiren fiil ve haller asagida belirtilmistir.

a)      Kisisel ve çevresi ile ilgili temizlik kurallarina uymamak,

b)     Gerçege dayanmayan sikayet ve basvuruda bulunmak,

c)      Kurulusu izinsiz terk etmek,

d)     Ahlak disi davranista bulunmak,

e)      Kurulus içinde alkol ve uyusturucu madde kullanmak yada alkollü olarak huzurevine gelmek

f)       Görevli personelin isine müdahalede bulunmak

g)      Yaslilar ve personelle geçimsiz olmak ve sözlü tacizde bulunmak,

h)     Dilencilik ve hirsizlik yapmak,

i)        Kurulus araç, gereç ve esyalarina kasitli zarar vermek,

j)       Yönetim hakkinda kasitli yayin yaptirmak, resmi makamlari gereksiz taciz etmek, görevliler ve yaslilar hakkinda asilsiz ve onur kirici haber yapmak,

k)     Dil, irk, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrimi yapmak, kisilerin zararini hedef tutan davranislarda bulunmak,

l)        Huzurevini izinsiz terk etmek,

m)   Atesli silah ve tehlikeli sayilan alet bulundurmak,

n)     Odasinda ocak veya soba bulundurmak.

Oda, Kat Degistirme

Madde 30 -  Yaslinin kendi istegi disinda oda, kat, yada bulundugu bölümün degistirilmesidir. Bu durum kendisine Müdürlük tarafindan yazi ile bildirilir. Oda veya kat degistirmeyi gerektiren tutum ve davranislar asagidaki siralanmistir.

a)      Bulundugu oda ve katlardaki diger yaslilar ile huzurevi personeline fiziksel tacizde bulunmak,

b)     Diger yaslilarla ve personelle geçimsizlikte ve sözlü tacizlerde bulunmaya devam etmek,

c)      Diger yaslilara ve personele haksiz, kötü tutum ve davranislarda bulunmak,

d)     Ahlak disi davranislarda bulunmasi nedeniyle iki kez uyari cezasi uygulandigi halde ayni davranislara devam etmek,

e)      Huzurevi araç, gereç ve esyalarina kasitli olarak zarar vermek,

f)       Huzurevi içinde ve/veya huzurevi disinda dilencilik ve hirsizlik yapmak,

g)      Alkol ve uyusturucu madde kullanmasi nedeniyle daha önce iki kez uyari cezasi uygulandigi halde kullanmaya devam etmek,

h)     Dil, irk, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrimi yapmak, kisilerin zararini hedef alan davranislarda bulunmak nedeniyle daha önce iki kez uyari cezasi uygulanmasi halinde.

Huzurevinden Çikarilma

Madde 31 – Yaslinin bir daha huzurevine alinmamak üzere huzurevinden çikarilmasidir. Huzurevinden çikarilmayi gerektiren tutum ve davranislar sunlardir.

a)      Ideolojik ve siyasi amaçlarla huzurevinin huzur, sükun ve çalisma düzenini bozmak ve isi engellemek ve bu amaçla toplu harekette bulunmak ya da baskalarini tahrik ve tesvik etmek, ya da yardimda bulunmak,

b)     Devletin itibarini düsürecek ya da görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranislarda bulunmak

c)      5816 sayili Atatürk Aleyhine Islenen Suçlar Hakkindaki Kanuna aykiri fiilleri islemek ve fiilleri isledigi mahkemelerce hüküm altina alinmak,

d)     Alkol ve uyusturucu madde kullanmasi nedeni ile uyarma ve oda kat degistirme cezasi uygulandigi halde davranislarina devam etmek,

e)      Atesli silah ve tehlikeli sayilan alet bulundurmasi nedeniyle uyarma ve oda, kat degistirme cezasi uygulandigi halde silah ve alet bulundurmaya devam etmek,

f)       Huzurevi ve yönetim hakkinda kasitli yayin yaptirmak, resmi makamlari gereksiz taciz etmek, görevliler ve yaslilar hakkinda asilsiz ve onur kirici haber yaymak nedeniyle iki kez uyari cezasi uygulandigi halde ayni tutum ve davranislarda israr etmek,

g)      Dil, irk, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrimi yapmak, kisilerin zararini hedef alan davranislarda bulunmak nedeni ile oda, kat degistirme cezasi uygulandigi halde davranislarina devam etmek,

h)     Görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranislarda bulunmak, diger huzurevi sakinlerine ve personele karsi sözlü hakarette bulunmak, fiziksel taciz ve siddet eyleminde bulunmak,

i)        Akil hastaligina yakalandigi doktor raporu ile tespit edilmis olmak,

j)       Tedavisi mümkün olmayan bulasici bir hastaliga yakalandigi doktor raporu ile tespit edilmis olmak,

k)     Üç kez uyari cezasi olmak,

l)        Üç kez oda, kat degistirme cezasi almis olmak.

Disiplin Hükümlerinin Uygulanmasi

Madde 32 – Disiplin kurulunca uygun görülen uyarma ile oda ve kat degistirme cezalari Huzurevi yönetimince yerine getirilir. Disiplin Kuruluca Huzurevinden çikarma kararinin alinmasi halinde karar bir hafta içerisinde olay dosyasi ile birlikte Daire Baskanina gönderilir. Daire Baskaninin onayi ile yasli Huzurevinden çikarilir. Çikarilma yazisinda; yasliya tebligden itibaren 7 (yedi) gün süre verilir. Çikarma yazisi teblig edilen yasliya izin kullandirilmaz. Bu sürede oda ücreti tarifesine göre tahakkuk ettirilir. Huzurevinde çikarilma cezasi alan yasli huzurevine tekrar alinmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Madde 33 – Huzurevinde kalan yaslilar bu yönetmelikte geçen hükümlere uymak zorundadir.  Bu yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda emir ve talimat yayinlanmaya Huzurevi Müdürü yetkilidir. Kurallara uymayan yaslilar disiplin hükümleri çerçevesinde degerlendirilir.

Huzurevinin özelliklerine göre düzenlenen yasli odalari ve diger bölümlerden yararlanmasi konusunda uyulmasi gereken müsterek hususlar asagida belirtilmistir.

a)      Yaslilardan arzu edenler Huzurevi Müdürünün onayini alarak odalarini kendi esyalari ile döseyebilir. Evli yaslilar için ayrica daire ya da odalar düzenlenebilir.

b)     Huzurevinde kadinlarla erkekler ayri bölüm veya katlara yerlestirilir. Oturma dinlenme ve hobi salonlari, yemekhaneler, kitaplik ve bahçelerden ortaklasa yararlanirlar.

c)      Yaslilar, huzurevi binasi içi, bahçesi ve çevre sinirlari dahilinde kedi, köpek vb. hayvanlari besleyemezler.

d)     Yaslilar, yemek ve dinlenme salonu, televizyon, hobi odalari, lobi ve bahçe gibi ortak kullanim alanlarinda pijama ve sabahlik gibi giysilerle dolasamazlar.

e)      Yikanacak çamasirlar torbalar içerisinde teslim edilir. Yikama kurutma islemleri tamamlandiktan sonra, ütülenip katlanarak kisi adlarina göre çamasir raflarina veya dolaplarina istiflenir.

f)       Yaslilar; odalarinda tüplü ve elektrikli ocak ve soba bulunduramazlar. Huzurevi Müdürünün onayi ile elektronik/elektrikli cihazlari kullanabilirler.

g)      Yaslilarin Huzurevi esyalarina zarar vermeleri halinde zarar kendilerinden tazmin edilir.

h)     Gerek görülmesi halinde özel güvenlik hizmeti alimi yapilabilir veya kolluk kuvvetlerinden yardim istedir.

Huzurevini Terk Etme

Madde 34 – Huzurevini izinsiz terk eden yaslinin yakinlarina bilgi verilir. Kaldigi yer belirlenen yasli yazili veya sözlü bildirimlere ragmen 15 (onbes) gün içerisinde Huzurevine dönmedigi takdirde, ilisigi Daire Baskaninin onayi ile kesilir. Yaslinin yerinin belirlenmemesi durumunda Huzurevini terk ettigi tarihi takip eden birinci ayin sonunda Daire Baskaninin onayi ile ilisigi kesilir.

Araç Temini – Yol Yardimi

Madde 35 – Huzurevinde ücretli veya ücretsiz kalmakta olan yaslilarin; Büyüksehir Belediyesi sinirlari içinde tedavi edilmeleri ve refakatçi bulunmasi zorunluluklarinda araç ve personel görevlendirilir.

Bagislar

Madde 36 – Huzurevine yapilacak bagislar Aydin Büyüksehir Belediyesine yapilir.   

Ölüm Halinde Yapilacak Isler

Madde 37 – Huzurevinde veya disinda yada hastanede ölen yaslilarin aileleri yada yakinlari durumdan haberdar edilir ve Daire Baskanligi'na yazi ile bildirilir. Cenazeyi yakinlari veya ailesi alir. Kimsesi bulunmayanlarin veya yakinlarina ulasilamayanlar ile yakinlari tarafindan kaldirilmasini talep edenlerin cenazesinin kaldirilmasi ve defin islemleri Büyüksehir Belediyesince yapilir.

 

Ölen Yaslinin Esyalari

Madde 38 – Ölen yaslinin esyalari, dosyasina konulmak üzere tutanakla tespit edilerek ölen yasal mirasçilarina teslim edilir.

Yasli Esyalari

Madde 39 -  Huzurevinden çikan, çikarilan veya ölen yaslinin esyalari teslim alinmadigi takdirde en az iki Huzurevi görevlisi ve bir yaslinin gözetimi altinda odaya girilip esyalar sayilarak bir tutanakla tespit edilir. Huzurevi deposuna konur. Talep halinde kendisine veya yakinlarina tutanakla teslim edilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 40 – Bu yönetmelik Büyüksehir Belediye meclisince kabulü ve yayimi itibari ile yürürlüge girer.

YÜRÜTME

Madde 41 – Bu yönetmelik hükümleri Aydin Büyüksehir Belediye Baskanliginca yürütülür.

 

|