Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 13.10.2015

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:400

Karar:Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:401

Karar:Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline,4 (dört) adet çekici aracının ve 4 (dört) adet üstten yüklemeli hidrolik sıkıştırmalı katı atık (semi treyler) transfer aracının 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10 ncu maddesi gereği işlenmesine ve araçların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:402

Karar:Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Bozdoğan İlçesi Yenimahalle 614 ada 83 parselde kayıtlı 3.958,69 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan "Sosyal, Kültürel, Yüzme Havuzu ve Sportif Altyapı Tesislerinin" işletilmek üzere 3 yıl süre ile Bozdoğan Belediye Başkanlığına tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:403

Karar:Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Çine İlçesi Yeni Mahalle 372 ada 33 parselde kayıtlı taşınmazın " Sosyal ve Spor Tesisleri Alanı" olarak kullanılmak üzere 3 yıl süre ile Çine Belediye Başkanlığına tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|