09.01.2014 Belediye Meclis Kararları

1. Belediye Meclisinin 06/01/2014 tarihli Ocak Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

2. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile ilgili 21 adet dosya görüsüldü.

 

D.NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

MECLIS KARARI

1

Ata

 

2002

 8 ve 10

Aydin Merkez, Ata Mahallesinde 2002  ada,  8 ve 10 parsellerde kayitli tasinmazlar için teklif edilen imar plani degisikliginin ertelenmesine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

2

Cumhuriyet

 

2355

2360

1
1

Cumhuriyet Mahallesinde yeralan, tapuda 2355 ada 1 parsel 2360 ada 1 parsel ve 2365 ada 1 parselde kayitli tasinmazlar ile ilgili talepte yogunluk artisi olmamasi nedeniyle 2355 ada 1 parselin dogusundaki oyun alani ile birlestirilerek park olarak belirlenmesine park alaninin kuzeybati kösesinde 5x10 ebatlarinda trafo planlanmasina, park alaninin kuzeyinde ve güneyinde otopark planlanmasina, 2360 ada 1 parselin oyun alani olmasi, oyun alaninin güneydogu kösesinde 5x10 ebatlarinda trafo belirlenmesine, 2359 ada, 1 parselin kuzeyindeki park alani ile birlestirilerek h=5.5 plan sartli ve kitleli ticaret alani olarak planlanarak ve bu alanlarin kuzeyinde ve güneyinde otopark belirlenmesine, 2366 ada 1 parsel ile 2365 ada 1 ve  2 parsellerin imar planinda park olarak planlanmis olan alan ile birlestirilerek her cepheden  6m. yapi yaklasma mesafeli TAKS=0,25 KAKS=1,80 ve hmax=30,50 plan sartli konut yapi adasi olarak planlanmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Imar Kanununun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

3

Kemer

 

2306

20,22,23,24,25,26,27 ve 28

Aydin Merkez Kemer Mahallesinde yeralan, tapuda 2306 ada 20,22,23,24,25,26,27 ve 28 parsellerde kayitli tasinmazlar ile ilgili talepte yogunluk artisi olmamasi nedeniyle imar plani degisikligi teklifinde oldugu sekliyle sözkonusu parsellerin içinde bulundugu alanin orta kisminda yapi adalari birlestirilerek iki adet konut yapi adasi olusturulmasina, bu yapi adalarina her cepheden 6m. yapi yaklasma mesafesi ve TAKS:0,25, KAKS:1,40 hmax=30,50 plan sarti belirlenmesine, bu iki yapi adasinin arasinda park, otopark trafo planlanmasina, yapi adalarinin dogusunda ve batisinda 15m.’lik tasit yolu olusturularak batidaki yolun batisinda park, h=9 plan sartli kitleli konut alani ve otoparklar kuzey, güney ve dogu cepheden 5m. bati cepheden 3m. yapi yaklasma mesafeli ticaret alani planlanarak E=0,55 ve hmax=6,50 plan sarti belirlenmesine, ticaret alaninin güneyinde otopark planlanmasina, ortada olusturulan yapi adalarinin dogusunda spor alani olusturulmasina, 71 parseldeki kitlenin batidan ve güneyden 5m.  kuzey ve dogudan 3m. olacak sekilde planlanmasina, spor alaninin kuzeybatisinda ise park, h=6 kitleli konut alani ve spor alaninin kösesinde trafo alani belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasiuygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

4

Cumhuriyet

 

 

 

 

 

Isikli Köyü

 

619

12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 22

  120, 122, 123, 1227 ve 1228

Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde yeralan619 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 22 parseller ile Isikli Köyü 120, 122, 123, 1227 ve 1228 parsellerin içinde bulundugu alanda talep edilen imar plani degisikliginde yogunluk artisi olmadigindan; plan degisikligi teklifinde oldugu sekliyle alandaki konut yapi adalari birlestirilerek alanin ortasinda park h=5,50 plan sartli ve kitleli ticaret alani, trafo ve parkin kuzeyinde ve güneyinde otoparklar, parkin kuzeyinde her cepheden 6m. Yapi yaklasma mesafeli ve TAKS=0,30 KAKS:1,60 hmax=27,50 plan sartli konut yapi adasi ve kuzeyinde otopark, bu yapi adasinin batisinda her cepheden 5m. yapi yaklasma mesafeli ve TAKS=0,30, KAKS=1,68 ve hmax=27,50 plan sartli konut yapi adasi ile çocuk bahçesi ve oyun alani, bu alanin güneyinde her cepheden 6m. yapi yaklasma mesafeli ve TAKS=0,30, KAKS=1,70, hmax=27,50 plan sartli konut yapi adasi belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasiuygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasinatoplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

5

Umurlu

 

528

1

Umurlu Belediyesi sinirlari içersindeki Bayramyeri Mahallesi 528 ada, 1 parseldeki imar plani degisikligi ile ilgili 05.12.2013 Tarih ve 38 Sayili Umurlu Belediye Meclis Kararinin uygun görülerek 6360 Sayili Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Bendi uyarincatasdikine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

6

Dalama

 

 

2600, 2601, 4559

Aydin –Mugla - Denizli 1/100000 ölçekli çevre düzeni planinda tarim arazisi olarak belirlenen Dalama Belediyesi sinirlari içerisindeki Hatipler Mevkii, 2600, 2601, 4559 nolu parseller için teklif edilen talebin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

7

Orta (Ata)

 

2770

37

Aydin Merkez, Orta (Ata) Mahallede yeralan tapuda 2770 ada, 37 parselin güneybati kösesindeki plan hattinin parsel sinirina çekilmesine ve kaldirimin buna göre olusturulmasina, 37 parseldeki kitlenin güneybati cephesindeki bahçe mesafesinin 3m. olarak belirlenerek kitlenin buna göre olusturulmasina ve bu alanin güneyindeki 11 parsel sinirlari içerisinde kalan konut yapi adasinin 689 Sokaga bakan cephesinde genisletme yapilmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

8

Ata

 

2768

7

Aydin Merkez, Ata Mahallesinde yeralan tapuda 2768 ada(eski 819 ada) 7 parselde (eski 19 parsel) kayitli 8tasinmaz ile ilgili Aydin Idare Mahkemesinin 2006/1885 esas ve 2009/1573 sayili karari ile Danistay 6. Dairesinin 2010/103 esas ve 2013/5687 sayili kararina uygun olarak 2768 ada(eski 819 ada) 7 parsel (eski 19 parsel) trafo konulmasi ile ilgili 12.06.2002 tarih ve 55 sayili Belediye Meclis Kararinin iptal edilmesine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

9

Kemer

 

720

116

Aydin Merkez, Kemer Mahallesinde yeralan tapuda 720 ada, 116 parsel içerisinde öngörülen ifraz hattinin doguya dogru kaydirilmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

10

Güzelhisar

 

1255

4

Aydin Merkez, Güzelhisar Mahallesinde yeralan tapuda 1255 ada, 4 parselde mevcut imar planindaki kitleye uymak kaydiyla parselin h=15,50 plan sartli özel katli otopark olarak belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina  toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

11

Cumhuriyet (Fatih)

 

1206

113 ve 114

Aydin Merkez, Cumhuriyet (Fatih) Mahallesinde yeralan tapuda 1206 ada 113 ve 114 parseller, 6626 ada 1 parsel ve 2116 ada 8 parsel için teklif edilen imar plani degisikliginin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

12

Ramazanpasa

 

57

24

Aydin Merkez Ramazanpasa  Mahallesinde yer alan, tapuda  57 ada, 24 numarali parsel için teklif edilen imar plani degisikliginin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

13

Güzelhisar

 

229

3

Aydin Merkez, Güzelhisar Mahallesinde yeralan, tapuda 229 ada, 3 parselin ticaret alani olarak belirlenerek parsele 09.10.2013 tarihinde düzenlenen imar durumundaki ölçülere uygun olarak kitle belirlenerek h=18.50 plan sarti verilmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

14

Orta (Ata)

 

6603

1, 2, 3 ve 4

Aydin Merkez Orta (Ata) Mahallesinde yer alan tapuda  6603 ada 1, 2, 3 ve 4 numarali parseller ve 6587 ada 8 ve 4 numarali parsellerde kitle düzenlemesine iliskin plan degisikliginin yerinde incelenmek üzere ertelenmesinetoplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

15

Zafer

 

134

15

Aydin Merkez Zafer Mahallesinde yer alan tapuda 134 ada 15 numarali parsel ile ilgili imar plani degisikligi komsu parsellerdeki yapilasmalara uygun oldugundan, parsele teklif edilen plan degisikligindeki ölçülerde kitle belirlenerek h=15 plan sarti verilmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

16

Cumhuriyet

 

6440

5, 7, 8, ve 15

Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde yeralan tapuda 6440 ada 5, 7, 8, ve 15 parseller için öngörülen plan degisikligi yogunluk artisi, nizam degisikligi ve kat artisi getirmedigi için; 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

17

Kurtulus

 

288

15

Aydin Merkez Kurtulus  Mahallesinde yer alan tapuda  288 ada, 15 numarali parsel için teklif edilen imar plani degisikligi ile ilgili talebin  ertelenmesine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

18

Mesrutiyet

 

6383

 

Aydin Merkez, Mesrutiyet  Mahallesinde yeralan tapuda 6383 ada ile 6384 adanin birlestirilerek kitle nizam h=21,50 gabari belirlenmesi ve 6383 adanin kuzeyinde 12 m’lik tasit yolu belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

19

Cumhuriyet

 

1304

10 16 ve 24

Aydin Merkez, Cumhuriyet  Mahallesinde yer alan tapuda  1304 ada 10 16 ve 24 nolu parsellerde kayitli tasinmazlar  ile ilgili plan tadilat teklifinin; talepte yogunluk artisi olmasi sebebiyle reddinetoplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

20

Güzelhisar (A.Menderes)

 

2267

5

Aydin Merkez Güzelhisar (A.Menderes)  Mahallesi  2267 ada, 5 nolu  parselin bati cephesinde karayolundan Aydin Mugla Karayolu’na kadar giris çikis düzenlenmesine iliskin plan degisikligi yapilmasinin kabulününtoplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

21

Yedieylül

 

6536

 

Aydin Merkez Yedieylül Mahallesinde Bati Çevre Bulvari üzerinde  6536 adanin güneyindeki park alani içerisindeki halihazir durumdaki binaya uygun olarak h=4.50 plan sartli Sosyal Tesis Alani belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina  toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

3. Aydin Merkez Ata Mahallesi tapunun, 2125 ada, 21 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 327.90 m2 yüz ölçümlü parselde 19.78 m2'ye tekabül eden 989/16395 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satis, seklinde verilmesinin uygunluguna toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

4. Aydin Merkez Osmanyozgatli Mahallesi tapunun, 6160 ada, 20 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 241.52 m2 yüz ölçümlü parselde 41.09 m2'ye tekabül eden 4109/24151 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satis, seklinde verilmesinin uygunluguna toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

5. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 36 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 174.70 m2 yüz ölçümlü parselde 0.40 m2'ye tekabül eden 4/1757 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satis, seklinde verilmesinin uygunluguna toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

6. Aydin Karadenizliler Sosyal Yardimlasma Dayanisma ve Kültür Derneginin, Aydin’da yasayan Karadenizlilerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda dayanismalarini saglamak ve Karadeniz kültürünü hem kendi aralarinda, hem de Aydinli hemserilerine tanitmak amaciyla belediyemizce uygun görülecek bir alanda Karadeniz kültürünün sembolü olan hamsi adina düzenleyecegi senlik ve Kültür festivalinde kullanilmak üzere 50.000,00-TL. nakdi yardim saglanmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

7. Belediyemizin çesitli birimlerinde çalisan 2013 yilinda 5393 sayili Belediye Kanununun 49.’ncu maddesinin 3.fikrasina göre çalismasi devam etmekte olan ekli listede ihdas edildigi tarih ve karar numarasi bulunan 1 adet Bialog, 1 adet Programci ve 1 adet Ekonomistin tam zamanli sözlesmeli personeller için 01.01.2014 tarihinden itibaren,Belediye Meclisinin karar tarihinden sonra GIH sinifi kadrosunda ve Egitmen unvani olan yeni ise baslayacak tam zamanli personel için ise ise göreve basladigi tarihten itibaren geçerli olmak üzere ödenecek ücretlerin Maliye Bakanligi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügü’nün 2014 yili Mahalli Idare sözlesme personel ücret tavanlarina iliskin genelgesinin Ek:1 sayili cetvelindeki 657 Sayili Kanuna göre net aylik tutar tabanlarini geçmemek üzere ödeme yapilmasina toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

8. 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Zabita Müdürlügü personeline ödenmekte olan aylik maktu fazla mesai ücretlerinin  31.12.2012 tarih ve 28514 sayili Mükerrer (1) Sayili Resmi Gazetede yayinlanan 2013 yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K cetvelinde belirtildigi gibi Belediye nüfusu 100.001 ile 250.000’ne kadar olan Belediyeler için belirlenmis olan  261.00-TL.ye yükseltilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

9. 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Itfaiye Müdürlügü personeline ödenmekte olan aylik maktu fazla mesai ücretlerinin 27 Aralik 2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayi ile Resmi Gazetede yayinlanan 2014 yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde belirtildigi gibi Belediye nüfusu 100.001 ile 250.000’ne kadar olan Belediyeler için üst limit olan 276,00 TL.ye yükseltilmesine toplantida bulunan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

|