05.11.2007 Tarihli Belediye Meclisi Gündemi

1. Zabit Özetinin okunmasi,

2. Belediyemizin 2008 Yili Gelir Ücret Tarifesinin Görüsülmesi,

3. Belediyemizin 2008 Yili Performans Programinin Görüsülmesi,

4. Belediyemizin 2008 Yili Analitik Bütçesinin Görüsülmesi,

5. Belediyemizin 27/09/2007 tarih 2007/567-1 sayili 2006 yili Sayistay Sorgusu ile ilgili istisari görüs alinmasi hususunun görüsülmesi,

6. Belediyemizin bankalardaki mevcut paralari belediye bütçesine gelir kaydedilen paralar oldugundan, söz konusu paralarin ammeye tahsisli olduguna dair karar alinmasi hususunun görüsülmesi,

7. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat tekliflerinin görüsülmesi,

8. Yoldan ihdasen Belediyemiz adina tapusu çikan 428 ada 37 parselin 25.10.1999 tarih ve 310 sayili kararina göre Vakiflar Genel Müdürlügü’ne devir karari alinmis söz konusu kararin tekrar degerlendirilmesi hususunun görüsülmesi,

9. Aydin Merkez 17L-IV pafta, 6182 ada, 17,18,19 parsellerde bulunan S.S. Özçigdem Konut Yapi Kooperatifinin talebi dogrultusunda binalarinin ruhsata baglanmasi ve yapi kullanma izinlerinin verilmesi hususunun görüsülmesi,

10. Belediye ve bagli kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik geregi alinan 06.08.2007 gün ve 151 sayili Meclis Karari ile bosalan kadrolarin iptali için hazirlanan Kadro Iptal Cetvellerinin ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu’nun degisik 134.’cü maddesi uyarinca Bakanlar Kurulu karari ile kabul edilen “Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkinda Yönetmelik’in degisik 16.’ci maddesi geregince Belediyemizde görevli memurlar için hazirlanan Disiplin Amirleri Yönetmeligi’nin görüsülmesi,

11. 17.06.2004 tarih ve 81 sayili Meclis kararina istinaden 2007-2008 Egitim ve Ögretim yilinda ögrencilere verilecek Aydin Belediyesi Yüksek Ögrenim Yardimlari Burs ücretinin ve uygulanacak kisi sayisinin belirlenmesi,

12. Kültür ve Sosyal Isler Müdürlügü ile ilgili olan çesitli yönetmeliklerin 1.maddelerine “5393 sayili Kanunun 14.maddesine göre” ifadesinin eklenmesinin görüsülmesi,

13. 21.10.2006 tarih ve 26326 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Itfaiye Yönetmeliginin 48.maddesi geregince; Itfaiye Iç Hizmet Yönetmeliginin onaylanmasi hususunun görüsülmesi,

14. Ücretsiz Toplu Sünnet Uygulama Yönetmeligi, Ücretsiz veya Ucuz Ilaç Yardimlari Yönetmeligi ve Huzurevi Uygulama Yönetmeligi ile Gelir Ücret Tarifesine Huzurevi ücretlerinin eklenmesi ve ücret tarifesinin belirlenmesi hususlarinin görüsülmesi,

15. Romanya’nin Ramnicu Ralvarçea kentiyle Kardessehir iliskisi kurulmasi hususunun görüsülmesi

|