T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11.06.2024 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

 

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi; 11 Haziran 2024 Salı günü (saat:18.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Haziran Ayı Olağan toplantısının I. Birleşimini yapacaktır.

                 Kamuoyuna duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                 Özlem ÇERÇİOĞLU                                                                                                             

       Büyükşehir Belediye Başkanı                                                

 

 

TEKLİFLER:

 1. Aydın İline ilişkin Turizm Master Planı yapılması hususunun görüşülmesi.
 2. Bozdoğan İlçesi, Pınarlı Mahallesi, 101 ada 6 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi.
 3. Çine İlçesi, Doğrumlar Mahallesi,133 ada 95 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 4. Çine İlçesi, Karahayıt Mahallesi, 120 ada 12 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı
  değişikliğinin görüşülmesi.
 5. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 1508 ada 4 parselin kuzeyindeki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 6. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 1039 ada 15 parselin kuzeyindeki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 7. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 918 ada 25 parselin batısındaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 8. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 2092 ada 11 parselin batısındaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 9. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 2393 ada 2 parselin batısı ile 1199 ada 8 parselin kuzeyindeki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 10. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 1468 ada 8 parselin kuzeyindeki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 11. Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 1965 ada 5 parselin güneyindeki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 12. Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 606 ada 1 parselin batısındaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 13. Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 2635 ada 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar
  planı değişikliğinin görüşülmesi.
 14. Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 862 ada 2 ve 10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Didim Belediye Meclisince alınan 06.05.2024 tarih ve 102 sayılı kararının görüşülmesi.
 15. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6410 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 16. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 17. Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 107 ada 4 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi.
 18. Kuşadası İlçesi, Cumhuriyet, Ege ve Türkmen Mahalleleri ile ilgili 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesi.
 19. Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 835 ada 2, 11, 12 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 20. Kuşadası İlçesi, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerine ait uygulama imar planı plan notlarında
  düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 21. Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 172 ada 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının görüşülmesi.
 22. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1694 ada 95 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 23. Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 991 ada 20,21, 22 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 24. Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 664 ada 381 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 25. Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1314 ada 30, 130 ve 131 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 26. Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 27. I ve II Sayılı Memur Kadro Değişikliği ve ihdas Cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi
 28. Çine İlçesi Yeni Mahallede bulunan “Aydın Büyükşehir Belediyesi Enver Salih DİNÇER Sosyal Tesisleri” üzerindeki Sosyal Tesis Spor Alanı ve Kafeteryanın Çine Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi
 29. Çine İlçesi Yeni Mahallede bulunan “Aydın Büyükşehir Belediyesi Enver Salih DİNÇER Sosyal Tesisleri” üzerindeki Düğün Salonunun Çine Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi
 30. Sultanhisar İlçesi Beşeylül Mahallesinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesisin (futbol sahası, kır düğün salonu ve spor tesisleri) Sultanhisar Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

 

 

 

 

|