AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 13.02.2024 TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 13.02.2024

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:20

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2024 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:21

 

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25. maddesi gereğince 2024 yılının gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 09.01.2024 tarih, 02 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonuna Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan seçilen Kasım PAYZA' nın istifası nedeniyle  yerine aynı partiden görev yapmak üzere gizli oyla yapılan seçim sonunda kullanılan 58 oydan,  53 oy alan Mustafa AKKAYA’ nın Denetim Komisyonu üyesi seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:22

 

Karar: Meclis üyesi Kasım PAYZA' nın istifası nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere açık oylama ile yapılan seçim sonucunda Şevki CAN’ ın seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:23

 

Karar: 5216 sayılı Büyükşehir belediye Kanunu’nun 7. Maddesi (i) bendi “… büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek…” hükmü ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Söke Belediyesi tarafından toplanan çöplerin Söke Belediyesi’ne ait aktarma istasyonundan taşınması işinin Söke Belediye Başkanlığı’na devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|