2024 MALİ YILI EVSEL ATIK BERTARAF ÜCRET TARİFESİ

27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği hazırlanan, Büyükşehir Belediyemizin, 2464 sayılı Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'inci maddesi gereğince onaylanan 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

|