EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 05.04.2023 TARİHLİ KİRA İHALESİ

İ L A N

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ayrıca sorumluluk alanında bulunan, aşağıdaki listede adres ve nitelikleri belirtilen taşınmazların  3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 05.04.2023 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak olan Gerçek Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği, İkametgah ilmühaberi, İletişim bilgileri beyanı, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekontu;

Tüzel Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Kuruluş sözleşmesinin aslı, Yönetim kurulu imza sirküleri, Adres ve iletişim bilgileri beyanı, Vergi levhası,  Oda sicil kayıt belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneğini;

          İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İstekliler, aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:39 adresindeki Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görebilir veya 250,00 TL karşılığı temin edebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                    

İş bu ilan 6 maddeden ibarettir

 

 

S. No

İlçe

Adresi

Niteliği

Kullanım Alanı (m²)

Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)+ KDV

Geçici Teminatı (TL)

1

Efeler

Yedieylül Mh. İzmir Blv. Dış Kapı No:9/1 - B Blok 2.Kat

218 N.Dükkan

29,00

9.000,00

270,00

2

Efeler

Hasanefendi -Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16- Kat:2/231

Büro

80,82

5.600,00

168,00

3

Efeler

Hasanefendi -Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16- Kat:2/232

Büro

89,75

5.600,00

168,00

4

Efeler

Hasanefendi -Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16- Kat:2/233

Büro

49,42

5.000,00

150,00

 

 

 

|