AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI 11.10.22 ve 13.10.22 TARİHLİ I. ve II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ EKIM AYI 11.10.2022

TARIHLI I. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETI

 

Karar No:337

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 15.09.2022 tarihli Eylül Ayi Meclis Toplantisinin II. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ EKIM AYI 13.10.2022

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:338

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 11.10.2022 tarihli Ekim Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

Karar No:339

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Bozdogan Ilçesi, Pinarli Mahallesinde yer alan, tapuda 1495 parsel ve 101 ada 6 parselde kayitli tasinmazlar üzerinde, Eko-Turizm, Belediye Hizmet Alani, Sosyal Tesis Alani, Park, Yol ve Otopark alani amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus

Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09816433 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür .Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdogan Ilçesi, Pinarli Mahallesi 1495 parsel ve 101 ada 6 parsele iliskin 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:340

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Çine Ilçesi, Altinova Mah., Tepe Tarla Mevkiinde, tapunun 102 ada 97 parsel numarasinda kayitli 6805,08m² yüzölçümlü tasinmazin 3500m²’lik kisminda “Akaryakit ve Servis Istasyonu Alani” belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP:09042107 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi Çine Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 52 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca onaylanmak üzere Çine Belediye Baskanliginin 06.09.2022 tarih ve 6085 sayili yazisi ile  Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

UIP: 09042107 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ,5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine Ilçesi Altinova Mahallesi 102 ada 97 parsele iliskin 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:341

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Çine Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan  1 ada 8, 11, 12, 14, 15, 42 parseller ve 6 ada, 52 parselde kayitli tasinmazlarin birlikte degerlendirilerek, Danistay 6. Dairesinin 17.01.2018 tarih E.2013/8780, K.2018/89 ve 17.01.2022 tarih E:2014/721 K:2018/90 sayili kararlari ile iptal edilen imar plani için konut, park ve yol kullanimlarinda degisiklik yapilmasi konusunu içeren nazim imar plani degisiklik teklifi, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

Alana iliskin Çine Belediyesinin 11.10.20022 tarihli yazisi ekinde gönderilmis olan  NIP-09601143 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1 ada 8, 11, 12, 14, 15, 42 parseller ile 6 ada 52 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:342

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Altinkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsel numarali mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 14.372,45 m2 yüzölçümün sahip tasinmazin Turizm - Konut Alani kullaniminin yaklasik 3000m2’lik bölümünün Dini Tesisi Alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi 24.08.2022 tarihli Didim Kaymakamligi - Milli Emlak Müdürlügü yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.NIP-09633588 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.                

Karar: Didim Ilçesi, Altinkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:343

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesi, 2148, 6380 ve 6381 numarali adalarda kayitli, meri 1/5000 ölçekli nazim imar planinda az yogunluklu meskun konut alani kullaniminda yer alan yapi adalari üzerinde çok yüksek yogunluklu meskun Konut Alani, Sosyal Tesis Alani ve Otopark alani düzenlenmesi amaciyla hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

NIP-09347343 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinin alandaki yapi ve nüfus yogunlugunu arttirici nitelikle olmasi gerekçesiyle uygun olmadigina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesi 2148, 6380 ve 6381 adalara iliskin 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani Degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:344

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Ovaeymir Mahallesi, tapunun 226 ada, 1-2-3-4 numarali parsellerde, Ticaret+Turizm Alani düzenlenmesi ve alanin dogusunda otopark alani önerilmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09568789 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler Ilçesi, Ovaeymir Mahallesi, 226 ada 1, 2, 3, 4 parsellere iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:345

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Yeniköy Mahallesi, tapuda 103 ada 2 ve 6 parsellerde kayitli, tasinmazlar üzerinde, yaklasik 3,5 ha’lik alanda 154 kV Aydin Bati Trafo Merkezi yapilmasi  amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarihli ve 54 sayili karari ile uygun görülerek, 06.07.2022 tarihli ve 269998 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09664433 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler Ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 103 ada 2 ve 6 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:346

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2022 tarih ve 198 sayili karari ile onaylanan Germencik Kent Merkezi ve Çevresi NIP-09114025 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani revizyonu ve ilavesi 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve Mekânsal Planlar Yapim Yönetmeligi’nin 33/1 maddesi uyarinca 27.06.2022- 26.07.2022 tarihleri arasinda askiya çikarilmis, askidan itirazli olarak indirilmis ve yapilan itirazlar Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2022 tarih ve 256 sayili karari ile kismen kabul edilmis, kismen reddedilmistir. Itirazlarin kabulüne iliskin yapilan düzenlemeler ise 25.08.2022 – 23.09.2022 tarihlerinde ikinci defa askiya çikarilmis ve askidan tekrar itirazli olarak indirilmistir.

 Nazim Imar Planina yasal aski süresi içinde 3 adet, aski süresi sonrasinda ise 2 adet itirazin bulundugu tespit edilmis olup sunulan itirazlar Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

NIP-09114025 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve revizyonuna yapilan itirazlar;

  1. Karayollari 2. Bölge Müdürlügü’nün itirazi dogrultusunda imar planinda yer alan Germencik kavsak yerinin degistigi belirtildiginden itiraz ekinde gönderilen belge dikkate alinarak imar planinda düzenleme yapilmasinin uygun olduguna ve itirazin kabulüne,
  2. Germencik Belediye Baskanligi’nin itirazina dair 48 ada  161,…,178 parsellerin yer aldigi alanin uygulama imar planinda konut alaninda kaldigi ve 2017 yilinda imar uygulamasi gördügü belirtildiginden söz konusu alanin konut alani belirlenmesi ve bu alanda yer alan egitim alaninin ise kuzeyde yer alan imar uygulamasi görmeyen alana kaydirilmasinin uygun olduguna ve itirazin kabulüne,
  3. Egitim Kültür ve Sosyal Yardimlasma Dernegi’nin itirazi ile Hürriyet Mahallesi, 323 ada 2 parselin özel mülk oldugu için özel sosyal tesis alani olarak belirlenmesi talebi; söz konusu alanin kullanim kararinin revizyon imar plani içerisinde donati dengesi kapsaminda düzenledigi, özel sosyal

tesis alanina dönüsmesi durumunda ise planin donati dengesinin bozulacagi ve Mekansal Planlar Yapim Yönetmeligi’nin Ek-2 kentsel, sosyal ve teknik alt yapi standartlarinda açiklamalarda yer alan 8 numarali hükmü kapsaminda plan donati dengesini degistireceginden anilan hüküm kapsaminda degerlendirme yapilmasinin uygun oldugu gerekçesi ile itirazin uygun olmadigina,

  1. Aski süresi sonrasinda sunulan Hidirbeyli Mahallesi, 162 ada 2 ve 4 parseller ve çevresine iliskin sunulan itirazlarin ise yasal aski süresi içinde sunulmadigindan degerlendirilmeye tabii olmadigina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.

Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Germencik Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 ölçekli nazim imar plani revizyonu ve ilavesine aski süresi içinde yapilan itirazlar ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:347

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Germencik Ilçesi, Mursalli Mahallesi, 196 ada 22 parsel (7760.20 m²) numarali tasinmazda "Ticaret Alani ile Akaryakit ve Servis Istasyonu Alani" kullaniminin belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP-09059742 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 02.08.2022 tarih ve 52 sayili karari ile uygun bulunarak 08.08.2022 tarih ve 10272 sayili Germencik Belediye Baskanligi yazisi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu uyarinca degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09059742 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy çoklugu ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.        

Karar: Germencik Ilçesi, Mursalli Mahallesi, 196 ada 22 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

Karar No:348

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi, 891 ada 2 parselde rehabilitasyon alani amaçli Saglikli Yasam Merkezi planlanmak üzere 1/5000 ilave nazim imar plani ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani yapilabilmesi için kamu yarari karari alinmasi talebi 29.09.2022 tarihli dilekçe ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Dilek Yarimadasi ve Büyük Menderes Deltasi Milli Parki sinirlari içerisinde yer alan Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi, 891 ada 2 parsele iliskin kamu yarari karari alinmasi talebi, 5403 sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu’nun 13. Maddesi kapsaminda kamu yarari karari alinabilmesi için alternatif alan bulunmamasi sartinin, Özel Saglik Tesisi Alani yer seçimi için karsilanmadigi, milli ve milletlerarasi öneme sahip özel kanunla korunan kaynak iliskin tüm islemlerin Orman ve Su Isleri Bakanligi eli ile yürütülmesi ve yürürlüge konulmasi, gelisme plani uyarinca hazirlanacak uygulama imar planlarinin ise Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi’nin onayi ile yürürlüge konulacagi hükümleri geregi bu alanda yapilacak planlama ve onama islemlerinde degerlerimizden olan ve tahribatinin onarilamaz sonuçlar doguracagi bir alanda yer seçilmesini gerektirecek özel bir durumun olmadigi, ayrica 2873 sayili Milli Parklar Kanunu’nun 4. Maddesi kapsaminda gelisme planlarina Belediyemizin yetkisi bulunmadigi için uygun olmadigina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi 891 ada 2 parsel hakkinda kamu yarari karari alinmasi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:349

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesi 204 ada 1 parselin turistik tesis alani kullaniminin ticaret – turizm alani kullanimina dönüstürülmesine iliskin UIP-09061653 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine 2. aski süresi içerisinde yapilan itirazlarin degerlendirildigi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 05.09.2022 tarih ve 301.05/319 sayili karari, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 21.09.2022 tarih ve 19051 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09061653 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itirazin degerlendirildigi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 301.05/208 sayili kararinin uygun olmadigina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kusadasi Ilçesi Sogucak Mahallesi 204 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine 2. Aski süresi içerisinde yapilan itirazlarin degerlendirilmesi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:350

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 1001 ada 1 parselde Turizm Tesis Alani olan tasinmazin mülkiyet hatti ile adakenari arasindaki uyusmazligin giderilmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi dosyasi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve 229 sayili karari ile uygun bulunarak, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 03.08.2022 tarihli ve 69540995-310.21-E.3088/15593 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09591677 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin 3194 sayili Imar Kanunu’nun Ek 8. Maddesi geregi yapi yogunlugu arttirilamayacagi için “Emsal=1,88” olarak düzenlenmesi ve ADM Elektrik Dagitim A.S.’nin görüsü dogrultusunda “Mevcut elektrik dagitim tesisleri Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yönetmeligi’ne göre korunacaktir.” hükümleri plan notlarina eklenmesi ile tadilen uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi 1001 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:351

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1868 ada 1 ve 1869 ada 1 parseller ve çevresinde konut alan, otopark ve tasit yolu kullaniminda kalan alanlarda tescilli antik su yolunun islenmesi amaçli UIP-09544535 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve 301.05/227 sayili karari ile uygun bulunmus, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 03.08.2022 tarih ve 15592 sayili yazisi ile degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09544535 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1868 ada 1 parsel ve 1869 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:352

Komisyon Görüsü: Ilimiz Kuyucak Ilçesi, Beseylül Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda Park alaninda kalan, iki adet park alanindan dogudaki park alaninin güneybati kösesinde Regülatör Alani belirlenmesi, batidaki park alaninin kuzeyindeki 7m’lik yaya yolunun da 6.50m olarak düzenlenmesi  amaçli hazirlanan UIP-09508704 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisiklik teklifi Kuyucak Belediye Meclisi’nin 06.07.2022 tarih ve 2022/46 sayili karari ile uygun görülerek Kuyucak Belediye Baskanligi’nin 21.07.2022 tarih ve 881/1418 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP:09508704 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuyucak Ilçesi, Beseylül Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alaninda kalan alanda Regülatör Alani ve yaya yolu düzenlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:353

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yesil Mahalle, 2006 ada 8 numarali parselin dogusunda yer alan tescil harici ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda park alani olan alan içerisindeki 38,1 m2 büyüklügündeki mevcut trafo alaninin lokasyonunun degistirilmesine yönelik hazirlananUIP:09361615 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 02.08.2022 tarih ve 142 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca onaylanmak üzere Nazilli Belediye Baskanliginin 15.08.2022 tarih ve 7690 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

UIP:09361615 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ,5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Yesil Mahalle, 2006 ada 8 parselin dogusundaki alana iliskin 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:354

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Yeni Mahallede, tapunun 645 ada 9, 16 numarali parseller ve 1273 ada 1, 3, 4, 5, 27 numarali parsellerin bulundugu konut adasinda bu parsellere cephe vermek üzere kadastro yolu ve parsel cepheleri dikkate alinarak yaya yolu düzenlemesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin 08.09.2022 tarih ve 152 sayili karari ile uygun görülerek, 16.09.2022 tarih 9060 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09379233 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi kamu yarari içerdigi için komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Yeni Mahalle, tapunun 645 ada 9, 16 numarali parseller ve 1273 ada 1, 3, 4, 5, 27 numarali parsellere iliskin 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:355

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2015 ada 12 parselde yürürlükteki imar planlarinda akaryakit ve servis alani kullanimindaki tasinmazin yapi yaklasma mesafesi ve yapilasma kosullarinin bulunmamasindan dolayi yapi yaklasma mesafesi ve yapilasma kosullarinin belirlenmesi ve güneyinden geçen karayolunda düzenleme yapilmasi amaçli UIP-09285496 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Söke Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 2022/6-62 sayili karari ile uygun bulunmus, Söke Belediye Baskanligi’nin 08.07.2022 tarih ve 160840 sayili yazisi ile degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir UIP-09285496 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi plan degisikligi onama sinirinin 2015 ada 12 parsel ve güneyindeki karayolu kavsagi düzenlemesini kapsayacak sekilde daraltilmasi ve plan degisikligi paftalarina jeolojik etüt raporu sonuçlarinin islenmesi ile tadilen uygun olduguna komisyonumuzca oybirligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2015 ada 12 parsele iliskin 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:356

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Sultanhisar Ilçesi, Atça Mahallesi, 592 ada 6 parselde kayitli 3866,56 m2 yüzölçümlü tasinmazin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planindaki Konut Disi Kentsel Çalisma Alani (Seramik Imalathanesi ve Satis Magazasi) kullaniminin parselde soguk hava deposu yapilabilmesi için nazim imar plani gösterimindeki Seramik Imalathanesi ve Satis Magazasi ifadesi ile nazim imar plani plan notlarinin 3. Plan notu olan “Yapilasma kosulu, Emsal E=0.50, yapi yüksekligi Y =7.50 metre 2kattir. ) ifadesinin kaldirilmasina iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi önerge ile meclis gündemine alinmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.NIP-09926869 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar Ilçesi, Atça Mahallesi 592 ada 6 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:357

Komisyon Görüsü: 11.10.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;            Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine,  “Ek Ödenek Tablosunda” belirtilen 82.300.000,00 TL’lik ek ödenek verilmesi hususunun, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:358

Komisyon Görüsü: 11.10.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;            Büyüksehir Belediyemizin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, ekte yer alan ‘‘Ödenek Aktarma Tablosunda’’ belirtilen fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasindaki aktarmalarin yapilmasi hususu, Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 36 nci maddesi 2 nci fikrasi geregince, Komisyonumuzca görüsülerek oyçoklugu ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesinde fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasinda aktarma yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

 

Karar No:359

Komisyon Görüsü: 11.10.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Ay Jeotermal Enerji Anonim Sirketi’nin mevcut 10.000.000,00 TL olan sermayesinin 29.500.000,00 TL’ye çikartilmasi hususu 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) bendi geregince Komisyonumuzca görüsülerek, oyçoklugu ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Ay Jeotermal Enerji Anonim Sirketi’nin mevcut sermayesinin artirilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

 

Karar No:360

Komisyon Görüsü: 11.10.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Bütçesi’ne, ekli (T-1) cetvelinde belirtilen araçlarin,  237 sayili Tasit Kanununun 10 uncu maddesi ‘‘ Belediyeler kendi meclislerinin karari ile tasit edinirler. ’’ hükmü geregince islenmesi ve satin alinmasi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligi 2022 Mali Yili Bütçesi T-1 Cetveline araç islenmesi ve Devlet Malzeme Ofisi’nden satin alinmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:361

Komisyon Görüsü: 11.10.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;            04.10.2022 tarih ve 61 sayili Meclis Karari geregi Çine Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 20.050.000,00 TL ek ödenegin verilmesi Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Çine Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:362

Komisyon Görüsü: 11.10.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;            04.10.2022 tarih ve 369 sayili Meclis Karari geregi Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 19.765.000,00 TL ek ödenegin verilmesi Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

Karar: Kusadasi Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:363

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müsterek Görüsü: Ülke ve bölgemiz kültüründe önemli bir yer tutan degerlerimizden olan geleneksel deve güresleri sporumuzun gelecek nesillere aktarilmasi, yasatilmasi, sevdirilmesi ve daha genis kitlelere yayginlastirilmasi amaciyla; Aydin Devecilik Kültürü ve Deve Güresleri Dernegi Baskanliginca 24-25 Aralik 2022 tarihlerinde gerçeklestirilecek olan “Geleneksel Aydin Deve Güresi Festivalinin” 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi ve 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 14. ve 75. maddeleri geregince yapilacak protokol kapsaminda isbirligi yapilmasi ve protokol yapilmak üzere Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesi, destek olunmasi amaciyla yapilacak giderlerin Kültür ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karsilanmasi Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, oyçoklugu ile uygun görülmüstür.

 

Karar: Aydin Devecilik Kültürü ve Deve Güresleri Dernegi Baskanliginca 24-25 Aralik 2022 tarihlerinde gerçeklestirilecek olan “Geleneksel Aydin Deve Güresi Festivali” ne 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi ve 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 14. ve 75. maddeleri geregince yapilacak protokol kapsaminda isbirligi yapilmasi ve protokol yapilmak üzere Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesine ayrica 435.000,00 TL maddi destek saglanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

Karar No:364

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisi’nin 11/10/2022 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;         Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2196 ada 2 parsel numarasinda kayitli tasinmazda bulunan Baskanligimiz hissesinde insaai faaliyetlerin yapilabilmesi amaciyla Aydin Valiligi, Gençlik ve Spor Il Müdürlügü’ne muvafakat verilmesi hususu komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

 

Karar: Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2196 ada 2 parsel numarasinda kayitli 45.699,15 m² yüzölçümlü tasinmazin 3/400 hissesi Büyüksehir Belediye Baskanligimiza ait olan 342,74 m²’lik kisminda Aydin Valiligi, Gençlik ve Spor Il Müdürlügünce insai faaliyet yapilabilmesi için muvafakat verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

 

 

|