Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ KASIM AYI 12.11.2020 TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI
 
Karar No: 263
Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin Kasim Ayi Meclis Toplantisinin 10.11.2020 tarihli I. Birlesimine ait zabit özetinin kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
 
Karar No:264
Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi 2021 Yili Performans Programi ile ilgili komisyonumuzca yapilan degerlendirmede; Aydin Büyüksehir Belediyesi 2021 yili Performans Programi 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi geregi, ekte sunuldugu sekliyle Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.
 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2021 Mali Yili Performans Programi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:265
Komisyon Görüsü:10.11.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen,   Aydin Büyüksehir Belediyesi 2021 Yili Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili komisyonumuzca yapilan degerlendirmede;   Aydin Büyüksehir Belediyesi 2021 Yili Gelir Ücret Tarifesi 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 23’üncü maddesi geregi ekte sunuldugu sekliyle Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.
 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2021 Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:266
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek komisyonumuzca oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.  
 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesinin 2021 Mali Yili Bütçesinin kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
 
Karar No:267
Komisyon Görüsü: 10.11.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;            Efeler Belediye Baskanligi’nin 04.11.2020 tarih ve 171 sayili Meclis Karari ile verilen 4.500.000,00 TL’lik ekte yer alan “Ödenek Aktarma Tablosunda” belirtilen fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasindaki aktarmalarin; Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 37 nci maddesi ikinci fikrasi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.
Karar: 10.11.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Efeler Belediye Baskanligi’nin 04.11.2020 tarih ve 171 sayili Meclis Karari ile verilen 4.500.000,00 TL’lik ekte yer alan “Ödenek Aktarma Tablosunda” belirtilen fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasindaki aktarmalarin; Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 37 nci maddesi ikinci fikrasi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.
 
Karar No:268
Komisyon Görüsü: 10.11.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;            Didim Belediye Baskanligi’nin 06.11.2020 tarih ve 91 sayili Meclis Karari ile verilen 6.645.000,00 TL’lik ekte yer alan “Ödenek Aktarma Tablosunda” belirtilen fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasindaki aktarmalarin; Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 37 nci maddesi ikinci fikrasi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.
Karar: Didim Belediyesi 2020 Mali Yili Bütçesinde müdürlükler arasi aktarma yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:269
Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.11.2020 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale olunan; Aydin Büyüksehir Belediyesi hizmet alanlari içerisinde bulunan mevcut aktarma istasyonlari, sözlesme süresince yapilmasi planlanan aktarma istasyonlari ile ilçelerde bulunan vahsi depolama sahalarinin rehabilitasyonu islemlerinde kullanilmak üzere 4 adet kayar tabanli kati atik (çöp) transfer yari römorku ve 4 adet çekici kiralanmasi hizmet alimi isinin 4734 sayili Kanun’un ilgili hükümlerince islemlerinin baslanilmasina ve yapilacak hizmet aliminin 24 ay süre ile 5393 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 67. Maddesi geregi yillara sari yapilmasi komisyonumuzca oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere, Büyüksehir Belediye Meclisi’nin onayina arz olunur.
 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesi hizmet alanlari içerisinde kullanilmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanliginca 5393 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 67. Maddesi geregi yapilacak olan yillara sari araç kiralamasi hizmet alimi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:270
 
Kadin Çocuk Aile Ve Engelliler Komisyonu Ile Hukuk Komisyonu Müsterek Raporu: Meclisin 10.11.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediyesi, Kadin ve Aile Hizmetleri Daire Baskanliginin “Engelliler Hizmet Birimi” Yönetmeligi incelenerek, Yönetmeligin mevzuat hükümlerine uygunluguna Komisyonumuzca oybirligiyle karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.
 
Karar: Mevzuat hükümlerine uygun hazirlanan Aydin Büyüksehir Belediyesi Kadin ve Aile Hizmetleri Dairesi Baskanligi “Engelliler Hizmet Birimi Görev ve Çalisma Yönetmeligi” nin kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:271
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Buharkent Ilçesi, Kamilpasa Mahallesinde 3929 ve 3930 parsellere ifraz hatti belirlenmesine amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Buharkent Belediye Meclisinin 07.08.2020 tarih ve 07-34 sayili karari ile uygun görülerek, 14.08.2020 tarih ve E.874 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. PIN UIP 09533581 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi imar plani normlarina uymadigi ve jeolojik etüt raporu gibi eksikleri bulundugu için mevcut plan sartlarinin devami komisyonumuzca  oybirligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Buharkent Ilçesi, Kamilpasa Mahallesi, 3929 ve 3930 parsellere iliskin UIP 09533581 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:272
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Akbük Mahallesi 4065 ada 3 parsel (Eski 692 ada 2 parsel) numarali tasinmazda gelisme konut alani, park, tasit yolu ve otopark belirlenmesi amaçli UIP-09446915 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani Didim Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarih ve 71 sayili karari ile uygun görülmeyerek, Didim Belediye Baskanligi’nin 23.10.2020 tarih ve 3076 sayili sayisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09446915 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar planini uygun bulmayan ilçe belediye meclis kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
Karar: Didim Ilçesi Akbük Mahallesi, 4065 ada 3 parsele ait UIP-09446915 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planina iliskin alinan Didim Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarih ve 71 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:273
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsel numarali tasinmazin (12.866,15m²)  E:1.20 Hmax:15.50m yapilasma kosullu konut disi kentsel çalisma alani kullaniminin E:0,90 Yençok:15.50 m yapilasma kosullu Ticaret+Turizm Alani ve otopark kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan UIP-09808261 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarihli ve 70 sayili karari ile reddedilerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu uyarinca degerlendirilmek üzere 23.10.2020 tarihli ve 3075 sayili Didim Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP- 09808261 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi iliskin alinan Didim Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarihli ve 70 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.   
 
Karar: Didim Ilçesi Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsele ait UIP- 09808261 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine iliskin alinan Didim Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarihli ve 70 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:274
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Çiftlik Mahallesinde 3367 Sayili Köy Yerlesme  Alani Plani kapsaminda yer alan 101 ada, 1, 2, 3, 4, 5   ve 6 nolu parseller; 102 ada,  1, 2, 3, 4, 5 6, 7 ve 8 nolu parseller; 103 ada, 1, 2, 3, ve 4 nolu parseller;  104 ada 1 nolu parsel ile  106 ada 1 nolu parselden olusan alanda  cephe yönü belirtilmis yapi adalarinda cephe yönü isaretlerinin kaldirilmasi ve “planlama alanindaki parsellerde kotlandirma tabii zeminden ve her binanin köse kotlarinin aritmetik ortalamasi alinarak yapilacaktir” sekilde plan notu eklenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 123 sayili karari ile uygun görülerek, 07.09.2020 tarih ve 184139 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. PIN UIP 09521580 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi yogunluk artisi getirmediginden komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi, Çiftlikköy Mahallesi köy gelisme planinda plan notunun düzenlenmesi ve 101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller; 102 ada,  1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 nolu parseller, 103 ada, 1, 2, 3,4 nolu parseller,  104 ada 1 nolu parsel ve 106 ada 1 nolu parsele iliskin UIP 09521580 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:275
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 133 parselde kayitli, yaklasik 4233 m² yüzölçümlü, meri 1/5000 ölçekli nazim imar planinda depo alani kullaniminda yer alan tasinmaz üzerinde gelisme konut alani, belediye hizmet alani ve park alani düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere 02.10.2020 tarihli basvuru ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09878760 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi nüfus ve yapi yogunlugunu arttirdigi ve artan nüfusun ihtiyaci olan sosyal ve teknik altyapi alanlarini karsilamadigi gerekçesiyle komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmemistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 
 
Karar: Efeler Ilçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 133 parsele iliskin NIP-09878760 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:276
Komisyon Görüsü: Ilimiz Efeler Ilçesi, Kemer Mahallesinde, tapunun 6623 ada, 1 parsel ile 2632 ada, 2 parselin dogusunda yer alan, meri 1/5000 ölçekli nazim imar planinda konut ve park alani kullaniminda kalan alanlarda, 6623 ada 1 parselin dogu kisminin ticaret alani olarak düzenlenmesi ve bati kisminin park alani olarak düzenlenerek kuzeyindeki park alanina dahil edilmesi, 2632 ada 2 parselin ise dogusundaki park alaninin güneyinde konut alani belirlenmesi amaciyla hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarih ve 197 sayili karari ile onaylanmistir.Söz konusu nazim imar plani degisikligine aski süresi içerisinde Ender TOKMAK tarafindan 30.09.2020 tarihli dilekçe ile itiraz edilmis, aski süresinin bitiminden sonra Ender TOKMAK 28.10.2020 tarihli dilekçesi ile Büyüksehir Belediyemize tekrar müracaat ederek itirazindan vazgeçtigini bildirmistir. 1/5000 ölçekli nazim imar planina yapilan itiraz ve itirazin iptal edilmesi yönündeki talepler Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarih ve 197 sayili karari ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligine aski süresi içerisinde yapilan itirazin verilen dilekçe ile iptal edilmesi yönündeki talep üzerine itiraz konusunun degerlendirilmesine gerek olmadigina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi, Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel ve 2632 ada 2 parselin dogu komsusu alanda NIP-09882043 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligine yapilan itiraz ve itirazin geri çekilmesi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:277
Komisyon Görüsü: Ilimiz Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesinde, tapunun 19J-III paftada yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 2182,28 m² yüzölçümlü 6406 ada, 2 parsel numarasinda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama Imar planinda TAKS/KAKS:0,40/2,0, Yençok: Serbest Özel Yapilanma Kosullu Konut Alaninda kalan tasinmaz için TAKS/KAKS:0,40/2,0 Yençok: 25,50 m (7 kat) kosullu Sosyal Tesis Alani yapilmasi amaçli UIP:09047834 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Degisikligi teklifi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 147 sayili karari ile uygun bulunarak 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere Efeler Belediyesinin 20.10.2020 tarih ve 188855 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:09047834 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani kararlarina uygun oldugundan komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesi, 6406 ada 2 parsele iliskin UIP:09047834 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:278
Komisyon Görüsü: Ilimiz Efeler Ilçesi merkez mahallelerinin  mer’i 1/5000 ölçekli nazim imar plani 2001 ve 2002 yillarinda üç ayri bölge sinirlarinda revizyonu yapilarak onaylanmis olup 1996, 2001 ve 2002 yillarinda farkli tarihlerde onaylanan farkli revizyon bölgelerinin birlesiminin yerlesim, çalisma alanlari ulasim sistemini gösteren 1/5000 ölçekli nazim imar planini olusturmasi,  nazim imar planlarinin gösterimlerinin birbirine ilave olacak sekilde hazirlanarak onaylanmis olmasi ve bu nedenle dört ayri gösterim paftasinin bulunmasi ayrica bu paftalarda herhangi plan notu bulunmamasindan dolayi  tüm planli alani kapsayacak plan gösterimi paftasinin olusturulmasina ve plan notlarinin belirlenmesine ihtiyaç duyuldugundan bu amaçla hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve plan notlari paftasi Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler 1/5000 ölçekli nazim imar planlarinin gösterim paftalarinin birlestirilerek 8 maddeden olusan plan notu belirlenmesine yönelik PIN NIP 09182651 plan islem numarali 14-15 JK paftasinin onayi nazim imar plani ve yerlesme alani ihtiyaçlari dogrultusunda komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi, NIP 09182651 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar planlarinin gösterim paftalarinin birlestirilerek 8 maddeden olusan plan notu belirlenmesi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:279
Komisyon Görüsü: Ilimiz Efeler Ilçesi Kurtulus Mahallesinde 2195 ada 1 parselde kayitli tasinmaz için  Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 40 sayili karari ile onaylanan uygulama imar plani degisikliginde parsel ticaret alanina dönüstürülmüs olup plan notlarinin 2. Maddesinde “Aydin Büyüksehir Belediye Meclisince Onaylanacak Projesine Göre Uygulama Yapilacaktir.” Hükmü bulundugu, ancak tasinmazin Efeler Belediyesi mülkiyetinde olmasindan dolayi bu plan notunun kaldirilmasina ihtiyaç duyuldugundan söz konusu plan notunun iptaline yönelik hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih 148 sayili karari ile uygun görülmüs, 20.10.2020 tarih 188860 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine gönderilmis, Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Kurtulus Mahallesi 2195 ada 1 parselin mer’i imar planinda yer alan 2 numarali plan notunun iptali amaçli hazirlanan PIN UIP 09640671 plan islem numarali uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz
 
Karar: Efeler Ilçesi Kurtulus Mahallesi 2195 ada 1 parselin mer’i imar planinda yer alan 2 numarali plan notunun iptali amaçli hazirlanan UIP 09640671  plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:280
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 1998 ada 12 parselde konut alani kullaniminda kalan tasinmazin 12 metre yola cepheli kisminda trafo alani belirlenmesi amaçli UIP-09939332 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 301.05/291 sayili karari ile uygun görülmüs, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 23.10.2020 tarih ve E.3894/20999 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09939332 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1998 ada 12 parsele iliskin UIP-09939332 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:281
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi, Türkmen Mahallesi, 1000 ada 47 parsel numarali tasinmazin dogusunda yer alan tescil harici alanda 7 metrelik yol kullaniminin yeniden düzenlenerek park alani olusturulmasi amaçli UIP-09639043 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi; Kusadasi Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarihli ve 301.05/249 sayili karari ile uygun bulunarak Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 25.09.2020 tarihli ve 18594 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP- 09639043 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1000 ada 47 parselin dogusundaki tescil harici alana iliskin UIP- 09639043 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:282
Komisyon Görüsü: Ilimiz Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesinde Damlacik ve Bostançesme Mevkiilerinde yer alan Türkmen Mahallesi 311 ve 312 ada muhtelif parseller ve çevresinde Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu, 21.06.2018 Tarih ve 8100 Sayili Karari ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alani olarak tescillenen alani da içerecek sekilde KNIP-09080699 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve KUIP-09389234 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçli imar plani hazirlanmistir. Konu, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi 311 ada 312 ada muhtelif parsellerde 2018 yilinda tescil edilen 1. Derece arkeolojik sit alani ve çevresinde bulunan alana iliskin hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçli imar planlari komisyonumuzca Aydin Kültür Varliklarini Koruma Kuruluna gönderilmek üzere uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve Koruma Amaçli Imar Planlari ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazirlanmasi, Gösterimi, Uygulamasi, Denetimi ve Müelliflerine Iliskin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeligin 8’nci maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi Damlacik ve Bostançesme Mevkiilerinde 311 ve 312 ada muhtelif parseller ve çevresinde yer alan 1. Derece Arkeolojik sit alani ve çevresine iliskin hazirlanan KNIP-09080699 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve KUIP-09389234 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçli imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:283
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi 767 ada 17 parselin dogusu tescil harici alanda kalan yaklasik 7322 m² yüzölçümünde alanda hafriyat döküm sahasi olarak kullanilmak üzere Belediye Hizmet Alani belirlenmesine ve mevcut plandaki araç yolu baglantisinin saglanmasi amaçli NIP-24503,4 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve degisikligi Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 27.11.2019 tarih ve 33028 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Ömer Günel’in 11.02.2020 tarihli önergesi meclis gündemine alinmis ve Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2020 tarih ve 203 sayili karari ile uygun bulunmustur. Imar ve Sehircilik Daire Baskanligi/Planlama Sube Müdürlügü panosunda ve Belediyemiz internet sayfasinda (www.aydin.bel.tr)  22.09.2020 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle es zamanli olarak askiya çikarilmis ve aski sürecinde 19.10.2020 tarihli ve 24394 kurum evrak kayit sayili Zühte Bilgehan Algan isimli vatandas ile ekli 80 basvuru ve 1162 imzayla, 20.10.2020 tarihli basvuruyla Tokuçoglu Avukatlik Bürosu tarafindan, 21.10.2020 tarihli basvuruyla Mimarlar Odasi Izmir Subesi Aydin Temsilciligi/Kusadasi Temsilciligi tarafindan itirazlarda bulunulmus, itirazlar Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.NIP-24503,4 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve degisikligine iliskin ilgili kurum ve kuruluslarin görüslerinin alindigi gerekçesi ile aski süresi içerisinde yapilan itirazlar komisyonumuzca oyçoklugu ile reddedilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi Güzelçamli Mahallesi 767 ada 17 parselin dogusundaki tescil harici alana iliskin NIP-24503,4 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve degisikligine aski süresinde yapilan itirazlar ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.
 
Karar No:284
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Çapahasan Mahallesinde 250 sokak üzerinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda 66 m² büyüklügünde trafo alani kullaniminda yer alan alanin park alanina dönüstürülmesi buna karsilik 5 Eylül Caddesi üzerinde 1274 ada 149 parselde bulunan park alaninin kuzey batisinda yaklasik 50 m² büyüklükte trafo alani (DM3-TR18A nolu)  belirlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 117 sayili karari ile uygun görülerek, 09.10.2020 tarih ve 6698 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. PIN UIP 099623025 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi ilgili yönetmeliklere uygun oldugu görüldügünden komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Nazilli Ilçesi, Çapahasan Mahallesi 250 sokak üzeri ve 5 Eylül Caddesi üzerinde 1274 ada 149 parselde bulunan park alaninin kuzey batisinda UIP 099623025 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:285
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Dallica Mahallesi 526/1 sokak üzerinde, kadastral durumda, tescil harici ve yol olan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda kaldirim kullaniminda kalan alanda trafo alani belirlenmesi (DM01-TR02A nolu)  amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 114 sayili karari ile uygun görülerek, 09.10.2020 tarih ve 6695 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. PIN UIP 09928370 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi ilgili yönetmeliklere uygun oldugu görüldügünden komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.
 
Karar: Nazilli Ilçesi, Dallica Mahallesi 526/1 sokak üzerinde UIP:09928370 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:286
Komisyon Görüsü: Ilimiz Söke Ilçesi Kent merkezi ve çevresi 4. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonu teklifinin uygun olmadigina iliskin alinan Söke Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarihli ve 2020/7-120 sayili karari, Söke Belediye Baskanliginin 15.10.2020 tarihli ve 114935 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine gönderilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Söke ilçesi kent merkezi ve çevresi 4. Etap UIP:887,75 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonunu uygun bulmayan Söke Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 2020/7-120 sayili karari komisyonumuzca degerlendirilmis oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Söke ilçesi kent merkezi ve çevresi 4. Etap UIP:887,75 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonuna iliskin alinan 02.10.2020 tarih ve 2020/7-120 sayili Söke Belediye Meclis karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:287
Komisyon Görüsü: Ilimiz Söke Ilçesi Kent merkezi ve çevresi 5. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonu teklifinin uygun olmadigina iliskin alinan Söke Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarihli ve 2020/7-121 sayili karari Söke Belediye Baskanliginin 15.10.2020 tarihli ve 114936 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine gönderilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Söke Ilçesi kent merkezi ve çevresi 5. Etap UIP:887,76 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonunu uygun bulmayan Söke Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 2020/7-121 sayili karari komisyonumuzca degerlendirilmis oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Söke Ilçesi kent merkezi ve çevresi 5. Etap UIP:887,76 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani revizyonuna iliskin alinan 02.10.2020 tarih ve 2020/7-121 sayili Söke Belediye Meclis karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:289
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Efeler Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir.Komisyonumuza havale edilen Efeler Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.  
 
Karar: Efeler Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
  
Karar No:290
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Nazilli Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Nazilli Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Nazilli Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.  
 
Karar No:291
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Söke Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Söke Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Söke Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi. 
 
Karar No:292
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Kusadasi Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:293
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Didim Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Didim Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Didim Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi. 
 
Karar No:294
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Incirliova Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Incirliova Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Incirliova Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.  
 
Karar No:295
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Çine Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Çine Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Çine Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.  
 
Karar No:296
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Germencik  Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Germencik Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Germencik Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:297
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Sultanhisar Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Sultanhisar Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Sultanhisar Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
  
Karar No:298
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Yenipazar Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Yenipazar Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Yenipazar Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:299
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Bozdogan  Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Bozdogan Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Bozdogan Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi. 
 
Karar No:300
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Kösk  Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Kösk Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Kösk Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.  
 
Karar No:301
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Kuyucak  Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Kuyucak Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Kuyucak Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:302
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Koçarli   Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Koçarli Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Koçarli Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:303
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Karacasu  Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Karacasu Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Karacasu Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.  
 
Karar No:304
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Buharkent  Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Buharkent Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Buharkent Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:305
Komisyon Görüsü: Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Karpuzlu  Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu ve Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda Komisyonumuzca incelenmistir. Komisyonumuza havale edilen Karpuzlu Belediye Baskanligi’nin 2021 yili ve izleyen iki yila ait bütçe tasarilari ve bütçeyi olusturan cetvelleri  görüsülerek is bu rapor tanzim edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'nin onayina  arz olunur.
 
Karar: Karpuzlu Belediyesi 2021 Mali Yili Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

|